Klimato kaita jos priežastys ir sprendimo būdai
5 (100%) 1 vote

Klimato kaita jos priežastys ir sprendimo būdai

Turinys

Įvadas 3

1. ŠILTNAMIO EFEKTAS 4

1.1. KLIMATO ATŠILIMO ŽEMĖJE PRIEŽASTYS 4

1.2 LAUKIAMOS KLIMATO KAITOS PASEKMĖS PASAULYJE 6

2. KLIMATO KAITOS POLITIKA 8

2.1 JUNGTINIŲ TAUTŲ BENDROSIOS KLIMATO KAITOS KONVENCIJA 8

2.2 KIJOTO PROTOKOLAS 8

3. APLINKĄ TAUSOJANČIŲ TECHNOLOGIJŲ VYSTYMAS 11

IŠVADOS 13

Literatūra 14

Įvadas

Mokslininkai vieningai sutaria, kad žmogus yra klimato kaitos kaltininkas. Neapdairiai naudojant iškastinį kurą atmosferoje pagausėjo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD), iš kurių labiausiai padidėjo CO2 koncentracija – net 31 proc. didesnė palyginus su prieš keletą šimtmečių buvusia. Pagal žemiau pateiktą grafiką per 40 metų, nuo 1958 iki 1998 metų, CO2 koncentracija atmosferoje padidėjo daugiau nei 16%. Mokslininkai apskaičiavo, jog temperatūra Žemėje 1990 – 2100 metais pakils nuo 1,4 iki 5,8 0C. Dėl to hidrologiniai ciklas darosi intensyvesnis: didesnės sausros, didesni potvyniai, padaugės ekstremalių meteorologinių sąlygų, gali pakisti klimato zonos. Jau dabar nerimą kelia ozono skylės, poveikį meteorologiniams reiškiniams daro suaktyvėjusios Šiaurės Atlanto Oscilaicijos, El Nino ir La Nina reiškiniai. Šios pasekmės turės globalų neigiamą ekonominį, ekologinį ir socialinį efektą. Klimato kaitos pasekmės bus tuo blogesnės, kuo greičiau kils temperatūra žemėje.

1 diagrama. CO2 koncentracijos augimas per pastaruosius 40 metų

Paaiškinimai:

BKKK – Bendroji klimato kaitos konvencija

ŠESD – Šiltnamio efektą sukeliančios dujos

ES – Europos Sąjunga

1. ŠILTNAMIO EFEKTAS

Dar gerokai iki to laiko, kai tapo juntama civilizacijos įtaka, plonas dujų apvalkalas aplink Žemę sugerdavo nedidelę Saulės šilumos dalį ir sulaikydavo ją prie Žemės paviršiaus. Dėl to oras sušildavo ir temperatūra naktį tiek daug nenukrisdavo žemiau nulio, kaip kad būna Mėnulyje ar Marse, kuriuos supa labai plona atmosfera. Saulė atiduoda Žemei savo energiją per šviesos spindulius, lengvai prasiskverbiančius iki Žemės paviršiaus, kur juos absorbuoja gruntas, vanduo ir visi gyvi padarai. Didžioji dalis per dieną sugertos šilumos vėl išspinduliuojama į kosmosą ilgesnių bangų – infraraudonųjų spindulių – forma; šios bangos turi mažiau energijos ir dėl to per atmosferą skverbiasi ne taip lengvai kaip Saulės šviesa. Taigi dalis šilumos spindulių nepraeina apvalkalo ir pasilieka atmosferoje.

Problema čia ta, kad civilizacija išmeta į atmosferą daug papildomų šiltnamio dujų, pirmiausia CO2, o dėl to plonas dangalas tampa žymiai storesnis. Taigi sulaikoma dar daugiau šilumos, kuri kitu atveju išsisklaidytų.

1.1. KLIMATO ATŠILIMO ŽEMĖJE PRIEŽASTYS

Dauguma šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidaro gamtoje vykstant natūraliems procesams, bet dabar ore jų yra per daug. Degdamas kuras ir pramonės atliekos išskiria anglies dvideginį. Jį sugeria augalai, bet dabar daug medžių iškertama, todėl anglies dvideginio suvartojama daug mažiau.

Vandenynų dugne ir amžino įšalo zonoje esančiuose ledo hidratuose yra sukaupti didžiuliai metano � šiltnamio efektą sukeliančių dujų – kiekiai. Bendras tuose angliavandeniliuose esančios anglies kiekis yra vertinamas 10 000 gigatonų (106), dukart daugiau nei yra visame Žemėje esančiame organiniame kure ir nepalyginamai daugiau už 750 gigatonų anglies, kuri yra atmosferoje esančiame anglies dvideginyje. Jei lėtai kylanti jūros vandens temperatūra paskatintų milžiniškų metano kiekių iš dugne esančių klodų išsiskyrimą, tai smarkiai sustiprintų šiltnamio efektą ir visuotinis atšilimas dar paspartėtų (taip jau buvo prieš 55 mln. metų).

Yra ir kitokių nuomonių, teigiančių, kad klimato atšilimas vyksta dėl periodinių klimato svyravimų. Tačiau aišku viena, jog šitokiais tempais besikaičianti temperatūra yra antropogeninės veiklos pasekmė.

1.1.1 Šiltnamio efektą sukeliančios dujos

Pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD) yra šios:

anglies dioksidas CO2, metanas CH4, azoto suboksidas N2O, hidrofluorkarbonatai HFC, perfluorkarbonatas PFC ir sieros heksafluoridas SF6. Netiesiogiai šiltnamio efektą sukelia azoto oksidai NOx, anglies monoksidas CO ir kiti (be CH4) lakūs organiniai komponentai, freonai (halogenalkanai).

Pateikiu trumpą pagrindinių ŠESD aprašymą:

£ Svarbiausios šiltnamio efektą sukeliančios dujos – tai anglies dioksidas. Jis išsiskiria visuose degimo procesuose, kitaip sakant, jo negalima išvengti deginant organinį kurą. Manoma, kad žmonijos veiklos metu pusė išsiskiriančio anglies dvideginio lieka atmosferoje, kitą pusę sugeria žemė ir vandenynas. Kadangi atmosferoje anglies dvideginis išsilaiko vidutiniškai 50-200 metų,tai šių dienų efektas bus jaučiamas per vėlesnius šimtmečius.

£ Azoto suboksidas (N2O) susidaro katilų ir pramoninių krosnių aukštos temperatūros degimo fakeluose, transporto priemonių varikliuose. Jis taip pat išsiskiria iš azoto trąšomis tręštų dirvų.

£ Hidrofluorkarbonatai HFC vis intensyviau naudojami paskutinį XX a. dešimtmetį. Šios medžiagos pradėtos naudoti vietoje ozono sluoksnį ardančios CFC, buvusios freonų ir šaldymo skysčių sudėtyje. Tačiau nors HFC ir yra gera alternatyva, šios dujos sukelia šiltnamio efektą ir pasižymi ilgu ciklu atmosferoje.
Tačiau kai kurių hidrofluorkarbonatų naudojimas pasaulyje auga, pvz. HFC-134 yra dedamas į šaldymo skysčius.

£ Perfluorkarbonatų PFC ir sieros heksafluorido SF6 gyvavimo atmosferoje trukmė siekia daugiau nei 1000 metų. Tai didžiulį neigiamą efektą klimatui sukeliančios dujos, kurių poveikis bus juntamas ir po tūkstantmečio. PFC ir SF6 dujos išsiskiria gamybos, kurioje naudojamas fluoras, procesų metu. Nors šių dujų kiekiai palyginti su pagrindinėmis ŠESD ir maži, tačiau ilgas veikimo laikas kelia nerimą.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 836 žodžiai iš 2676 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.