Lietuvos konstitucinio teismo svarbiausi ypatumai
5 (100%) 1 vote

Lietuvos konstitucinio teismo svarbiausi ypatumai

Turinys

Įžanga

I. Lietuvos Konstitucinio Teismo svarbiausi ypatumai.

I. 1. Konstitucinio Teismo veikla.

I. 2. Konstitucinio Teismo funkcijos politiniame procese.

I. 3. Konstitucinio Teismo reikšmė valstybės valdžių institucijų sąveikoje

II. Teisminės valdžios funkcionavimas Konstitucinio teismo veikloje.

II. 1. Įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių institucijų santykių problemos.

II. 2. Įstatymų leidybos teisės Konstitucinio teismo nutarimuose.

II. 3. Teisminės valdžios galios ir funkcijos.

Išvados.

Įžanga

,,Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo seimas Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Taip teigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio nuostatose. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, interpretuodamas šias nuostatas, savo nutarimuose pabrėžia, jog Lietuvos Konstitucijoje nustatyta valdžios institucijų sistema grindžiama valdžių padalijimo principu. Šiuo principu siekiama išvengti valdžios savivalės arba absoliutizmo.

Taigi, galima teigti jog svarbiausiais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo uždavinys – apsaugoti šalies valdžios institucijų modelį, palaikyti ir užtvirtinti jų pusiausvyrą bei funkcionavimo darnumą. Konstitucinis Teismas nagrinėja tai, kad kiti įstatymai ir teisės aktai neprieštarautų Lietuvos Konstitucijai.

Kiekviena valstybės valdžios institucija turi savo veiklos sistemą bei kryptingumą. Tam tikrą valdžios modelį, jos įgaliojimus bei veiklos mechanizmą reglamentuoja Konstitucinis Teismas, apgindamas jos teises, kad, minėtos funkcijos būtų realiai įgyvendintos. Svarbiausia, kad valdžios institucijos tinkamai atliktų pavestus uždavinius ir ne tik veiksmingai, bet ir prasmingai veiktų visa valstybės valdžios institucijų sistema.

Politinių jėgų kaita valdžiose, visuomenės ir valdžios santykių permainos, socialinių ir ekonominių santykių dinamiškumas, peripetijos daro įtaką pagal 1992m. Konstitucijos nuostatas sukurtas valstybės valdžios institucijos sistemos funkcionavimui. Galima teigti, jog šių santykių kaitos kontekste ir išryškėja tiek patikima ir tikslinga teismų konstitucinė sistema.

Kita labai svarbi aplinkybė – tai Konstitucinio Teismo praktika, nagrinėjanti valdžios institucijų tarpusavio santykių ginčus. Šiuo atveju Konstitucinis Teismas veikia ne tik apginti valstybės valdžios institucijų įgaliojimus, bet ir apsaugoti Konstitucijoje įtvirtintų valdžios santykių modelį. Šiuo klausimu Lietuvoje moksliškai tirta kol kas yra mažai ir konstitucinės justicijos tyrimai tik pradedami. Beje, užsienyje tai yra padaryta kur kas anksčiau ir apie valstybės institucijų organizaciją ir funkcionavimą yra parašyta labai daug knygų. Reikėtų pažymėti, jog sudėtingas valstybės valdžios institucijų sistemos funkcionavimo problemas nagrinėjo, rašė straipsnius, E. Kūris, K. Lapinskas, S. Stačiokas, J. Žilys ir kiti. Jų darbai buvo skaityti mokslinėse konferencijose.

I. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo svarbiausi ypatumai.

I. 1. Konstitucinio Teismo veikla

Teisinga ir darni pilietinė visuomenė neįsivaizduojama be teisinės sistemos. Svarbiausiais valstybės teisės aktas – tai konstitucija, kuri įtvirtina ir laiduoja pagrindines žmogaus teisės normas, riboja valdžios galias. Konstitucija grindžiama teises sistema, kuri turi įprasminti ir įgyvendinti konstitucijos uždavinius.

Tikrovėje, susidūrus praktikoje, tai yra žymiai sudėtingiau. Konstitucijoje numatytą tvarką gali pažeisti tiek pavieniai asmenys, tiek valstybės valdžios institucijos. Todėl būtina apsaugoti konstituciją, teisinio gyvenimo pagrindą. Šiuo tikslu yra reikalingas specialios teisinės saugos mechanizmas, galintis apginti asmens teises.

1992m. spalio 25 d. tautos referendumo primintoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje jos apsauga patikėta Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnyje nustatyta, kad Konstitucinis teismas sprendžia ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybes aktai – Konstitucijai arba įstatymams.

Jau daugiau kaip 10 metų Konstitucinis Tesimas nagrinėja įvairiausias bylas, todėl, galima teigti, kad sukaupė ir nemaža praktiką. Konstitucinis Teismas, įgyvendindamas savo pareigą užtikrinti Konstitucijos apsaugą, suteikė Lietuvos politiniam ir teisiniam gyvenimui daugiau stabilumo, padėjo išvengti įvairių nesutarimų ir susidūrimų valstybės valdžios institucijų santykiuose. Šis teismas ne tik sustiprino šalies teisės sistemą, bet tapo pačiu svarbiausiu Konstitucijoje numatytų teisių bei laisvių apsaugos pagrindu. Kadangi Konstitucijoje įtvirtinti tam tikri valstybės valdžios organizacijų funkcionavimo modeliai, tai Konstitucinis Teismas privalo užtikrinti jų saugumą ir teisėtumą.

Tad galima teigti, jog Konstitucinis Teismas saugodamas Konstituciją, tuo pačiu privalo apsaugoti valstybės valdžios organizacijas ir jų funkcionavimą, lygiai taip, kaip saugoja asmens teises ir laisvę.

Vieno svarbiausių Konstitucijos reguliavimo sritis, tai valstybės valdžios institucijų organizavimo ir funkcionavimo veikla. Todėl Konstituciniam Teismui labai atsakinga šios srities apsauga, nes jis privalo apsaugoti taip pat ir konstitucinį valstybės valdžios
modelį. Norint visa tai įgyvendinti, Konstitucinis Teismas savo veikloje iškelia du svarbiausius tikslius (48psl.)

1) apsaugoti kiekvienai valstybės valdžios institucijai priklausančią kaupetenciją, sudaryti prielaidas jai trūkumai vykdyti paverstas funkcija;

2) užtikrinti valstybės valdžios institucijų sistemos pusiausvyrą ir darnų funkcionavimą.

Konstitucinis Teismas yra tokai institucija, kurios paskirtis būtų – užtikrinti Konstitucijos pagrindus teisės sistemoje, taip pat Konstitucijos principų ir normų apsaugą. Konstitucinis Teismas siekdamas įgyvendinti šiuos uždavinius, pasirenka tokias tyrimo ir vertimo formas, kurios neprieštarauja Konstitucijai.

I. 2. Konstitucinio Teismo funkcija politiniame procese

kiekviena šalies valdžios institucija užima tam tikrą vietą valstybės valdymo procese. Visos institucijos vykdo jai pavestas užduotis, kiekviena atlieka savas funkcijas. Todėl, ne atsitiktinai, rengiant ir priimant naujus Konstitucijos pakeitimus, kyla audringos diskusijos ir kova dėl geriausiai šaliai tinkamo valstybės valdžios institucijų modelio ir jų funkcionavimo. 1992m. rengiant Lietuvos Respublikos Konstituciją ginčijasi ne tik konstitucinio teksto rengėjai, bet ir politinės partijos, visuomenės organizacijos, bei žiniasklaidos. Kaip rodo praktika, įvairiems visuomenės sluoksniams rūpėjo individualūs klausimai: ,,Kokia bus valdžia? Kokias galias turės Prezidentas?“ ir t. t.

Konstitucijos pralėkto renginio laikotarpiui, buvo galima išgirsti daug prieštaringos nuomonės įvairių valstybės valdžios institucijų funkcionavimo ir organizavimo klausimais. Tačiau, visa tai pasibaigus politinių jėgų kompromisu, medžiaga kuri buvo siūloma Konstitucijos sudarymui, galėtų tapti Lietuvos valdžios institucinės struktūros atradimų ir paklydimų metraščiu.

Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad ,,konstitucinis valdžių padalijimo principas įtvirtintas ne vien Konstitucijos 5 straipsnyje, bet ir kitose Konstitucijos, kuri yra vientisas aktas, straipsniuose“ (49psl.).

Taigi, galim teigti, kad Konstitucinio Teismo įtaka šalies institucijų veiklos procese yra akivaizdi. Kita vertus, jeigu Konstitucinis Teismas daro įtaką valstybės valdžios institucijų funkcionavimui, ji įtakoje ir politinį procesą. Respublikos Prezidentas, seimas, Vyriausybė, neretai vadinami politinėmis institucijomis. Norint geriau suvokti šių institucijų santykių problemas, neįmanoma išvengti susidūrimo justicijos ir politinio proceso sąvokos.

Analizuojant konstitucinės justicijos ir politikos santykį, nesunkiai nukrypstama į kraštutinumus. Pavyzdžiui, Konstitucinis Teismas sprendžia tik teisės klausimus, todėl su politika lyg ir neturi nieko bendra. Kita vertus, Konstitucinis Teismas kaip ir bet kuri kita valstybės institucija, yra politinės sistemos dalis. Tad, galima teigti, kad Konstitucinio Teismo veikla ir sprendimai yra politiniai, o teisėtam tikra politinio turinio specifinė forma.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1112 žodžiai iš 3488 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.