Makroekonomika
5 (100%) 1 vote

Makroekonomika

TURINIS

I. UŽDAVINIAI

1 uždavinys……………………………………………………………………………..2

2 uždavinys……………………………………………………………………………..5

3 uždavinys………………………………………………………………………………………………………6

4 uždavinys……………………………………………………………………………10

5 uždavinys……………………………………………………………………………11

6 uždavinys……………………………………………………………………………13

II PRIEDAI

1 priedas………………………………………………………………………………15

2 priedas………………………………………………………………………………16

3 priedas………………………………………………………………………………17

1 uždavinys: pagal žemiau pateiktus šalies ekonomikos rodiklius apskaičiuoti:

a) bendrąjį nacionalinį produktą; d) grynąjį nacionalinį produktą;

b) nacionalines pajamas; e) asmenines pajamas;

c) disponuojamos pajamos.

1 lentelė

Pagrindiniai rodikliai Mln. Lt Pagrindiniai rodikliai Mln. Lt

Ё grynosios privačios vidaus investicijos 33 Ёnepaskirstytas korporacijų pelnas 21

Ёvyriausybės išlaidos prekėms ir paslaugoms pirkti 72 Ёsocialinio draudimo mokesčiai 20

Ёrenta 45 Ёpalūkanos 13

Ёasmeniniai mokesčiai 26 Ёdividendai 16

Ёtransferiniai mokėjimai 12 Ёdarbuotojų darbo užmokestis 221

Ёgrynasis eksportas 3 Ёkorporacijų pajamų mokesčiai 19

Ёvartojamosios išlaidos 245 Ёkorporacijų pelnas 56

Ёamortizacija 27 Ёasmeninės santaupos 16

Ёnetiesioginiai mokesčiai 18

Sprendimas:

1.1. Bendras nacionalinis produktas – visų galutinių prekių ir paslaugų pagamintų šalies piliečių per tam tikrą laikotarpį rinkos kainų suma; tai konkrečios šalies piliečių gautos pajamos.

BNP yra sukurtos prekės ir paslaugos. Jos kuriamos pardavimui. Taigi BNP vieniems yra pajamos, kitiems – išlaidos.

Išlaidos = BNP = Pajamos

Išlaidų metodų BNP nustatomas kaip galutinė įvairios paskirties prekių paklausa, t. y. kaip visų ekonomikos sektorių išlaidos.

BNP = C + I + G + NX

1.1.1.Namų ūkio vartojimo išlaidos (C – consumption) – vartotojų piniginių išlaidų galutinėms prekėms bei paslaugoms pirkti suma.

Namų ūkio vartojimo išlaidos yra:

a) trumpalaikio vartojimo prekės (maistas, drabužiai ir pan.)

b) ilgalaikio vartojimo reikmenys (šaldytuvai, automobiliai, baldai ir pan.)

c) paslaugos (juridinės konsultacijos, bankų, kirpyklų paslaugos ir pan.)

1.1.2. Investicijos (I – investment) – tai firmų išlaidos naujoms įmonėms statyti, įrenginiams pirkti, gatavų prekių atsargoms papildyti; tai nupirkti kapitaliniai ištekliai prekėms ir paslaugoms kurti.

Pagal kilmę investicijos gali būti vidaus ir išorinės. Firmų investicijos vadinamos bendrosiomis privačiomis vidaus investicinėmis išlaidomis.

Bendrosios privačios vidaus investicijos (Ig – gross investment) – tai visos per metus pagamintos investicinės prekės.

Bendrosios privačios vidaus investicijos pagal savo paskirtį susideda iš dviejų dalių: atstatymo investicijų ir grynųjų privačių vidaus investicijų.

Atstatomosios investicijos (amortizacija ) (De – depreciation) – investicijos, atstatančios nusidėvėjusias darbo priemones

Grynosios privačios vidaus investicijos, arba neto investicijos (Jn – investment) – investicijos, skirtos naujoms papildomoms darbo priemonėms įsigyti.

Jg = In + De

1.1.3. Vyriausybės išlaidos (G government spending) – tai centrinės ir vietinės valdžios institucijų išlaidos baigtinėms prekėms bei paslaugoms, tai pat darbo jėgai įsigyti ir naudoti.

Šios išlaidos susideda iš dviejų dalių:

a) išlaidų esamajam vartojimui valstybės finansuojamose įstaigose ir organizacijose ( įvairių prekių pirkimas);

b) investicinių išlaidų (valstybinių ligoninių statyba, kelių tiesimas ir pan.).

1.1.4. Prekių ir paslaugų grynasis eksportas (NX – net exports) – tai šalies eksporto ir importo skirtumas.

Eksportas (X – exports) – tai prekės ar paslaugos, pagamintos šalyje, bet parduotos užsienyje.

Importas (Z – imports) – tai prekės ar paslaugos, pagamintos užsienyje ir nupirktos naudoti kitoje šalyje.

Pagal duotus rodiklius apskaičiuojame BVP:

C = 245

Ig=In +De In =33 De =27 Ig =33+27=60

G= 72

NX =3

BNP=245+60+72+3=380

Nustatant BNP apimtį pajamų būdu, sudedamos visos šalyje uždirbtos pajamos, kurias gauna gamybos veiksnių savininkai už savo paslaugas.

BNP=W+R+I+Π+De+Ti-Ttr

1.1.5.Darbo užmokestis (W – wages) – išmokos darbuotojams už jų darbo jėgos kaip gamybos veiksnio panaudojimą.

Į šią pajamų grupę įtraukiami ir firmų savininkų įnašai į valstybinius bei privačius draudimo, medicinos aptarnavimo ir kitus specialius fondus, kurių lėšos panaudojamos darbo jėgai atstatyti.

1.1.6.Nuomos pajamos (R – rent income) – tai žemės ar kito nekilnojamo turto nuosavybės pajamos.

Į ši pajamų elementą įskaičiuojama ir nuosavų namų, butų tariama nuoma patiems sau. Tai skaičiuojama dėl to, kad BVP parodytų visų namų paslaugas, nepaisant nuosavybės formos.

1.1.7.Palūkanos (I – interests) – pajamos, gautos už
paskolintus pinigus; tai pinigų skolinimosi kaina.

Nustatant BVP pajamų būdu, prie vidaus pajamų dar pridedami du elementai, nesusiję su pajamų paskirstymu gamybos veiksniams: tai kapitalo nusidėvėjimo išlaidos (amortizacija) ir netiesioginiai mokesčiai.

1.1.8.Netiesioginiai mokesčiai (Ti – taxes indirect) – mokesčiai, kurios vyriausybė uždeda prekėms ir paslaugoms.

Šie mokesčiai apima: pridėtinės vertės mokestį, pardavimo mokestį, akcizas, muitus ir t.t.

Taigi BVP, apskaičiuojant pajamų metodu, rinkos kainomis yra per metus gautų darbo užmokesčio, palūkanų, rentos, pelno, amortizacijos bei netiesioginių mokesčių sumą:

BNP = W+R+i+Π+De+Ti

Tačiau jeigu vyriausybė teikia subsidijos iš valstybės biudžeto konkrečioms prekėms ar paslaugoms, tai tų subsidijų suma atimama iš netiesioginių mokesčių sumos, kadangi jos yra įskaitomos į pajamas, bet nėra pagaminto produkto kainos dalis:

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 751 žodžiai iš 2408 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.