Socialines paslaugos
5 (100%) 1 vote

Socialines paslaugos

SOCIALINĖS PASLAUGOS

1. Socialinių paslaugų samprata

Socialinės paslaugos yra labai svarbi socialinės sistemos dalis. Lietuvoje pati socialinių paslaugų sąvoka pradėta vartoti gana neseniai. Pradedant socialinių paslaugų sistemos kūrimą, nebuvo nei jokių socialinių paslaugų plėtojimo tradicijų, nei įstatyminės bazės. Ji buvo labai centralizuota ir institucionalizuota. Daugiausia dėmesio buvo skiriama stacionarinės globos paslaugoms, kurias teikė valstybės pavaldumo globos įstaigos. Socialinės globos paslaugos praktiškai buvo teikiamos vien tik seniems žmonėms bei suaugusiems ir vaikams su negalia. Kitokios paslaugos, kaip pavyzdžiui, pagalba namuose, buvo menkai išsivystytos ir teikiamos labai fragmentiškai.

Šiuo metu socialinių paslaugų samprata iš esmės pakito. Socialinės paslaugos – tai įvairiapusė parama silpniems ir pažeidžiamiems visuomenės nariams. Jas teikia įvairūs administracinio lygio teikėjai : valstybiniai ir savivaldybiniai visuomeniniai. Šios paslaugos asmenims gali būti teikiamos nemokamai, apmokant iš dalies arba mokant pilną kainą. Jei asmuo ar jo šeimos nariai negali mokėti už suteiktas socialines paslaugas, tai už jas moka iš valstybės ar savivaldybės biudžeto šiam tikslui numatytų lėšų. Socialinės paslaugos peržengė tradicinės socialinės globos ribas ir yra orientuojamos į individo socialinę integraciją. Jos gali atlikti keturias pagrindines funkcijas:

• prevencijos – neleisti susidaryti tokioms sąlygoms, kurios sukeltų rimtas problemas irneįgalumą;

• globos – apsaugoti tuos, kurių saugumui ir gerovei kyla grėsmė;

• reabilitacijos – reabilituoti tuos, kurie jau nebegali gyventi normalaus socialinio gyvenimo;

• padėti žmonėms ir bendruomenėms, kurioms reikia socialinio advokato ar organizatoriaus pagalbos įvairiose piliečių atstovavimo struktūrose.

Socialinės paslaugos nagrinėjamos trim pagrindiniais aspektais: socialiniu,

ekonominiu ir teisiniu.

Socialinis aspektas.

Socialinės paslaugos yra socialinės politikos dalis. Pastaroji apima:

1. pinigines išmokas;

2. paslaugas, susijusias su globa, konsultavimu, socializacija, praktine pagalba ir panašiai;

3. socialinės paslaugos yra skiriamos įvairioms gyventojų grupėms ir įvairiems poreikiams tenkinti. Tačiau jos teikiamos asmenims tais jų gyvenimo tarpsniais, kai susiduriama su sunkumais ir patiriamas nepajėgumas dalyvauti moderniosios visuomenės gyvenime.

– 2 –

Ekonominis aspektas.

Socialinės paslaugos yra paslaugos, kurios vartotojui yra nemokamos arba žymia dalimi subsidijuojamos. Tuo požiūriu jos yra trijų tipų:

1. nemokamos, kai vartotojai gauna paslaugas nemokamai;

2. kainos sumažintos, kai vartotojas moka dalį kaštų;

3. kainos sumažintos, tačiau vartotojas moka pilną kainą ir po to gauna subsidiją kaip dalinę kompensaciją, pavyzdžiui, kompensacija už įsigytą kietą kurą. Jos artimesnės piniginėms socialinėms išmokoms.

Teisinis aspektas.

Socialinių paslaugų srityje įstatymai paprastai suteikia kompetenciją vietinei valdžiai ( savivaldybėms ), kuri nustato konkretų paslaugų teikimo lygį ir vietinius standartus, remdamasi įstatyminėmis nuostatomis. Kadangi pradiniame socialinių paslaugų sistemos kūrimo etape beveik nebuvo jokių teisinių aktų, betarpiškai reguliuojančių socialinių paslaugų teikimą, socialinių paslaugų sistemos kūrimas vyko „iš apačios“ , t.y. pirmiausia savivaldybių, bendruomenių lygyje. Savivaldybių bei nevalstybinių organizacijų iniciatyva buvo steigiami globos namai seneliams ir vaikams, kuriamos pagalbos namuose tarnybos, steigiami įvairūs socialinių paslaugų centrai ir pan.

Šiuo metu rengiama nauja ir tobulinama esama normatyvinė socialinių paslaugų sistemos bazė. Atliekama analizė vykstančių kiekybinių ir kokybinių pokyčių socialinių paslaugų sistemoje, stiprinama globos įstaigų veiklos priežiūra.

1.1. Socialinės paslaugos žmonėms su negalia Trakų rajone

1999 metais Trakų rajone buvo 3955 neįgalūs asmenys, t.y. 4,8 procento visų rajono gyventojų. Neįgalūs žmonės turi rimtų sveikatos problemų dėl lėtinių ligų, traumų, nelaimingų atsitikimų, senatvės ir kitų priežasčių. Nuo 1991 metų nuolat didėjo invalidumą turinčių žmonių skaičius. 1999 metais invalidumą turinčių žmonių skaičius padidėjo daugiau nei 1,4 karto. Didėjimą lėmė daug veiksnių: sveikatingumas bei gyvenimo būdas, bedarbystė, silpnai išvystyta profesinės reabilitacijos sistema, išplėtota socialinių lengvatų bei garantijų sistema, Invalidų socialinės integracijos įstatymo papildymas dėl slaugos pašalpos mokėjimo visišką negalią turintiems invalidams ir panašiai.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 636 žodžiai iš 2069 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.