Tarptautine privatine teise – paveldejimo santykiai
5 (100%) 1 vote

Tarptautine privatine teise – paveldejimo santykiai

Turinys

ĮVADAS ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

TARPTAUTINĖ PRIVATINĖ TEISĖ TAIKYTINA PAVELDĖJIMO SANTYKIAMS……………. 3

Bendrosios pastabos ………………………………………………………………………………………………………….. 3

Paveldėjimo pagrindai ……………………………………………………………………………………………………….. 5

Testamento galiojimas ………………………………………………………………………………………………………. 5

Kilnojamojo turto paveldėjimas ………………………………………………………………………………………….. 7

Nekilnojamojo turto paveldėjimas ………………………………………………………………………………………. 8

Pveldimo turto sumokėtas mokestis užsienio valstybėse ………………………………………………………… 9

IŠVADOS ………………………………………………………………………………………………………………………. 11

Literatūra ……………………………………………………………………………………………………………………….. 12

ĮVADAS

Paveldėjimas, tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams, pagal įstatymą arba išreiškus savo valią testamentu. Paveldėjimo teisė yra gan svarbi teisė ir aktuali kiekvieno žmogaus gyvenime, manau kiekvienas, ankščiau ar vėliau su tuo susiduriame. Vieni tampame paveldėtojais, kiti – testatoriais. Su didžiausiomis problemomis susiduriama paveldint. Ypač, jei paveldėjimo teisę reikia vykdyti susiduriant su kelių užsienio valstybių teise, taip pat susiduriama ir su didesnėmis problemomis, iškyla daug daugiau klausimų, nei vykdant šią teisę vienoje valstybėje. Todėl mano tikslas – šiame referate apžvelgti esminius klausimus kylančius esant santykiams tarptautinėje paveldėjimo teisėje, tai: bendrieji bruožai, pagrindinės sąvokos, paveldėjimo pagrindai, testamento galiojimo klausimai ir kilnojamojo bei nekilnojamojo turto paveldėjimo pagrindai tarptautinėje teisėje.TARPTAUTINĖ PRIVATINĖ TEISĖ TAIKYTINA PAVELDĖJIMO SANTYKIAMS

Bendrosios pastabos

Paveldėjimas – tai mirusio asmens, palikėjo, teisių ir pareigų perėjimas jo paveldėtojams pagal paveldėjimo teisės normas .

LR civilinis kodeksas sukonkretina paveldėjimo teisės sampratą:

1. Paveldimi materialūs dalykai (nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai) ir nematerialūs dalykai (vertybiniai popieriai, prekių ženklai ir kt.), palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir palikėjo turtinės prievolės, įstatymų numatytais atvejais intelektinė nuosavybė (autorių turtinės teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinius, teisės į pramoninę nuosavybę) ir kitos įstatymų nustatytos turtinės teisės bei pareigos .

2. Nepaveldimos asmeninės neturtinės ir turtinės teisės, neatskiriamai susijusios su palikėjo asmeniu (teisė į garbę ir orumą, teisė į autorinį vardą, į kūrinio neliečiamybę, į atlikėjo vardą ir kt.), teisė į alimentus ir pašalpas, mokamas palikėjui išlaikyti, teisė į pensiją, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis .

Paveldėjimo pagrindai :

1. Paveldima pagal įstatymą ir pagal testamentą.

2. Pagal įstatymą paveldima, kada tai nepakeista ir kiek nepakeista testamentu.

3. Jeigu nėra įpėdinių nei pagal įstatymą, nei pagal testamentą arba nė vienas įpėdinis nepriėmė palikimo, arba testatorius iš visų įpėdinių atėmė teisę paveldėti, mirusiojo turtas paveldėjimo teise pereina valstybei.

Įvairių valstybių paveldėjimo teisei taip pat būdingi dideli skirtumai. Skiriasi keliami reikalavimai testamento formai, įstatyminių įpėdinių ratas, palikimo priėmimo būdai, įpėdinių atsakomybė už palikėjo skolas ir kiti dalykai. Pavyzdžiui: taikant vienos valstybės teisę palikimo santykiams, asmuo galėtų paveldėti, o taikant kitos valstybės teisę – ne, kaip ir pagal vienos valstybės teisę įpėdinis už palikėjo skolas atsako savo turtu, pagal kitos valstybės – ne, nes įpėdinių atsakomybė yra ribojama palikimo dydžiu .

Palikimo atsiradimo vieta pagal CK laikoma paskutinė palikėjo nuolatinė gyvenamoji vieta jos samprata pateikta CK 2.12 str. 1d. Nuolatinės gyvenamosios vietos institutas svarbus tarptautinei privatinei teisei, nes fizinio asmens teisinis statusas, pagal CK 1.15 – 1.18str., nustatomas vadovaujantis jo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teise. Pagal šį straipsnį, nuolatine gyvenamąja vieta laikoma valstybė ar jos teritorijos dalis (pvz.; Kanada, DB ir pan.), kur asmuo nuolat gyvena ar daugiausia gyvena ir kurią laiko savo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų vieta .

Jeigu paskutinė palikėjo nuolatinė gyvenamoji vieta nežinoma, tai palikimo atsiradimo vieta yra ta vieta, kurioje yra pagrindinė palikimo dalis.

Labai svarbu yra nustatyti paveldėjimo santykiams taikytiną teisę, kadangi dėl migracijos dažnai pasitaiko, kad palikėjas, įpėdiniai ir palikimas yra skirtingose valstybėse. Dėl šio klausimo svarbos tarptautinės
privatinės teisės ir materialiosios paveldėjimo teisės derinimas. Paveldėjimo teisės srities tarptautinės sutartys yra šios :

• 1961 m. Hagos konvencija dėl kolizinių normų, susijusių su paveldėjimu pagal testamentą. Šios sutarties dalyvės 2000m. pab. buvo: Australija, Austrija, Kinija, Danija, Estija, Suomija, Olandija, Norvegija ir daugelis kitų valstybių;

• 1972 m. Europos Tarybos Bazelio konvencija dėl testamentų registravimo schemos sukūrimo. Šios sutarties dalyvės 2000m. pab. buvo:Belgija, Kipras, Danija, estija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Liuksemburgas, Olandija ir kitos valstybės;

• 1973 m. Hagos konvencija dėl mirusių asmenų palikimo administravimo. Šios sutarties dalyvės 2000m. pab. buvo: Čekija, Italija, Liuksemburgas, Olandija, Portugalija, Slovakija, DB, Turkija;

• 1973 m. UNIDROIT Vašingtono konvencija dėl vieningo įstatymo, nustatančio tarptautinio testamento formą . Šios sutarties dalyvės 2000m. pab. buvo: JAV, Vatikanas, Belgija, Rusija, Čekija, Iranas, Prancūzija, Slovakija, Kanada, Portugalija, Nigerija ir kitos.

• 1989 m. Hagos konvencija dėl teisės, taikytinos paveldėjimo santykiams. Ši sutartis neįsigaliojusi, tačiau ją pasirašė: Olandija, Argentina, Liuksemburgas, Šveicarija.

Paveldėjimo pagrindai

Paveldėjimo pagrindai yra įstatymas ir testamentas. Abu šie pagrindai nėra atriboti vienas nuo kito, greičiau jie yra susiję. Reikia paminėti, kad yra ribinių atvejų, kuomet dalis palikimo pereina pagal testamentą, kita – pagal įstatymą. Paveldint tiek pagal įstatymą, tiek pagal testamentą, įstatymas numato daugelį privalomų teisinių faktų, kurių būtini mažiausiai yra du :

1. asmuo, kuriam paliekamas palikimas, turi būti įstatyme numatytas kaip įstatyminis įpėdinis;

2. paveldėjimas turi atsirasti.

Paveldint pagal testamentą, įpėdinį įvardija testatorius surašytame testamente. Jis gali nė vienam iš įstatyminių įpėdinių nieko nepalikti.

Testamento galiojimas

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 875 žodžiai iš 2867 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.