Personalo vadybos paruoštukė bilietas
5 (100%) 1 vote

Personalo vadybos paruoštukė bilietas

1.Intelekto išteklių vadyba tai žmogiškųjų santykių įmonėje vadybos dalis.Tikslas užtikrinti, kad kompanijos darbuotojai efektyviau panaudoti savo gebėjimus, įm.- max naudos.IIV savo darbe naudoja metodus bei procedūras bendrai įvardijamas kaip “personalo vadyba”t.y. darbuotojų paieškos,kontrolės,poreikių darbe tyrimas, tenkinimas

II sudėtingiau valdyti nei marerialinius res. (konflikt)

2. F. Teiloro moksliniai darbo vadybos principai

*Įmon.admin.privalo išanaliz.geriaus.darb būdus ir sudaryti mokslinius gamyb.org. pagrindus.

*A..turi nustatyt kvalifikaci.reikalav. dirbantiesiems ir vadovaujantis jais parinkti ir mokyy.darbuot.

*nustatyt ryšį tarp užduoties dydžio, kokybės ir atlygio už atliktą darbą.

*Atsakomyb.paskirstymas tarp administrac. ir darbininkų.

3. Žm.sant. 3-4 XXa. deš.Tyrimai-darbuotojo darbo našumas priklauso ne tik nuo atlyginimo,bet ir nuo soc. Ekon. faktorių Žm.sant.įvert.pagerino darb sąlygas.

*laimingas darbuotojas-pavargęs darbuotojas

*Kiekv.d.- individual

*neigė santykį tarp darbo pobūdžio ir darbuotojo elgsenos bei savijautos.

*Tarpus.santyk.-1iš daugelio motyvac.veiksnių.

požiūris 5-me ir 6-me XX a. Deš.transformavosi į IIV formul.teiginius,yra sėkmingą įmonės veiklą užtikr. – darbo efektyvumo didinimas ir darbuotojų poreikių tenkinimas

Intelek iš.v

*Darbuot.ilgalaikė investic.kuris,efektyv.valdomas ir ugdomas,duoda ilgalaikę naudą dirbdamas įmonėje.

*Sėkm.įmon.veikla priklauso kaip bus valdomas gamybos proc.ir darbuotojų poreikiai.

*Turi būti kuriama darbuotojo iniciatyvumą bei darbo našumą skatinanti aplinka.

Strateginis intelekto išteklių valdymas.

Pasikeitimai verslo,soc.technolog.aplink.,darbo jėgos stygius rodo, kad ilgalaik.planav.būtinas sėkmingam įm.d.. komp.planuoja ateitį-strategine vadyba.būtina suformuluoti įm.veiklos strategiją,tikslus,numatyti efektyviausius komp.resursų panaudojimo kelius siekiant max rez.

Strateginė intelekto išteklių v.susijusi su strateginiu įm. planų įgyvendinimu. Intelekto išteklių v.- su gamyba, rinkodara,finansais.

4. P.v.-darbo,darbuot.sant.vadybos įm-e dalis.tikslas-telkti darb.efektyviai veikiančiai organizacijai, suteikiančiai galimybę jos darbuotojams kelti savo gerovę, kurti. P.v susijus su soc. kl sprendimu,pasikeitimais įm.vid.

f-os

*Intel.išt.planav.atranka,įdarb.atleidim.

*Mokyms, kvalifik.kėlimas,karjer.planav

*D.l nustat.skatin.priem.

*Konfl.prevenci.kontrol

5. Intelekto išteklių valdymo perspektyvos.

Pasikeitim.

*P.rinkose Globalizacijos proceso pasėkoje iškyla naujos vadybininkų grupės atsiradimo būtinybė- global vadib.

*Demograf. p. sudarytiSąlygos dirbt vyrenio amž.

*P.soc.sfer-ES silpnės prof. Są.vaidmuo. atsiranda naujos darbo formos nesurišančios darbuot.su jo d.vieta ,valstyb

Vienodėjant d.atlyg.Esdarbo.jegos mobilumo mąstai mažės. kalbos barjeras-barjer.įsidarbinant ES š.darb-as siekia savarankišk.

*P.valdyme ir vadyboje

Prognoz.svarbių sprend. priėmimo teisė bus perduod.smulkesniems įm.padalin.Didės dirb. moterų skaičius. New techn. sudarys sąlyg.derinti interesus šeimoj,prof.veikloj.

6. ž.v.svarbiausių ž.ekon.išt.charakteristika

Ž.v-proc.tikslas-kaupti,suvokti,panaudoti ž.org.veiklos efekt.skatint.

Gebėjimas-savyb.suvokti,apibendrinti nagrinėjamą probl.panaudoti šias ž.new situac.

Žinios- info. suprat.apie temą

Kompetenc-gebėjim ir žin,būtini darbuot.atlikti specif.d.

Mokymasis-proc, darbuotojas įgyja ž.ir supranta kaip jas panaud.

7.Darbuot.ž.eko

* baziniai d.įg:komp. matem.geb.spręsti probl.

* plėsti ir tobulinti, įgyti new

* dalyvavimas nuolatiniame mokymosi procese

* spręsti kylančias probl(bendravimo, soc.darbo komand)

8.Įm.ž.eko

Įmon:prisitaikančias prie žinių visuomenes ir senosios.1-probl.naud. šiuolaikinius vadybos princ, lėšų skiria darbuotojų mokymui.

Suformuluojama besimokančios įmonės idėja,jos įgyvendin.įm. veiklos pertvarkos pagrindu.pertv.atsp-ktų.teiginiai:

* besim.orga.privalo veiklos viziją;

* skatint darbuot. lyderiaut ir aktyviai dalyvaut įm.veikl

* sk. įnovacijas

* sk darbuot keistis patyrimu

* s d.komandoj,darb.kompetenc.

* tobulinti įm struktūrą ir valdymo metodus

9.Valstybė žinių ekonomikoje.

sudaryti sąlygas naujovių diegimui, bendradarbiavimui švietimo srityje.uždavin:

* skatinti efe naudoti esamas žin.naujoms ž.,inovac kurti

* sukurt visuotinę ž.įgijimo sistemą

* formuoti dinamišką informacinę struktūrą

Šiuos uždavinius vyriausybė gali įgyvendinti:

* struktūruodama darbo rinką.

* reguliuodama darbo rinkos santykius, darbuotojo ir darbdavio santykius.

* kurdama “ žinių darbuotoją”;

* skatindama tarptautinius ryšius, pasikeitimus informacija,

10.Šiuolaikinis personalo departamentas. Misijos suvokimas ir funkcijos.

Personalo departamentų veikla jau kuris laikas kritikuojama įvairiose šalyse. Dažniausiai teigiama, kad personalo departamentai stokoja profesionalumo, o jų veikla yra neefektyvi ir perdaug specializuota. Personalo vadybininkai dažniausiai kritikuojami už jų įsipareigojimų bendrovei nevykdymą bei visuomenės interesų nepaisymą.

Misijos suvokimas (PD žinių visuom)

Globalizacija, technologiniai pasikeitimai, intelektinio kapitalo suvokimas,kėlė naujus reikalavimus kompanijų valdymo grandims, departamentams. Šios naujos tendencijos apibūdinamos taip:
-globalizacija verčia kompanijos vadovus ir vadybininkus gerai žinoti įvairių šalių vartotojų poreikius;

-technologiniai pasikeitimai pakeitė įmonių ir jų darbuotojų požiūrį į darbą ir jo pobūdį – darbuotojas gali dirbti įmonėje gyvendamas kitame mieste, kitoje valstybėje gauti darbo užduotį, koreguoti darbo planus, pagaliau atsiskaityti už atliktą darbą pasinaudodamas moderniu telekomunikacijų ryšiu;

-kompanijos privalo nuolat rūpintis savo darbuotojų “intelektine kokybe” ir kvalifikacija.

-organizacijos nuolat ieško būdų sumažinti veiklos sąnaudas, gamybos išlaidas ir tai daro tobulindamos struktūrą, reorganizuodamos ir modernizuodamos gamybą, mažindamos produkcijos savikainą, ir valdymo išlaidas.

Visos šios tendencijos skatina nuolatinę kompanijų darbuotojų kaitą, tobulėjimą, o personalo departamentams kelia naujus reikalavimus. Kintant veiklos aplinkai turi keistis ir valdymo struktūros, kad užtikrintų sėkmingą įmonės veiklą.

Pasikeitimų būtinybė lemia prieštaravimas tarp realių personalo departamentų veiklos galimybių ir jiems keliamų reikalavimų. Šie prieštaravimai formuluojami taip:

-didėja įmonių personalo valdymo reikšmė. Įmonių vadovai vis daugiau savo darbo laiko skiria personalo valdymo klausimams nes darbuotojų kvalifikacijos, kompetencijos, turi įtakos jos galimybėms konkuruoti. Atitinkamai didėja ir personalo departamentų vaidmuo. Tuo pat metu kompanijų personalo valdymo sistema ir personalo vadybininkų kompetencija atsilieka, taigi šioje srityje reikia skubių pertvarkų .

-kompanijų personalo departamentai ir jų struktūra neatitinka šiuolaikinės vadybos principų. Šie departamentai privalo tapti ne smulkių, dažnai nesusijusių viena su kita užduočių vykdytojais, o personalo vadybos politikos formuotojais ir kitų padalinių partneriais;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 977 žodžiai iš 3255 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.