Raštvedyba
5 (100%) 1 vote

Raštvedyba

VILNIAUS KOLEGIJA

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO SKYRIUS

OLGA KOTENKOVA

MVNO3M1

RAŠTO IR VERSLO KORESPONDENCIJOS

KONTROLINIS DARBAS

Dėstytojas (a)M.Kunčinienė

Vertinimas2004/2005 m.m.

vilnius

Turinys

1.Dokumentai.Jų reikšmė. Dokumentu rekvizitai, jų rašymo būdai. .

…………………….….….2

2.Verslo korespondencija.verslo laiškų stiliai, struktūra, kalba ir tonas

………………………….4

3Apibūdinkite įsakymą, raštą, įgaliojimą, aktą. Parašykite rašto ir įsakymo

pavyzdžius…………..5

Literatūros sąrašas………………………………………………………………………………..14

Priedai…………………………………………………………………………………………….15

2.

1.Dokumentai. Jų reikšmė.Dokumentų rekvizitai, jų rašymo būdai.

Dokumentai skiriami ;

a.Tvarkomuosius pvz.;nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai,

b.Organizacinius.pvz.;nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentai,

c.Informacinius.pvz;raštai, pažymos, aktai, protokolai.

Šių trijų grupių dokumentai rašomi pagal skirtingas schemas. Dokumentai

spausdinami tik vienoje lapo pusėje, išskyrus numatytas žymas ar nuoradias,

rašomas antroje lapo pusėje. Dokumentai rašomi laikantis bendrinės lietuvių

kalbos normų ir teisės terminijos. Pirmenybė teiktina lietuviškiems

terminams. Prireikus tarptautinis terminas gali būti nurodytas pagrečiui su

lietuviškuoju. Dokumentuose turi būti vartojami tik sunorminti lietuviški

vietovardžiai.kiekvienas rekvizitas turi jam skirtą vietą ar plotą. Jei

dokumentas vien parašo rekvizitas ir po juo rašomi kiti rekvizitai.

Dokumentu rekvizitai,jų rašymo būdai.

1.Herbas arba prekių ženklas spausdinamas popieriaus lapo viršuje per

vidurį, herbas ir prekių ženklas kartu nespausdinami.

2.dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po herbu arba prekių ženklu

didžiosiomis paryškintomis raidėmis, kurios gali būti didesnės negu kiti

rekvizitai, ir išdestomas išilginiu centruotu būdu. Kai herbas arba prekių

ženklas nespausdinamas, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po

viršutine parašte. Dokumento sudarytojo pavadinimas turi atitikti teisės

aktais įteisintą pavadinimą.

3. įstaigos duomenys rašomi po dokumento sudarytojo pavadinimu arba

dokumento pirmojo lapo apačioje.Įstaigos duomenys rašomi mažesnėmis negu

kiti rekvizitai raidėmis ir gali būti atskirti linija.pvz.;

Kodas 22222222.Ąžuolų g.20,LT-01001 Vilnius

Tel.(8-5)22222222,faks.(8-5)33322334.Specialioji žyma rašoma dokumento pirmojo lapo viršuje dešinėje pusėje

paryškintomis raidėmis arba dedamas spaudas,pvz.; Projektas, Išrašai,

Kopija, Faksograma. 5.Priedo žyma rašoma dokumento priedo viršuje dešinėje

pusėje. Žymą sudaro:dokumento, kuriam priklauso priedas, pavadinimas

kilmininko linksniu, priedo eilės numeris ir žodis“priedas „, pvz.:aplinkos

apsaugos taisyklių 1 priedas.

3.

6.Dokumento gavimo registracijos žyma rašoma arba dedamas spaudas dokumento

pirmojo lapo viršuje dešiniajame kampe. Žymą sudaro:dokumentą gavusios

įstaigos pavadinimas, žodis”Gauta“, gavimo data ir registracijos numeris.

7.Dokumento pavadinimą sudaro dokumento rūšies pavadinimas ir teksto

antraštė. Dokumento rūšies pavadinimas tvarkomuosiuose ir informaciniuose

įstaigos vidaus dokumentuose rašomas po dokumento sudarytojo pavadinimu, o

informaciniuose dokumentuose, kuriuose yra adresato rekvizitas, – po šiuo

rekvizitu. Tvarkomųjų dokumentų pavadinimas ir antraštė rašomi atskirose

eilutėse, antraštė dažniausiai būna prielinksnio“DĖL“konstrukcija su

kilmininku, pvz.:ĮSAKYMAS/DĖL ATOSTOGŲ. Pažymų antraštės gali prasidėti

prielinksniu“APIE“pvz.:PAŽYMA APIE GAUTAS PAJAMAS;kai kurių dokumentų

pavadinimas ir antraštė gali būti sujungti į vieną jungtinį, rašomą vienoje

eilutėje, pvz.:PERDAVIMO AKTAS, PATIKRINIMO PAŽYMA.

8.Dokumento data rašoma po dokumento pavadinimu ir kartu su dokumento

registracijos numeriu dėstoma išilginiu centruotu būdu.

9.Dokumento registracijos numeris sudaromas iš simbolio Nr., registracijos

žurnalo identifikavimo žymens ir skaitmeninio dokumento registravimo eilės

numerio rašomas šalia datos dešinėje pusėje.

10. Gauto dokumento nuoroda rašoma siunčiamuosiuose raštuose po dokumento

datos ir registracijos numerio rekvizitais.

11. Dokumento sudarymo vieta rašoma po dokumento datos ir dokumento

registracijos numerio rekvizitais išilginiu centruotu būdu; pradedama

didžiąja raide, toliau rašoma mažosiomis raidėmis.

12.Adresatas.

13.Rezoliucija rašoma lapo dešinėje pusėje laisvame plote tarp dokumento

sudarytojo pavadinimo ir dokumento pavadinimo, neliečiant kitų rekvizitų.

Rezoliucija
paprastai rašoma ranka.

14.Dokumento tvirtinimo žyma rašoma lapo dešinėje pusėje virš dokumento

pavadinimo. Kai dokumentas tvirtinamas tvarkomuoju dokumentu, tvirtinimo

žymą sudaro:žodis PATVIRTINTA,tvarkomojo dokumento sudarytojo pavadinimas,

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 673 žodžiai iš 2223 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.