Strateginis planas
5 (100%) 1 vote

Strateginis planas

AB „Klaipedos kartonas“ organizacinių vadymo struktūrų analizė

ĮVADAS

Strateginis planavimas- tai valdymo ciklo funkcija.Ją įgyvendinant apibrėžiami organizacijos tikslai ir nustatomi veiksniai bei priemonės tiems tikslams įgyvendinti.(1)

Kalbant apie strateginį valdymą ir strateginį planavimą su Lietuvos įmonių vadovais, kartais tenka išgirsti tokių minčių: „Mes kartą jau kūrėme veiklos misijas ir vizijas, bet tai tik teoriniai šūkiai“; „Lietuvoje klesti ne moksliniais valdymo metodais besiremiančios, o patikimą „priedangą“ nusipirkusios įmonės“; „Situacija rinkoje greitai keičiasi, todėl imtis ilgalaikio planavimo nėra prasmės“. Be abejo, labai svarbu sugebėti operatyviai reaguoti į besikeičiančią situaciją rinkoje arba netikėtus konkurentų veiksmus, o strateginis planas, net kruopščiausiai apgalvotas ir pagrįstas tyrimais bei analize, nė visada gali padėti. Tačiau jau senovės vikingai teigė, kad gerų jūreivių vadovaujamas laivas plaukia ten, kur jie nukreipia bures, o ne ten, kur neša vėjas. Taigi ir versle galima arba leistis blaškomam permainingų konkurencijos ir klientų elgsenos vėjų, arba laiku pasirinkti įmonei naudingiausią verslo plėtros kryptį, geriausiai atitinkančią jau įgytą įmonės kompetenciją bei palankias rinkoje atsirandančias galimybes, kitaip tariant, kryptingomis pastangomis kurti verslo ateitį.

Pradedant bet kokią veiklą ar ją vystant būtinas aplinkos tyrimas ir prognozavimas, kad būtų galima išsiaiškinti įmonės privalumus ir trūkumus veiklos galimybes ir numatyti galimus konjuktūros pokyčius, nes pagrindinia kiekvienos verslo įmonės tikslai yra gauti pelną ir didinti įmonės vertę rinkoje. Natūralu, kad čia nuolat kyla bent keli esminiai klausimai: kuriuos kelius rinktis, kad investicijos tikrai atsipirktų? Kaip verslo plėtros metodus tinkamai suderinti tarpusavyje, kad jie garantuotų ne vienadienę sėkmę, o ilgalaikį progresą ir padėtų nuolat stiprinti įmonės pozicijas rinkoje? Kaip sukurti išskirtinius produktų privalumus ir įmonės išskirtinumą, kurie padėtų pritraukti klientus ir palaikyti jų lojalumą stiprėjančioje konkurencinėje kovoje? Į šiuos ir kitus aktualius klausimus padeda atsakyti sėkmingiausiai veikiančių pasaulio bendrovių taikomi klasikiniai ir naujausiais tyrimais pagrįsti strateginio valdymo modeliai bei priemonės.

Šiame darbe aš apžvelgsiu akcinės bendrovės “ Ober- Hause“ išorinę ir vidinę aplinką, įvertinsiu įmonės būklę rinkoje, atliksiu SWOT analizę ir ją remtiant pasirinksiu „Ober-Hause“ strateginį planą, o taip pat pateiksiu kai kurias prognozes.

Tyrimo objektas: Nekilnojamojo turto bendrovės “Ober-Haus“ silpnybės ir stiprybės.

Darbo tikslas: Teoriškai ir praktiškai išanalizuoti nekilnojamosios bendrovės „Ober-Hause“ būklę.Parengti strateginį planą.

Darbo uždaviniai:

I. Surinkti ir išanalizuoti strateginio planavimo teorinią ir metodologinią medžiagą;

II. Apibrėžti „Ober-Hause“ viziją, misiją ir tikslus.

III. Ištirti bendrovės vidinę ir išorinę aplinką,bendrovės galimybes ir galimos grėsmes. Ir pateikti savo nuomonę kaip jas įgyvendinti ir jų išvengti.;

IV. Išrinkti tinkamą strategiją.

Tyrimo metodai:

Planavimo pasirinkti metodai:

1. Firmos tikslų nustatymas.

2. SWOT analizė.

3. Priemonių ir veiksmų nustatymas.

Prognozavimo pasirinkti metodai:

• Kokybinis:

 Natūralios aplinkos šaltinių analizavimas;

 Informacijos parengimas ir surinkimas žuodžių ir intrneto pagalba.

 Išvadų suformuliavimas-procesas.

• Kiekybiniai:

 Elektroninis laiškas

Darbo struktūra:

Savo darbe aš tirsiu:

o Bendrovės veikos charakteristiką, tikslai, viziją ir misiją;

o Organizacinę aplinką;

o PEST analizę;

o Klijentų analizę;

o Konkurentų analizę;

o Firmos analizė;

o SWOT analizę;

Ir po šių elementų tirimo pasiringsiu tinkamą strategiją ir išvados.

1. ĮMONĖS VEIKLOS IR INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA

Ober-Haus“ yra didžiausia nekilnojamojo turto bendrovė, dirbanti Baltijos šalyse ir Lenkijoje nuo 1994 metų. Daugiau nei trisdešimtyje įmonės biurų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje dirba virš 300 nekilnojamojo turto ekspertų. Ober-Haus“ planuoja dirbti Ukrainoje.

Bendrovė užsiima nekilnojamojo turto ir įmonių valdymu, tarpininkavimu nekilnojamojo turto srityje ir teikia visas su nekilnojamojo turto sandėriais susijusias paslaugas. Šiuo metu tai sparčiausiai auganti nekilnojamojo turto agentūra.

Bendrovė teikia ne tik visas nekilnojamojo turto agentūrų tipines, bet ir finansines paslaugas: klientams padeda išspręsti skolų uždelsimo problemas savininkams neprarandant nekilnojamojo turto, tarpininkauja klientams susigrąžinant turtą iš skolininkų, konsultuoja ir siūlo nekilnojamojo turto valdymo sprendimus. Pagrindinės bendrovės rinkos yra ne tik Lietuvoje, bet ir Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje.

Ši įmonė yra ir bus viena aktyviausių visuominės dalyvių. Bendrovė „Ober-Hause“ žinoma kaip patikima verslo partnerė, valstybinių ir privačių institucijų konsultantė, įvairių socialinių, kultūrinių, švietimo projektų rėmėja, ir svarbiausia – moderni bei atvira kompanija.(3)

Apie „Ober-Hause“ daug informacijos yra laikraščiuose, internete, bet
šitų duomenų neužtenka tyrimui atlikti, todėl aš parašiau elektroninę laišką vienam iš„Ober-Hause“ vadybininkui-konsultantui Valantinui Gediminui. Laiške aš paprašiau tiksliau apibūdinti „Ober-Hause“ teikiamas paslaugas ir gavau tokį atsakymą: „Mūsų ekspertai padės Jums atlikti visas su būsto įsigijimu susijusias procedūras. Aprodys namus, kurių galbūt nebūtumėte pamatęs, padės išvengti brangiai kainuojančių klaidų. Ekspertai, žinantys įstatymus, pasistengs, kad turtas būtų parduotas saugiai, o darbas vyktų sklandžiai. Mūsų ekspertai bendradarbiauja su bankais bei išperkamosios nuomos bendrovėmis, kad padėtų klientui gauti papildomų finansų būstui įsigyti. Svarbiausia, kad profesionalūs mūsų nekilnojamojo turto ekspertai atstovauja tik klientų interesams.

Ekspertai yra gerai susipažinę su siūlomomis patalpomis ir jų kainomis, todėl gali padėti Jums surasti reikalingas patalpas greitai ir už prieinamą kainą. Jie atstovauja klientams derybų metu ir.padeda spręsti kilusius ginčus. Profesionalūs ekspertai gerai žino įstatymus ir stengiasi, kad sandėris būtų saugus. Jei ieškote patalpų verslui ir reikia pagalbos, kreipkitės į „Ober-Haus“.

„Ober-Haus“ gali padėti Jums gauti finansavimą norimam būstui įsigyti. Svarbiausia tai, kad ši paslauga yra nemokama – Jūs neprivalėsite pirkti būsto tarpininkaujant „Ober-Haus“.

„Ober-Haus“ finansavimo specialistai glaudžiai bendradarbiauja su didžiausiais šalies bankais ir išperkamosios nuomos bendrovėmis. Jie padės Jums ir Jūsų šeimai išsirinkti geriausią būsto įsigijimo finansavimo variantą, užpildys paraišką būstui įsigyti, padės paruošti visus reikiamus dokumentus ir užtikrins sklandų veiksmų planą iki Jūsų sutarties su banku sudarymo.(12)

2. METODOLOGINĖ DALIS

Pasaulyje susiformavo trys svarbiausios strateginio mąstymo kryptys, akcentuojančios skirtingus strategijos formavimo aspektus. Pirmoji iš jų, ir seniausia, pabrėžia planavimą: numačiusi plėtros kryptis verslo įmonė privalo sukurti planą, kuriame bus numatyta, kaip ji sieks užsibrėžtų tikslų.

Antrasis požiūris į pirmąją vietą iškelia verslo organizacijos pozicionavimo rinkoje svarbą: būtina aiškiai suvokti, kokiame verslo kontekste veikia bendrovė, įvertinti palankius bei negatyvius faktorius, ir pagal visa tai modeliuoti žingsnius tikslų įgyvendinimo link.

Trečioji mokykla svarbiausia sėkmingos veiklos sąlyga laiko kompetenciją ir vadinamosios „neperimamos patirties” kaupimą. Šiuo atveju itin akcentuojama darbuotojų ir jų žinių vertė, įdirbis ir kompetencija tam tikroje sferoje, nes tai verslo organizacijai padeda išsikovoti išskirtines pozicijas rinkoje. Teoriją pritaikyti versle dažnai sudėtinga

Turima patirtis rodo, kad Lietuvoje, o ir kitose šalyse, daugiausia problemų kyla kai teorines žinias tenka pritaikyti praktiškai.

Organizacijos strategija kuriama surinkus iš padalinių ir kitų šaltinių informaciją apie klientų lūkesčius, konkurencinę situaciją ( makroaplinka, šakinė aplinka, veiklos rezultatai), galimas rinkos kitimo tendencijas, vidinius padalinių išteklius bei jų vystymo galimybes. Aš manau, jog strateginis planavimas yra naudingas ir tuo, kad visi dirbantieji – nuo aukščiausio lygio vadovų iki eilinių darbuotojų – aiškiau suvokia jiems keliamus reikalavimus ir konkrečių darbų prasmę, lengviau pasirenka veiklos prioritetus ir efektyviau naudoja išteklius, su entuziazmu siekdami verslo tikslų.

Skiriamos trys strateginio valdymo proceso stadijos: strateginė analizė, strategijos formavimas, strategijos įgyvendinimas. Ryšius tarp šių stadijų nevienodai traktuoja skirtingos strateginio valdymo metodologijos ir teorijos.

2.1.Bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos.

Atsižvelgiant į įmonės išorinę ir vidinę aplinką, mes galime nuodugniai išanalizuoti vystymosi ir plėtros prielaidas. Pirmiausia reikėtų pasitelkti specialistų pagalbą, taip yra pravedamas įmonės vidinis auditas. Būtina atsižvelgti į vartotoju poreikius, produkto įvertinimą, galimybes, problemas, išorinius faktorius, kurie veikia produktus, rinką, bandyti išsiaiškinti firmos padėti, jos galimybes praplėsti savo apyvartą, padidinti pelningumą.

Formaliai firmos aplinką galima nagrinėti plačiąja ir siaurąja prasmėmis. Pirmoju atveju norečiau pasakyti kad, įmonės aplinkai priklauso visi išoriniai objektai,kitaip tariant visas išorinis pasaulis. O siaurąja prasme aplinką sudaro tie išoriniai objektai, veiksniai kurie įtakuoja įmonės veiklai ir jos rezultatams. Vadybos literatūroje skiriami dvi įmonės aplinkos lygiai:

 Makroaplinka- veiksniai , kurie veikia visų ekonomikos ūkio subjektus. Makroaplinkai priklauso politiniai teisiniai, ekonominiai, socialiniai kultūriniai ir technologiniai veiksniai;(1)

 Mikroaplinka – veiksniai, būdingi konkrečiai ekonomikos šakai, kurioje veikia įmonė. Šakinė aplinka- tai konkurentai, tikejai, klientai ir kiti rinkos komponentai bei veiksniai.(1)

Bet nemažiau svarbus būdas –¬¬ išanalizuoti firmos finansinę buklę. Nežinodami firmos finansinės buklės, mes negalime rizikuoti gaminti naują prekę arba didinti gamybą, o tai yra svarbiausia priežastis dėl kurios įmonė negalėtų plėstis.

Taip pat labai
atkreipti dėmesiį į darbo jėgos išteklius. Nes be kvalifikuotų darbuotojų įmonė nepasieks norimų rezultatų.

2.2. Paslaugų ir rinkos vystymo strategijų parinkomo metodika

„Pasirinkti strategiją įmonei kartais gali padėti atliktą Bostono konsultacinės grupės analizės metodika“.(2)Bostono CG matricoje pavaizduoti du veiksniai, kurie apibrėžia produkto ( paslaugos) strateginę poziciją rinkoje:

Tai santykinė rinkos dalis, kuri užsiemia įmonė.

Ir rinkos augimo tempus – produkto realizacijos rinkoje augimo tempas.Kombinuojant minėtus veisnius, skiriami keturi produktų ( paslaugų) tipai:

• Pinigų karvės-kai tyrimos įmonės produkto (paslaugos) užimama rinkos jau yra

• didelė ir augimo galimybės išnaudotos.

• Žvaigždės- produktai (paslaugos), kuriems firma turi didelį santykinę rinkos dalį ir kurie priklauso greito augimo rinkoms. Plėtimasis greito augimo rinkoje sukelia didelių investicijų poreikį ir produktas (paslauga) šiuo atveju yra piniginių įplaukų nauduotojas.

• Klaustukai-kai tyrimos įmonės produktas (paslauga) užima mažą rinkos dalį, tačiau yra spėjama, kad jo pirkimas ateityje padidės.Į šį laukelį dažniausiai patenka ka tik sukurti produktai (paslaugos).

• Šunys- kai produkto (paslaugos) užimama rinkos dalis maža ir mažos augimo galimybės. (2)

Paveikslėlis 1 Bostono CG matrica

2.3.Analizės etapas strateginio planavimo procese

SWOT analizė

Šis teorinis instrumentas beveik visada būtinas, jeigu organizacija siekia nustatyti savo koordinates verslo erdvėje. Atliekant šį tyrimą apibrėžiamos įmonės stipriosios ir silpnosios ypatybės, palankios ir negatyvios rinkos tendencijos. Kitaip tariant, išsiaiškinama, kur įmonė yra ir kuria kryptim ji ketina eiti.

SWOT analizę sukūrė P. Lourensas ir Dž. Loršas kaip plačiai taikomą analizės metodika. SWOT (SSGG) santrumpa iššifruojama anglų (atitinkamai – lietvių) kalba taip: S – Strenghts – Stiprybės; W – Weaknesses – Silpnybės; O – Opportunities – Galimybės; T – Threats – Grėsmės.

SWOT analizės išvadas ir siūlymai gali būti formuluojami remiantis tokiu loginiu modeliu:

SW

OT Stiprybės S Silpnybės W

Galimybes O OS strateginiai siūlymai: Kaip panaudoti įmonės vidines stipriąsias savybes, siekiant pasinaudoti palankiomis išorinės aplinkos sąlygomis ir galimybėmis. WO strateginiai siūlymai: Kaip neutralizuoti įmonės silpnąsias puses, pasinaudojant išorinės aplinkos palankiomis sąlygomis ir galimybėmis.

Grėsmės T ST strateginiai siūlymai: Kaip panaudoti įmonės vidinius pranašumus išorinėms grėsmėms išvengti. WT strateginiai siūlymai: Kaip sustiprinti silpnąsias įmonės vidaus vietas, kad per jas išorinės grėsmės nesužlugdytų įmonės.

lentelė 1 Swot analizės loginis modelis

2.4. Strategijos ir jų parenkimo metodikos

Prieš strategijos parinkimu iš tam tikros alternatyvų aibės, yra atliekamas pirminis alternatyvų atrinkimas, kuris apsiriboja tik keliais vertinimo kriterijais.

Geriausia alternatyva yra ta, kuri labiausiai atitinka įmonės misiją ir tikslus.Taip pat geriausia strategija yra atrenkama įmonės dalininkams, taip pat žiūrimą i kitus veiksnius ( konkurentai, klientai, rinkos aplinka).

Norečiau pateikti šiuolaikinių strategijų aibė(1):

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1958 žodžiai iš 6522 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.