Kavinės parduotuvės verslo planas
5 (100%) 1 vote

Kavinės parduotuvės verslo planas

TURINYS

DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ 2

VERSLO PLANO ANOTACIJA 2

1. BENDRA APŽVALGA 3

1.1. Įmonės aprašymas 3

2. VERSLO ŠAKOS ANALIZĖ 3

2.1. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos 3

2.2. Potencialūs ir esami konkurentai 4

2.3. Potencialūs vartotojai ir aptarnavimo zona 4

3. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ 5

3.1. Asortimento politika 5

4. GAMYBINIS PLANAS 5

4.1. Prekių įsigijimo formos ir tiekėjai 6

4.2. Prekių atsargų sudarymas ir laikymas 6

4.3. Projekto įgyvendinimo eiga 6

5. MARKETINGO PLANAS 7

5.1.Tikslai ir uždaviniai 7

5.2. Kainos 8

5.3. Realizavimo būdai 8

5.4. Reklama 8

6. ORGANIZACINIS PLANAS 9

6.1. Įmonės juridinė forma 9

6.2. Savininkai ir vadovai 9

6.3. Personalas 9

7. RIZIKOS ĮVERTINIMAS 10

7.1. Firmos silpnosios vietos 10

8. FINANSINIS PLANAS 11

DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ

L. Vosyliūtės individuali įmonė

Įmonės adresas: Marijampolės 30,Garliava, Kauno rajonas

Projektą parengė:

1. L. Vosyliūtė, gyv. Seinų g. 27, Kaunas. Tel.: 204191.

.

VERSLO PLANO ANOTACIJA

Šiame verslo plane pristatomos L.Vosyliūtės individualios įmonės veiklos išplėtimo galimybės bei perspektyvos. L.Vosyliūtės IĮ buvo įregistruota 1992m. birželio 22 d. Lig šiol pagrindinė įmonės veikla buvo mezgimas-siuvimas bei pagamintos produkcijos realizacija Lietuvoje bei užsienyje. Prekybos ir gamybos organizavimo požiūriu geroje vietoje įsigytas žemės sklypas paskatino įmonės savininkę investuoti lėšas į parduotuvės-kavinės ir buitinių patalpų pastato statybą.Tai leistų sumažinti išlaidas ir geriau valdyti dabartinį mezgimo-siuvimo verslą, taip pat praplėsti įmonės veiklos sferą organizuojant mažmeninę prekybą maisto produktais bei kavinės darbą.

Planuose numatyta šiais metais pastatyti dviejų aukštų pastatą. Pirmame aukšte bus įrengta maisto prekių parduotuvė (prekybos salės plotas – 52 m2 ) ir 16 vietų kavinė su virtuve (salės plotas – 30 m2). Antrame aukšte bus buitinės patalpos (60 m2). Jose bus įrengta siuvykla. Pastato statybos darbai pradedami kovo mėnesį, o užbaigti numatoma liepos-rugpjūčio mėnesį.

Kavinės bei parduotuvės klientai bus aplinkinio rajono gyventojai, pravažiuojantys vairuotojai (šalia yra degalinė, susikerta respublikinės reikšmės keliai, netoliese tiesiama Via Baltika magistralė) bei šalia esančios mokyklos moksleiviai ir darbuotojai.

Pagrindiniai įmonės tikslai – kultūringai, greitai aptarnauti klientus, pateikti visada šviežius maisto produktus ir tuo pritraukti pirkėjus.

Numatoma orientuotis į mažesnių kainų, bet didesnės apyvartos politiką.

Dabartinės įmonės savininkė bei būsimosios UAB vadovė L. Vosyliūtė, gyv. Seinų g. 27, Kaunas.

Įmonės buhalteris Darius Mockus, gyv. Taikos pr. 38, bt.37. Išsilavinimas aukštasis; specialybė – buhalteris. Amžius 27 m. 4 metai buhalterinio darbo patirtis.

Kadangi įmonės vadovė nėra maisto pramonės ar viešojo maitinimo specialistė, planuojant verslą buvo pasinaudota konsultantų pagalba.

Įvertinus realią situaciją, galimybes ir perspektyvas, įsitikinta, kad nuosavų finansinių išteklių, nepadarant žlugdančios įtakos dabartiniam verslui, įmonės savininkei nebeužteks. Šio projekto įgyvendinimui reikia 321 160 Lt pradinių investicijų. Idėjos įgyvendinimui L.Vosyliūtės IĮ gali skirti iki 200 000 Lt. Likusiai daliai imama 120 000 Lt banko paskola 3 metams su 15% palūkanomis. Prieš pradedant veiklą, liepos mėnesį bus keičiamas įmonės juridinis statusas – individuali įmonė reorganizuojama į UAB.

Finansiniai rodikliai apskaičiuoti trims alternatyvoms: optimistinei (115%), labiausiai tikėtinai – optimaliai (100%) ir pesimistinei (85%).

1 lentelė

Planuojamo verslo finansiniai rodikliai

Rodiklis Pajamų alternatyvos

optimistinė optimali pesimistinė

1. Planuojama metinė realizacija*, tūkst Lt 1496,5 1303,2 1109,8

2. Metinis grynasis pelnas*, tūkst Lt 76,8 52,4 28,1

3. Sumokėta bankui palūkanų**, tūkst Lt 33,8 33,8 33,8

4. Investicijų atsipirkimo laikas, metais 3,8 5,0 7,4

5. Banko paskolos greičiausias padengimo laikas, metais 1,6 2,1 3,0

* Pirmais metais; ** Per paskolos grąžinimo laikotarpį

Norint dirbti nenuotolingai, per pirmuosius veiklos metus reikia realizuoti produkcijos ne mažiau kaip už 857 251 Lt (pagal pesimistinės prognozės duomenis, nes taip labiausiai įvertinama galima rizika).

1. BENDRA APŽVALGA

1.1. Įmonės aprašymasĮvairiais verslais Vosylių šeima verčiasi nuo 1986 metų. Pagrindinis verslas, duodantis didžiausias pajamas buvo ir yra trikotažo gaminių gamyba ir realizacija. Atsiradus įstatyminei bazei, 1992 m. birželio 22 d. buvo įkurta L.Vosyliūtės individuali įmonė. Buvo išperkami patentai, leidžiantys užsiimti minėta veikla. Produkcijos gamyba organizuojama Lietuvoje, o realizuojama – dalis Lietuvoje, dalis – užsienyje. Be 4 verslininkės šeimos narių, įmonėje (trikotažo siuvimo ir realizacijos srityje) dirba dar 15 žmonių. Įmonės vidutinis mėnesinis pelnas sudaro 12-16 tūkst. Lt.

Veiklos pradžioje sąlygos šiam verslui buvo labai palankios, o tai leido sukaupti pagrindinį kapitalą tolimesniam įmonės vystymui. Nemaža dalis uždirbtų lėšų investuojama į įrengimus (siuvimo ir mezgimo mašinas). Nors pastaruoju metu dažnai besikeičiantys įstatymai (tiek Lietuvos, tiek NVS šalių) bei jų netobulumas
nepalankiai veikia smulkius ir vidutinius verslininkus, daro jiems moralinę ir finansinę žalą,

– L.Vosyliūtės IĮ nenutraukia veiklos, bet priešingai – ieško naujų išplėtimo galimybių.

Viena iš šio projekto atsiradimo priežasčių – įmonės savininkės noras sumažinti priklausomybę nuo dabartinių patalpų nuomotojų. Tam reikalingos pakankamai didelės nuosavos buitinės patalpos. Antra priežastis – įsigijus žemės sklypą, atsirado galimybė pasinaudoti komerciniu požiūriu itin gera būsimo pastato vieta ir gauti papildomas pajamas organizuojant mažmeninę prekybą maisto prekėmis ir kavinės darbą.

Veiklos ir vietos perspektyvumas bei gana aukštas žemės sklypo likvidumas (jau gauti keli pasiūlymai jį parduoti) dar labiau paskatino investuoti lėšas į šį projektą.

2. VERSLO ŠAKOS ANALIZĖ

2.1. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos

Per paskutiniuosius kelerius metus Lietuvoje pastebimai pagausėjo smulkių parduotuvių, prekiaujančių maisto produktais. Smulkios maisto prekių parduotuvės pranašesnės prieš supermarketus tuo, kad čia daug lankstesnis, dažniausiai tiesioginis valdymas, daug greičiau galima prisitaikyti prie kintančių pirkėjų poreikių, dažnai nusistovi neformalūs santykiai tarp pirkėjų ir pardavėjų. Tačiau sėkmė labiausiai priklauso nuo parduotuvės dislokacijos vietos, tinkamai vykdomos kainų politikos (reikia labai atidžiai sekti konkurentus) bei kultūringo aptarnavimo. Taip pat labai didelė konkurencija ir tarp viešojo maitinimo taškų, nes steigti barus, kavines tapo madinga. Ir tai dažniausiai daro neprofesionalai, žmonės neturintys atitinkamo išsilavinimo, todėl nenuostabu, kad labai daug kavinių, restoranų bankrutuoja arba dirba nuostolingai, nes pasiūla žymiai viršija paklausą. Labai susilpnėjo šios srities teisinis ir kitoks reguliavimas. Dažnai dirbama nepaisant specifinių reikalavimų viešajam maitinimui. Didžiausią pelną šiuo metu gauna taškai, prekiaujantys „greitu maistu“, ypač populiariu jaunimo tarpe – picerijos, hamburgerinės ir pan. Stebimas ir klientų amžiaus ribų atsiradimas. Vyresnio amžiaus žmonės retai beužsuka į kavines. Daugiausiai klientų – iš pajamas gaunančio, bet neturinčio didesnių finansinių įsipareigojimų (pvz., šeimai) jaunimo tarpo, gretimų įstaigų darbuotojai. Ilgainiui išliks tik tie taškai, kurie turi galimybes pritraukti pastaruosius segmentus.

2.2. Potencialūs ir esami konkurentai

Dabar arčiausiai būsimos parduotuvės – kavinės vietos (t.y. aptarnavimo zonoje) esantys prekybos taškai:

1) Šalia būsimos parduotuvės – kavinės yra kioskas, prekiaujantis įvairiomis prekėmis, daugiausiai maisto produktais (sausainiais, saldainiais, kramtomomis gumomis, šokoladais ir pan., bei kai kuriomis smulkiomis buitinėmis prekėmis). Šis prekybos taškas nėra konkurentas, nes čia siauras prekių asortimentas, iš esmės skiriasi prekybos organizavimo forma.

2) Priešingoje kelio pusėje, degalinėje yra maža parduotuvėlė ir bariukas. Čia prekių asortimentas siauras ir gali patenkinti tik minimalius vairuotojų poreikius. Be to, šis prekybos taškas orientuotas tik į siaurą pirkėjų ratą.

3) Be anksčiau paminėtų, aptarnavimo zonoje (maždaug 500 m spinduliu) yra dar 8 prekybos taškai, prekiaujantys maisto produktais. Visi jie yra praktiškai vienoje vietoje – 50m spinduliu nuo „Gastronomo“ parduotuvės ir to paties pastato antrame aukšte esančio restorano „Du milžinai“. Tarp jų yra 2 tikros parduotuvės, specialiai statytos ir pritaikytos prekybai maisto prekėmis – tai „Gastronomas“ su restoranu „Du milžinai“ ir „Duoninė“. Kitos įrengtos gyvenamuosiuose namuose arba pastatytuose nedideliuose nameliuose, jų prekybos salės nedidelės, prekių asortimentas panašus (išskyrus vieną, kuri prekiauja mėsa ir jos gaminiais. Kavinių (neskaitant restorano „Du milžinai“) šioje zonoje nėra. Artimiausios 4 kavinės yra maždaug už 1-1.3 km. Aukščiau paminėtų prekybos taškų lankytojai yra tiek vietiniai gyventojai, tiek pravažiuojantys.

2.3. Potencialūs vartotojai ir aptarnavimo zona

Tiksliai prognozuoti būsimų pirkėjų skaičių ir jų sudėtį praktiškai neįmanoma, tačiau galima numatyti bendras tendencijas. Planuojant Parduotuvės – kavinės pajamas būsimi klientai suskirstyti į tokias grupes:

1) dalis gyventojų, gyvenančių 1 km (15 min. kelio) spinduliu aplink parduotuvę (apie 800 privačių gyvenamųjų namų ir vidurinė mokykla). Manoma, kad šie lankytojai sudarys apie 70% lankytojų;

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1361 žodžiai iš 4435 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.