Personalo apskaita ir statistika dokumentas
5 (100%) 1 vote

Personalo apskaita ir statistika dokumentas

Skyriaus turinys:

3.1.Personalo vadybos informacinio aprūpinimo turinys

3.2.Personalo duomenų bankas

3.3.Atskaitomybė personalo srityje

3.4.Personalo statistiniai rodikliai

3.1. Personalo vadybos informacinio aprūpinimo turinys

Personalo vadyba gali būti traktuojama kaip informacinis procesas, kuris integruotas į bendrą sistemą: informacija renkama, kaupiama ir apdorojama, jos lygis užtikrina valdymo sistemos veiksmingumą.

Valdymo darbų, bei su jais susijusios informacijos (dokumentų) apimtį lemia tiek objektyvūs, tiek subjektyvūs veiksniai. Prie objektyvių veiksnių priskiriami mokslo, technikos, organizavimo, valdymo pažangos sąlygojami veiksniai. Subjektyvūs veiksniai susiję su nepagrįstu informacijos gausėjimu, juos lemia su jos naudojimu ir tiekimu susiję nesklandumai.

Praktiškai informacinės sistemos kokybę lemia informacijos pasiūlos ir paklausos santykis (žr. 3.1 pav.).

1 – reikalinga, bet nepaklausta ir nesiūloma informacija;

2 – siūloma, reikalinga, bet nepaklausta informacija;

3 – reikalinga, paklausta, bet nepateikta informacija;

4 – panaudota informacija;

5 – paklausta, gauta, bet nereikalinga informacija;

6- pasiūlyta, bet nereikalinga ir

nepaklausta informacija.

7 – paklausta, bet nereikalinga ir

nesiūloma informacija.

3.1. pav. Informacijos poreikis, pasiūla ir paklausa

Reikalingos informacijos srautų didėjimas, milžiniški cirkuliuojančios informacijos kiekiai sukuria informacijos barjerus. Dažnai pasigendama konkrečios, laiku pateiktos ir racionalios informacijos (3.1. pav., 3-ias laukas). Neretai specialistas, pasimetęs prieštaringos informacijos srautuose, ima karštligiškai “semti” bet kokią, jam visiškai nereikalingą informaciją (3.1. pav., 7-as laukas) ir, čia ieškodamas atskaitos taško, priima netinkamus sprendimus. Taip atsiranda mūsų laikų paradoksas: informacijos amžiuje trūksta informacijos. Ir tik panaudotos informacijos dydis (3.1. pav., 4-tas laukas) apibūdina informacinės sistemos lygį.

Todėl, organizuojant personalo vadybos informacinį aprūpinimą, informaciją reikia pateikti laiku ir reikiamo kiekio. Siekiant šio tikslo reikia atsižvelgti į:

 Valdymo subjektų įvairovę (vadovai, specialistai, kiti tarnautojai, kvalifikuoti ir nekvalifikuoti darbininkai).

 Sprendžiamų uždavinių kiekį ir jų turinį.

Abu komponentai glaudžiai susiję, nes tie patys uždaviniai skirtingoms personalo grupėms (kategorijoms) sprendžiami skirtingais metodais. Pvz., vadovų ir nekvalifikuotų darbininkų parinkimas skiriasi iš esmės.

Projektuojant personalo valdymo posistemį, skiriamos dvi dalys:

1. Personalo valdymo informacinio aprūpinimo posistemis (PVIAS), apimantis formalias informacijos apdorojimo procedūras. Šio posistemio reikšmės nereikia pervertinti. Jis leidžia sumažinti daug darbo reikalaujančių procedūrų trukmę ir palengvinti sprendimo priėmimą, naudojant įvairiapusiškus ir sukauptos informacijos masyvų apdorojimo metodus, tačiau personalo srityje vyrauja subjektyvus veiksnys, todėl mašininiai sprendimai dažnai neįmanomi.

2. Galutinis sprendimas visada priimamas asmeniškai: naudodamasis PVIAS duomenimis, sprendimą priima tam tikro lygio vadovas. Tai personalinis sprendimo priėmimo posistemis. Šiandien jo reikšmė yra lemiama. Žinoma, tai dažnai sąlygoja žemas PVIAS lygis, tačiau, nors jis ir tobulėja, asmeninis veiksnys visada bus svarbiausias priimant personalo valdymo sprendimus.

Daugelio personalo valdymo uždavinių šiandien dar net nebandoma automatizuoti, tačiau galima teigti, kad daugelis jų paremti kiekybiniais ir kokybiniais skaičiavimais. Jei pagrindinis personalo valdymo sistemos uždavinys būtų kiekybinis ir kokybinis personalo ir darbo vietų suderinamumo pasiekimas, tai sąlyginai tokį uždavinį galima pavadinti “POREIKIS”, kurio struktūra pateikta 3.2. paveiksle.

Sprendžiami posistemio uždaviniai skirstomi į grupes:

 Analitiniai uždaviniai (kodai “A” ir “Į”).

 Bendrojo ir papildomo poreikio ir jo padengimo šaltinių apskaičiavimo uždaviniai (kodas “P”).

Šio uždavinio sprendimo efektyvumą sąlygoja daug darbo reikalaujančių operacijų imlumo sumažinimas bei sprendimų informacinio aprūpinimo pagerinimas.

Uždavinius A1, A2, A4, A7, A8, Į1, kurie rodo faktinę personalo būklę, galima visiškai automatizuoti. Uždaviniai A3, A6, A9, Į2, P2, P3 gali būti automatizuojami iš dalies. Atskiruose etapuose čia turi dalyvauti sprendimą priimantis darbuotojas – jis vertina tarpinius rezultatus, juos koreguoja.


3.2. pav. Kompleksinio uždavinio “Valdymo kadrų poreikis” struktūra

Pateiktas pavyzdys daugiau parodo sprendžiamų uždavinių sudėtingumą, o ne visą kompleksą, kuris yra žymiai platesnis.

3.2. Personalo duomenų bankas

Personalo uždaviniams spręsti turi būti sukurtas didelis personalo duomenų bankas. Jo struktūra gali būti labai įvairi, tačiau į jį turi būti įtraukti pagrindiniai duomenys, kurių reikia sprendžiamus personalo vadybos uždaviniams.

Norint sukurti duomenų banką, apie kiekvieną darbuotoją reikia surinkti labai daug informacijos: dalį jos pateikia patys darbuotojai, likusi dalis surenkama darbuotojo darbo įmonėje metu. Suformuota duomenų bazė turi būti nuolat atnaujinama, papildoma duomenimis
apie darbinės veiklos ir asmeninius pokyčius. Dažniausiai visa sukaupta informacija apie konkretų darbuotoją laisvai prieinama ribotam žmonių skaičiui.

IBM firmos personalo duomenų banką sudaro tokie pagrindiniai skyriai:

1. Identifikavimo duomenys. Tai daugiau ar mažiau stabilūs duomenys apie asmenį, jo šeimą (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, asmens kodas, socialinio draudimo pažymėjimo numeris ir pan.).

2. Duomenys apie darbuotojo statusą: užimamos pareigos, duomenys apie ankstesnį darbą, jo skaitmeninis kodas ir pan.

3. Duomenys apie veiklą užsienyje: darbas užsienyje, turimos vizos ir pan.

4. Išsilavinimas ir specialios žinios: baigtos mokymo įstaigos ir įgytos specialybės, kalbų mokėjimas, kompiuterinis raštingumas ir pan.

5. Darbuotojo stebėjimų, įvertinimo duomenys: įvertinimų, atestacijų, pokalbių rezultatai ir pan.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 806 žodžiai iš 2680 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.