Kontrolė ir jos skirstymas
5 (100%) 1 vote

Kontrolė ir jos skirstymas

Turinys

Įvadas 2

1. Kontrolė 3

1.1. Strateginė kontrolė 4

1.2. Operatyvinė kontrolė 5

1.3. Valdymo kontrolė 5

2.Finansų kontrolės supratimas ir jos organizacija 6

3. Kontrolės proceso žingsniai 7

4. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai 8

5. Kontrolės sistema įmonėje 10

6. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas 11

Išvados 13

Literatūra 14

Įvadas

Kontrolė – procesas, užtikrinantis realios ir planuotos veiklos atitikimą. Iš tikro kontrolė įnoringesnė nei planavimas. Kontrolė padeda vadovams stebėti savo planavimo, organizavimo ir vadovavimo efektyvumą. Esminė kontrolės dalis – iškilus reikalui – imtis koregavimo veiksmų.

Organizacijos taiko kontrolės procedūras, kad užtikrintų patenkinamą pažangą, siekdamos tikslų, ir efektyviai naudotų savo išteklius. Kaikurios kompanijos gali labiau pasikliauti kontrolės procedūromis nei daugelis kitų dėl ciklinės rinkos ir mažo ribinio pelno, tačiau iš esmės visos organizacijos turi taikyti kontrolės procedūras.

Viena iš priežasčių, kodėl reikalinga kontrolė, yra ta, kad geriausi planai gali būti iškraipyti. Kontrolė taip pat padeda vadovams stebėti aplinkos pokyčius bei jų įtaką organizacijos pažangai. Įvertinus pastarųjų metų aplinkos pasikeitimų tempus, šis kontrolės aspektas pasidaro žymiai svarbesnis.

Referato tikslas aprašyti organizacijos kontrolę.

Uždaviniai:

1. Aprašyti kontrolę bei jos lygius;

2. Apibūdinti finansų kontrolę;

3. Aprašyti kontrolės proceso žingsnius;

4. Aprašyti efektyvios kontrolės prielaidas bei kriterijus;

5. Aprašyti kontrolės sistemą įmonėje.

1. Kontrolė

Kontrolė yra labai reikšminga ir sudėtinga vadybos funkcija. Kaip ir organizavimo funkcija, ji yra viską aprėpianti vadybos funkcija. Kiekvienas vadovas, nepaisant jo rango, privalo kontroliuoti, ir tai įeina į jo pareigas. Kontrolė yra pagrindinis vadybos elementas. Kontrolė lydi ir planavimą, ir organizavimą. Ji reikalinga tam, kad viskas būtų daroma pagal planus, įstatymus, įsakymus ir nutarimus. Jos tikslas yra pamatyti ir parodyti klaidas, siekiant jas ištaisyti ir vėliau jų nekartoti. Kontroliuoti reikia viską: žmones, medžiagas, įrenginius, veiksmus ir visą veiklą. Kontroliuoti reikia pradėti tuojau pat, kai suformuluoti tikslai, paskirstytos užduotys arba įkurta organizacija. Kiekviena organizacija siekia laiku pastebėti savo klaidas ir jas ištaisyti, kol nesužlugo užsibrėžti tikslai. Kontrolė skatina palaikyti viską, kas organizacijoje yra gero. Kontrolė duoda garantiją, kad organizacija pasieks savo tikslus. Veiksmingai kontrolei reikia dviejų dalykų:

ü turėti aiškų planą;

ü gerai pažinti organizacijos struktūrą.

Pats planas jau yra kontrolės pradžia. Planas čia tampa normatyvu, su kuriuo lyginami gauti ir pageidaujami rezultatai. Kad būtų sėkmingai įgyvendinti organizacijos tikslai, kontrolė turi turėti keletą svarbių savybių:

1. Strateginį kryptingumą;

2. Orientaciją ir galutinius rezultatus;

3. Informacijos operatyvumą;

4. Būti lanksti, paprasta ir ekonomiška.

Vykdant kontrolės funkciją stebimos tokios darbų charakteristikos:

1. Kiekybinės ir kokybinės;

2. Laiko;

3. Vertės.

Laiko charakteristikų kontrolė – šiuo atveju stebima kokio nors proceso trukmė, aktualaus įvykio momentas. Normos čia nustatomos laiko vienetais arba atskirom kalendorinėm dienom.

Veiklos vertės charakteristikų kontrolė – svarbiausias rodiklis yra piniginis vienetas.

Kiekybinių charakteristikų kontrolė – vertinimas atliekamas natūriniais vienetais arba svorio, ilgio, tūrio ir kitais matais.

Galutinis kontrolės tikslas yra išspręsti problemas, o ne tik rinkti informaciją. Išskiriami trys kontrolės lygiai:

1) strateginė kontrolė;

2) valdymo kontrolė;

3) operatyvinė kontrolė.

1. pav. Kontrolės lygiai

Šaltinis: Navickas V. Valdymo kontrolė tarptautinėse firmose. K., 2001.

Kiekvienoje firmoje kontrolės rūšys keičiasi kintant vadovavimo lygiui. Aukščiausias vadovavimo lygis siejasi su strategine kontrole, o žemesni vadovavimo lygiai remiasi operatyvine kontrole.

1.1. Strateginė kontrolė

Strateginė kontrolė padeda įsitikinti, ar yra visi reikalingi komponentai, siekiant užsibrėžtų tikslų. Pavyzdžiui, administracija turi patikrinti, ar visur aiškios darbų programos, ar suprantamos užduotys, ar normalūs tarpusavio santykiai ir pan. Iš technikos pozicijų reikia tikrinti, kaip atliekamos operacijos, prižiūrimi įrenginiai ir dirba darbininkai. Komercijos požiūriu tikrinamas gautų medžiagų kiekis ir kokybė, įrenginių būklė ir įsipareigojimai. Svarbus kontrolės baras – darbo sauga ir pan. Kontrolė turi prasmę tik tuomet, kai visiems dirbantiesiems aiškiai suprantama ir žinoma jos paskirtis, kai už padarytas klaidas žmonės nebaudžiami ir kai kontrolieriai nesikiša į valdymo reikalus. Kontrolė tik turi duoti informaciją apie esamą padėtį.

Bet kuriuo atveju kontrolės procedūra susideda iš etapų:

1) standartai ir kriterijai bei jų sudarymas;

2) kontrolės rezultatų palyginimas su standartiniais;

3) nukrypimų nuo standartinių rodiklių nustatymas ir planų koregavimas.

Kontrolė turi turėti dvi savybes: 1) būti daroma laiku; 2) turi būti tikrinami konkretūs ir aiškūs rodikliai bei kriterijai.

Įvertinus gautus rezultatus, prasideda
trečias etapas – organizacijos veiklos koregavimas. Čia galimos trys alternatyvos:

1) nieko nedaryti;

2) pašalinti nukrypimus;

3) keisti standartus.

1.2. Operatyvinė kontrolė

Operatyvinė kontrolė apima individualias užduotis ir veiksmus bei integruoja grupių darbą. Dažnai operatyvinę kontrolę suprantame kaip kryptingą veiklą, siekiant, kad darbas būtų atliktas, monitorinio vengimą ir tvarkaraščio laikymąsi. Ši kontrolė užtikrina taisyklių ir reikalavimų laikymąsi garantuoja, kad darbas bus baigtas, panaudojus spaudimą. Pagrindinis operatyvinės kontrolės uždavinys – firmos gamybinės programos įvykdymo užtikrinimas.

1.3. Valdymo kontrolė

Valdymo kontrolė paskirsto išteklius taip, kad vadovai, darbuotojai, skyriai galėtų pasiekti savo tikslus, suplanuoti veiklą ir užtikrinti pažangą. Ji apima biznio vienetus, skyrius ar padalinius kaip visumą. Ji pasitelkiama periodiškai. Duomenų rinkimas ir jų naudojimas svarbiose ataskaitose atlieka įvertinimo procesą. Valdymo kontrolė susijusi ir su numatytu, teisingų veiksmų parinkimu ir apmokėjimu. Valdymo kontrolės pagrindinis uždavinys – efektyvaus išteklių naudojimo užtikrinimas. Ši kontrolė – tai firmos politikos nustatymas, sprendimų priėmimas ir jų realizavimas.

2.Finansų kontrolės supratimas ir jos organizacija

Kontrolė – vienas metodų, kaip geriau organizuoti finansų. politiką. Kontrolės uždavinys- kontroliuoti, kad būtų įvykdyti finansiniai įsipareigojimai prieš valstybės biudžetą. Kontroliuoti, kaip mobilizuojami finansiniai ištekliai, kaip vykdoma buhalterinė ir kita atskaitomybė. Kontroliuoti galima rentabilumą, pelną, savikainą, išlaidų lygį. Finansų. kontrolė susijusi su finansine atsakomybe ir finansine. disciplina. Finansinė disciplina palaikoma ekonominėmis sankcijomis. Finansų kontrolės atsiradimą sąlygoja tai, kad reikia efektyviai panaudoti finansinius išteklius. Ją vykdo specialūs asmenys – kontrolieriai, kurie turi būti specialiai parinkti. Rinkos ekonomikoje verslo kontrolę praturtina verslo organizavimo formų įvairumas. Kontrolieriai turi savo teises ir pareigas, jas nustato finansų ministerija. Finansų kontrolė finansų kaip kategorijos pasireiškimas. Tiesioginė patikrinimo priemonė- piniginiai fondai, netiesioginė- sintetiniai rodikliai: pelnas, pajamos, mokesčiai ir kt. Finansinė kontrolė turi būti dinamiška ir apimti tiek gamybinę, tiek komercinę pusę. Patikimumo objektas gali būti tikrinimas, kaip vykdomi piniginiai mokėjimai, natūriniai mainai. Finansų kontrolė gali būti vykdoma ir gerai veikiančioje įmonėje.

Šiuo metu Jūs matote 35% šio straipsnio.
Matomi 1066 žodžiai iš 3081 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.