Personalo skatinimas x imoneje
5 (100%) 1 vote

Personalo skatinimas x imoneje

darbuotojų, kadangi darbo valandos ilgos, darbas daugiau stovimas, todėl vyresniems darbininkams sunku dirbti. Administracijos darbuotojų amžiaus vidurkis – 40-45 metai.

Išanalizavus anketas, paaiškėjo, kad anketas pildę darbuotojai pagal lytį – 24 (34 %) vyrai ir 46 (66 %) moterys (2 pav.).

6 pav. Darbininkų skirstymas pagal lytį

Iš pildytos anketos pastebėjome, kad įmonėje dirba daugiau moterų nei vyrų.

Darbuotojai pagal išsilavinimą – 44 darbuotojai (63 %) turi vidurinį išsilavinimą, 18 darbuotojų (26 %) turi aukštesnįjį išsilavinimą, 8 darbuotojų (11 %) turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

7 pav. Darbininkų skirstymas pagal išsilavinimą

Darbo laikui skirtame klausime padarėme išvadą, kad yra sudaromas neformalus, lankstus darbo grafikas.

Į klausimą „Kaip manote, ar lengva naujiems darbuotojams įsijungti į Jūsų kolektyvą? Dauguma atsakė „Taip“. Tai atspindi, kad kolektyve yra nuoširdus ir draugiškas bendravimas tarp darbuotojų, nors galbūt jis būdingas ne visiems darbuotojams.

Įvairiausių nuomonių buvo atsakymuose į klausimą „Ar pasigendate vadovo dėmesio Jums, kaip darbuotojui ir kaip žmogui?“ Nors įmonės vadovas ir siekia bendradarbiauti su darbininkais, bet kai kuriems taip neatrodo.

Į klausimą „Ar turite darbe pakankamai laisvės savo iniciatyvai parodyti?“ Daugelis atsakė kad „mažai“. Iš to galima teigti, kad įmonėje iniciatyva mažai skatinama.

Iš atsakymų į klausimą „Ar jums suteikta galimybė dalyvauti kursuose ir kelti kvalifikaciją“ sužinome ar įmonė suteikia darbuotojams kvalifikacijos kėlimo galimybes. Daugelis darbuotojų atsakė „Taip“, kadangi jiems iš tiesų suteikiama tokia galimybė.

Atsakymai į klausimą „Ar dalyvaujate įmonės organizuojamose šventėse, renginiuose, susitikimuose, ir t.t.?“ kad būtų aiškiau, atsakymai sudėlioti tokia tvarka:

„Dažnai“ atsakė 20 darbuotojų (29 %)

„Kartais“ – 39 (56 %),

„Retai“ – 11 darbuotojų (15 %).

8 pav. Darbininkų dalyvavimas organizuojamose šventėse.

Klausimu „Ko tikitės dirbdami šioje įmonėje?“ Dauguma atsakymų buvo „Užsitikrinti darbo vietą“, daug darbuotojų pažymėjo „Gauti pakankamą atlyginimą“ (71%) ir sykiu „Dirbti mėgiamą darbą“. Iš šio klausimo matyti, kad darbuotojai įmonėje būtų patenkinti dirbdami mėgiamą darbą ir gaudami pakankamą atlyginimą.

Pagal anketos duomenis, galima teigti, kad darbo laiko sistema yra lanksti.

38 darbuotojai iš 70 (54%) pasirinko atsakymą, kad darbo laikas lankstus.

22 darbuotojai iš 70 (31%) kad darbo laikas kontroliuojamas,

10 darbuotojų iš 70 (14%) kad tenka dirbti viršvalandžius.

9 pav. Darbininkų nuomonė apie darbo laiką

Šiuo metu jau vyksta pirmųjų karjeros projekto dalyvių mokymai. Iš viso pareiškė norą siekti karjeros 40 darbuotojų iš 70 (57%). Pagal galimybę iš norinčių siekti karjeros 40 darbuotojų 25 galės siekti karjeros, likę 15 darbuotojų bandys siekti vėliau. Laikui bėgant gal būt dar padidės darbuotojų skaičius kvalifikacijai kelti.

10 pav. Karjeros siekimas

Darbo užmokestis naudojamas „X“ įmonės prekėms ir paslaugoms apmokėti, turi užtikrinti normalų darbo jėgos reproduktyvumą, t.y. jos atgaminimą konkrečiomis visuomenės egzistencijos sąlygomis. Tačiau poreikių patenkinimas iš darbo užmokesčio lėšų bus socialiai pagrįstas tuomet, jei jis skatins darbuotojus geriau dirbti, vystyti ir tobulinti visus veiklos aspektus.

„X“ įmonėje atlyginimus skaičiuoja darbo užmokesčio skyriuje. Įmonės buhalterė darbo grafiko pagrindu paruošia darbo tabelį, žymi šventines dienas naktinio darbo, ligos komandiruočių dienas. Mėnesio pabaigoje tabelį eksportuoja į darbo laiko apskaitos modelį ir siunčia į atlygio lentelę. Už darbą įmonėje pinigus perveda į korteles. Atlyginimai per mėnesį mokami du kartus, mėnesio pradžioje ir mėnesio pabaigoje.

Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis vyriausybės nutarimu. (minimumas).

Šioje įmonėje yra nustatomos darbo apmokėjimo sąlygos, dydžiai, profesijų ir pareigų tarifiniai ir kvalifikaciniai reikalavimai, darbo normos ir darbuotojų tarifikavimo tvarka nustatomi kolektyvinėse sutartyse.

Darbo laikas.

Būtų lengviau tvarkyti laiką, jeigu kiti jo neatiminėtų ir neatrodytų, kad niekada nepabaigsime darbų. Kad ir kas nutiktų per dieną, kad ir kokie būtų išorinio pasaulio reikalavimai, vadovai privalo turėti veiksmų planą, kaip geriausiai panaudoti laiką.

Kai kurie darbai reikalauja itin didelio dėmesio sutelkimo, todėl vadovai turėtų rasti tokį laiką, kad niekas jiem netrukdytų. Daugelis ieško kitos, ramesnės vietos, bet yra keli būdai, kaip rasti „išskirtinio“ laiko, kai niekas netrukdytų:

Paskirti laiką, kai galima kreiptis į vadovą, ir laiką, kai vadovo negalima trukdyti, – ir tai paaiškinti žmonėms.

Neišėjus iš kabineto, įjungti valandai ar dviem atsakiklį – laiko bus patiems svarbiausiems darbams. O į skambučius galima atsakyti patogiausiu sau laiku.

Neretai išėję iš susirinkimo sakome: „tai buvo vien laiko gaišimas“. Kartais reguliarūs savaitiniai susirinkimai nepastebimai gali virsti beprasmiškais pasiplepėjimais. Taigi, jei yra rengiamas susirinkimas reikėtų pagalvoti:

• Kodėl visi kviečiami. Gal pakaktų nusiųsti
raštelį ar paskambinti telefonu.

• Kas turi atvykti ir kodėl.

• Kas konkrečiai bus aptarinėjama.

• Ko yra siekiama šiuo susirinkimu.

Kiekvienas susirinkimo dalyvis tai turi žinoti iš anksto, jeigu norima, kad susirinkimas būtų naudingas. Jei nemažai laiko yra praleidžiama susirinkimuose būtina vadovui žinoti: susirinkimo tikslą, savo vaidmenį jame bei ką jis privalės padaryti po susirinkimo. Jei šių trijų dalykų vadovas nežino, pirmiausia turėtų savęs paklausti ko iš vis ten eina ar ne geriau šią misiją atliks kas nors iš bendradarbių.

Kelionės atima gal netgi daugiau laiko, negu susirinkimai, Visada reikia apgalvoti kelionės tikslą. Jeigu mėgstate keliauti verslo reikalais arba laukia išvyka, vadovai turėtų sugebėti išnaudoti „prarastą“ laiką:

• Pasiimti su savimi asmeninį kompiuterį arba elektroninę užrašų knygelę ir padirbėti.

• Tyliai ir korektiškai pasinaudoti diktofonu ir sutvarkyti korespondenciją.

• Keliauti su partneriu ir kalbėti apie profesinius reikalus, neatskleidžiant per daug profesinių detalių.

• Sutvarkyti savo portfelį ir nepamiršti parsivežti visų nereikalingų popierių ir juodraščių į savo įstaigos dokumentų naikintuvą.

• Surinkti iš kišenių, piniginės ir portfelio visus kvitus ir suvesti sąskaitas.

• Klausytis vadybos įrašo, kalbančios knygos arba kalbos kursų.

• Apgalvoti veiksmų strategiją, kurti planus ir užsirašyti nurodymus ateičiai.

• Perskaityti tai, kas buvo ketinta seniai perskaityti.

Jei darbas bus skiriamas kitiems, pats vadovas turės daugiau laiko. Tačiau daugelyje verslo sričių surasti „tinkamą mokinį“, kuriam būtų galima pavesti darbą, ne taip lengva. Daugelis mano, kad skiriant darbą, pakanka pasakyti „daryk tą ir aną“ ir laukti gerų rezultatų. Bet yra keletas dalykų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, jei norima, kad darbas būtų atliktas gerai ir laiku. Reikia:

• Įsitikinti, kad parinkote žmogų, norintį ir sugebantį atlikti, ką reikia.

• Tiksliai nurodyti, kas turi būti padaryta, o jei reikia, ir kaip turi būti padaryta. Nustatyti darbo atlikimo laiką ir nurodyti, kaip dažnai bus laukiama atskaitos apie darbo eigą.

• Išaiškinti, ar pavestas darbas skubus, kad jį būtų galima suderinti su kitu to žmogaus atliekamu darbu.

• Įsitikinti, kad žmogus pakankamai išmano jam skiriamą darbą ir galės už jį atsakyti.

• Nusakant, kokių rezultatų tikimasi, parodyti, kad jie rūpi. Kai žmonės žinos, kad vadovui rūpi sėkmingai ir laiku atliktas darbas, jie taip pat juo rūpinsis.

• Nuolat stebėti, kaip vykdomas darbas, ir aptarti visas iškylančiais problemas – ypač, jeigu ugdomas darbuotojo sugebėjimai.

Jeigu vadovas neišaiškins ko nori ir kodėl, teks viską iš naujo jam atlikti pačiam. Be to, nuliūdins ir darbuotojus, kuriems tai buvo pavesta, kadangi jie ne tik neįvykdė užduoties, bet ir sugaišo laiką.

Jei vadovas negaišins kitų laiko, kiti irgi ims branginti jo laiką. Štai keletas pasiūlymų, kaip pasiekti geriausių bendro darbo rezultatų:

Vadovas turėtų stengtis tuoj pat perduoti svarbią informaciją. Jei darbuotojai gaus ją per vėlai, jie bus sugaišę laiko dirbdami pagal senas instrukcijas arba gaišins jūsų laiką bergždžiai klausinėdami.

Jeigu jums kyla puiki mintis, priverčianti pakeisti nuomonę, nepamirškite jos pasakyti kitiems.

Susitarkite dėl terminų ir išsiaiškinkite, kuo rėmėtės juos skirdami. Pasakykite: „Tą darbą reikia atlikti iki kito antradienio, kadangi…“. Žmonėms bus maloniau atlikti darbą laiku, jeigu žinos priežastį.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1291 žodžiai iš 4287 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.