Siuolaikinės didaktikos problemos
5 (100%) 1 vote

Siuolaikinės didaktikos problemos

TURINYS

1. Įvadas………………………………………………………………2

2.Šiuolaikinės didaktikos problemos…………………………………3

2.1. Mokymo turinys – labia aktuali ir sudėtinga problėma……3

2.2. Mokymo diferencijavimas – būtinybė……………………..4

2.3. Mokymo tobulinimas, jo ugdomosios įtakos didinimas – vi-

suotinė, aktuali kiekvieno visuomenės raidos etapo didaktikos

problema………………………………………………………..5

3. Mokinių žinių vertinimas…………………………………………6

3.1. Vertinimo reikšmė, jo būdai………………………………6

3.2. Vertinimo sistema…………………………………………7

3.3. Kaupiamasis vertinimas……………………………………8

4. Išvados……………………………………………………………10

5. Literatūra………………………………………………………….11

ĮVADAS

Gyvenimui sparčiai žengiant į priekį, plėtojantis visuomenės kultūrai (gamybai, mokslui, technikai, menui ir pan.), ir visuomenė, ir jos poreikiai visą laiką kinta. Todėl ir mokykla, jos organizuojamas mokymo procesas neišvengiamai turi būti visą laiką pertvarkomas. Galime tvirtinti, jog šiuolaikinėmis sąlygomis mokyklos reforma — nuolatinis procesas. Šis procesas galės sėkmingai vykti, jei bus remiamasi didaktika, jei bus toliau plėtojamas mokslinis tiriamasis darbas, nuolatos apibendrinama teigiama ir perspektyvi patirtis. Sprendimai kabinetuose, kai nesiremiama teorinėmis išvadomis, nesiskaitoma nei su tos srities specialistais mokslininkais, nei su patyrusiais pedagogais, kai nenorima girdėti kitų nuomonių, neišvengiamai turės užleisti vietą kompetentingoms, visapusiškai apgalvotoms ir daugiau ar mažiau praktikoje patikrintoms išvadoms, ypač tobulinant pagrindinę mokyklos veiklą — mokymą.

ŠIUOLAIKINĖS DIDAKTIKOS PROBLEMOS

1.Mokymo turinys – labai aktuali ir sudėtinga problema.

Šiuo metu viena iš aktualiausių yra mokymo turinio problema (ko mokyti?). Viena vertus, mokymo turinys turi atspindėti svarbiausius žmonijos laimėjimus, visuomenės išsivystymą, t. y. atitikti mokslo, technikos, gamybos, meno, kultūros raidos lygį, net orientuotis į tam tikrą visuomenės raidos perspektyvą. Kita vertus, mokymo turinys turi būti mokiniams prieinamas, pagal jų jėgas. Vadinasi, mokomosios medžiagos atrinkimo problema darosi vis sudėtingesnė. Kad ši problema būtų sėkmingai sprendžiama, didaktika turi suformuluoti mokslinius mokymo turinio sudarymo principus, kuriais būtų galima vadovautis, atrenkant svarbiausias, reikalingiausias žinias, mokėjimus ir įgūdžius, paskirstant mokymo turinį pagal mokinių amžių ir pan. Labai svarbu numatyti, kaip iš mokymo turinio išmesti pernelyg sudėtingą, antraeilę ir neaktualią medžiagą, kaip mokymo programose ir vadovėliuose geriau išskirti svarbiausias sąvokas ir idėjas, išryškinti integracinius ryšius, didinti auklėjamąją įtaką.

Pirmiausia kyla mokymo plano problema, t. y. ar visi mokymo dalykai, kurie dėstomi šių dienų bendrojo lavinimo mokykloje, yra reikalingi, ar nėra svarbesnių, ar pakankamai objektyviai paskirstomos valandos, ar neperkraunami mokiniai privalomaisiais mokymo dalykais ir pan. Pavyzdžiui, mokomųjų dalykų sąraše (projekte) V—X klasėms numatoma nuo 10 iki 14 privalomų dalykų. Ar ne per daug? O gal kai kuriuos dalykus reikėtų dėstyti koncentruočiau? Ar netikslinga būtų parengti keletą mokymo planų variantų, kad mokyklos galėtų pasirinkti?

Iš esmės naujai siūloma spręsti mokymo programų problemą. Jau paskelbti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrųjų programų projektai (16). Jos ateityje taps individualių programų pagrindu. Labai gerai ir tai, kad numatoma skelbti ir alternatyvias programas (16, p. 8).

Ypač sudėtingas vadovėlių ir kitų mokymo priemonių rengimo klausimas. Čia reikia pedagogiškai kryptingai dirbti — rengti alternatyvius vadovėlius, vengti perkrauti mokinius faktine ir kt. medžiaga, formuoti kuo tobulesnį metodinį aparatą. Juk jeigu nebus alternatyvių vadovėlių ir kitų mokymo priemonių, ar pajėgsime sėkmingai rengti ir įgyvendinti individualias programas?

Mokymo turinio perkrovimas — sudėtinga problema, nes kiekvieno dalyko programų sudarytojai ir vadovėlių autoriai pa¬prastai siekia kuo daugiau aprėpti klausimų, menkai žino, kaip tvarkomas giminingo dalyko mokymo turinys. Taigi privalome ieškoti būdų kuo efektyviau derinti mokymo turinio rengimą, siekti atsisakyti perkrovimo, spręsti integravimo klausimus. Ga¬lima tokia išeitis: sudaryti aukštos kvalifikacijos mokslininkų-didaktų ir patyrusių švietimo vadovų (mokyklų direktorių) tarybas, gvildenančias bent jau humanitarinius dalykus ir tiksliuosius mokslus, rimtai recenzuojančias, teikiančias pasiūlymus, ap¬robuojančias ir pan. tos srities mokymo turinį.

2.Mokymo diferencijavimas – būtinybė.

Visi žmonės yra skirtingi, nes turi skirtingas vystymosi prielaidas, arba įgymius, vis kitokią aplinką. Todėl skirtingi žmonių gebėjimai, interesai ir polinkiai, ne visi vienodai gabūs vienai ar kitai veiklai. Atėję į mokyklą vaikai skiriasi ne tik bendruoju
išsivystymu, bet ir žiniomis, gebėjimais, darbingumu, drausmingumu ir pan. Ir kuo aukštesnė klasė, tuo šie skirtumai labiau ryškėja. Todėl privalu sudaryti sąlygas plėtoti kiekvieno polinkius, atsižvelgti į kiekvieno interesus.

Diferencijuoto mokymo reikalauja ir toks svarbus šių dienų uždavinys, kaip pastebėti ir ugdyti gabius, talentingus žmones,sudaryti visas sąlygas jų talentams atsiskleisti. Juk talentas — tai ne tik jį turinčios asmenybės, bet ir visos tautos vertybė.

Svarbi ir ta aplinkybė, kad mokymo medžiagos apimtis ne tik didėja, bet toji medžiaga tampa sudėtingesnė, nes kyla reikalavimai specialistą parengimui. Todėl darosi ne tik neįmanoma, bet ir netikslinga visus mokinius daugelį metų vieno ir to paties mokyti. Pernelyg sudėtingas kai kuriems mokiniams mokymo turinys tiesiog atgraso juos nuo mokymosi, — toks mokinys stengiasi nelankyti mokyklos; tuo tarpu gabesniesiems, tam tikrų polinkių ir interesų mokiniams, kai pernelyg lengva, neįdomu, slopinamas jų intelektas, gebėjimų plėtra. Įrodyta, kad tik tada galima sudaryti palankiausias sąlygas intensyviai plėtotis gebėjimams, kai kiekvienas gali dirbti didžiausių reikalavimų lygiu. Vadinasi, lygiavos tendencijos intelektinės veiklos srityje yra netoleruotinos, — tai seniai pastebėta ir praktiniame mokyklų darbe, ir mokymo teorijoje.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 862 žodžiai iš 2737 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.