Santykinių rodiklių analizė
5 (100%) 1 vote

Santykinių rodiklių analizė

SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ

Nors pagrindinės finansinės ataskaitos ir pateikia informaciją apie firmos tam tikro laikotarpio veiklos efektyvumą, tačiau jos neparodo verslo įmonės konkrečių stipriųjų ir silpnųjų ypatybių. Tokių duomenų galima gauti tik atlikus santykinių rodiklių analizę, krypčių analizę ir sudarius įprastines finansines ataskaitas vienu metu. Atlikęs finansinę analizę, tyrėjas gali laiku atskleisti konkrečias problemas. Palyginamajai veiklos efektyvumo analizei galima panaudoti ankstesnių laikotarpių duomenis ir to pramonės sektoriaus vidurkius.

Likvidumo rodikliai padeda nustatyti firmos gebėjimą laiku apmokėti skolas. Skoliniai įsipareigojimai dažniausiai yra trumpalaikės skolos, kurias tenka mokėti nedideliais laiko intervalais. Paprastai naudojami du likvidumo normos rodikliai: trumpalaikio mokumo/padengimo koeficientas (angl. current ratio, CR) ir skubaus padengimo koeficientas (angl. quick ratio, QR).

Trumpalaikio mokumo / padengimo koeficientas yra apskaičiuojamas trumpalaikį turtą dalijant iš trumpalaikių įsipareigojimų. Šis koeficientas apskaičiuotas naudojant Lietuvos avialinijų finansinius duomenis.

Trumpalaikis turtas – tai pinigai arba beveik pinigai. Pastaruosius sudaro paklausūs vertybiniai popieriai, pirkėjų įsiskolinimas ir atsargos. Trumpalaikiai įsipareigojimai – tai įsiskolinimas tiekėjams, apmokėtini vekseliai, kitos skolos ir ilgalaikių skolų einamasis mokėjimas. Trumpalaikio mokumo / padengimo koeficientas yra analogiškas grynajam apyvartiniam kapitalui, kurį sudaro skirtumas tarp trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų. Kai padengimo koeficientas – 1, grynasis apyvartinis kapitalas lygus nuliui. Lietuvos avialinijos CR rodo, jog trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus 0,54 karto. Firmos likvidumo galimybė, palyginti su to sektoriaus vidurkiu, yra nedidelė.

Skubaus padengimo koeficientas dar vadinamas trumpalaikio turto ir trumpalaikių skolų koeficientu. QR tvirtina, jog atsargos ne tokios likvidžios kaip kitas trumpalaikis turtas, vadinasi, ne visada kritiškais momentais gali būti skubiai paverstos pinigais. QR skaičiuojamas atimant iš trumpalaikio turto atsargas ir gauta jį skirtumą dalijant iš trumpalaikių įsipareigojimų.

Lietuvos avialinijos QR rodo, jog jos likvidusis turtas vos dengia mokėtinus skolinius įsipareigojimus. Tai gana pavojinga būklė, nes firmai gali pritrūkti pinigų skoloms laiku sumokėti. Lietuvos avialinijos palyginimas su to sektoriaus rodikliais rodo, kad firmos veiklos efektyvumas yra nepakankamas.

Veiklos veiksmingumo arba turto padengimo koeficientais. Praktiniais tikslais jie gali būti traktuojami kaip veiksmingumo koeficientai, nes rodo, koks yra firmos išteklių paskirstymo veiksmingumas. Šie koeficientai padeda nustatyti, ar firma optimaliai naudoja kapitalą gamyboje ir parduodama savo gaminius.

Šis koeficientas – tai pardavimų apimties ir vidutinių atsargų santykis. Norėdamos nurodyti visų rūšių atsargų sąnaudas, dauguma firmų vietoj metinės pardavimų apimties rodiklio vartoja parduotų prekių savikainos rodiklį.

Lietuvos avialinijos atsargų apyvartumas rodo, kad kiekvienos rūšies atsargos buvo parduotos ir vėl papildytos, t.y. vidutiniškai “apsivertė” 10,8 karto per metus. Atsargų apyvartumo koeficientas per didelis, gali reikšti, kad įmonei nuolat pritrūksta tam tikrų atsargų ir dėl to ją nurungia konkurentai.

Kadangi atsargos paprastai išreiškiamos savikaina, kai kurie analitikai IT skaičiuoja imdami parduotų prekių savikainą. Taip pat vietoj vidutinių atsargų kiekio galima pasirinkti atsargų, buvusių metų pabaigoje, vertės rodiklį.

FATR skaičiuojamas dalijant parduotos produkcijos apimtį iš ilgalaikio turto grynosios vertės.

Lietuvos avialinijų FATR beveik nesiskiria nuo to sektoriaus vidurkio. Vadinasi, firma gamybos priemones naudoja taip pat veiksmingai kaip ir kitos to sektoriaus firmos.

Bendrojo kapitalo apyvartumo koeficientas (angl. total assets tiirnover ratio, TATR) skaičiuojamas dalijant per metus ar kitokį laikotarpį realizuotą prekių apimtį iš bendrojo kapitalo vertės.

Firmos Lietuvos avialinijos TATR šiek tiek mažesnis negu sektoriaus vidurkis; tai rodo, kad firma tikriausiai savo kapitalą naudoja kiek blogiau.

Vidutinis pirkėjų įsiskolinimo padengimo laikotarpis (angl. average collection period, ACP) – tai laikotarpis (dienomis), per kurį padengiamas pirkėjų įsiskolinimas. ACP skaičiuojamas firmos pirkėjų įsiskolinimo sumą dalijant iš vidutinės pardavimų kreditan per dieną apimties.

Nors pagal firmos Lietuvos avialinijos pirkėjų įsiskolinimo strategiją pirkėjai skolas turi apmokėti ne vėliau kaip 35-ą dieną įsigiję pirkinį, tačiau paprastai klientai savo skolų laiku neapmoka. Firmos Lietuvos avialinijos15 dienų beprocentinis kreditas savotiškai apiplėšia firmą, mat dėl tos priežasties ji priversta tolydžio imti paskolas. Pernelyg trumpas ACP tikriausiai irgi nebūtų firmai naudingas, nes griežta kredito politika verstų klientus ieškoti atlaidesnių konkurentų.

FĮVK padeda nustatyti firmos pajėgumą padengti trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus. Skolintų lėšų naudojimas tam tikram tikslui keičia firmos nuosavybės struktūrą. Vadinasi, nors firma daugiau laimi vykdydama savo planus, finansuojamus iš skolintų lėšų ir mokėdama palūkanas,
akcininkams iš šio pelno tenkantis kapitalas vis tiek padidėja. Aptarsime keturių finansinių svertų koeficientų apibrėžimus.

Įsiskolinimo koeficientas (angl. debt ratio, DR) padeda apskaičiuoti bendrą skolą bendrojo kapitalo atžvilgiu ir nustatyti firmos kreditorių pateikto bendrojo kapitalo proporciją.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 757 žodžiai iš 2490 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.