Statistika ir socialoginiai tyrimai
5 (100%) 1 vote

Statistika ir socialoginiai tyrimai

1.

Pasaulio valstybių praktikoje statistikos organizavimas yra pagrįstas centralizuotu valstybės valdymu tam tikroje šalyje. Statistikos tarnyboms yra suteikiamas ministerijos statusas arba jos tiesiogiai pavaldžios valstybių vadovams, svarbiausioms ministerijoms.

Pasaulio šalių statistikos tarnybos ir visi su statistika susiję asmenys privalo vadovautis patvirtintais Jungtinių tautų organizacijos (JT) ir Europos Ekonomikos komisijos (Ek) fundamentaliaisiais oficialiosios statistikos principais:

1. Neutralumas. Oficialioji statistika yra svarbus demokratinės visuomenės informacinės sistemos elementas, ji tarnauja vyriausybei, ekonomikai ir visuomenei, teikdama duomenis apie ekonominę, demografinę, socialinę padėtį ir aplinkos būklę. Šiuo tikslu, gerbiant piliečių teisę į viešąją informaciją, oficialiosios statistikos tarnybos yra įpareigotos nešališkai rinkti ir skleisti oficialiąją statistiką, atitinkančią praktinius mokslo poreikius.

2. Profesinė nepriklausomybė. Kad būtų pasitikima oficialiąja statistika, tarnybos, vadovaudamosi nustatytais susitarimais ir moksliniais principais, profesinės etikos normomis, privalo nustatyti statistikos duomenų rinkimo, apdorojimo, saugojimo ir pateikimo metodus.

3. Taikomų metodų skaidrumas. Siekdamos teisingai interpretuoti duomenis, statistikos tarnybos privalo pateikti informaciją, remdamosi statistikos šaltinių, metodų ir procedūrų moksliniais standartais.

4. Teisė komentuoti klaidingai interpretuojamus duomenis. Statistikos tarnybos įpareigotos teikti komentarus dėl klaidingo statistikos duomenų interpretavimo ir naudojimo.

5. Veiksmingiausių duomenų šaltinių naudojimas. Duomenys statistikos tikslai gali būti renkami iš įvairių šaltinių, įskaitant statistinius tyrimus ar administracinius įrašus. Statistikos tarnybos šaltinį galima pasirinkti atsižvelgiant į jo kokybę, aktualumą, kainą ir respondentų galimybes.6. Konfidencialumas. Statistikos tarnybų renkami personaliniai statistikos duomenys (tiek apie juridinį, tiek apie fizinį asmenį) turi būti konfidencialūs ir naudojami tik statistikos tikslais.

7. Taikomų įstatymų skaidrumas. Statistikos sistemos darbą reglamentuojantys įstatymai ir kiti juridiniai aktai turi būti viešai skelbiami.

8. Institucijų bendradarbiavimas. Šalies statistikos tarnybų bendradarbiavimas yra svarbus statistikos sistemos veiksmingumo ir nuoseklumo veiksnys.

9. Tarptautinių standartų laikymasis. Kiekvienos šalies statistikos tarnybų vartojamos tarptautinės sąvokos, klasifikacijos ir metodai skatina statistikos sistemos veiksmingumą ir palyginamumą.

10. Tarptautinis bendradarbiavimas. Dvišalis ir tarptautinis statistikos tarnybų bendradarbiavimas padeda tobulinti visų šalių oficialiosios statistikos sistemas.

Pasaulio šalių statistikos tarnybų darbą koordinuoja įvairios tarptautinės organizacijos.

Tarptautinės ir Europos statistikos organizacijos

EUROPOS STATISTIKŲ KONFERENCIJA

Konferencija kasmet vyksta birželio antrą savaitę Ženevoje arba Paryžiuje. Ją organizuoja keletas pasaulio ir Europos statistikos organizacijų: EUROSTATAS, JT Europos komisija, OECD, Pasaulio bankas ir kt. Konferencijoje dalyvauja beveik visų Europos Salių statistikos tarnybų vadovai, taip pat Kanados, JAV, Japonijos, Korėjos, Rusijos, Ukrainos, Mongolijos ir kitų pasaulio valstybių atstovai. Svarstoma statistikos aktualijos, nauji iššūkiai.

2001 m. birželio 11-13 d. 49-oje konferencijoje, kuri vyko Ženevoje, buvo svarstoma statistikos informacijos kokybė, patikimumas ir palyginamumas. Suprantama, kad be patikimų rodiklių negali būti gerų sprendimų, ekonominių ir ypač socialinių: skurdo mažinimo ir kitų programų vykdymo kontrolės. Tam ypač daug dėmesio skiria JT ir daugelio šalių politikai, daug vilčių siedami su statistika, ragindami ją plėtoti. Šioje konferencijoje buvo akcentuojami ir mažų šalių statistikos finansavimo, infrastruktūros atnaujinimo klausimai. Europos metodikų vertinimo, kalbinės ir profesinės ekspertizės, leidinių parengimo, informacijos perdavimo tarptautinėms organizacijoms išlaidos įvairaus dydžio šalims beveik nesiskiria, o realių šalių resursai yra labai skirtingi, todėl mažų šalių statistika turi būti labiau remiama.

50-oji, jubiliejinė Europos statistikų konferencijos sesija vyko 2002 m. birželio 12 d. Paryžiuje. Šioje konferencijoje buvo pateikti integruoti pranešimai ekonominės statistikos, apimančios nacionalines sąskaitas, valstybės finansų, mokymų balanso, socialinės ir demografinės statistikos, aplinkosaugos statistikos ir kt. Taip pat buvo diskutuojama duomenų teikimo tarptautinėms organizacijoms, naujų duomenų rinkimo būdų, interneto svetainės, kurioje būtų informacija apie kitų šalių patirtį IT srityje, sukūrimo ir kitais klausimais.

Konferencija kreipėsi į tarptautines organizacijas, prašydama išnagrinėti ir pradėti taikyti vadinamąjį „duomenų pasidalijimo modelį“, kai duomenys iš atskirų šalių talpinami duomenų sandėlyje, iš kurio juos gali pasiimti bet kuri tarptautinė organizacija. Tokiu duomenų sandėliu galėtų būti internetas.

UNESCO

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija įkurta 1946 metais Anglijos ir Prancūzijos vyriausybių iniciatyva, siekiant rekonstruoti Europos valstybių švietimo sistemą bei mainus tarp
valstybių.

Svarbiausi UNESCO tikslai:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 656 žodžiai iš 2178 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.