Linux sistemos
5 (100%) 1 vote

Linux sistemos

1121

TURINYS

1 Darbo tikslas. 3

2 Darbo užduotis. 3

3. Linux įdiegimas 4

3 IP adreso priskirimas serveriui 5

4 Papildomų paketų įdiegimas. 5

5 Vartotojų sukūrimas 6

6 Apache2 tarnybos įdiegimas 7

7 PHP5 ir MySQL tarnybų įdiegimas 9

8 Duomenų valdymo sistemos „jebox“ įdiegimas 10

9 Samba tarnybos įdiegimas 11

10 Į „Jetbox“ įdedam informaciją, kaip sukonfigūruota „samba“ 12

11 Atsarginės kopijos 13

12 Išvados 17

1 Darbo tikslas.

Naudojant VMware Workstation programinę įrangą išmokti įdiegti Linux sistemą, bei ją sukonfigūruoti, pagal tam tikras užduotis.

2 Darbo užduotis.

Žemiau pateiktos užduotis kurias reikia realizuoti laboratoriniam darbe:

• Įdiegti Linux sistemą.

• Suteikti tarnybinei stočiai pavadinimą (hostname): „bomba“.

• Pagrindinio sistemos administratoriaus (root) slaptažodį nustatyti į „%nopass“.

• IP adresas priskiriamas pagal DHCP.

• Sukurti vartotojus:

1. „wazzupme“ (grupė: lt, direktorija: /home/kt/st1, slaptažodis: twokisses).

2. „strongbrain“ (grupė: en, direktorija: /home/kt/st2, slaptažodis: threeeyes).

3. „less2free“ (grupė: lt, direktorija: /home/av/st3, slaptažodis: one&nose.).

• Įdiegti tinklalapių serverio tarnybą („Apache2“).

• Įdiegti PHP5 tarnybą.

• Įdiegti SAMBA tarnybą.

• Įdiegti duomenų valdymo sistemą Jetbox.

Apache2 tarnybą sukonfigūruot taip, jog, įvedus IP adresą atsidarytų duomenų valdymo sistemos jetbox puslapis.

Nustatyti samba tarnyba taip, jog, visi vartotojai galėtų įeiti į bendrą ir į savo katalogus, galėtų ir įrašyti, ir trinti failus.

Apriboti įkeliamų failų dydį iki 10MB, taip pat jetbox‘e pateikti informaciją, kaip buvo konfigūruojama samba.

Ugniasiene sukonfigūruoti taip, kad būtų uždrausti visi nereikalingi portai.

Kiekvienos savaitės trečiadienį ir sekmadienį 4:00h nakties turi būti padarytos vartotojų failų atsarginės kopijos, ir po mėnesio seniausias kopijas ištrinti.

3. Linux įdiegimas

Pirmiausiai pasirenkam įdiegimo kalbą (English), toliau susirandam savo gimtąjį regioną (Lithuania). Pasirenkame klaviatūros standartą American English. Nustatome savo tarnybiniai stočiai pavadinimą (hostname) „bomba“. Domeno pavadinimą paliekam toks koks duotas pagal nutilėjimą („localhost“). Toliau pasirenkame rankinį patricijų nustatymo metodą (manual), spaudžiame ties tuščia disko vieta (free space), toliau pasirenkam creat new partition, nustatom particijos dydį 0,4GB, particijos tipą (Type for new partition) pasirenkam primary, particijos poziciją (Location for new partition) begining, toliau spaudžiame ant užrašo „naudoti kaip“ (use as), ir pasirenkame swap area, toliau renkamės done settings… Tuo pačiu principu sukuriame ir antrą particiją, tik šiuo atveju patricijai priskiriam visą likusią laisvą vietą, bei patricijai parenkam Ext3 failų sistemą. Galiausiai turime gauti kažką panašaus kas pavaizduota žemiau (1 pav.).Sukūrus abidvi particijas pasirenkame Finish partitioning… Netrukus reiks patikslinti ar tikrai norime formatuoti diską (be jokios abejonės spaudžiam yes). Įvedam nurodyta Root slaptažodį: „%nopass“. Toliau įvedam vartotojo pilną vardą, jo prisijungimo prie sistemos vardą ir slaptažodį. Šioje vietoje įvedame bet ką, kadangi vis tiek šitą sukurtą vartotoją vėliau teks ištrinti… Toliau išsirenkam tinklo veidrodį (Network Mirror). Aš pasirinkau Lietuvoje stovintį ameba.sc-uni.ktu.lt veidrodinį serverį. Toliau turime pasirinkti kokią programinę įrangą instaliuosim, pažymime, kad instaliuotų tik standartinę sistemą. Galiausiai patvirtinam, jog norime naudoti grub sistemos įkroviklį ir perstartuojam kompiuterį. Linux operacinės sistemos diegimas baigtas.

3 IP adreso priskirimas serveriui

/etc/network kataloge esančiame interface faile saugoma tinklo konfigūracija. Atidarę jį įvedame tinklo konfigūraciją, jeigu šiame faile nurodyta kitaip nei reikalauja užduotis. Šiuo atveju mes turime matyti: (2 pav.).

Išsaugom pakeistą failo interface turinį. Norint, kad serveris „priimtų“ naujus nustatymus reikia perkrauti tinklo modulį. Tai galime atlikti įvedę komandą: /etc/init.d/networking restart. Komanda ifconfig galime pažiūrėti kokie yra dabartiniai tinklo nustatymai.

4 Papildomų paketų įdiegimas.

Linux Debian distribucija, turi gausybė papildomų paketų, kuriuos galima įdiegtį į sistemą. Norėdami parsisiųsti ir įdiegti naujus paketus mums reikės pasinaudoti Linux sistemoje esančiu įrankiu apt (Advanced Packaging Tool). Norėdami rasti naujausius paketus pirmiausiai mums reikia atnaujinti apt paketų duomenų bazę, tai galima padaryti įrašius į Linux konsolę komandą apt-get update. Norėdami atsisiųsti paketą turime žinoti tikslų jo pavadinimą. Norėdami sužinoti tikslų paketo pavadinimą galime pasinaudoti komanda apt-cache search [ieškoma frazė]. Pavyzdžiui, mums reikia įdiegti Linux konsolėje failų „komanderį“ kuris mums palengvintų darbą su failais, tačiau mes nežinome tikslaus jo paketo pavadinimo. Linux konsolėje užrašome komandą: „apt-cache search commander“ ir gauname krūvą rezultatų iš kurių pasirenkame „mc – Midnight Commander“ – dažniausiai vartotojų naudojama failų tvarkymo programėlė.

Galime pasirinkti ir įdiegti net kelias Linux konsolei
pritaikytas failų tvarkymo programas. Paketų įdiegimo sintaksė: „apt-get install [peketo pavadinimas]“. Norint įdiegti „mc“, rašome: „apt-get install mc“ komandą.

5 Vartotojų sukūrimas

Mūsų užduotyje nurodyta sukurti šiuos vartotojus:

1. „wazzupme“ (grupė: lt, direktorija: /home/kt/st1, slaptažodis: twokisses).

2. „strongbrain“ (grupė: en, direktorija: /home/kt/st2, slaptažodis: threeeyes).

3. „less2free“ (grupė: lt, direktorija: /home/av/st3, slaptažodis: one&nose.).

Pirmiausiai reikia sukurti grupes, kurioms priklauso vartotojai, paskui sukurti grupei priklausantį katalogą ir padaryti taip kad tas katalogas priklausytų pačiai grupei.

groupadd lt (sukuriam grupę lt)

groupadd en (sukuriam grupę en)

mkdir /home/kt (sukuriam kt katalogą)

mkdir /home/av (sukuriam av katalogą)

chown :lt /home/kt (padarom, jog katalogo kt savininkas būtų grupė lt)

chown :lt /home/av (padarom, jog katalogo av savininkas būtų grupė lt)

chown :en /home/kt (padarom, jog katalogo kt savininkas būtų grupė en)

Po to sukurti vartotoją nurodant jo grupę, direktoriją, bei paties vartotojo vardą, bei sukurti vartotojui jo asmeninį katalogą, kuris yra jo grupės kataloge, bei vartotojo katalogo šeimininką nustatyti patį vartotoją.

useradd –g lt –d /home/kt/st1 wazzupme (sukuriam vartotoją wazzupme kuris priklauso grupei lt ir priskiriam jam namų katalogą st1 esantį /home/kt direktorijoje.)

useradd –g en –d /home/kt/st2 strongbrain (sukuriam vartotoją strongbrain kuris priklauso grupei en ir priskiriam jam namų katalogą st2 esantį /home/kt direktorijoje.)

useradd –g lt –d /home/av/st3 less2free (sukuriam vartotoją less2free kuris priklauso grupei lt ir priskiriam jam namų katalogą st3 esantį /home/av direktorijoje.)

mkdir /home/kt/st1 (vartotojui wazzupme sukuriam jo namų katalogą st1)

mkdir /home/kt/st2 (vartotojui strongbrain sukuriam jo namų katalogą st2)

mkdir /home/av/st3 (vartotojui less2free sukuriam jo namų katalogą st3)

chown pirmas /home/kt/st1 (vartotojas wazzupme nustatomas katalogo st1 šeimininku)

chown antras /home/kt/st2 (vartotojas strongbrain nustatomas katalogo st2 šeimininku)

chown trecias /home/av/st3 (vartotojas less2free nustatomas katalogo st3 šeimininku)

Vartotojų katalogams nustatomos teisės, bei patiems vartotojams priskiriami slaptažodžiai.

chmod 755 /home/kt/st1 (katalogui st1 nustatomos teisės, kad katalogo šeimininkas galėtų viską daryti, o grupė ir kiti vartotojai galėtų tik skaityt ir vykdyti)

chmod 755 /home/kt/st2

chmod 755 /home/av/st3

passwd wazzupme twokisses (Vartotojui wazzupme nustatėm slaptažodį twokisses)

passwd strongbrain threeeyes (Vartotojui strongbrain nustatėm slaptažodį threeeyes)

passwd less2free one&nose (Vartotojui less2free nustatėm slaptažodį one&nose)

Patikriname ar teisingai priskyrėme vartotojams grupes, bei ar jie patys yra savo namų katalogo šeimininkai. Norint visa taip patikrinti turime pasinaudoti šiomis komandomis ls –l /home/kt/, bei ls –l /home/av/ (3 pav.).

Komanda ls –l pateikia informaciją apie katalogo teises, katalogo šeimininką, grupę kuriai priklauso katalogas, katalogo dydį diske, sukūrimo datą ir laiką, bei katalogo pavadinimą.

6 Apache2 tarnybos įdiegimas

Apache2 yra galingas tinklalapių serveris, leidžianti publikuoti mūsų sukurtus tinklalapius internete. Norint naudotis Apache2 tarnyba pirmiausiai reikia ją atsisiųsti ir sukonfigūruoti. Kaip jau žinome paketus atsisiunčiam naudodami komandą „apt-get install [peketo pavadinimas]“. Taigi surenkam komandą: „apt-get install apache2“ ir po kelių minučių Apache2 tarnyba jau yra mūsų kompiuteryje. Toliau konfigūruojam pagal duotus nurodymus. Pirmiausiai turim sukonfigūruoti taip, jog, pagrindinis būtų duomenų valdymo sistemos jetbox puslapis. Savo namų kataloge (home), sukuriame direktoriją www. Toliau reikia atsidaryti failą 000-default, kuris yra „/etc/apache2/sites-enabled“ kataloge. Eilutę „DocumentRoot“ ir „/var/www/“ pakeičiu į „/home/www/jetbox/“ taip pat susirandu eilutę „“ ir pakeičiu į „“. Dar mums reikia uždėti komentaro ženklą prie eilutės „#RedirectMatch ^/$ /apache2-default/.“ Žemiau (4 pav.) pateiktas failo „000-default“ turinio fragmentas.Norint, jog mūsų sistemoje esantys vartotojai galėtų talpinti kiekvienas savo atskirą internetinį puslapį, mums reikia aktyvuoti vartotojų puslapių modulį (userdir). Aktyvuoti šį modulį galima tiesiog perkeliant du failus „userdir.conf“ bei „userdir.load“ iš direktorijos „/etc/apache2/mods-availabe“ į direktoriją „/etc/apache2/mods-enabled“. Failus galime perkelti pasinaudoję „Midnight Commander“. Viename lange atidarom direktoriją „/etc/apache2/mods-enabled“ po to su tab klavišu pereinam į kitą langą ir tame lange atidarom „/etc/apache2/mods-availabe” direktoriją bei su „insert“ mygtuku pažymim userdir.conf ir userdir.load failus bei spaudžiam klavišą F6.

Atlikę visus reikiamus pakeitimus perstartuojam „Apache2“ serverį (/etc/init.d/apache2 restart).

Apache2 serveris neranda direktorijos „/home/www/jetbox/“, nekreipiame į tai dėmesio. Direktorijos nėra, nes dar neatsisiuntėme „jetbox“ duomenų valdymo sistemos. Kai ją atsisiųsime, tada
sukursime direktoriją bei jetbox duomenų valdymo sistemos visus failus patalpinsime ten.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1444 žodžiai iš 2880 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.