Personalo vadyba2
5 (100%) 1 vote

Personalo vadyba2

Personalo vadybos raida

Teoriniai vaybos pradai siejami su amierikiečio F. Taylor vardu. 1903 m. jis išleido knygą “Įmonės valdymas”. Čia vartojams žodis “menedžmentas” įgyja tarptautinio žodžio statusą. Prancūzas A. Fayol – “Bendrasis ir pramonės valdymas”. Amerikietis D. McGregor – “Žmogiškoji įmonės pusė” (1960 m.), čia iškelta “X” ir “Y” teorija.

Vadybos teorijos ir praktikos pakilimas Lietuvoje sietinas su vadybos specialisto V.A. Graičiūno atvykimu į Lietuvą 1935 m. Jis 1938 m. įkūrė Lietuvos mokslinę vadybos draugiją ir buvo pirmasis jos pirmininkas.

Pagrindinės vadybos fazės Vakarų Vokietijoje:

1. Vadovavimo fazė iki 1950 m. Pagr. uždaviniai: gamyklų statymas, užtikrinant jų rentabilumą. Personalo reikalai antrame plane.

2. Pripažinimo fazė iki 1970 m. Pripažįstama personalo socialinių klausimų ir personalo vadybos funkcijos svarba.

3. Integravimo fazė nuo 1970 m. Personalo vadybos f-jos integruojamos į įmonės valdymo sistemą. Personalo vadovui suteikiamas personalo direktoriaus vardas.

Mokslinių vadybos pagrindų plėtra prasidėjo tik XX a. pradžioje. Vadyba, kaip savita žmonių veiklos sritis buvo pripažinta ir įtvirtinta XX a. trečiame dešimtmetyje. XX a. septintame dešimtmetyje paplito sąvoka “personalo vadyba”.

Personalo vadybos kurso tikslas – supažindinti su personalo vadybos moksliniais pagrindais ir LT organizacijoms vertinga užsienio praktika.

Personalo vadyba organizacijos valdymo sistemoje

Organizacijos valdymo sistemą sudaro:

1. Produkto valdymo posistemis;

2. Darbo valdymo posistemis;

3. Darbo priemonių valdymo posistemis;

4. Personalo valdymo posistemis (remiasis socialine psichologine informacija apie organizacijos narius);

5. Darbo objekto valdymo posistemis;

Organizacijos valdymo sistemą galima skirti į 2 tarpusavyje susijusias dalis: inžinerinė vadyba (tikslas – sudaryti reikiamas inžinerines sąlygas produkto gamybai ir garantuoti techninį darbo rėžimų laikymąsi darbo procese) ir personalo vadyba (tikslas – aprūpinti organizaciją reikalingais darbuotojais ir pasiekti kad jie našiai dirbtų).

Kiti organizacijos valdymo posistemiai:

1. Pinigų arba finansų valdymo posistemis (tikslas – aprūpinti organizaciją finansų ištekliais, reikalingais jos veiklai ir plėtrai).

2. Informacijos valdymo p. (tikslas – laiku aprūpinti patikima informacija).

Norint sėkmingai vadovauti reikia: turėti polinkį šiai veiklai; aukšto lygio bendrą, profesinį ir valdymo mokslo žinių lygį; didelę socialinio-profesinio gyvenimo patirtį; sugebėjimą objektyviai pažinti gyvenimą ir žmones; analitinį ir sisteminį mąstymą; gerą psichofizinį pasirengimą; aukštą dorovinę-etinę kultūrą ir pilietinį brandumą.

X, Y ir Z teorijos

“X” teorija teigia, kad žmonės vengia darbo, atsakomybės. Todėl paisduoda valdomi. Dirbti skatina tik materialinis atlyginimas. Susiformavo klasikinė personalo vadybos nuostata: vadovauti, kontroliuoti ir koordinuoti žmogaus darbą. Ši teorija grindžiama mąstymo atskyrimu nuo darbininko.

“Y” teorija (Makgregoras) teigia, kad žmogus iš prigimties yra iniciatyvus, kūrybingas. Darbas jam gali patikti ir nebūtina jį kontroliuoti. Žmogaus veiklą gali skatinti ne tik materialinis atlyginimas, bet ir noras gerai atlikti užduotis ir būti pripažintam bendradarbių, darbinėje veikloje pajusti moralinį ir dvasinį pasitenkinimą. “Y” teorijos paskelbimas buvo esminis žingsnis į darbo bei personalo valdymo humanizavimą.

“Z” teorija (V. Ouči) grindžiama grupinės sąveikos plėtojimo principu. Juo remiantis galima suformuoti optimaliausią darbo psichologinį klimatą. Šios teorijos pagrindą sudaro grupizmas. Šio principo tikslas – atsakomybės ir iniciatyvos perkėlimas organizacijos žemutinėms grandims. Principo trūkumai – vadovų vengimas suteikti darbininkams didesnių įgaliojimų, nesugebėjimas savarankiškai dirbti.

Personalo vadybos vystymosi etapai

“Laukinio” kapitalizmo etapas (iki XIX a. pab.) Į darbininką įmonėje žvelgiama kaip į gamybos organizavimo žmogiškąją medžiagą (kaip į žaliavas, mašinas, finansus ir kt.). Darbininkas čia fizinės energijos šaltinis. Buvo bijomasi, kad kultūra galėjo daryti darbininką sąmoningesniu, mažiau paklusniu darbdaviui. Gimė nuostata, kad vien uždarbis skatina žmogaus aktyvumą. Visuomenėje ryškėja technokratizmas, į antrą planą nustumdamas žmogaus dvasingumą. Darbininko viduje ryškėja nepasitenkinimas, agresija.

“Technologizuoto” kapitalizmo etapas (XX a. prad. – XX a. vid.) Prasidėjo organizuoti renginiai prieš darbdavius ir pačią kapitalizmo sistemą (“Paryžiaus komuna”, 1950m. revoliucija Rusijoje). Pagausėjo inžinerinių išradimų, sisiformavo prielaidos pereiti nuo ankstesnių prie intensyvesnių gamybos be darbo organizavimo formų. Aktualesnė tapo darbininkų kvalifikacija. Tačiau intensyvėjant gamybai, žmogus kaip ir anksčiau liko pajungtas technologiniams procesams (konvejerinės sistemos). Darbininkai masiškiau ėmė burtis į profesines sąjungas. Vadybos sampratoje įsigalėjo nuostat, kad visuomenės gerovė išimtinai priklauso nuo ekonomikos, o pastaroji nuo technikos ir technologijų.

“Humanizuoto” kapitalizmo etapas (XX a. prad. – XX a. vid.) Ekonominio žmogaus koncepciją pakeičia socialinio žmogaus
koncepcija. Buvusi gamybos organizavimo žmogiškoji medžiaga tampa gamybos žmogiškuoju veiksniu.Suabejojama absoliučia technikos ir mokslo galia. Susimąstoma apie žmogaus individualybės gynimą, jo gyvenimą ir net pačios civilizacijos prasmingumą. Klasikinis menedžmentas bando įveikti įsisenėjusią nuostatą, kad žmogus dirbs gerai, jei bus teisingai atlyginama už darbą, pasirūpinama fizinėmis jo darbo sąlygomis.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 770 žodžiai iš 2432 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.