Praktika viešbutyje
5 (100%) 1 vote

Praktika viešbutyje

112131

TURINYS

ĮVADAS 3

1. BENDRA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 5

2. ĮMONĖS VEIKLOS RŪŠYS, JOS SIŪLOMOS PASLAUGOS 5

3. ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA, PADALINIAI IR JŲ FUNKCIJOS 6

4. ĮMONĖS DARBUOTOJAI, JŲ DARBO STANDARTAI. DARBUOTOJŲ APMOKĖJIMO BEI

SKATINIMO SISTEMOS 6

5. ĮMONĖS MARKETINGO APLINKOS 7

6. RINKOS SEGMENTAVIMAS IR TIKSLINĖS RINKOS PASIRINKIMAS 9

7. ĮMONĖS MARKETINGO KOMPLEKSAS 10

7.1. Įmonės teikiamos paslaugos 10

7.2. Kainų nustatymo metodai ir strategijos 10

7.3. Paskirstymas 11

7.4. Rėmimas: reklama, asmeninis pardavimas, pardavimų skatinimas, ryšiai

su visuomene 11

8. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAVIMAS 12

9. PAGRINDINIAI ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIAI IR JŲ APSKAIČIAVIMAI 12

10. KOKYBĖS LAIDAVIMO SISTEMA 13

11. DARBAS SU KLIENTAIS 13

12. PRAKTINĖS UŽDUOTYS 13

12.1. Identifikuoti įmonėje pastebėtą problemą ir pasiūlyti jos sprendimo

būdus 14

12.2. Aprašyti komunikavimo su įmonės klientais situaciją ir galimus jos

sprendimo būdus 14

13.PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS, PASIŪLYMAI 14

IŠVADOS 15

INFORMACIJOS ŠALTINIAI 16

ĮVADAS

Aš atlikau trečiąją profesinę praktiką viešbutyje…..,. Mano

praktika truko šešias savaites, t.y. nuo …..

Trečiosios praktikos tikslai buvo:

• susipažinti su įmonės atliekamomis funkcijomis, valdymo struktūra,

darbuotojų pareigybinėmis instrukcijomis;

• gebėti parengti ar patobulinti įmonės organizacinę valdymo struktūrą

aprašant darbuotojų atliekamas funkcijas ir atsakomybę;

• gebėti įvertinti įmonės stipriąsias ir silpnąsias veiklos sritis bei

konkurencinę aplinką;

• ugdyti darbo komandoje įgūdžius, lavinti informacinių technologijų,

raštvedybos, naudojimosi biuro įranga, praktinius įgūdžius;

• gebėti savarankiškai rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją;

• gebėti atlikti marketingo tyrimus, sisteminti ir analizuoti duomenis

ir parengti įmonės veiklos strategijos projektą;

• gebėti apskaičiuoti ir analizuoti pagrindinius įmonės veiklos

rodiklius;

• lavinti praktinio darbo įgūdžius, dirbant kartu su vadybininku

įvairiose įmonės veiklos srityse, vykdyti įmonės vadovų pavestas

užduotis verslo srityje;

• gebėti identifikuoti problemas įmonėje ir pasiūlyti jų sprendimo

būdus.

Buvo iškelti tokie uždaviniai:

• aprašyti bendrą įmonės charakteristiką, įmonės veiklos rūšis, jos

siūlomas paslaugas, įmonės valdymo struktūrą, padalinius, jų

funkcijas, įmonės darbuotojus, jų darbo standartus, darbuotojų

apmokėjimo bei skatinimo sistemas, įmonės marketingo aplinkas, rinkos

segmentavimą ir tikslinės rinkos pasirinkimą, įmonės marketingo

kompleksą, įmonės veiklos planavimą, pagrindinius įmonės veiklos

rodiklius ir jų apskaičiavimą, kokybės laidavimo sistemą įmonėje,

darbą su klientais;

• atlikti dvi praktines užduotis: identifikuoti įmonėje pastebėtą

problemą ir pasiūlyti jos sprendimo būdus;

• aprašyti komunikavimo su įmonės klientais situaciją ir galimus jos

sprendimo būdus;

• pateikti praktikos įvertinimą, pasiūlymus, darbo išvadas, informacijos

šaltinius.

1. BENDRA ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

Šiuolaikiškai įrengtame pagal 3 žvaigždučių klasės reikalavimus

viešbutyje yra 57 jaukūs ir patogūs kambariai su oro kondicionavimo

sistema. Visuose kambariuose svečiai ras satelitinę televiziją, šaldytuvus,

patogius vonios kambarius su šildomomis grindimis. Viešbučio vanduo

filtruojamas. Viešbutyje yra liftas. Svečių patogumui kieme yra nemokama

automobilių stovėjimo aikštelė. Taip pat pirmame viešbučio aukšte svečias

gali pasinaudoti internetu, seifu.

Laisvalaikį svečiai gali praleisti trečiame aukšte esančioje

saulėtoje terasoje. Šalia viešbučio įrengti teniso kortai.

Kondicionuojamas, jaukus 80 vietų restoranas yra pirmajame aukšte.

Išradingi virtuvės meistrų paruoštas maistas, geras vynas, šiltas

aptarnavimas – tai mėgstama vieta svečiams praleisti laiką. Naujai

įrengtoje kondicionuojamoje konferencijų salėje telpa 50 žmonių.

Viešbutis ,,….“ orientuojasi tiek į pavienius klientus, tiek į

grupes. Viešbučio apgyvendinimo tikslas pagal kurį išskiriamas viešbučio

tipas yra komercinis (verslo), turistinis, kurortinis, apartamentinis.

2. ĮMONĖS VEIKLOS RŪŠYS, JOS SIŪLOMOS PASLAUGOS

Viešbučio ,,….“ pagrindinės veiklos rūšys yra apgyvendinimas ir

maitinimas. Be šių veiklos rūšių jis siūlo konferencijų rengimo paslaugas.

Taip pat apsistojus viešbutyje laisvalaikį galima leisti teniso kortuose.

3. ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA, PADALINIAI IR JŲ FUNKCIJOS

[pic]

,,….“ valdo pats savininkas, jis kontroliuoja visą viešbučio

veiklą, pats priima sprendimus, lanksčiai
gali keisti paslaugų profilį,

pelną paskirstyti savo nuožiūra. Savininkas atsako už savo veiklą visa

nuosavybe.

Viešbutis ,,….“ padalinių neturi. Viešbučio darbuotojai yra

pavaldūs vyriausiai administratorei, o ji yra pavaldi direktorei, kuri

dažnai apsilanko viešbutyje ir tikrina ar gerai atliekami darbai.

4. ĮMONĖS DARBUOTOJAI, JŲ DARBO STANDARTAI. DARBUOTOJŲ APMOKĖJIMO BEI

SKATINIMO SISTEMOS

Viešbutyje dirbo 19 darbuotojų, mano praktikos atlikimo metu.

Viešbutyje dirbantys darbuotojai yra atsakingi už skirtingas veiklos

sritis, darbą būtina koordinuoti. Kiekvienas darbuotojas privalo žinoti

savo pareigas, jausti atsakomybę bei suprasti, kad nuo jo darbo priklauso

ir kitų darbuotojų rezultatai.

,,….“ priėmimo skyrius yra atsakingas už kambarių pardavimą,

rinkodarą, rezervavimą, apmokėjimą už sąskaitas tiekėjams, sąskaitų

pateikimą svečiams, kanceliarinių prekių bei higieninių priemonių užsakymą,

pinigų priėmimą, mokėjimus pavedimu. Už buhalteriją taip pat atsakingas

priėmimo skyrius, jis tvarko finansinę apskaitą bei ataskaitą, dėl to šis

skyrius yra glaudžiai susijęs su priėmimo tarnyba.

Viešbučio kambarių ūkio skyrius atsakingas už kambarių ir kitų

viešbutyje viešų patalpų valymą (tualetą, liftą, laiptus, terasas).

Viešbutyje ,,….“ priėmimo ir kambarių ūkio skyriai bendradarbiavo, nes

kitaip nebūtų įmanoma apibendrinti duomenų apie paruoštus ar neišvalytus

kambarius. Maitinimo skyrius atsakingas už restoraną, maisto atsargų

užsakymą. Ūkvedys atsakingas už aplinką, už inventoriaus taisymą.

Darbuotojai atlyginimus gauna pagal Lietuvos įstatymuose nustatytus

tarifus. Taip pat už puikiai atliktą darbą darbuotojas gauna premijas,

priedus prie atlyginimų.

5. ĮMONĖS MARKETINGO APLINKOS

Marketingo aplinka – tai visuma už įmonės ribų veikiančių jėgų,

darančių tiesioginę ir netiesioginę įtaką įmonės veiklai, jos marketingo

sprendimams. Marketingo aplinkos skirstomos į:

• makroaplinką;

• mikroaplinką.

Makroaplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurios tam tikroje

teritorijoje veikia įmonės marketingo sprendimus ir kurioms ji tiesiogiai

negali daryti įtakos.

Marketingo makroaplinkoje išskiriami keli elementai, kurie savo

ruožtu taip pat yra tam tikros aplinkos. Tai:

• ekonominė;

• socialinė – kultūrinė;

• politinė – teisinė;

• mokslinė – technologinė;

• gamtinė aplinka.

VIEŠBUČIO „…“ MAKROAPLINKOS ANALIZĖ

• Ekonominė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas,

pasireiškiantis tam tikrais ūkio raidos dėsningumais bei

tendencijomis, darančiomis įtaką marketingo sprendimams ir

veiksmams. Šią aplinką apibūdina ekonomikos rodikliai,

infliacija, nedarbas, šalies BVP, pirkėjų pajamos, kaupimo

lygis, prekių kainų lygis, kredito gavimo galimybės.

Ekonominiu ciklu – vadinami reguliarūs ekonomikos svyravimai nuo piko

iki kritimo. Cikle išsiskiria keturios aiškios fazės: pikas, nuosmukis,

dugnas ar žemiausias taškas ir pakilimas. Mano nuomone, palankiausia įmonei

yra piko fazė, kai nedarbo lygis yra minimalus arba jo iš vis nėra, nes

tada būtų daug potencialių klientų, kurie apsistoja viešbutyje.

Infliacija – yra piniginio vieneto perkamosios galios smukimas,

pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu. 2008 m.

rugpjūčio mėn. metinė infliacija (2008 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2007

m. rugpjūčio mėn.) sudarė 12 % (remiantis statistikos departamento

duomenimis). Metinės infliacijos lygį daugiausia lėmė 17,8 % pabrangę

maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai, 19,4 % – būsto, vandens,

elektros, dujų ir kito kuro, 15,5 % – transporto grupių prekės ir paslaugos

ir 3,3 % atpigę drabužiai ir avalynė. Kadangi viešbutis ,,….“

orientuojasi ne tik į lietuvius turistus, bet ir į užsienio, tai reiškia,

kad per daug viešbutis nenukentėjo.

Kadangi viešbutis ,,…..“ yra sezoninis ir jis yra kurortiniame

miestelyje, tai nedarbo lygis įmonei turi įtakos. Statistikos departamentas

praneša, kad gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, antrąjį 2008 m. ketvirtį

nedarbo lygis buvo 4,5 %, tai yra 0,4 % mažesnis nei pirmąjį 2008 m.

ketvirtį. Taigi, nedarbo lygio mažėjimas Lietuvoje įmonei atsiliepia

teigiamai.

Kaip ir daugelis kitų rodiklių, įtakos turi ir pirkėjų pajamų dydis.

Didėja ir minimali mėnesinė alga nuo 2008m. sausio mėn. – 800lt. Kuo

daugiau pajamų gaus Lietuvos gyventojai, tuo daugiau viešbutis turės

klientų.

• Socialinė ir kultūrinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas,

atspindintis visuomenės poveikį įmonei, jos marketingo sprendimams bei jų

įgyvendinimui. Šią aplinką apibūdina demografinės aplinkos pokyčiai.

Kadangi Lietuvoje
gimstamumas yra nedidelis, o pensinio amžiaus piliečių

yra daugiau, norėčiau paminėti, kad viešbutis yra pritaikytas tokio amžiaus

gyventojams, nes senjorai iš Vokietijos, čia puikiai leidžia laiką.

Taip pat šiai aplinkai turi įtakos gyventojų migracija. Taigi

pasikeitus gyventojų skaičiui ir tikintis, jog rinka plėsis galima sulaukti

kuo daugiau klientų, kurie padėtų gerinti paslaugų kokybę, padaryti

vienokią ar kitokią paslaugą paklausią.

• Politinė ir teisinė aplinka – marketingo makroaplinkos

elementas, apimantis visuomenės politinių struktūrų veiklą ir

teisės aktus, veikiančius marketingo sprendimus ir priemones.

Teisės aktai nustato įmonių, jų filialų, atstovybių ir pan.

steigimo, registravimo, perregistravimo, reorganizavimo,

likvidavimo tvarką, nustato licencijų išdavimo tvarką. Taip pat

priskiriami teisės aktai, turintys tiesioginį ryšį su įmonės

marketingu, formuojantys jos mikroaplinką, t.y.

reglamentuojantys santykius su tiekėjais, pirkėjais,

konkurentais. Iš jų paminėtini prekių kokybę, jų saugą,

įpakavimą, ženklinimą, kainų nustatymą, reklaminę veiklą

reglamentuojantys dokumentai.

Apgyvendinimo įmonių steigimą ir veiklą reglamentuoja daug teisės

aktų. Keli iš jų:

• Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas. Turizmo įstatymo

pakeitimo įstatymas;

• Darbo kodeksas. Darbo kodekso pakeitimai.

• Higienos normos;

• Buchalterinės apskaitos įstatymas;

• Mokslinė ir technologinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos

elementas, apimantis mokslo, žinių ir technologijų įtaką

marketingui. Mokslinėje technologinėje aplinkoje pastebimos

tokios tendencijos: techninės pažangos spartėjimas, kuris padeda

kuo geriau ir tiksliau aptarnauti klientą, pvz.: sąskaitų

išrašymas kompiuteriu, neribotos naujovių galimybės. Darbuotojai

dirbantys apgyvendinimo sferoje turi būti kvalifikuoti,

susipažinę su naujomis technologijomis.

• Gamtinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas,

apimantis klimato sąlygų, gamtos išteklių, jų naudojimo ir

aplinkosaugos priemonių įtaką marketingo sprendimams ir

veiksmams. Kadangi viešbutis ,,….“ yra Kuršių marių regione,

netoli Baltijos jūros, tai gamtinė aplinka, jam yra palanki.

VIEŠBUČIO „…..“ MIKROAPLINKOS ANALIZĖ

Marketingo mikroaplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurioms įmonė,

siekdama savo tikslų, gali daryti dalinę įtaką. Mikroaplinką sudaro:

pirkėjai, konkurentai, pardavimo tarpininkai ir pagalbininkai, tiekėjai.

Pirkėjas – tai fizinis ar juridinis asmuo, norintis iš kito asmens

įsigyti prekę ar paslaugą ir įsipareigojantis už ją sumokėti nustatytą

pinigų sumą. Viešbučio pirkėjai yra pavieniai asmenys, norintys pailsėti ar

tiesiog pernakvoti vieną naktį, taip pat grupės turistų, šeimos. Taigi

įmonė norėdama prisitraukti kuo daugiau klientų taiko nuolaidas pvz.

taikomos nuolaidos kelionių agentūroms, pasirašiusioms su viešbučiu

sutartis dėl turistų apgyvendinimo ir maitinimo.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1688 žodžiai iš 3373 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.