Telekomo balanso analizė
5 (100%) 1 vote

Telekomo balanso analizė

Turinys

Turinys 1

Įvadas 3

“Lietuvos Telekomo” turimi finansiniai rodikliai 4

1. Pajamos 4

1.1“Lietuvos Telekomo “ pajamų vidutinis lygis 4

1.2 Pajamų absoliutinis padidėjimas (grandininiu ir baziniu) 5

1.3 Vidutinis absoliutinis padidėjimas 6

1.4 Didėjimo tempas 6

1.5 Vidutinis pajamų didėjimo tempas 7

1.6 Padidėjimo tempas 7

Grandininis pajamų padidėjimo tempas 8

1.7 Vidutinis pajamų padidėjimo tempas 8

1.8 Pajamų tendencijos nustatymas 8

pagal analitinį metodą 8

2. Grynasis pelnas 9

2.1 ”Lietuvos Telekomo” grynojo pelno vidutinis lygis 9

2.2 Grynojo pelno absoliutinis padidėjimas (grandininiu ir baziniu) 10

2.3 Vidutinis absoliutinis grynojo pelno padidėjimas 10

2.4 Grynojo pelno didėjimo tempas 11

2.5 Vidutinis grynojo pelno didėjimo tempas 11

2.6 Grynojo pelno padidėjimo tempas 12

2.7 Vidutinis grynojo pelno padidėjimo tempas 12

2.8 Grynojo pelno tendencijos nustatymas 12

pagal analitinį metodą 12

3. Turtas (nuosavybės su įsipareigojimais) 13

3.1 “Lietuvos Telekomo “ turto (nuosavybės su įsipareigojimais) vidutinis lygis 13

3.2 Turto (nuosavybės su įsipareigojimais) absoliutinis padidėjimas (grandininiu ir baziniu) 14

3.3 Vidutinis absoliutinis turto (nuosavybės su įsipareigojimais) padidėjimas 14

3.4 Turto (nuosavybės su įsipareigojimais) 15

didėjimo tempas 15

3.5 Vidutinis Turto (nuosavybės su įsipareigojimais) 15

didėjimo tempas 15

3.6 Padidėjimo tempas 16

3.7 Vidutinis turto (nuosavybės su įsipareigojimais) 16

padidėjimo tempas 16

3.8 Turto (nuosavybės su įsipareigojimais) tendencijos nustatymas pagal analitinį metodą 16

4. Pelnas vienai akcijai 17

4.1 “Lietuvos Telekomo “ pelno vienai akcijai 17

vidutinis lygis 17

4.2 Pelno vienai akcijai absoliutinis padidėjimas 18

(grandininiu ir baziniu) 18

4.3 Vidutinis absoliutinis pelno padidėjimas 18

tenkantis vienai akcijai 18

4.4 Vienos akcijos pelno didėjimo tempas 19

4.5 Vienos akcijos pelno vidutinis didėjimo tempas 19

4.6 Vienos akcijos pelno padidėjimo tempas 19

4.7 Vidutinis vienai akcijai tenkančio pelno 20

padidėjimo tempas 20

4.8 Pelno vienai akcijai tendencijos nustatymas 20

pagal analitinį metodą 20

5. Koreliacinis ryšys, regresijos koeficientas, elastingumas 21

6. Išvados 24

Įvadas

Šiuo metu yra labai daug girdima apie “Lietuvos Telekomą” . Aš nusprendžiau išsamiau panagrinėti šios bendrovės finansinius rodiklius, o konkrečiau pajamas, grynąjį pelną, turtą (nuosavybę su įsipareigojimais), vienai akcijai tenkantį pelną. Bandysiu nustatyti šių duomenų vidutinį lygį, absoliutinį padidėjimą, vidutinį absoliutinį padidėjimą, didėjimo tempą, vidutinį didėjimo tempą, padidėjimo tempą, vidutinį padidėjimo tempą, rodiklių tendencijos nustatymą pagal analitinį metodą (Trendo funkcija), koreliacinį ryšį, koreliacijos koeficientą ir galiausiai elastingumą. Aš analizuosiu 1995, 1996, 1997, 1998, 1998, 1999, 2000, 2001 metų finansiniu rodiklius. Statistinio stebėjimo forma- specialus statistinis tyrimas. Statistinio stebėjimo rūšis- atrankinis, dalinis statistinis tyrimas. Pasirinktas tyrimo būdas- dokumentinis.“Lietuvos Telekomo” turimi finansiniai rodikliai

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Vidurkis

Pajamos mln. Lt 446 543 670 907 980 1037 1062 806,43

Nusidėvėjimas ir amortizacija mln. Lt 27,8 28,7 32,3 35,1 42,2 322 382 124,3

Pelnas neatskaičius pelno mokesčio mln. Lt 95 81 124 116 142 333 182 153,29

Grynasis pelnas mln. Lt 80 62 97 66 104 240 139 112,57

Ilgalaikis nematerialusis turtas mln. Lt 1 1 32 32 92 259 248 95

Ilgalaikis materialusis turtas mln. Lt 799 896 1164 1345 1587 1599 1542 1276

Ilgalaikis finansinis turtas mln. Lt 33 34 32,1 16,3 0 45 46 29,486

Trumpalaikis turtas mln. Lt 125 124 179 275 329 252 318 228,86

Turtas iš viso mln. Lt 957 1055 1407 1668 2008 2107 2109 1615,9

Akcininkų nuosavybė mln. Lt 831 910 982 1020 1053 1173 1237 1029,4

Ilgalaikiai įsipareigojimai mln. Lt 34 45 217 294 586 425 445 292,29

Trumpalaikiai įsipareigojimai mln. Lt 87 100 209 354 369 624 598 334,43

Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso mln. Lt 953 1055 1407 1668 2008 2107 2109 1615,3

Naudojamas kapitalas mln. Lt 871 977 1224 1418 1631 815 815 1107,3

Pelnas vienai akcijai (litais) 0,17 0,08 0,12 0,08 0,13 0,3 0,23 0,1586

Investicijos mln. Lt 120 126 361 393 551 221 210 283,14

1. Pajamos

1.1“Lietuvos Telekomo “ pajamų vidutinis lygis

“Lietuvos Telekomo” vidutinį pajamų lygį galima apskaičiuoti pagal formulę:

Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Vidurkis

Pajamos mln. Lt 446 543 670 907 980 1037 1062 806,43

“Lietuvos telekomo” pajamos paskutinius septynis metus tik didėjo trendo funkcija taip pat parodo, kad šios pajamos didės , tačiau kaip bus iš tikrųjų parodys ateitis, nes nagrinėjamu būdu neįmanoma atsižvelgti į numatomus pakeitimus. T. y. kainų politika, vartotojų poreikių pasikeitimas.

1.2 Pajamų absoliutinis padidėjimas (grandininiu ir baziniu)

Absoliutus padidėjimas gali būti skaičiuojamas dviem būdais: grandininiu ir baziniu. Taikant grandininį būdą lyginami dviejų gretimų laikotarpių reikšmės. Taikant bazinį būdą skaičiuojama kiekvieno paskesnio laikotarpio reikšmė, kuri lyginama su pastove baze. Apskaičiuosiu visų komercinių bankų absoliutinius padidėjimus(pagal grandininį ir
bazinį) atskirai:

Grandinis būdas:

D y = yn – yn-1

Bazinis rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę :

D ybazinis= yn – y1

yn – paskutinių metų skaičius; y1 – bazinių metų skaičius

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Pajamos mln. Lt 446 543 670 907 980 1037 1062

Grandininis padidėjimas mln. Lt 97 127 227 73 57 25

Absoliutus padidėjimas mln. Lt 97 224 451 524 581 606

Turimi duomeny ir lentelė su grafiku bei iš šių duomenų gauta Trendo funkcija parodo, kad “Lietuvos telekomo” grandininis padidėjimo tempas tris metus iš eilės mažėja. Tai rodo, kad įmonė pasiekė tam tikras “lubas” kai norint gauti didesnes pajamas reikia diegti naujoves, kurios pritrauks naujus klientus, o tuo pačiu ir pajamas.

1.3 Vidutinis absoliutinis padidėjimas

Vidutis absoliutinis padidėjimas skaičiuojamas pagal formulę:Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Vid. absoliutinis padidėjimas

Pajamos mln. Lt 446 543 670 907 980 1037 1062 51.34

“Lietuvos telekomo” absoliutinis pajamų padidėjimas per septynerius metus yra galima sakyti labai solidus. Tačiau pažvelgus į istorija yra matoma, kad tai buvo pasiekta ne pritraukiant naujus klientus ir įdiegiant naujas technologijas, o padidinus abonentinį mokestį ir apmokestinant telefoninius pokalbius.

1.4 Didėjimo tempas

Didėjimo tempas – eilutės dviejų lygių santykis, jei kiekvienos eilutės lygis yra lyginamas su prieš ji einančiu lygiu grandinis didėjimo tempas, t.y. lyginamoji bazė kinta. Kai bazė išlieka pastovi, tada bazinis didėjimo tempas, jie gali būti skaičiuojami procentais ir koeficientais.

Grandininis: Td = yn/yn-1

Bazinis: Td = yn/y1

Metai 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Td bazinis

Pajamos mln. Lt 446 543 670 907 980 1037 1062 2,381165919

Td grandininis 1217 1,234 1,35 1,08 1,058 1,02

Taigi “Lietuvos telekomo” pajamų didėjimo tempas aiškiai parodo, kad turi aiškią tendenciją mažėti. Didžiausias grandininis pajamų didėjimo tempas buvo pasiektas 1998 metais, o jau po to jis po truputi pradėjo mažėti.

1.5 Vidutinis pajamų didėjimo tempas

Vidutinis didėjimo tempas skaičiuojamas , tada kai norima apibūdinti reiškinio kitimą per ilgesnį laikotarpį, jis skaičiuojamas kaip geometrinės progresijos vidurkis.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 857 žodžiai iš 2808 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.