Lietuvos respublikos viza
5 (100%) 1 vote

Lietuvos respublikos viza

Turinys

Lietuvos Respublikos viza 1

Vizų rūšys 1

Diplomatinės ir tarnybinės vizos 1

Paprastosios ir grupinės paprastosios vizos 3

Literatura 1

Lietuvos Respublikos viza

Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės (toliau vadinama – užsieniečiai), atvykdami į Lietuvos Respubliką, privalo turėti Lietuvos Respublikos vizą (toliau vadinama – viza), jeigu tarptautinėje sutartyje arba Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nenumatyta kitaip.

Viza – tai dokumentas galiojančiame asmens kelionės dokumente, kurio turėjimą Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali nustatyti kaip vieną iš būtinų sąlygų atvykti į Lietuvos Respubliką, būti joje, išvykti iš jos arba vykti per ją tranzitu.

Vizos išduodamos teritorinių policijos įstaigų migracijos skyriuose, poskyriuose, grupėse (toliau vadinama – migracijos tarnyba), Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje, Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente, Migracijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, o išimties tvarka vizos užsieniečiams gali būti išduotos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pasienio kontrolės punktuose (toliau vadinama – vizų tarnybos);

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje vizas paprastai išduoda valstybės, kurioje jos yra, piliečiams, nuolat toje valstybėje gyvenantiems trečiųjų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės.

Piliečiams (ir asmenims be pilietybės) tų valstybių, kuriose nėra Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, viza gali būti išduota visose Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje.

Viza gali būti išduota užsieniečiui, jeigu jo kelionės dokumentas (išskyrus asmens grįžimo pažymėjimą) galioja ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo išduodamos vizos galiojimo laiko pabaigos.

Vizų išdavimo tvarką nustato Vidaus reikalų ministerija kartu su Užsienio reikalų ministerija.

Vizų tarnybų, kuriose yra išduodamos vizos užsieniečiams, sąrašą sudaro Vidaus reikalų ministerija, suderinusi tai su Užsienio reikalų ministerija. Vizų tarnybų sąrašas skelbiamas „Valstybės žiniose“;Vizų rūšys

Vizos yra diplomatinės ir tarnybinės, paprastosios ir grupinės paprastosios, specialiosios, tranzitinės, grupinės tranzitinės ir oro uosto tranzitinės. Vizos yra vienkartinės, dvikartinės ir daugkartinės, išduodamos vienam asmeniui ar jų grupei.

DIPLOMATINĖS IR TARNYBINĖS VIZOS

Diplomatinės ir tarnybinės vizos išduodamos užsieniečiams, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir pripažintą tarptautinę praktiką naudojasi diplomatinėmis ir joms prilygintomis privilegijomis bei imunitetais ir atvyksta į Lietuvos Respubliką oficialiai arba vyksta per ją tranzitu iš trečiųjų valstybių.

Užsieniečiai, kurie pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų bei tarptautinių organizacijų atstovybių narių akreditavimo Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 5–82) patvirtintus Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų bei tarptautinių organizacijų atstovybių narių akreditavimo Lietuvos Respublikoje nuostatų reikalavimus yra akredituoti ir kuriems išduoti „A“ ar „B“ kategorijos akreditacijos pažymėjimai, visą akreditavimo laiką vyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją, būna joje ar vyksta per ją tranzitu be vizų“.

Diplomatinės vizos išduodamos šiems užsieniečiams, turintiems diplomatinius pasus:

1. užsienio valstybių vadovams bei juos lydintiems šeimos nariams ir jų vadovaujamų delegacijų nariams;

2. užsienio valstybių vyriausybių vadovams bei juos lydintiems šeimos nariams ir jų vadovaujamų delegacijų nariams;

3. užsienio valstybių parlamentų ir vyriausybių nariams;

4. užsienio valstybių užsienio reikalų ministrams bei juos lydintiems šeimos nariams ir jų vadovaujamų delegacijų nariams;

5. užsienio valstybių oficialių delegacijų (specialiųjų misijų) nariams ir juos lydintiems šeimos nariams;

6. užsienio valstybių diplomatiniams agentams bei konsuliniams pareigūnams ir juos lydintiems šeimos nariams.

Diplomatinio agento ar konsulinio pareigūno šeimos nariais pripažįstami: sutuoktinis, sūnus iki 18 metų, duktė iki santuokos sudarymo;

7. tarptautinių organizacijų atstovams ir jų šeimos nariams, kai vizitas ir delegacijos sudėtis suderinti su Užsienio reikalų ministerija;

8. užsienio valstybių diplomatiniams ir konsuliniams kurjeriams;

9. užsienio valstybių diplomatinių ir prekybos atstovybių konsulinių įstaigų, taip pat tarptautinių organizacijų atstovybių Lietuvos Respublikoje darbuotojams, kuriems nustatytąja tvarka nesuteikta „A“ ar „B“ akreditacijos kategorija“;

10. kitiems užsieniečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sudarytomis tarptautinėmis sutartimis.

Tarnybinės vizos išduodamos šiems užsieniečiams:

1. aptarnaujančiojo personalo darbuotojams, akredituotiems Lietuvos Respublikoje veikiančiose diplomatinėse atstovybėse bei konsulinėse įstaigose ar vykstantiems per Lietuvos Respublikos teritoriją į
trečiąsias valstybes, bei juos lydintiems šeimos nariams.

Aptarnaujančiojo personalo darbuotojo šeimos nariais pripažįstami sutuoktinis, sūnus iki 18 metų, duktė iki santuokos sudarymo;

2. užsienio valstybių visuomenės informavimo priemonių atstovams, nustatytąja tvarka akredituotiems ir dirbantiems Lietuvos Respublikoje, bei juos lydintiems šeimos nariams;

3. užsienio valstybių parlamentinių ir vyriausybinių delegacijų nariams, neturintiems teisės gauti diplomatinių vizų;

4. užsienio valstybių prekybos atstovybių Lietuvos Respublikoje personalo nariams, neturintiems teisės gauti diplomatinių vizų;

5. kitiems užsieniečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sudarytomis tarptautinėmis sutartimis;

6. tarptautinių organizacijų atstovams bei jų šeimos nariams, kai vizitas ir delegacijos sudėtis suderinti su Užsienio reikalų ministerija;

7. šiuose nuostatuose nenurodytais atvejais – gavus Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento leidimą.

Diplomatinės ir tarnybinės vizos išduodamos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje, taip pat Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente.

Diplomatinės ir tarnybinės vizos gali būti išduodamos pageidaujamam laikui, bet ne ilgiau kaip 1 metams.

Diplomatinės ir tarnybinės vizos yra vienkartinės ir daugkartinės.

Diplomatinės ir tarnybinės vizos išduodamos, jeigu diplomatiniu būdu gautas raštiškas atitinkamos valstybės Užsienio reikalų ministerijos arba jos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, taip pat tarptautinės organizacijos prašymas.

Užsienio valstybių diplomatinių ir prekybos atstovybių, konsulinių įstaigų, taip pat tarptautinių organizacijų atstovybių Lietuvos Respublikoje darbuotojams diplomatinės ir tarnybinės vizos išduodamos visam jų akreditavimo ar darbo Lietuvos Respublikoje laikui.

Tarnybinės vizos užsienio valstybių visuomenės informavimo priemonių atstovams ir jų šeimos nariams išduodamos visam jų darbo Lietuvos Respublikoje laikui.

Diplomatines ir tarnybines vizas registruoja ir jų apskaitą atlieka Užsienio reikalų ministerija.

Už diplomatinių ir tarnybinių vizų išdavimą konsulinis mokestis neimamas.

PAPRASTOSIOS IR GRUPINĖS PAPRASTOSIOS VIZOS

1. Paprastosios vizos išduodamos užsieniečiams, kai jiems negali būti išduodama diplomatinė ar tarnybinė viza arba kai jiems nereikia gauti specialiosios vizos.

Užsieniečių grupei (nuo 5 iki 30 asmenų), kuri vyksta į Lietuvos Respubliką, gali būti išduota grupinė paprastoji viza, jeigu yra paskirtas grupės vadovas, grupę sieja vienas vykimo tikslas ir maršrutas, tas pats atvykimo, buvimo ir išvykimo laikas ir vieta.

Paprastosios ir grupinės paprastosios vizos yra vienkartinės ir daugkartinės.

Užsienietis, atvykęs į Lietuvos Respubliką su paprastąja ar grupine paprastąja viza, negali įsidarbinti, imtis kitokios veiklos, jeigu tam reikia turėti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.

2. Paprastosios ir grupinės paprastosios, tranzitinės ir grupinės tranzitinės vizos pasienio kontrolės punktuose užsieniečiams gali būti išduotos šiais atvejais:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1157 žodžiai iš 3824 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.