Socialinės pedagogės veiklos planas programa programa
5 (100%) 1 vote

Socialinės pedagogės veiklos planas programa programa

Socialinės pedagogės veiklos planas – programa

Socialinio darbo tikslas:

Tiesioginėmis paslaugomis ir socialinio darbo veikla įvertinti ir spręsti problemas susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu. Vykdyti ir kurti saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas.

Socialinės veiklos kryptys:

Padėti atlikti mokyklos vidinį auditą konkretinant tolimesnę mokyklos plėtrą dabartiniame švietimo reformos etape.

Telkti mokyklos bendruomenę kuriant ir tobulinant sveiką ir saugią ugdymo aplinką.

Integruoti socialinį darbą su kitomis ugdymo kryptimis (papildomo ugdymo).

Socialinio darbo uždaviniai:

Saugoti ir ginti mokinių teises.

Įvertinti esamas ir numatyti galimas problemas, kurios gali kilti mokyklos bendruomenėje. Rūpintis jų prevencija.

Analizuoti, kodėl mokykla kai kuriems vaikams yra nemalonus, nesėkmingas patyrimas ir kelti moksleivių mokymosi motyvaciją.

Rinkti, saugoti ir analizuoti pagrindinę informaciją apie vaiko gyvenimišką situaciją (materialinius, socialinius, kultūros, higieninius, šeimos, sveikatos ir kitus faktorius).

Organizuoti mokykloje mokinių nemokamą maitinimą.

Siekti, kuo daugiau rizikos grupės mokinių įtraukti į popamokinę veiklą.

Organizuoti tėvų teisinį, medicininį, pedagoginį švietimą. Kviesti tėvus labiau domėtis mokyklos reikalais, mokyti tėvus lygiaverčio bendravimo su vaiku, priimant jį liečiančius sprendimus.

Padėti moksleiviams suprasti save ir kitus, išmokyti juos savarankiškai spęsti

problemas, mokyti susidoroti su emociniu stresu.

Lavinti savo, kaip specialistės darbo įgūdžius, domėtis socialinėmis inovacijomis,

lankyti seminarus.

Veiklos įgyvendinimo būdai ir metodai:

Jau esančių dokumentų analizė ir interpretavimas.

Stebėjimas: socialinis pedagogas yra aktyvus mokyklos bendruomenės narys, kuris dalyvaudamas bendravimo ir bendradarbiavimo procese pastebi ir fiksuoja sąveikos tarp visų bendruomenės narių ypatumus.

Anketavimas: socialinis pedagogas sudaro klausimyną, skirtą vyraujančiam socialiniam – psichologiniam klimatui nustatyti.

Pokalbio metodas yra skirtas tiesioginiam problemos tyrimui, kai reikia patikslinti jau turimą informaciją, siekti susitarimo su ugdytiniu.

Sociograma – ugdytinio vietos ir statuso mokyklos bendruomenėje nustatymas.

Individualių socialinio ugdymo programų kūrimas, siekiant užtikrinti ugdytinio grupės bei mokyklos poreikių patenkinimą.

Darbo strategijų koregavimas, įvertinus surinktus duomenis ir jau naudojamų darbo metodų efektyvumą.

Socialinio pedagoginio darbo objektas:

Mokiniai;

Pedagogai;

Mokinių šeimos nariai;

Formalios ir neformalios mokykloje susidariusios grupės;

Išteklius socialinei pagalbai teikiančios organizacijos.

Plano – programos turinys

Eil.

Nr.

Veiklos kryptys

Darbo turinys

Darbo formos būdai

Atlikimo laikas

Socialiniai partneriai

1.

Metodinė veikla.

1.1.

Susipažinimas su darbo aplinka

Susipažinti su ankstesnio socialinio pedagogo veikla ir mokyklos turima dokumentacija.

Dokumentų peržiūra, mokyklos darbuotojų teikiama informacija.

2002-12-16 2003-01-16

Mokyklos teritorinė bendruomenė.

1.2.

Darbas su mokiniais

Vertinti ir padėti spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimu, saugumo užtikrinimu), dirbti su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, įvairių narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą; analizuoti mokinių saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, elgesio sutrikimų bei kitų problemų priežastis ir jas šalinti.

Savo darbe taikau individualaus ir grupinio darbo metodus bei lankymąsi namuose.

Nuolat

Tėvai, klasių auklėtojai, pedagogai, logopedė, spec. pedagogė, psichologė, mokyklos administracija, miesto socialiniai partneriai.

1.3.

Darbas su tėvais

Padėti tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.

Savo darbe taikau individualaus ir grupinio darbo metodus bei lankymosi namuose.

Nuolat

Klasių auklėtojai, pedagogai, logopedė, spec. pedagogė, psichologė, mokyklos administracija, miesto socialiniai partneriai.

1.4.

Darbas su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija

Bendradarbiauti sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padėti jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikti siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, kurti jaukią, saugią darbo aplinką.

Šiuo metu Jūs matote 53% šio straipsnio.
Matomi 634 žodžiai iš 1193 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.