Lr prezidento rinkimai ir funkcijos
5 (100%) 1 vote

Lr prezidento rinkimai ir funkcijos

LR.Prezidentas ir rinkimai.

LR Prezidentas – asmuo, turintis aukščiausią valdžia valstybeje.

Lyginant su visiško prezidentinio valdymo šalimis, Prezidentas valdžią

šalyje daugiau dalijasi su Vyriausybe bei Seimu. Pusiau prezidentinio

valdymo šalyse, kaip ir Lietuvoje,prezidentas yra pagrindinis ir

didžiausias atstovas reprezentuoti šali užsienyje. LR Prezidentas

atstovauja valstybei, piliečiams ir laikosi visų įstatymų ir aktų

pavestų jo galiai LR Konstitucijoje.

Kaip įprasta demokratijai Prezidento galios ir valdžia įsigali tik jį

išrinkus tautai. Nuostatai ir normos renkant LR Prezidentą yra

pateikiamos Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatyme.

Šalies Prezidento rinkimai vyksta demokratiniu principu,laikantis

svarbiausio įstatymo – Konstitucijos. Neyvygdžius keliamų normatyvų

kandidatui ar nusižiangus rinkejui, slapto balsavimo metu, dažniausiai

kandidatūra ar balsas yra šalinami.

LR Prezidento rinkimų įstatymo bendrieji nuostatai:

1 straipsnis. Respublikos Prezidento rinkimų pagrindai

Respublikos Prezidentą renka Lietuvos Respublikos piliečiai penkeriems

metams, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise,

slaptu balsavimu.

2 straipsnis. Teisė būti kandidatu į Respublikos Prezidentus

Respublikos  Prezidentu gali būti renkamas  Lietuvos Respublikos

pilietis pagal kilmę, ne mažiau kaip trejus pastaruosius metus gyvenęs

Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų dienos yra suėję ne mažiau kaip

keturiasdešimt metų ir jeigu jis gali būti renkamas Seimo nariu. Tai

negali būti renkami asmenys, susiję priesaika ar pasižadėjimu užsienio

valstybei; asmenys, pagal teismo paskirtą nuosprendį atliekantys

kriminalinę bausmę, taip pat asmenys, teismo pripažinti neveiksniais.

Tas pats asmuo Respublikos Prezidentu gali būti renkamas ne daugiau

kaip du kartus iš eilės.( 2 kadencijos).

2(1) straipsnis. Duomenys apie ryšius su užsienio specialiosiomis

tarnybomis.

 Pretendentas būti kandidatu į Respublikos Prezidentus registruojamas

po to, kai Vyriausioji rinkimų komisija priima sprendimą išduoti jam

rinkėjų parašų rinkimo lapus, privalo pateikti Vyriausiajai rinkimų

komisijai duomenis apie savo darbą užsienio valstybių atitinkamose

tarnybose, apie mokymąsi šių tarnybų mokyklose ar apie

bendradarbiavimą su jomis. Šiuos duomenis pretendentas įrašo duomenų

anketoje. Anketos duomenys yra vieši. Jei pretendentas būti kandidatu

į Respublikos Prezidentus duomenų anketoje pateikia šioje straipsnio

dalyje nurodytus duomenis, Vyriausioji rinkimų komisija privalo šią

anketą viešai paskelbti per 24 valandas nuo jos pateikimo. Jei

pretendentas iki įregistravimo kandidatu į Respublikos Prezidentus

nepateikė Vyriausiajai rinkimų komisijai užpildytos duomenų anketos,

Komisija apie tai viešai paskelbia ne vėliau kaip per 24 valandas po

to, kai asmuo įregistruotas kandidatu į Respublikos Prezidentus.

Jeigu Vyriausioji rinkimų komisija gauna raštu informaciją, kad

duomenų anketoje pateikti duomenys yra neteisingi, nuslėpti ar kad

nepateikta užpildyta anketa, taip pat kad pretendentas būti kandidatu

į Respublikos Prezidentus ar kandidatas į Respublikos Prezidentus

dirbo, mokėsi šio straipsnio dalyje nurodytose tarnybose

(struktūrose), bendradarbiavo su jomis, ir nustato, kad apie tai nėra

įrašyta duomenų anketoje, per 48 valandas privalo pretendentą būti

kandidatu į Respublikos Prezidentus ar kandidatą į Respublikos

Prezidentus supažindinti su gauta informacija ir pasiūlyti jam

pateikti paaiškinimus. Jeigu pretendentas būti kandidatu į Respublikos

Prezidentus ar kandidatas į Respublikos Prezidentus sutinka su

Vyriausiojoje rinkimų komisijoje gauta informacija, jis turi

nedelsdamas papildomai įrašyti šią informaciją į savo duomenų anketą,

o jeigu duomenų anketa nebuvo užpildyta, ją užpildyti – įrašyti

nurodytą informaciją. Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip per

24 valandas privalo šią informaciją paskelbti viešai. Jeigu

pretendentas būti kandidatu į Respublikos Prezidentus ar kandidatas į

Respublikos Prezidentus nesutinka su Vyriausiojoje rinkimų komisijoje

gauta informacija, kviečiamas neatvyksta į Vyriausiąją rinkimų

komisiją ar atsisako pateikti paaiškinimus dėl gautos informacijos,

Vyriausioji rinkimų komisija prireikus gali kreiptis į informaciją

suteikusius asmenis, taip pat į kitas įstaigas ar organizacijas,

prašydama pateikti papildomų duomenų ar dokumentų.

3 straipsnis. Visuotinė rinkimų teisė

Teisę  rinkti  Respublikos  Prezidentą  turi  Lietuvos Respublikos

piliečiai, kurie rinkimų dieną yra ne jaunesni kaip 18 metų.

Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, teismo pripažinti neveiksniais. Bet

kokie  tiesioginiai  arba  netiesioginiai  Lietuvos Respublikos

piliečių rinkimų teisių apribojimai dėl lyties, rasės, tautybės,

kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų

– draudžiami.

4 straipsnis. Lygi rinkimų teisė

 Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, turintis teisę
rinkti

Respublikos Prezidentą, rinkimuose turi vieną balsą    

5 straipsnis. Tiesioginiai Respublikos Prezidento rinkimai

 Respublikos Prezidentą rinkėjai renka be tarpininkų.

6 straipsnis. Slaptas balsavimas

Rinkėjai balsuoja  asmeniškai ir  slaptai. Kontroliuoti rinkėjų valią

rinkimuose draudžiama.

7 straipsnis. Viešumas rengiant ir vykdant rinkimus      

Valstybės institucijos ir rinkimų komisijos Respublikos Prezidento

rinkimus  rengia ir  vykdo viešai. Apie rinkimų organizavimo renginius

(susirinkimus, posėdžius) viešai pranešama ne vėliau kaip likus 12

val. iki renginių pradžios.

     Rinkimų komisijos informuoja piliečius apie savo darbą, rinkimų

apylinkių sudarymą, rinkimų komisijų sudėtį, buvimo vietą ir darbo

laiką, apie rinkėjų sąrašus, kandidatų į Respublikos Prezidentus

įregistravimo  rezultatus, balsavimo  ir rinkimų rezultatus.

Valstybinės masinės  informacijos  priemonės  informuoja visuomenę

apie Respublikos Prezidento rinkimų rengimą ir vykdymą.

     Visų masinės informacijos priemonių atstovai turi teisę

nekliudomai dalyvauti visuose renginiuose, kuriuos organizuoja rinkimų

komisijos, visuose rinkimų komisijų posėdžiuose, taip pat gauti iš

rinkimų komisijų informaciją apie rinkimų rengimą ir vykdymą.

8 straipsnis. Rinkimų rengimo ir vykdymo išlaidos

Respublikos Prezidento rinkimų rengimo ir vykdymo išlaidas apmoka

valstybė ir savivaldybės. Iš valstybės lėšų apmokamos rinkimų komisijų

išlaidos rinkimams organizuoti ir vykdyti bei atlyginama už rinkimų

komisijų narių ir jas aptarnaujančio personalo darbą. Iš savivaldybių

lėšų apmokama už miestų, rajonų ir apylinkių rinkimų komisijų būstinių

patalpų išlaikymą, balsavimo patalpų įrengimo inventoriaus įsigijimą

ir išsaugojimą. Jeigu savivaldybė nesuteikia tinkamų patalpų ar

inventoriaus rinkimų apylinkės būstinei ir balsavimo patalpoms, tam

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu panaudojamos valstybės

lėšos. Šiuo atveju faktines išlaidas balsavimo patalpoms ir

inventoriui per 2 mėnesius po rinkimų Vyriausioji rinkimų komisija ne

ginčo tvarka išieško iš savivaldybės. Respublikos Prezidento rinkimus

organizuoja ir vykdo:1) Vyriausioji rinkimų komisija;2) miesto, rajono

rinkimų komisija;3) apylinkių rinkimų komisijos.

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus skiria Lietuvos Respublikos

Seimas. Skirdamas Prezidento rinkimus Seimas priima atitinkamą

nutarimą. Respublikos Prezidento eiliniai rinkimai vykdomi paskutinį

sekmadienį, likus dviem mėnesiams iki Respublikos Prezidento

kadencijos pabaigos.

Pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus iškėlimas

pradedamas ne anksčiau kaip likus 80 dienų ir baigiamas ne vėliau kaip

likus 65 dienoms iki rinkimų dienos.

Pretendentais būti kandidatais į Respublikos Prezidentus save gali

iškelti pavieniai asmenys. Pretendentus būti kandidatais į Respublikos

Prezidentus gali kelti, remti politinės partijos ir politinės

organizacijos.

Pretendentas būti kandidatu į Respublikos Prezidentus ne vėliau kaip

likus 65 dienoms iki rinkimų raštu pareiškia apie tai Vyriausiajai

rinkimų komisijai.

Jeigu pretendentą būti kandidatu į Respublikos Prezidentus iškėlė

politinės partijos ir politinės organizacijos, šis jų sprendimas taip

pat pateikiamas raštu. Taip pat yra pateikiami pretendento pilietybę

bei asmenybę patvirtinantys dokumentai ir sumokamas penkių vidutinių

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1148 žodžiai iš 3813 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.