Socialinio darbo raida ir perspektyvos strėvininkų pensionate
5 (100%) 1 vote

Socialinio darbo raida ir perspektyvos strėvininkų pensionate

Turinys:

Įvadas——————————————————————————————–02

1. Socialinė pažanga – visuomenės gerovės garantas

1.1. Socialinės apsaugos svarba———————————————————04

1.2. Žmonių turinčių proto negalę reabilitacijos strategija————————–04

1.3. Socialinio darbo esmė ir realizavimas——————————————–05

1.4. Socialinio darbuotojo vaimuo——————————————————06

1.5. Socialinių paslaugų struktūra——————————————————-07

2. Socialinio darbo raida ir perspektyvos Strėvininkų pensionate

2.1. Strėvininkų pensionato administravimas ir valdymas—————————08

2.2. Socializacija – socialinės patirties įsisavinimas———————————-08

2.3. Socialinio darbo reikšmė individui————————————————-09

2.4. Socialinio darbo specifika Stėvininkų pensionate——————————–09

2.5. Socialinės paslaugos, teikiamos Strėvininkų pensionate————————11

2.6. Bendruomenės ryšys su institucija————————————————-12

2.7. Kaip keitėsi požiūris į socialinį darbą———————————————-12

Išvados——————————————————————————————-15

Literatūra—————————————————————————————–16

Priedai——————————————————————————————–17

Įvadas

Socialinis ir ekoniminis šalies vystymasis yra esminis harmoningų žmogaus santykių su visuomene, jo pilnaverčio socialinio funkcionavimo garantas. Kiekvienai valstybei tenka didžiulis vaidmuo ir atsakomybė, laiduojant savo tautos socialinę pažangą ir gerovę, planuojant socialinio vystymo priemones, bei socialinių paslaugų infrastruktūrą. Dinamiškas Lietuvos politinis bei ekonominis vystymasis atskleidė daugybę socialinių problemų, todėl socialinėje srityje dirbančių specialistų reikalingumo bei socialinių darbuotojų profesionalumo klausimai šiandien jau niekam nekelia jokių abejonių.

Pasaulyje vis labiau įsitvirtina žmogaus socialinės raidos koncepcija, kurią 1990 m. pateikė Jungtinių Tautų Vystymo Programa. Žmogaus teisės ir žmogaus raida yra dinamiškos, viena nuo kitos priklausančios bei vien kitą papildančios sąvokos. Žmogaus socialinės raidos ir teisių integracija praplečia žmogaus pasirinkimo galimybes. Jos apima bendrą teisę ir atsakomybę už pagrindinius individo, visuomenės ir valstybės sugebėjimus gyventi pilnavertį gyvenimą. Išskiriami du žmogaus socialinės raidos aspektai: žmogaus sugebėjimų ugdymas ir įgytų sugebėjimų panaudojimas gyvenime (2, 15).

Graikų kalboje žodis “problema” reiškia užduotį. Turėti problemų yra normalu. Tik tai supratę galime pradėti keisti savo gyvenimą (1, 131).

Darbo objektas :

Žmonės su psichikos raidos sutrikimais, gyvenantys stacionarinėje globos institucijoje.

Darbo tikslas:

Išanalizuoti socialinio darbo raidą Lietuvoje ir Strėvininkų pensionate.

Darbo uždaviniai:

1. Apžvelgti socialinės apsaugos svarbą Lietuvoje.

2. Išanalizuoti žmonių, turinčių proto negalią, reabilitacijos strategiją.

3. Aptarti socialinio darbo esmę ir realizavimą.

4. Išanalizuoti socialinio darbo specifiką Strėvininkų pensionate.

5. Išanalizuoti įstaigos požiūrį į socialinį darbą.

6. Išsiaiškinti Strėvininkų pensionato socialinio darbo perspektyvas.

Tyrimo metodai:

Mokslinės literatūros ir dokumentų analizė.

Socialinė pažanga – visuomenės gerovės garantas

1.1 Socialinės apsaugos svarba

Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos piliečiai prisiėmė atsakomybę tiek už savo asmeninį gyvenimą, tiek už valstybės kūrimą bei stiprinimą. Konstitucija užtikrina kiekvienam piliečiui lygias teises, tačiau valstybė ne visada yra pajėgi užtikrinti sąlygas pasinaudoti šiomis teisėmis. Nors pagrindinės socialinės ekonominės teisės yra garantuojamos – teisė gauti minimalias pajamas ir teisė gauti socialinę apsaugą – žmonės kol kas nėra visiškai apsaugoti nuo benamystės, nedarbo bei skurdo(2, 7).Ilgą laiką socialinės paslaugos buvo ta socialinės paramos sritis, kuriai buvo skiriama mažiau dėmesio. Tačiau jos svarba nuolat didėja, kadangi žmonėms, gaunantiems tiek mažas tiek dideles pajamas, socialinės paslaugos yra reikalingos. Kita vertus, vyksta spartus visuomenės senėjimo procesas ir vyresnio amžiaus žmonėms vis dažniau prireikia socialinių paslaugų.Suirus Sovietų Sąjungai, visuomenėje vykstantys socialinių struktūrų persitvarkymas paaštrino daugelį socialinių, psichologinių ir ekonominių problemų, palietusių iš esmės kiekvieną šeimą, kiekvieną visuomenės narį. Todėl iškilo socialinės pagalbos, socialinio gyventojų orientavimosi dinamiškai besivystančioje aplinkoje būtinybė(4, 207).1990 spalio mėnesį Lietuvos Seimui priėmus Valstybinį socialinio aprūpinimo pagrindų įstatymą, buvo pradėta socialinės apsaugos reforma. Valstybinę socialinę apsaugą sudaro privalomas socialinis draudimas ir socialinė parama.

1.2 Žmonių turinčių proto negalę reabilitacijos
strategija

Nors pagalba sutrikusios psichikos asmenims pasaulyje teikiama jau nuo neatmenamų laikų, tačiau moksliniai pagrindai jai buvo padėti tik XIV a. Tuo metu pradėjo sparčiai vystytis psichiatrijos mokslas: imta klasifikuoti psichines ligas ir mėginta jas gydyti moksliniais pagrindais. Po II Pasaulinio karo daugumoje išsivysčiusių valstybių įvyko daugiau ar mažiau radikali sutrikusios psichikos žmonėms skirtų tarnybų reforma, nukreipta į decentralizaciją. Daugumai būtinoji psichiatrinė, socialinė ir kitokia pagalba buvo pradėta teikti natūralioje jų gyvenamoje aplinkoje (bendruomenėje). Užsienio valstybių patirtis rodo, kad ši reforma yra sudėtinga. Jai reikia rimtai pasiruošti ir ryžtingai ją vykdyti. Negalima uždaryti centralizuotų įstaigų, neparengus visuomenės tarnybų. Išsivysčiusiose valstybėse jau senokai suvokta, kad protinis atsilikimas yra ne liga, o būklė, taigi sutrikusios psichikos žmonėms reikia padėti surasti savo vietą visuomenėje(5,48).

1.3 Socialinio darbo esmė ir realizavimas

Socialinis darbas – tai bazinė samprata, kuri identifikuoja eilę disciplinų, atskleidžiančių pagalbos ir tarpusavio pagalbos bendruomenėje procesą. Atstovaudama eilei disciplinų, ši žinių sritis siekia suformuoti būsimiesiems specialistams visuomeninę sampratą apie pagalbos esmę visuomenėje, įvairių gyventojų kategorijų palaikymo metodus, suteikti būtinų žinių apie asmenybės nesugebėjimą prisitaikyti prie tam tikrų sąlygų. Šiuo požiūriu socialinis darbas kaip mokomasis dalykas nukreiptas asmenybės struktūrų, įvairių profesijų formavimui. Socialinio darbo turinį sudaro daug tarpusavyje susijusių medicininių, sosialinių, sanitarijos ir higienos, socialinių ekonominių, socialinių psichologinių, pedagoginių, teisės pagalbos šeimai, individui, organizacijai, žmonių bendruomenei, miestui, regionui, veiksnių darančių įtaką teisės pažeidimų profilaktikai, individo socialinei reabilitacijai ir adaptacijai šeimoje bei už jos ribų(4,213). Nuolatinis dėmesys šioms sritims įgalintų geriau puoselėti somatinę,psichologinę, dorovinę, visuomenės sveikatą, laiduojančią kiekvieno jos nario darbingumą, ilgaamžiškumą, asmenybės gabumų plėtrą nepakiankiant individo sveikatai(4,213). Šių dienų visuomenėje pastebimas pasaulėžiuros kitimas, idealų erozija, dvasinė tuštuma. Tokiame kontekste naujai įsivaizduojama socialinio darbo, socialinės pedagogikos, socialinės edukologijos paskirtis, iš principo naujas požiūris į socialinį – kultūrinį judėjimą, susijusį su intelektualiniu ir doroviniu visuominės ugdymu, socialine, edukacine ir dvasine pagalba jiems(4,190). Dirbant socialinį darbą svarbu vadovautis pagrindiniais socialinio darbo principais (pagal Felix P. Biestek):

1 Individualumas. Pripažinti, kad kiekvienas asmuo yra unikalus, turintis išskirtinę teisę į dėmesį ir pagalbą.

2 Jausmų išreiškimo poreikis. Kiekvienas žmogus turi teisę išreikšti savo jausmus, tame tarpe ir neigiamus.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 999 žodžiai iš 3298 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.