Prievolių pasibaigimas
5 (100%) 1 vote

Prievolių pasibaigimas

1121

TURINYS

ĮVADAS 3

PRIEVOLIŲ PASIBAIGIMAS 4

Prievolės pabaiga įvykdymu 5

Prievolės pabaiga suėjus naikinamajam terminui 6

Prievolės pabaiga šalių susitarimu 6

Prievolės pabaiga šalių sutapimu 6

Prievolės pabaiga, kai neįmanoma jos įvykdyti 6

Skolininko atleidimas nuo prievolės įvykdymo 7

ĮSKAITYMAS 8

Prievolės pabaiga įskaitymu 8

Įskaitymo tvarka 9

Įskaitymo draudimas 9

NOVACIJA 9

IŠVADOS 11

ĮVADAS

Jau nuo senų laikų egzistuoja teisinis santykis, kaip prievolė. Pavyzdžiui, romėnų laikais prievolė buvo laikoma ne kaip teisinis santykis, o kaip teisiniai pančiai, kai žmogus verčiamas ką nors daryti kito žmogaus naudai.

Prievolė – yra toks teisinis santykis, kai vienas subjektas skolininkas privalo atlikti kito subjekto kreditoriaus naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo atlikimo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad pastarasis įvykdytų savo pareigą. Taigi prievolė turi dvi puses: kreditoriaus teisė reikalauti iš skolininko tam tikro elgesio ir skolininko pareiga atlikti tam tikrus veiksmus. Prievolės objektu gali būti daiktas, kurį kreditorius gali grąžinti tik iš skolininko. Prievolė taip pat yra laikina. Nuo pat jos atsiradimo pradžios numatytas prievolės pasibaigimo laikas (įvykdymas).

Dar Romos respublikos laikotarpio pradžioje buvo du pagrindiniai prievolių atsiradimo pagrindai: sutartys bei teisės pažeidimai. Vystantis ūkiniams ryšiams ir prekybai atsirado prievolės, kurios aiškiai buvo kilusios ne iš sutarčių ar deliktų, ir buvo vadinamos prievolėmis kilusiomis tarsi iš deliktų.

Kaip žinome, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Kiekviena prievolė turi pradžią ir pabaigą. Aš, būtent, ir pasirinkau temą – prievolių pasibaigimas. Pasirinkdama šią temą norėjau sužinoti, kokiu būdu baigiasi prievolė, kada ir kaip ji gali baigtis. Juk svarbu žinoti ne tik kada prasideda prievolė, bet kada ir baigiasi – prievolių pasibaigimo vykdymo procesas. Išmanydami prievolės pasibaigimą, mes galėsime įvertinti, ar teisingai ir sąžiningai buvo įvykdyta prievolė.

Kuo didesnis teisinių santykių žinojimas, tuo didesnė tikimybė, kad mes galėsime pritaikyti savo turimas žinias kiekvienoje gyvenimiškoje situacijoje.

PRIEVOLIŲ PASIBAIGIMAS

PRIEVOLIŲ PASIBAIGIMO BŪDAI:

• Prievolių pasibaigimas tinkamu įvykdymu.

• Prievolių pasibaigimas įskaitymu. Įskaitymo tvarka . Įskaitymo neleistinumas.

• Prievolių pasibaigimas šalių susitarimu.

• Skolininko atleidimas nuo prievolės įvykdymo.

• Novacija. Jos samprata ir esmė. Novacijos įtaka papildomoms teisėms.

• Prievolių pasibaigimas suėjus naikinamajam terminui.

• Prievolių pasibaigimas šalių sutapimu.

• Prievolių pasibaigimas, kai neįmanoma jų įvykdyti.

• Prievolių pasibaigimas mirus fiziniam asmeniui ar likvidavus juridinį asmenį.

• Restitucija.

PRIEVOLĖS PASIBAIGIMO PAGRINDAI, PRIKLAUSANTYS NUO ŠALIŲ VALIOS:

• Prievolės pabaiga šalių susitarimu;

• Prievolės pabaiga tinkamu prievolės įvykdymu;

• Prievolės pabaiga įskaitymu;

• Novacija;

• Prievolės pabaiga skolininko atleidimu nuo prievolės įvykdymo.

PRIEVOLĖS PASIBAIGIMO PAGRINDAI, PABAIGIANTYS PRIEVOLĘ NEPRIKLAUSOMAI NUO PRIEVOLĖS PAGRINDINIO TIKSLO PASIEKIMO:

• Prievolės pabaiga suėjus naikinamajam terminui;

• Prievolės pabaiga šalių sutapimu;

• Negalimumas įvykdyti prievolę;

• Fizinio asmens, dalyvaujančio asmeninio pobūdžio prievolėje, mirtis;

• Juridinio asmens likvidavimas

Prievolės pabaiga įvykdymu

 „Prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma., tuo pačiu baigiasi ir visos iš šios prievolės atsiradusios papildomos teisės ir pareigos.

Taigi prievolės pabaiga yra paskutinio prievolinio teisinio santykio gyvavimo stadija, kai išnyksta šalis siejantis teisinis santykis, baigiasi skolininko pareiga ir kreditoriaus reikalavimo teisė.

Beje, prievolės pabaiga priklauso ne tik nuo skolininko, bet ir nuo kreditoriaus valios. Tarkime, kreditorius sutinka priimti ir priima kitokios rūšies įvykdymą, pavyzdžiui, vietoj pinigų priima ekvivalentiškos vertės daiktą (CK 6.39 str. 2 d.), prievolė laikoma įvykdyta ir baigiasi.

Pagrindinės prievolės pabaiga reiškia ir papildomos prievolės pabaigą. Pavyzdžiui, tinkamai įvykdžius pagrindinę prievolę, baigiasi laidavimas, kuriuo ši prievolė buvo užtikrinta (CK 6.87 str. 1d.). Tačiau papildomos prievolės pabaiga nereiškia, kad baigėsi pagrindinė prievolė. Pavyzdžiui, net ir pasibaigus laidavimui, įkeitimui ar kitai papildomai prievolei, kreditorius turi teisę reikalauti, kad skolininkas įvykdytų pagrindinę prievolę.“

Prievolės įvykdymas – tai svarbiausias prievolių pasibaigimo būdas. Prievolę gali įvykdyti ne tik skolininkas, bet ir kitas asmuo, net be skolininko sutikimo. Reikalaujama, kad vykdytojas būtų asmuo, turintis teisę disponuoti savo turtu. Įvykdymą gali priimti tik veiksnus asmuo. Prievolės įvykdymui keliami tokie reikalavimai:

1. Įvykdymas turi tiksliai atitikti prievolės turinį. Be kreditoriaus sutikimo negalima įvykdyti prievolės dalimis, nes ji laikyta vientisa ir jos vykdymas turi atitikti atsiradimą. Taip pat galima atlikti pakeitimą tik kreditoriaus leidimu. Tai –
davimas įvykdymo sąskaiton, pavyzdžiui, vietoj to atiduodamas žemės sklypas.

2. Jeigu kreditorius atsisako priimti prievolę arba negali jos priimti dėl tam tikrų priežasčių, tai skolininkas gali perduoti skolos sumą su procentais kaip depozitą į iždą.

3. Jeigu skolininkas (debitorius) turi kelias prievoles, tai teisė įskaityti mokėjimą į tą ar kitą skolą priklauso skolininkui, o jei pastarasis nenurodo į kurią skolą įskaityti, tai padaro kreditorius. 4. Įvykdymo vieta pripažįstama atsakovo gyvenamoji vieta, nes ten galima pateikti ieškinį dėl prievolės.

5. Prievolė turi būti įvykdyta laiku, t.y. kada numatyta sutartyje, arba per tam tikrą laikotarpį, kurį numato sandoris. Kai sutartyje įvykdymo laikas nenurodytas ir negalima jo nustatyti, prievolė įvykdoma pagal pirmą reikalavimą. Prieš laiką galima įvykdyti prievolę, jei tai nepažeidžia kreditoriaus interesų.

Prievolės pabaiga suėjus naikinamajam terminui

 „Prievolė baigiasi suėjus naikinamajam terminui, kuris yra prievolės pabaigimo sąlyga.

Suėjus šiam terminui, prievolė baigiasi ateity (CK 6.33 str. 3 d.), jeigu ko kita nenumano įstatymas ar sutartis. Pavyzdžiui, metamas sudaryta nuomos sutartis suėjus šiam terminui baigiasi, jeigu šalys jos neatnaujina (CK 6.496 str.).“

Prievolės pabaiga šalių susitarimu

 „Prievolė gali visiškai ar iš dalies baigtis jos šalių susitarimu.

Šalims suteikta teisė susitarti dėl prievolės pabaigos. Tokia šalių teisė grindžiama sutarties laisvės principu (CK 6.156 str.), leidžiančiu šalims ne tik laisvai sudaryti sutartis, bet ir panaikinti savo susitarimu sutartines prievoles.“

Prievolės pabaiga šalių sutapimu

 „Prievolės pasibaigia ir tais atvejais, kai prievolės šalys kreditorius ir skolininkas sutampa, t.y. tokiais atvejais, kai skolininkas prievolėje įgyja reikalavimo teisę tapdamas kreditoriumi (pvz.:paveldėjimo atveju), (LR CK 6.126 str.). Tarkime jeigu kas nors tampa skolininko įpėdiniu, jis nustoja būti kreditoriumi.“

Taigi prievolės pabaiga šalių sutapimu, t.y. kai skolininkas ir kreditorius yra vienas tas pats asmuo.

Prievolės pabaiga, kai neįmanoma jos įvykdyti

 LR CK 6.127 str. 1 d. nustatyta, kad “prievolė baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma dėl nenugalimos jėgos, už kurią skolininkas neatsako”.

Negalėjimas įvykdyti prievolės:

1. Fizinis negalimumas. Jeigu prievolės dalykas , apibrėžtas individualiomis žymėmis, žuvo be skolininko kaltės, tai bus fizinis negalimumas įvykdyti prievolę.

2. Juridinis negalimumas. Jeigu prievolės įvykdymas objektyviai įmanomas, bet juridiškai neleistinas, tai bus juridinis negalimumas.

Prievolės pabaiga mirus fiziniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį

 LR CK 6.128 str. 1 d. nustatyta, kad:”kai skolininkas miršta, prievolė baigiasi, jeigu ji negali būti įvykdyta nedalyvaujant pačiam skolininkui arba kitokiu būdu yra neatsiejamai susijusi su skolininko asmeniu.”

Skolininko mirtis yra asmeninės prievolės pabaigos pagrindas. Todėl kreditorius, teigiantis, kad prievolė pereina skolininko įpėdiniams, turi įrodyti, jog ji nėra grynai asmeninė, tad ją gali įvykdyti skolininko įpėdiniai. Skolininko įpėdiniai privalo įrodyti, kad prievolė buvo grynai asmeninė, tad, skolininkui mirus, baigėsi. Prievolė gali baigtis ir mirus kreditoriui: “kai kreditorius miršta, prievolė baigiasi, jeigu ji turėjo būti įvykdyta asmeniškai jam arba kitokiu būdu yra neatsiejamai susijusi su kreditoriaus asmeniu” (pvz.: pavedimo sutartis).

Šiuo metu Jūs matote 53% šio straipsnio.
Matomi 1198 žodžiai iš 2259 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.