Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai ir teisinės pasekmės
5 (100%) 1 vote

Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai ir teisinės pasekmės

TURINYS

Įvadas ………………………………………………………………………………………….. 3

Santuokos sudarymo sąlygos ………………………………………………………….. 4

Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai ………………………………… 5

Aplinkybės, naikinanačios santuokos negaliojimą …………………………….. 7

Ieškinio senatis ir teisės pareikšti ieškinį išnykimas ………………………….. 8

Sutuoktinių atskyrimas ir išlaikymo priteisimas ……………………………….. 9

Santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės ………………….. 10

Išvados ………………………………………………………………………………………. 11

Literatūra …………………………………………………………………………………… 12

ĮVADAS

Santuoka – tai savanoriškas ir įstatymų nustatyta tvarka įformintas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius. Susituokę vyras ir moteris tampa sutuoktiniais, įgauna naujas papildomas teises ir pareigas. Santuokos sudarymui yra keliamos tam tikros sąlygos, aptariamos Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse. Jei buvo susituokta tas sąlygas pažeidus, santuoka gali būti pripažinta negaliojančia. Šiame darbe, remiantis Civiliniu kodeksu, plačiau aptariami santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai, tvarka ir teisinės pasekmės.

SANTUOKOS SUDARYMO SĄLYGOS

Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.12 – 3.17 straipsniuose yra nurodomos sąlygos, kurių įvykdymas būtinas santuokos sudarymui:

– tuoktis galima tik su skirtingos lyties asmeniu;

– santuoka sudaroma laisva vyro ir moters valia;

– bet koks grasinimas, prievarta, apgaulė ar kitokie laisvanoriškumo apribojimai yra suteikia pagrindą pripažinti santuoką negaliojančia;

– tuoktis gali asmenys, kuriems santuokos sudarymo dieną yra aštuoniolika metų;

– norinčio tuoktis nepilnamečio prašymu, santuokinis amžius gali būti sumažintas teisme supaprastinto proceso tvarka, bet ne daugiau kaip trejais metais;

– nėštumo atveju teismas gali leisti tuoktis asmeniui, neturinčiam penkiolikos metų;

– teismas, spręsdamas klausimą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo, teismo posėdyje turi išklausyti norinčio tuoktis nepilnamečio tėvų, globėjų ar rūpintojų nuomonę ir atsižvelgti į jo psichinę, psichologinę būklę, turtinę padėtį ir svarbias priežastis, dėl kurių būtina sumažinti santuokinį amžių. Nėštumas laikomas svarbia priežastimi santuokinio amžiaus sumažinimui;

– sprendžiant klausimą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija privalo pateikti išvadą, ar toks veiksmas yra tikslingas ir ar atitinka nepilnamečio interesus;

– santuokos negali sudaryti asmuo, įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas neveiksniu;

– jeigu paaiškėja, kad yra iškelta byla dėl vieno iš ketinančių susituokti asmenų pripažinimo neveiksniu, santuokos registracija turi būti atidėta iki teismo sprendimo iškeltoje byloje įsiteisėjimo;

– santuokos negali sudaryti asmuo, jau sudaręs santuoką ir jos nenutraukęs įstatymų nustatyta tvarka;

– draudžiama tuoktis tėvams su vaikais, įtėviams su įvaikiais, seneliams su vaikaičiais, tikriems ir netikriems broliams su seserimis, pusbroliams su pusseserėmis, dėdėms su dukterėčiomis, tetoms su sūnėnais.

Norintieji tuoktis asmenys prieš santuokos įregistravimą turi pasitikrinti sveikatą, tačiau sveikatos dokumento nepateikimas nėra kliūtis įregistruoti santuoką. Santuoka gali būti pripažinta negaliojančia, jei vienas iš norinčių tuoktis asmenų nepranešė, kad serga venerine liga arba AIDS (CK 3.21 str.).

SANTUOKOS PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIA PAGRINDAI

Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindus ir tvarką numato Civilinio kodekso (toliau – CK ) 3.37 straipsnis. Juo remiantis, santuoka gali būti pripažinta negaliojančia, jei buvo buvo pažeistos CK 3.12 – 3.17 straipsniuose numatytos santuokos sudarymo sąlygos, taip pat šio kodekso 3.21 str. 3 d., 3.39 ir 3.40 straipsniuose numatytais pagrindais. Santuoką negaliojančia pripažįsta tik teismas. Santuoka negaliojančia pripažįstama nuo jos sudarymo dienos.

Teismas, priėmęs sprendimą, kuriuo santuoka pripažįstama negaliojančia, privalo per tris darbo dienas po sprendimo įsitesėjimo išsiųsti sprendimo nuorašą santuoką įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai.

CK 3.38 straipsnyje nurodomi asmenys, kurie turi teisę pareikšti ieškinį dėl santuokos pripažinimo negaliojančia.

Jei santuoką sudarė asmuo, nenutraukęs anksčiau sudarytos santuokos arba susituokė artimi giminaičiai, santuoka gali būti pripažinta negaliojančia pagal sutuoktinio, nežinojusio apie kliūtis santuokai sudaryti, prokuroro arba bet kurio kito asmens, kurio teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti santuoka, ieškinį.

Jei santuoka buvo sudaryta pažeidus būtino santuokinio amžiaus sąlygą, ji gali būti pripažinta negaliojančia pagal nepilnamečio sutuoktinio, jo tėvų, globėjų ar rūpintojų, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos arba prokuroro ieškinį. Kai nepilnamečiam sutuoktiniui sukanka aštuoniolika metų, ieškinį dėl santuokos pripažinimo
negaliojančia gali pareikšti tik pats sutuoktinis.

Jei santuoką sudarė neveiksnus asmuo, ji gali būti pripažinta negaliojančia pagal neveiksnaus sutuoktinio globėjo, prokuroro arba bet kurio kito asmens, kurio teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti santuoka, ieškinį.

Jei santuoka buvo sudaryta pažeidžiant besituokiančiųjų laisvanoriškumo sąlygą, tokia santuoka gali būti pripažinta negaliojančia pagal sutuoktinio, neišreiškusio savo tikrosios valios arba prokuroro ieškinį. Jeigu sutuoktinis, neišreiškęs savo tikrosios valios, yra nepilnametis, ieškinį gali pareikšti jo tėvai, globėjai, rūpintojai arba valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija.

Reikalauti pripažinti santuoka negaliojančia turi teisę sutuoktinis, kuriam iki santuokos sudarymo nebuvo pranešta, kad kitas sutuoktinis serga venerine liga arba AIDS.

Pagal CK 3.39 straipsnį, fiktyvi santuoka, sudaryta neturint tikslo sukurti šeimos teisinius santykius, gali būti pripažinta negaliojančia pagal vieno iš sutuoktinių arba prokuroro ieškinį.

CK 3.40 straipsnyje nurodomi atvejai, kada santuoka pripažįstama negaliojančia dėl tikrosios valios neišreškimo.

Santuoka gali būti pripažinta negaliojančia pagal sutuoktinio ieškinį, jeigu jis įrodo, kad santuokos sidarymo momentu negalėjo suprasti savo veiksmų prasmės ir jų valdyti.

Pripažinti santuoką negaliojančia gali reikalauti sutuoktinis, kuris santuoką sudarė paveiktas garsinimo, prievartos ir apgaulės.

Pripažinti santuoką negaliojančia gali reikalauti sutuoktinis, sutikęs tuoktis dėl esminės klaidos. Klaida laikoma esmine, jei buvo suklysta dėl tokių su kitu sutuoktiniu susijusių aplinkybių, kurias žinodamas sutuoktinis nebūtų sutikęs sudaryti santuokos. Preziumuojama, kad klaida yra esminė, jeigu buvo suklysta dėl:

1) kito sutuoktinio sveikatos būklės ar lytinės anomalijos, dėl kurių normalus šeimos gyvenimas neįmanomas;

2) to, kad kitas sutuoktinis padarė sunkų nusikaltimą. (CK 3.40 str. 3 d. ).

APLINKYBĖS, NAIKINANČIOS SANTUOKOS NEGALIOJIMĄ

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 996 žodžiai iš 1988 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.