Seduvos globos namų socialinis auditas dokumentas
5 (100%) 1 vote

Seduvos globos namų socialinis auditas dokumentas

TURINYS

1. Šeduvos globos namų tikslai ir uždaviniai

2. Globos namų funkcijos

3. Globos namų finansavimas

4. Globos namų personalas

5. Globos namų bendrosios nuostatos

6. Globos namų taryba

7. Globos namų direktoriaus kompetencija

8. Įstaigos pranašumai ir trūkumai

„Šeduvos globos namai“ įsikūrė 1998m. sausio 1d. Globos namų adresas: Vilniaus g. 4a, Šeduva, Radviliškio raj. Globos namų steigėjas yra Radviliškio rajono savivaldybės taryba. Įstaigos direktorė Vilma Žukauskienė. Tai stacionari, biudžetinė įstaiga, kurioje teikiamos stacionarinės ir dienos centro socialinės paslaugos.

Šeduvos globos namų tikslai ir uždaviniai

Globos namų tikslas:

padėti seniems ir vienišiems, žmonėms su negalia patenkinti būtinus poreikius, saugoti ir ginti jų teises ir interesus, sudaryti kuo geresnes gyvenimo sąlygas, atkurti ir išugdyti sugebėjimus, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi ir integruotis į bendruomenę.

Globos namų uždaviniai ir:

tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno asmens reikmes;

sudaryti žmogaus orumą nežeminančias sąlygas, užtikrinti materialinį – buitinį aptarnavimą bei slaugą.

Globos namų funkcijos

Globos namai, įgyvendindami tikslus ir vykdydami jiems pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

teikia specialiąsias socialines paslaugas įvairaus amžiaus, negalios bei skirtingų socialinių grupių asmenims ir užtikrina jų teisėtumą ir teisingumą;

teikia bendrąsias socialines paslaugas;

kaupia ir sistemina informaciją apie atskiras socialines asmenų grupes, paslaugų poreikio bei jų kokybės gerinimą;

sudaro sąlygas nevyriausybinėms organizacijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims teikti įvairią paramą socialiai pažeistiems bendruomenės nariams;

rengia veiklos projektus paramai iš įvairių fondų gauti, paslaugoms pirkti;

organizuojama viešojo pirkimo konkursus socialinėms paslaugoms pirkti;

teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėjui dėl socialinių paslaugų infrastruktūros plėtojimo bei prevencinių priemonių įgyvendinimo krypčių;

nustatyta tvarka teikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui duomenis apie socialinių paslaugų tikimą įvairioms socialinėms asmenų grupėms;

teikdami socialines paslaugas, globos namai darbą organizuoja komandos principu su įvairiomis institucijomis;

įgyvendina ilgalaikes ir trumpalaikes socialines problemas;

siekdami socialinių paslaugų kokybės ir efektyvumo, bendradarbiauja su kitais socialiniais partneriais: valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt,.

nagrinėja ir atsako pagal savo kompetenciją į rajono gyventojų paklausimus, prašymus, skundus, pasiūlymus bei ieško efektyvių ir veiksmingų priemonių problemoms spręsti;

teikia informaciją apie savo veiklą, leidžia informacinę reklaminę medžiagą (bukletus, lankstinukus).

Globos namų finansavimas

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 393 žodžiai iš 1309 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.