Moderniųjų technologijų taikymas versle
5 (100%) 1 vote

Moderniųjų technologijų taikymas versle

Įvadas

Šiuolaikinis pasaulis mobiliųjų technologijų sferoje yra labai pasistūmėjęs į priekį. Visose gyvenimo situacijuose nuolat susidūriam su naujausiomis techologijomis: kikevienas iš mūsų turi kompiuterį, mobilųjį telefoną arba tiesiog naudoja paprastą buitinę techniką. Mes neįsivaizduojame savo gyvenimo be televizijos naujovių ar įprastos kiekvieno iš mūsų dienos be mobiliojo telefono. Tačiau mobiliųjų technologijų naujovės yra svarbios ne tik paprastų žmonių gyvenime, bet ir įtakingų bei klestinčių verslininkų karjeroje.

Šiuolaikinė verslo aplinka dažnai reikalauja greito sprendimų priėmimo. Tam yra būtina visada turėti galimybę gauti reikiamą informaciją. Dažnai informacijos trūkumas sąlygoja pavėluotą sprendimų priėmimą, sandorių praradimą, netenkama dalies pelno. Ne mažiau aktualus yra ir savalaikis duomenų surinkimas ir perdavimas. Mobiliųjų technologijų naudojimas suteikia galimybę pasiekti ir valdyti verslo informacinius resursus esant bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu.

Dažnai įvairių įmonių darbuotojai keliauja, lanko klientus, bendrauja su verslo partneriais, daug laiko praleidžia ne įmonės biure. Iškyla problema, kaip šiems darbuotojams nesant įmonės biure, pasiekti įmonės informacinius resursus. Daugumai įmonių informacinių resursų valdymas mobiliųjų įrenginių pagalba jau tapo būtinybe, įmonėse diegiami mobilių technologijų sprendimai, „keliaujantys“ darbuotojai aprūpinami mobiliaisiais įrengimais, kurių pagalba būdami bet kurioje vietoje jie gali pasiekti ir valdyti įmonės informacinius resursus bei operatyviai reaguoti į besikeičiancią aplinką.

Todėl visos įmonės stengiasi kaip įmanoma geriau išnaudoti mobiliųjų technologijų naujoves,kad sumažinti įmonės išlaidas, nugalėti konkurenciją, suteikti konkurencinį pranašumą prieš kitas įmones. Šiuo metu dauguma įmonių nori aprūpinti visus savo darbuotojus mobiliaisias telefonais, nešiojamais kompiuteriais ir kitokiais moderniais įrenginiais kad būtų kuo glaudesnis ryšys ne tik su kitais darbuotojais ar valdymo sistema, bet ir su klientais.

Tokiu būdu įmonės vadybininkai gali dirbti daug efektyviau ir gerai bei kokybiškai atlikti savo darbą. Naujausia informacija pasiekia darbuotoją realiu laiku ir taip gali jam padėti efektyviai išspręsti pačius sunkiausius uždavinius. Vykdami pas klientą tokie vadybininkai būna geriau pasiruošę, turi pačią aktualiausią informaciją, pagal atsiradusį poreikį iš karto gali pasiekti aktualią informaciją.

Tačiau dažnai įmonėse nėra lengva pakeisti įprastas sistemas mobiliosiomis technologijomis. Bet investuodami į tą projektą dalį savo pelno, įmonės valdymo sistema žino, kad jei projektas pasiseks įmonė turės naują galimybių spektrą ir prieš ją atsivers naujų galimybių durys. Taip informacija pereina ilgą kelią nuo jos surinkimo iki jos perdavimo įmonėms taikant mobiliasiąs technologijas. [6]

Svarbiausios sąvokos

Technològija – gamybos procesų atlikimo būdų ir priemonių visuma (taikant tam tikras naujoves) : Žemės dirbimo technologija rš. Duonos kepimo technologija sp. Ryžių auginimo technologija rš.

Ver̃slas – 1. kuo verčiamasi, veikla, darbas, iš kurio gyvenama, gaunama pelno.

2. gavybinio pobūdžio ūkinė veikla

3. (smulki) gamyba; amatai

Mobilus – nepririštas, neprijungras, laisvas. [6]

Mobiliųjų technologijų naujovės

Nors ir mobiliųjų technologijų naudojimas Lietuvos įmonsėse (Lentelė 2) dar nėra labai paplitęs, tačiau susidomėjimas šiomis technologijomis ir jų galimybėmis auga. Galvojant apie mobiliąsias technologijas, reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad jos suteikia galimybes, kurių nesuteikia įprastos komunikacijos priemonės ir plačiai naudojamos technologijos ir jų priedai:

• Pagrindiniu kompanijos informacinius resursų mobilizavimas – mobiliųjų įrenginių pagalba

įmonės verslo valdymo duomenys (gamyba, prekyba, finansai, ryšiai su klientais bei tiekėjais, logistika ir kt.) valdomi ir pasiekiami

• daug greičiau, taupomas laikas;

• Duomenų surinkimas ir apdorojimas ir perdavimas iš veiksmo vietos;

• Savalaikis sprendimų priėmimas;

• Didesnė kontakto virtimo kontraktų tikimybė.

• Kaštų mažinimas, nuostolių prevencija. [8]

Platesnės galimybės

Galutiniai vartotojai yra idiegtų mobiliųjų sistemų vertintojai ir teisėjai. Įmonėje įdiegus sistemą galutiniai vartotojai parodo savo palankumą ją naudodami, o nepalankumą – jos visai nenaudodami. Jeigu sistema yra sunku naudotis, naudojimuisi reikia daug papildomų žinių, jeigu nėra matomi aiškūs sistemos privalumai prieš anksčiau buvusias sistemas, tokia sistema neįgyvendins nustatytų verslo tikslų, o investicijų į sistemą grąža nebus apčiuopiama. Norint išvengti tokių klaidų reikia sudaryti sąlygas sistemos galutiniams vartotojams dalyvauti sistemos projektavimo procese. Tai padės sukurti tokį galutinį produktą, kuris pilnai atitiks vartotojų lukesčius.

Galutinis produktas turi suteikti vartotojui galimybę geriau ir efektyviai atlikti darbą. Jis turi suteikti galimybes, kurių nesuteikia įprastos komunikacijos priemonės:

• Pagrindinių kompanijos informacinius resursų mobilizavimas – mobiliųjų įrenginių pagalba įmonės verslo valdymo duomenys (gamyba, prekyba, finansai, ryšiai su klientais
bei tiekėjais, logistika ir kt.) valdomi ir pasiekiami daug greičiau, taupomas laikas;

• Duomenų surinkimas ir apdorojimas ir perdavimas iš veiksmo vietos;

• Savalaikis sprendimų priėmimas;

• Didesnė kontakto virtimo kontraktu tikimybė.

• Kaštų mažinimas, nuostolių prevencija.

Bet kiekviena mobiliųjų technologijų naujovė, kuri nori pasiekti aukščiausių standartų laipsnį turi atitikti dar kelis reikalavimus:

• Patogus ir suprantamas duomenų valdymas, kurio pagalba verslininkas sutaupytų laiko.

• Darbo „offline“ galimybė – nėra būtina pastoviai turėti ryšį. Šis punktas labiau praverčia jeigu įmonės darbuotojas yra užmiestyje ir susidūria su susisiekimo problemomis.

• Lankstumas – operacijos su duomenimis gali būti atliekamos naudojant įvairius įrengimus bei operacines sistemas (pvz., PDA, kišeniniai ar nešiojamieji kompiuteriai, išmanieji telefonai,navigacija(Pav. 1 Navigacija-vienas iš būtiniausių prietaisų.)) kas suteikia komforto ir patikimumo jausmą.

• Saugumas – užtikrinamas duomenų saugumas, ypač jeigu prieiga prie svarbių duomenų yra identifikuojama.

• Greitas vystymas ir įmonės išlaidų sumažinimas.

Jeigu produktas atitiks visus šiuos poreikius, tada atsiranda naujas mobiliųjų technologijų įrenginys, kuris išsprendžia visas problemas ir „padeda“ įmonei domėtis technikos naujovėmis ir jas pritaikyti. Puikiomis techninėmis galimybėmis ir modernia apsaugos sistema pasižyminčios mobiliosios technologijos užtikrina patikimą ir paprastą mobilių galimybių naudojimą. Jos garantuoja produktyvų darbą profesionalams, vertinantiems kainos ir kokybės santykį Todėl darbas yra palengvinamas, o įmonė gauna didesnį pelną.

Lentelė 2 Interneto skverbtis ir plitimas įmonėse (proc.)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lietuva 21 32 45 53 61 74 89

Latvija 17 25 35 42 52 69 78

Estija 39 45 51 64 77 89 92

Mobiliosios technologijos ir verslas

Kiekviena įmonė nori išvengti konkurencijos ir turėti kuo geresnį ryšį su klientais, todėl nusprendžia įdiegti mobiliąsias technologijas. Bet prieš projektuojant ar diegiant įmonėse mobiliųjų technologijų sprendimus, reiktų atkreipti dėmesį į daugybę svarbių aspektų. Prieš pasirenkant mobiliųjų technologijų sprendimus, svarbu įvertinti kokie mobilūs įrenginiai yra naudojami dabar, kokius įrenginius planuojama naudoti ateityje, ar

planuojama naudoti skirtingus įrenginius. Reikia pasirinkti tuos sprendimus, kurie gali palaikyti daug mobiliųjų technologijų platformų. Pasirinkus technologiją tik vienai platformai, įmoė gali nepasiekti norimo rezultato. Tai gali būti rimta kliūtis tolesnei įmonės technologinių sistemų plėtrai. Esant dideliam mobiliųjų įrenginių pasirinkimui, įmonės gali pasirinkti tuos įrenginius, kurių techninės galimybės geriausiai atitinka įmonių poreikius. Yra ganėtinai daug technologijų, kurias naudodami verslininkai bei jų įmonės siekia didžiausios naudos. Dažniausiai naudojami prietaisia ir jų paskirtis atsispindi lentelėje(Lentelė 1).

Optimalus irenginių, tinklo ir mobiliųjų sprendimų apjungimo projektas gali pilnai išspręsti esamas mobilumo problemas arba, priešingai, netinkamas technologijų naudojimas ne tik, kad nepadės pasiekti norimo rezultato, bet gali ir neigiamai įtakoti esamą įmonės verslo informacijos valdymo sistemą.

Verslininkai nuolat mąsto apie tai, (Pav. 4 Verslininko mąstysena)kaip jie galėtų palengvinti savo darbą ir kuo geriau jį atlikti,todėl nei vienas iš jų negali išsiversti be dabar labiausiai paplitusių mobiliūjų įrenginių kaip delniniai kompiuteriai, nešiojamasis ir planšetinis kompiuteris ar mobilus telefonas. Įmonės darbuotojai, kurie naudojasi mobiliosiomis technologijomis nori užtikrinti sau 3 būtiniausius dalykus:

 Laisvę bet kur ir bet kada susisiekti su klientais, patenkinti jų poreikius ir sumažinti įmonės išlaidas.

 Gauti realią informaciją laiku ir tinkamai ją panaudoti tuo pačiu metu apsaugoti informaciją nuo pašalinių asmenų.

 Sutaupyti kuo daugiau laiko, kuris yra labai vertinamas.

Pažvelkime į šitą situciją iš kitos pusės ir apsvarstykime kiekviena dalyką atskyrai. [8]

Susisiekimo laisvė

Mobiliųjų technologijų sprendimų taikymą dažnai sprendžia vartotojų turimą darbo su sistemomis patirtis. Siekiant sistemos efektyvumo mobilūs darbuotojai bet kuriuo metu turi turėti galimybę pasinaudoti mobilios sistemos funkcijomis bei gauti reikiamus duomenis, tačiau ar ta informaciją laiku pasieks ir vartotojus? Naudojant kai kuriuos technologinius sprendimus, kad pasiekti naujausius duomenis reikalingas pastovus ryšys bevielio tinklo pagalba tarp vartotojo ir centrinės duomenų bazės. Toks sprendimas „Visada prisijungęs“ salygoja didelias išlaidas ir ryšio su kitais klientais nutraukimą.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1386 žodžiai iš 4495 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.