Svetingumas viešbutyje
5 (100%) 1 vote

Svetingumas viešbutyje

Turinys

Įvadas 8

1. Svetingumo teorinis aspektas 11

1.1. Svetingumo sąvoka 11

1.2. Pirmasis įspūdis 12

1.3. Fizinio akivaizdumo ir personalo vaidmuo paslaugoje 13

1.4. Viešbutyje teikiamos paslaugos 13

1.4.1. Pagrindinė viešbučio paslauga 14

1.4.2. Papildomos viešbučio teikiamos paslaugos 14

1.5. Fizinis akivaizdumas 15

1.5.1. Fiziniai aplinkos veiksniai 16

1.5.2. Psichofiziologiniai aplinkos veiksniai 17

1.6. Ryšys su klientais – veiksminga pardavimų strategija 17

1.7. Veiksmingo ryšio tarp personalo ir svečių kūrimo reikalavimai 18

1.7.1. Asmeninės savybės 19

1.7.2. Nepriekaištinga personalo išvaizda 19

1.7.3. Neverbalinis bendravimas 20

1.7.4. Verbalinis bendravimas 20

1.7.5. Bendravimas telefonu 21

1.7.6. Svečių skundu sprendimas 21

1.8. Darbas komandoje 22

1.9. Svetingumo programos tobulinimas – pardavimą plėtojanti strategija 23

2. Svetingumo programa ,,N” viešbutyje 25

2.1. Trumpa ,,N” viešbučio charakteristika 25

2.2. ,,N” viešbučio svetingumo kūrimo strategija 26

2.3. ,,N” viešbučio teikiamų paslaugų analizė 26

2.4. ,,N” viešbučio fizinės aplinkos analizė 29

2.4.1. Funkcinė ,,N” viešbučio aplinka 30

2.4.2. Psichofiziologinė ,,N” viešbučio aplinka 31

2.5. Svarbiausi ,,N” viešbučio svetingumo kūrėjai – darbuotojai 31

2.5.1. ,,N” viešbučio kolektyvinio darbo svarba 32

2.6. ,,N” viešbučio įvaizdžio kūrimas 34

2.7. Viešbučio tikslas – patenkinti svečiai 37

2.8. Svetingumo programos tobulinimo veiksmingumas ,,N” viešbutyje 37

3. Išvados ir siūlymai 45

Literatūra 46

Priedai 47

Įvadas

Viešbučių konkurencinė rinka nepaprastai išaugo pastaraisiais metais, todėl marketingo sprendimai ir veiksmai turi būti labai gerai apgalvoti. Viešbučių savininkai stengiasi suteikti savo viešbučiui unikalumo ir išskirtinumo svetingumo elementų dėka, taip užtikrinant svečių poreikių patenkinimą.

Šiai diplominio darbo temai analizuoti pasirinkau ,,N” viešbutį, kuris atsižvelgdamas į savo svečių nuomonę, pakeitė kai kuriuos svetingumo elementus ir tuo užtikrino sėkmingą verslą.

Aktualumas.

Kiekvienas viešbutis vystydamas savo veiklą užsibrėžia pagrindinį tikslą – laimėti svečių palankumą, išsilaikyti konkurencinėje rinkoje ir gauti pelną. Šio tikslo dažniausia yra siekiama kuriant kokybišką paslaugą, lanksčią kainų sistemą, pateikiant efektyvų rėmimą ir pan.. ,,N” viešbutis norėdamas padidinti savo apyvartumą ir gauti pelną, pasitelkė svetingumo programos tobulinimo strategiją. Svetingumo programa – tai produkto kūrimas tokių elementų dėka kaip fizinė aplinka, paslauga ir personalo sugebėjimai tą paslaugą pateikti, o šios programos tobulinimas yra paslaugų ir jų teikimo kokybės kontroliavimas. ,,N” viešbutis norėdamas sėkmingai konkuruoti diferencijavo pasiūlą, praturtindamas ją inovaciniais elementais, atsižvelgdamas į tai, ko pageidauja svečiai ir tuo pačiu užsitikrindamas efektyviausią rėmimo būdą – žodinę rekomendaciją.

Darbo problema.

Baigiamojo darbo problema – paslaugų kokybės ir jų teikimo proceso gerinimo veiksmingumas siekiant išlaikyti esamus ir pritraukti naujus svečius. Svetingumo programos tobulinimo tikslas – gerinti svečių poreikių tenkinimą. Darbe parodomos priemonės ir būdai, kurie leistų pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, paskatintų viešbučio svečius tapti nuolatiniais klientais, padidintų viešbučio pajamas.

Sukurti tobulą svetingumo programą galima tik nuolat tiriant klientų nuomonę. Tai – pagrindinis, paslaugas teikiančios įmonės, sėkmės faktorius. Tokie tyrimai dažniausiai vyksta anketavimo metodu. Rezultatai parodo, kuo svečiai patenkinti ir kuo ne ir tai padeda nustatyti marketingo specialistams į ką jie tūri atkreipti dėmesį, norėdami užsitikrinti svečių palankumą ir taip sukurti gerą viešą viešbučio įvaizdį ir padidinti pajamas.

Savo baigiamajame darbe įrodysiu, kad svetingumo elementų tobulinimas yra vienas iš veiksmingiausių būdų plėtojant pardavimus. Jis turi įtakos ne tik produkto kokybei gerinti, bet ir užtikriną svečių apsisprendimą pirkti šią paslaugą dar kartą ir rekomenduoti ją savo pažįstamiems.

Taigi nagrinėdama svetingumo programos įtaką ,,N” viešbučio pajamų formavimui, analitinėje dalyje išnagrinėjau svetingumo elementų esmę, reikšmę ir vaidmenį parduodant viešbučio produktą bei svetingumo programos tobulinimo veiksmingumą. Šiems klausimams nagrinėti naudojausi marketingo žiniomis įgytomis studijų metu ir įvairiais literatūros šaltiniais.

Tiriamojoje dalyje apibūdinau tiriamosios problemos situaciją ir atlikau anketinių duomenų analizę:

• Ištyriau ,,N” viešbučio svetingumo programos elementus.

• Pateikiau dviejų veiklos metų svečių nuomonę atspindinčių anketų duomenis.

• Išanalizavau svetingumo elementų tobulinimo veiksmingumą plėtojant pardavimus.

Darbe pateikiau nagrinėjamos problemos apibendrinimą, išvadas ir pasiūlymus.

Darbo tikslas.

Šio darbo tikslas – išnagrinėti ,,N” viešbučio svetingumo programos tobulinimo svarbą norint užtikrinti veiklos sėkmę.

Pagrindiniai uždaviniai:

• Analitinėje dalyje, remiantis literatūros šaltiniais, atskleisti svetingumo elementų sampratą ir svarbą viešbučių veikloje;

• Tiriamojoje dalyje
išanalizuoti ,,N” viešbučio svetingumo programos elementus;

• Įvertinti svetingumo programos tobulinimo veiksmingumą siekiant išlaikyti esamus ir pritraukti naujus svečius bei padidinti viešbučio pajamas, plėtojant pardavimus;

• Remiantis atliktais tyrimais ir analize apibendrinti rezultatus, pateikti išvadas ir siūlymus.

Darbo objektas.

Šio darbo objektas yra ,,N” viešbučio svetingumo programa ir jos tobulinimo būdai.

Darbo metodai.

Naudojausi tokiais marketingo tyrimų metodais:

– mokslinės literatūros analizė;

– anketų duomenų tyrimu.Profesinės kompetencijos:

Gebėti priimti sprendimus.

Mokėti naudotis informaciniais šaltiniais.

Gebėti įvertinti verslo įmonės veiklą.

Gebėti užtikrinti veiklos kokybę.

Mokėti bendrauti su klientais/svečiais, įvertinti jų poreikius, lūkesčius bei asmenybes.

Gebėti suvokti darbuotojų vaidmenį verslo įmonėje.

Gebėti rinkti, apdoroti ir panaudoti informaciją.

Gebėti pritaikyti inovacijas versle.

1. Svetingumo teorinis aspektas

1.1. Svetingumo sąvoka

Dažniausiai, kai yra užsimenama apie svetingumą, manoma, kad tai yra tokios aptarnavimo įmonės kaip viešbučiai, restoranai. Aptarnavimo sferoje paslaugų pardavimas yra neįmanomas be tiesioginio vartotojo dalyvavimo, todėl svetingumo versle vartotojas yra vadinamas svečiu. Būtent viešbučiuose ir restoranuose, kaip niekur kitur stengiamasi patenkinti visus svečio norus ir poreikius, nes šios, svetingumo verslu užsiimančios įmonės parduoda ne tik savo pagrindines apčiuopiamas paslaugas (nakvynę, maistą, gėrimus), bet ir tokius neapčiuopiamus elementus kaip jauki vidinė atmosfera, aptarnavimas, įvaizdis, kurie turi didelės įtakos svečio pasirinkimui.

Tai kas gi yra tas svetingumas? Anot I. Svetikienės [10, p.211, 212] svetingumas yra pagrindinė turizmo produkto vartotojiška savybė, kuri teikiant apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas klientams, padeda pajusti, kad jie yra vertinami, gerbiami ir nuolat laukiami. Svetingumo įmonės pagrindinis uždavinys – pritraukti svečią, kad jis taptų nuolatiniu klientu. Verčiant iš anglų kalbos, terminas ,,hospitality” apibrėžiamas kaip ,,dosnus ir geranoriškas svečių, lankytojų bei nepažįstamųjų priėmimas ir vaišinimas (linksminimas). Šio žodžio esmė yra ,,geras rūpinimasis svečiais”

Dažnai svetingumas siejamas su paslaugos kokybės lygiu, klientų aptarnavimu. Svetingumą galima apibūdinti kaip privalomąjį bruožą, kuriuo siekiama patenkinti pasirinkto vartotojų segmento poreikius.

Svetingumą kiekvienas svečias patiria asmeniškai, kai jam rodomas dėmesys, jis jaučiasi patogiai, jaukiai, laukiamas, patenkintas. Jį priima taip kaip jis tikėjosi. Mano nuomone, būti svetingu reiškia mokėti pasiūlyti svečiui šiltą priėmimą ir suteikti jo viešnagei, svetingą, ramią, saugią, malonią ir draugišką atmosferą. O svarbiausia, kad svečiui viešnagės metu nekiltų nepasitenkinimo jausmo.

Tam, kad kiekvienas viešbutis sukurtų minimalų svetingumą, yra sudaryta visiems privaloma viešbučių ir motelių klasifikavimo sistema. Šių standartų pagalba viešbutis kuria savo svetingumo programą, atsižvelgdamas į savo viešbučio kategoriją ir pasirinktą vartotojų segmentą.

Daugelis mano, kad svetingumo versle viskas priklauso nuo to, kaip svečias bus sutiktas ir kokios paslaugos jam bus suteiktos. Bet analizuojant viešbutį svarbu suprasti, kad svetingumas yra ne tik personalo draugiškumas, paslaugumas, bet ir švara kambariuose, patogi lova bei daugelis kitų elementų. Svetingumas turi lydėti svečią nuo pirmojo kontakto su viešbučiu rezervuojant kambarį iki jo išvykimo.

E. Dragnišo teigimu [ 2, p. 102], svetingumą sudaro trys elementai:

1. Paslauga (apgyvendinimas)

2. Personalo elgesys (veiksmai vartotojų atžvilgiu)

3. Fizinis akivaizdumas (pastatas, interjeras, atmosfera).

Išanalizavus literatūros šaltinius, galima teigti, kad svetingas viešbutis, tai toks viešbutis kuris teikia aukštos kokybės paslaugas, o personalo elgesys ir fizinis akivaizdumas yra paslaugą veikiantys veiksniai, kurie įtakoja jos kokybę.

Baigiamajame darbe aš išanalizuosiu kokią įtaką ir kaip paslaugos teikimo aplinka ir jos teikimo procesas daro paslaugos kokybei.

1.2. Pirmasis įspūdis

Pirmasis įspūdis viešbutyje yra nepaprastai svarbus, nes niekada nebebus antros progos patirti jį iš naujo. E. Dragnišo knygoje [2, p. 28], jis yra vadinamas ,,tiesos momentu”. Šiandien ,,pirmasis įspūdis” siejamas su personalo elgesiu. Netgi paviršutiniškas svečio kontaktas su viešbučiu formuoja jo nuomonę apie aptarnavimą. ,,Tiesos momentas” dažniausiai vyksta telefonu arba registruojant svečią. Per pirmas penkias kontakto minutes vartotojas supranta ar jis yra laukiamas ir priimamas kaip svečias. Svečias rezervuodamas, ar atvykęs į viešbutį yra nekantrus. Jam reikia asmeninio dėmesio, greito aptarnavimo bei personalo mandagios kalbos ir šypsenos. Kai svečias įžengia į viešbutį svarbu prisiminti 5 – 10 žingsnių taisyklę:

1. Pamatyti svečią

2. Užmegzti akių kontaktą

3. Pasisveikinti

4. Paklausti: ,,Kuo galiu padėti?”

Bet kalbant apie ,,pirmąjį įspūdį”, nereikia pamiršti tokių elementų, kaip viešbučio estetinė aplinka. Įsivaizduokite, kad jūs atvykote į gražų viešbutį, aplink kurį pilną šiukšlių, tai sudarys neigiamą
ir jūs niekada daugiau nebenorėsite čia apsilankyti.

Taigi galima pasakyti, kad svečią užkariauti arba prarasti galima labai greitai. Tam reikia tik penkių minučių.

Toliau svarbu sutelkti visas pastangas į dėmesingą aptarnavimą, kad svečią išlaikyti viešbutyje ir padaryti savo nuolatiniu klientu.1.3. Fizinio akivaizdumo ir personalo vaidmuo

paslaugoje

Marketingo vadovėlyje [6, p. 367] paslauga apibrėžiama taip, kad tai yra prekė, kurios gamyba ir vartojimas vyksta tuo pačiu metu ir kurios gamyboje dalyvauja jos vartotojas. Paslauga yra neapčiuopiama ir savo nematerialumu ji skiriasi nuo prekės. Ši jos esminė savybė lemia, ar palankų įspūdį susidaro vartotojas naudodamasis šia paslauga.

Paslauga turi nemažai ypatumų kaip neapčiuopiamumas, neatskiriamumas, heterogeniškumas. Taigi, kalbant apie šias savybes, parodysiu kokį svarbų vaidmenį joje vaidina fizinis akivaizdumas ir personalo elgesys.

Neapčiuopiamumas. Anot marketingo vadovėlio [6, p. 371] paslauga yra neapčiuopiama, jos negalima įsivaizduoti. Taigi, norint sukurti vizualią asociacija reikia išryškinti su ta paslauga susijusius regimus materialinius dalykus (patalpas, paslaugą teikiančių asmenų išvaizdos detalės ir pan.), todėl nemažai dėmesio yra skiriama pastato fasadui, interjerui, patalpų išplanavimui ir pan. Tuo siekiama sukurti tam tikrą vientisą stilių, kuris pabrėžtų pageidaujamos paslaugos savybes. Kuriant fizinį akivaizdumą, reikią sukurti tokią viešbučio fizinę aplinką, kad svečias pajustų paslaugos naudą, pasijustų laukiamas ir gerbiamas.

Neatskiriamumas ir heterogeniškumas. Šios paslaugos savybės ypač susijusios su paslaugą teikiančiu personalu, kadangi paslaugų gamyba ir vartojimas glaudžiai susiję. Taigi, svečio dalyvavimas paslaugos teikimo procese yra labai svarbus, nes paslauga yra jos teikėjo ir svečio sąveikos rezultatas ir paslauga vienam svečiui nėra visiškai tokia pat kaip kitam vien dėl skirtingų svečio ir kliento santykių, skirtingų personalo darbuotojų žinių, patirties, sugebėjimų. Netgi kai paslaugą teikia vienas ir tas pats asmuo, jos kokybę lemia kaskart vis kiti veiksniai, ir rezultatas gali būti skirtingas. Tai kelia tam tikrų reikalavimų personalui, jo kvalifikacijai, ypač tiems kurie bendrauja su klientais. Nuo personalo profesionalumo priklauso, ar klientas vėl apsilankys šiame viešbutyje, ar pasiūlys jame apsilankyti savo draugams ir pažįstamiems.

1.4. Viešbutyje teikiamos paslaugos

Taigi viešbučiai teikiamas apgyvendinimo paslaugas Turizmo vadovėlyje [13, p.122] apibūdina taip – tai yra nakvynę ir pilną arba dalinį maitinimą. Tai yra pagrindinės viešbučio teikiamos paslaugos. Bet kiekvienas viešbutis šias paslaugas teikia skirtingai. Kiekvienam žmogui keliaujančiam svetimojoje šalyje reikia kur nors apsistoti ir tokios svetingumo industrijos įmonės kaip viešbučiai siūlo įvairius variantus: kambarį už 2000 Lt, kuriame svečias turės svetainę, drabužinę, du miegamuosius kambarius, sukūrinę vonią, balkoną su nuostabiu vaizdu arba kambarį už 60 Lt, kuriame svečias tenkinsis tik būtiniausiais daiktais, tokiais kaip lova ir buitinėmis paslaugomis. Taigi paslaugos skiriasi savo kiekiu, kokybe ir aptarnavimo lygiu.

Svečiui pasirenkant viešbutį, informaciją apie teikiamų paslaugų lygį parodo žvaigždučių skaičius, kuris pagal naujus patvirtintus viešbučių klasifikavimo reikalavimus yra privalomas visiems viešbučiams. Taip pat viešbučiai gali būti klasifikuojami į tokias klases kaip liukso, pirma, turistinė ar ekonominė.

Kalbant apie žvaigždučių klasifikavimo sistemą, žemiausios klasės viešbutis yra vienos žvaigždutės, aukščiausios klasės – penkių žvaigždučių. Žvaigždučių skaičius suteikia svečiui informaciją ne tik apie paslaugos, bet ir apie aptarnavimo, įrangos bei patalpų kokybės lygį. Parodo ir papildomų paslaugų, tokių kaip sauna, atviras baseinas, kirpykla, pasiūlą.

1.4.1. Pagrindinė viešbučio paslauga

Pagrindinė viešbučio paslauga – nakvynė, nėra tiesiog lova kambaryje. Pagal viešbučių klasifikavimo sistemą [19], ją sudaro tokie svečiui teikiami patogumai kaip: spinta ar drabužinė kur svečias galėtų susidėti daiktus, stalas ir kėdė, švari patalynė, šviesos nepraleidžiančios užuolaidos, dušas, rankšluosčiai, gabaliukas muilo, stiklinė kiekvienam svečiui, veidrodis bei pusryčiai kiekvieną rytą. Bet aukštesnio lygio viešbučiuose, svečiui rūpi ne tik pati paslauga, bet ir pasaugos teikimo procesas. Bet ko vertos bus, kad ir puikiausiai įrengtos patalpos, jei svečias nepatirs norimo dėmesio?

1.4.2. Papildomos viešbučio teikiamos paslaugos

Viešbučiai, norėdami pritraukti daugiau vartotojų, dažniausiai siūlo daugiau nei nakvynę ir pusryčius. Tai priklauso nuo viešbučio kategorijos, vietos (viešbučiai kurortuose siūlo daugiau pramogų), pasirinkto vartotojų segmento. Padidėjus verslo tikslais keliaujančių žmonių, daugelyje viešbučių teikiamos tokios papildomos paslaugos kaip biznio centras, kuriame svečias gali naudotis Internet’u, konferencinių salių bei konferencinės įrangos nuoma, skalbimo ir valymo paslaugos. Keliaujantiems poilsio tikslais siūlomos sporto, laisvalaikio, pramogų paslaugos. Kuo toliau, tuo labiau auga vartotojų poreikiai, kai kurie pageidauja gyventi nerūkomajame
kambaryje, kiti atvyksta su gyvūnais ir jiems reikia specialios priežiūros. Kadangi vaikai yra laikomi būsimaisiais viešbučio vartotojais, jų poreikius taip pat stengiamasi patenkinti – įrengiami įvairūs vaikų žaidimo kampeliai, o jų tėvai gali viešbutyje rasti ir auklės paslaugą. Tokios paslaugos kaip paštas, valiutos keitykla, mini baras, kambarių tarnyba yra laikomos pagrindinėmis.

Stengdamiesi diferencijuoti paslaugas, viešbučiuose siūlomos ir tokios neeilinės paslaugos kaip ,,pagalvių meniu” – tai galimybė pasirinkti įvairaus dydžio ir formos pagalves.

Konkuruojant rinkoje, viešbutis net neturėdamas tam tikrų paslaugų, stengiasi jas suteikti svečio pageidavimu. Pavyzdžiui, jei klientui reikia skalbimo paslaugos, o tokios paslaugos viešbutis neteikia, administratorius vis tiek tokią problemą išspręs nuveždamas jo rūbus į skalbyklą. Toks rūpinimas svečiu parodo, kad šis viešbutis tikrai rūpinasi svečiu ir, kad jam ne tik rūpi svečių problemos, bet ir, kad jis įvairiausiais būdais stengsis šias problemas išspręsti.

Norint išlaikyti svečią, personalas turi padaryti viską kas įmanoma, kad jo noras būtų patenkintas, kad svečias sugrįžtų ir taptų nuolatiniu klientu.

1.5. Fizinis akivaizdumas

Marketingo komplekse fizinis akivaizdumas yra išskiriamas kaip atskiras elementas. Tačiau viešbučio svetingumo programoje jis užima gana svarbią vietą. Fizinis akivaizdumas yra vienas svarbiausių veiksnių, kuris padeda kurti ,,aplinką” ir ,,klimatą”, kuriems esant perkama ar teikiama paslauga, ir apibrėžti vartotojų paslaugos suvokimą. Anot V. Kindurio [4, p. 151] fizinis akivaizdumas yra įmonės teikiamų paslaugų aplinka, kurioje kuriami paslaugų produktai, sąveikauja paslaugų tiekėjai ir vartotojai ir kokie nors materialūs elementai, naudojami paslaugų funkcinei paskirčiai bei jos naudai perteikti ir paremti. V. Kindurys [4, p. 152] fizinį akivaizdumą skirsto į šalutinį ir esminį. Šalutinis akivaizdumas atskirtas nuo pačios paslaugos neturi daug vertės. Jis sudaro paslaugos pirkimo dalį. Jis yra vertinamas kaip paslaugos atributas (pvz. beveik kiekviename viešbutyje svečias kambaryje ras rašymo priemonę, popieriaus, voką). Esminis akivaizdumas svečiui yra neapčiuopiamas, bet tuo pačiu jis gali daryti įtaką svečiui pasirenkant viešbutį (pvz. bendras viešbučio vaizdas). Taigi abi šios fizinio akivaizdumo dalys padeda vartotojui įvertinti paslaugą prieš jos pirkimą.

Fizinis akivaizdumas sukuria viešbučiui esminį skiriamąjį bruožą didelės konkurencijos rinkoje. Kitaip tariant, fizinis akivaizdumas padeda kurti aplinką, kurioje teikiama paslauga, ir jo pagalba veikti įspūdį apie viešbutį bei pozicionuoti paslaugas. Tai suteikia apčiuopiamumo pojūtį, todėl svečias gali patirti vartojamos paslaugos naudą.

Idealios fizinės aplinkos kūrimas yra sunki užduotis, todėl kad, individai yra skirtingi, veikia skirtingoje aplinkoje ir nevienodai į ją reaguoja. Yra sunku sukurti pakankamai neutralią aplinką viešbutyje, kuri skirta daugelių žmonių. Jeigu įmanoma, nustatyti įvairiausių žmonių grupių reakcijos skirtumus, vadinasi, galima sukurti priimtinesnę aplinką tiksliniams vartotojams ir naudoti reakciją į aplinką kaip psichografinį segmentavimo kintamąjį veiksnį. Yra keletas matmenų, kurie, manoma, turi įtakos reakcijai į aplinką: amžius, lytis, socialinė grupė, kūrybiškumas ir išprusimas.

Taigi viešbučio aplinka apima priemones, kurios veikia paslaugų teikimą ir ją galima skirstyti į fizinę ir psichofiziologinę.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2767 žodžiai iš 9189 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.