Sodros skyriaus veikla
5 (100%) 1 vote

Sodros skyriaus veikla

-1-

1990 metų kovo mėnesį buvo priimtas Lietuvos Respublikos valsty-binio socialinio aprūpinimo pagrindų įstatymas ir įsteigta Vyriausioji socialinio draudimo valdyba, kuriai patikėta vykdyti socialinį draudimą. Socialinis draudimas – tai stabilios visuomenės pagrindas, kuris kaip ir bet kuri kita sistema, kuriamas bei plėtojamas drauge su šalies socialine, teisine ir ūkio sistema. Socialinis draudimas yra pagrįstas kartų solidaru-mo principu: jauni ir sveiki žmonės dalį savo lėšų skiria tiems, kurie dėl nedarbo, senatvės, invalidumo ar ligos negali dirbti ir patys užsidirbti. Taigi Valstybinio socialinio draudimo garantijos teikiamos iš lėšų, kurios surenkamos iš tuo metu dirbančių žmonių.

Socialinio draudimo funkcijas, išskyrus bedarbio pašalpų išmokėjimą, atlieka 53 miestuose ir rajonuose veikiantys fondo valdybos teritoriniai skyriai. Vieno iš jų t.y. Akmenės skyriaus veikla ir nagrinėjama šiame darbe.

VSDFV Akmenės rajono skyrius įkurtas 1990 metų gruodžio 5 dieną. Per dvylika jo gyvavimo metų keitėsi darbo patalpos, nes anksčiau įstaiga buvo įsikūrusi Akmenės rajono savivaldybės patalpose ( Pertravičiaus aikštė 2 – aut.past.). Ten buvo jaučiamas darbo patalpų atskiriems specia-listams stygius, truko metodinio kabineto, kur draudėjai ir apdraustieji galėtų susipažinti su socialinio draudimo įstatymais, nutarimais bei kitais normatyviniais dokumentais. Nuo 2000 metų liepos 1d.VSDFV Akmenės rajono skyrius persikėlė į kurkas erdvesnes, ką tik išremontuotas patalpas Respublikos gatvėje 2a. Nuo šiol, įstaigos vadovės manymu, darbo sąly-gos akivaizdžiai pagerėjo. Nei vienas mano kalbintas darbuotojas, paklau-sus kokios problemos kyla jų darbe, nepaminėjo ko nors susijusio su dar-bo vieta.Visi iki vieno teigė, jog čia sudarytos puikios sąlygos darbui. Vienintelė problema, su kuria susidūrė VSDFV Akmenės rajono skyrius- pasenusi kompiuterių bazė. Turimi kompiuteriai dirba lėtai ir į jų atmintį negalima patalpinti pakankamai reikalingos informacijos.

Kasmet kovo 23 dieną įstaigoje pažymima profesinė šventė. Pami-nimi ir darbuotojų gimtadieniai, darbo stažo jubiliejai, sutuoktuvių progos ir pan. Šios įstaigos atstovai visuomet dalyvauja rajono Seniūnijų dieno-se, konsultuoja ir atsakinėja į žmonėms rūpimus klausimus.

VSDF sistemos darbuotojų tikslas yra siekti socialinio teisingumo ir socialinės gerovės žmonėms, kurie turi problemų dėl sveikatos, darbinio užimtumo, senatvės ir kitų priežasčių. Savo darbe VSDFV Akmenės rajono skyrius vadovaujasi šiais įstatymais:

· Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, priimtu 1994 11 29.

-2-

· LR valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymu, patvirtintu 1994 07 18.

· LR valstybinių pensijų įstatymu.

· LR asmenų, mukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuto įstatymu.

Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą visi teritoriniai skyriai, tame tarpe ir Akmenės rajono skyrius, atlieka labai daug funkcijų:

1. tvarko apdraustųjų įskaitą;

2. registruoja draudėjais įmones, įstaigas ir organizcijas, ūkininkus bei kitus individualiai dirbančius asmenis;

3. nustatyta tvarka atlieka valstybinio socialinio draudimo lėšų apskaitą ir atsiskaito fondo valdybai;

4. analizuoja valstybinio socialinio draudimo rodiklius ir įgyvendina priemones šiems trūkumams šalinti, teikia atitinkamus pasiūlymus fondo valdybai;

5. kontroliuoja kaip apskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, apskaičiuoja ir ne ginčo tvarka išieško delspinigius, baudas, papildomas bei laiku nesumokėtas įmokas;

6. ne ginčo tvarka išieško iš gydymo ir profilaktikos įstaigų arba jas finansuojančių institucijų dėl jų kaltės padarytą žalą valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

7. nustatytąja tvarka išreikalauja, kad draudėjai ir asmenys, atsakingi už žalą, padarytą apdraustąjam dėl suluošinimo, profesinės ligos ar kitokio sveikatos pažeidimo, kompen-suotų pensijų, pašalpų sumas, kurios išmokėtos nukentė-jusiesiems, taip pat išieško ne ginčo tvarka permokėtas pensijų, pašalpų ir kitų išmokų sumas;

8. priima pereiškimus gauti pensiją ar pašalpą ir jas skiria;

9. įformina ir saugo pensijų ir pašalpų gavėjų bylas, išduoda jiems nustatytosios formos pažymėjimus;

10. moka pensijas, pašalpas ir tvarko jų apskaitą;

11. nagrinėja pareiškimus ir skundus draudimo klausimais, ypatingais atvejais padeda pareiškėjams gauti pensijai ar pašalpai skirti reikalingus dokumentus;

12. LR Vyriausybės pavedimu moka išmokas iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų;

13. pagal susitarimą su savivaldybės valdymo institucijomis moka socialinio pobūdžio išmokas iš savivaldybių biudžetų

-3-

Kaip matyti, įstaiga palyginus su kitomis socialinėmis įstaigomis atlieka tikrai kurkas daugiau fukcijų. Viena iš pačių pagrindinių ir tik-riausiai visiems gerai žinomų – įvairių pensijų ir pašalpų mokėjimas t.y. VSDFV Akmenės rajono skyrius moka senatvės, invalidumo, našlių ir našlaičių, šalpos, nukentėjusių asmenų, pareigūnų, karių ir mokslininkų bei kitas pensijas, taipogi pašalpas ligos, laidojimo, motinystės atveju, taip pat vienkartines pašalpas, kai šeimą ištinka nelaimingas atsitikimas, kompensacijas ir kt. Išskyrus tik
viena pašalpą – tai bedarbio, kurios iš-mokėjimas – Darbo biržos paskirtis. Darbas su negalios, senatvės, ne-laimės paliestais žmonėmis nėra lengvas, juk reikia atiduoti ne vien tai, kas įstatymiškai jiems priklauso – įvairias pensijas ir pašalpas, bet ir iš-klausyti skundus valstybės vardu, pasipiktinimus naujais įstatymais, tvar-ka, galų gale pačiu gyvenimu. Ypač tai aktualu Akmenės rajone, kur visų mūsų žiniai didžiausias nedarbas Respublikos mąstu. Ne mano kompe-tencijoje girti ar tuo labiau ginti šią įstaigą, bet apsilankius joje paste-bėjau, kad personalui atitenka tikrai nelengva užduotis. Ir visdėlto čia dirba tikrai dėmesingi ir atidūs žmonės.

Pavarčius rajone leidžiamo laikraščio “ Vienybė” puslapius, paste-bėjau ne vieną pagyrimą įstaigos ir jos vadovės Z.Paulikienės vardu. Ypač daug pasisakymų iš pensininkų pusės, kurie patenkinti maloniu aptarnavimu ir patogiu darbo grafiku.2000 08 01 įsakymu Nr.27 buvo patvirtintos VSDFV Akmenės rajono skyriaus vidaus tvarkos taisyklės, kuriose kalbama apie tai, jog į įstaigą svečiai ir interesantai įleidžiami darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos. Priėmimo skyrius , kad klientams būtų patogu, dirba valanda ilgiau ir va-landa anksčiau nei įprasta. Žinoma, dalis įstaigos personalo dirba ir šven-čių bei poilsio dienomis. Klientai pensijų ir pašalpų klausimais priimami kiekvieną darbo dieną darbo metu nuo 8 iki 17 valandos , taipogi nedarbo metu nuo 12 iki 13 valandos bei nuo 17 iki 18 valandos. 3 valandas per savaitę savo darbo grafike klientus asmeniniais klausimais konsultuoja skyriaus vedėja Zofija Paulikienė. Tai nėra labai daug, bet paklausus ve-dėjos ar to laiko žmonėms užtenka, ji atsakė, jog neretai pasitaiko, kad per pusę skirto laiko neapsilanko nė vienas žmogus. Kur kas daugiau žmonių, norinčių pasikonsultuoti išmokų ir įmokų klausimais, sulaukia vedėjos pavaduotoja išmokoms Genovaitė Jarašiūnienė ir vedėjos pa-vaduotoja įmokoms Genovaitė Sakavičienė. Pastarosios pavaduotojos darbo grafike numatytos 4 savaitinės darbo valandos priėmimams dėl klientų asmeninių klausimų įmokoms. Tuo tarpu G.Jarašiūnienė net 6 valandas kiekvieną savaitę priiminėja žmonės, ir jų, pasak pavaduotojos, tikrai netrūksta.

Šiuo metu Jūs matote 35% šio straipsnio.
Matomi 1110 žodžiai iš 3174 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.