Lietuvos scenografija xxa
5 (100%) 1 vote

Lietuvos scenografija xxa

1

ĮVADAS

Lietuvių nacionalinis teatras gimė šio šimtmečio pradžioje, o nacionalinis profesinis teatras susiformavo dar vėliau – vos prieš penkiasdešimt metų. Tačiau būtų netikslu lietuviškosios scenografijos istoriją apriboti vien XX a. teatrine daile.

Tiesa, teatras, kaip ir teatrinė dailė, Lietuvoje kelis praėjusius šimtmečius neturėjo palankių istorinių ir socialinių sąlygų vystytis. Naujos srovės scenografijoje dar buvo tolimos lietuvių nacionaliniam teatrui. Lietuvių nacionalinis teatras gimė ne erdviose salėse, o klojimuose ir daržinėse. Būtent grafo Tiškevičiaus dvaro daržinėje Palangos artistai mėgėjai 1899 metais pirmą kartą pastatė lietuvišką spektaklį – A. Vilkutaičio – Keturakio komediją ,,Amerika pirtyje”. ,,Klojimo vakarų” dekoratoriai būdavo nagingesni kaimo dailidės. Peizažinius scenovaizdžius atstodavo velėnomis išklota scenos pakyla ir natūralūs medeliai, kuriuos žibalinių lempų šviesa savaip sudekoratyvindavo.

DĖSTYMAS

NACIONALINIO TEATRO PRADININKAI

Spaudos draudimo panaikinimas ir 1905-1907 metų revoliuciniai įvykiai turėjo nemažos reikšmės ir lietuvių teatrinei veiklai. Pradėta organizuoti įvairios draugijos ir artistų kuopelės, atsirado lietuvių inteligentų, kurie pasišventė scenos darbui. Štai G. Landsbergis- Žemkalnis pats rašė scenos veikalus, juos režisavo, vaidino, pats rūpinosi scenovaizdžiais, kostiumais ir butaforija. Jo drama ,, Blinda” buvo plačiai vaidinama visoje Lietuvoje, o pagal jo libretą M. Petrausko sukurtos operos ,, Birutė” pastatymas Vilniuje 1906 metais laikomas lietuvių nacionalinės operos gimimu.

Lietuvių nacionalinio teato pradininkams netrūko entuziazmo ir pasiaukojimo. Trūko tik lėšų, būtinų dekoracijoms ir kostiumams pasigaminti, trūko dailininkų profesionalų, pasišventusių scenografijai. Spektaklių rengėjai Vilniuje galėjo dalį dekoracijų bei kostiumų pasiskolinti ar išsinuomoti miesto teatre. Tačiau jie dažnai neturėdavo nieko bendro su veikale vaizduojama epocha. Lengviau buvo su valstiečių kostiumais- sermėgas bei nagines organizatoriai atgabendavo tiesiai iš kaimo.

Dėl istorinio bei etnografinio dekoracijų neautentiškumo nemaža sielojosi J. Basanavičius ir kiti spektaklių recenzentai, todėl 1907 m. statant J. Slivackio dramą ,,Mindaugas”, buvo

2

sudaryta komisija , kuri turėjo rūpintis dekoracijų ir kostiumų istoriškumu.Deja, nesant lėšų, vėl teko kreiptis į miesto teatrą ir mindaugui apsivilkti… Venecijos dožo mantiją.

Su dar didesniais sunkumais susidurdavo periferijos vaidintojų kuopelės. Dekoracijas, kostiumus ir butaforiją jie turėdavo pasigaminti patys. Išsirengus į gastroles, visas rekvizitas sutilpdavo į vieną vežimą.

DEKORACIJOS

Lietuvių dailininkai profesionalai tik iš dalies prisidėjo prie lietuviškos scenografijos sukūrimo. 1909 m. M. K. Čiurlionis nutapė ,,Rūtos” draugijos teatro uždangą, kupiną romantinės nuotaikos, elipsės lanku į tolumą nusidriekusioje marių pakrantėje dega aukuras, kurį laimina vaidila. Yra išlikę ir ,, Jūratės” – nebaigtos M. K. Čiurlionio operos – scenovaizdžių eskizai su povandenine karalija ir gintariniais Jūratės rūmais. Jie nupiešti su Čiurlioniui taip būdingu subtiliu ritmo pajautimu ir fantazija, kuriai pajungiami lietuvių liaudies dailės ir architektūros elementai.

Lietuviškuosius vakarus mielai padėdavo organizuoti A. Žmuidzinavičius. Ypač populiarūs buvo jo režisuoti ir dekoratyviai apipavidalinti vadinamieji ,, gyvieji paveikslai”, simboliškai vaizduoją lietuvių tautinį atgimimą. Archeologas ir tpytojas T. Daugirdas kurį laiką režisavo ir apipavidalino ,, Dainos” draugijos spektaklius, stengdamasis etnografiškai tiksliai perteikti veiksmo aplinką ir lietuvišką tipažą. Lietuviškojo teatro pradininkai padarė viską, kas tomis sąlygomis buvo galima padaryti.

TEATRO KRIZĖ

Pirmasis pasaulinis karas ir kaizerinė okupacija gerokai prislopino šalies kultūrinį gyvenimą. 1918 metais paskelbus Lietuvoje tarybų valdžią, prie Švietimo liaudies komisariato įsteigiama Meno kolegija, kurios nariai buvo dailininkai A. Varnas, A. Žmuidzinavičius, V. Jomantas, V. Didžiokas, architektas V. Dubeneckis. Švietimo komiteto žinion perėjo ir Vilniaus teatrai su visu inventorium bei rekvizitu. Režisieriui K. Glinskiui pavedama sukurti lietuvių profesinį teatrą, įsteigti teatrinę studiją. Pradėta organizuoti operos trupė. Jau anuomet J. Talat- Kelpša puoselėjo mintį pastatyti Vilniuje A. Ponkelio operą ,, Lietuviai” . Deja šių didelių užmojų nesuspėta įgyvendinti.

Lenkų nacionalistų legionams okupavus Vilnių, dauguma meno darbuotojų persikėlė į Kauną. Kūrybinis darbas čia buvo nelengvas. Tik keleto entuziastų pastangomis, nors ir vegetuodami, egzistavo atskiri scenos židiniai. 1919m. režisierius A. Sutkus organizavo Tautos teatrą, 1920

3

metais J. Vaičkaus,,Skrajojamasis teatras”ir K. Glinskio ,, Teatrinė studija” įsteigė ,,Angą”. Deja, šios trupės, negaudamos jokių subsidijų, veikiaipritrūko lėšų ir iširo. Kauno kultūrinį gyvenimą kiek pagyvino ,, Vilkolakis” (1920), kurio steigėjų tarpe šalia A. Sutkaus, B. Sruogos, A. Griciaus, A. Vienuolio ir kitų rašytojų bei meno veikėjų buvo dailininkų: V. Dubeneckis, O. Dubeneckienė, V. Didžiokas, P. Kalpokas, V.
Jomantas, V. Bičiūnas. Šie entuziastai užėmė kažkieno apleistas patalpas, išgriovė mūrinę vidaus sieną, pasidarė sceną ir pradėjo savo ,,linksmuosius posėdžius” su improvizuotais vaidinimais. Tai buvo kažkas panašu į lietuvišką ,, Commedia dell,arte”, kurios scenovaizdžiams nereikėjo iš anksto paruoštų eskizų, o veikėjams – specialiai pasiūtų kostiumų. ,,Vilkolakio” scenografija taip pat buvo improvizacinio pobūdžio, lyg ir belangio teatro imitacija. Nors aštri ,, Vilkolakio” satyra turėjo nemažą pasisekimą, 1924m. teatras dėl politinių intrigų nutraukė savo veiklą.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 835 žodžiai iš 2568 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.