Terminai
5 (100%) 1 vote

Terminai

Absoliučioji dauguma –

Absoliutizmas – vastybės valdymo forma : visa aukščiausioji valdžia priklauso monarchui (Liudvikui XIV 1643-1715)

Anoniminės interesų grupės – interesų grupė, kuri susiformuoja spontaniškai, nepasižymi dideliu organizuotumu, neturi ryškių lyderių ir egzistuoja trumpą laiką

Apolitiškumas – abejingumas politikai, nesidomėjimas ja

Armija – strateginis kariumenės junginys, sudarytas tam tikram uždaviniui atlikti; Visa valstybės kariuomenė

Asamblėja – tarptautinės organizacijos atstovų visuotinis susirinkimas

Asocijuotos interesų grupės – laisvai susikūrusi organizuota valstybės piliečių grupė, siekianti norima linkme paveikti vyriausybės politiką

Atstovaujamoji demokratija – valstybės valdymo forma : visa valdžia kyla iš valstybės piliečių valios, o patį valdymą įgyvendina laisvais ir reguliariais rinkimais renkama ir veikianti pagal konstitucijoje nustatytus įgaliojimus vyriausybė.

*atstovaujamoji demokratija – kai valstybės piliečiai išrenka savo atstovus ir jiems padeda tverkyti valstybės reikalus

*tiesioginė demokratija – kai valstybės piliečiai visuotiniuose susirinkimuose ar visuotiniais balsavimais patys sprendžia svarbiausius valstybinius klausimus ir tik paskui sprendimus paveda įgyvendinti specialiai sudarytiems organams

Autoritarizmas – nedemokratinio, diktatūrinio valdymo forma : vyriausybė nėra atsakinga savo piliečiams už vykdomą politiką, valstybėje varžoma piliečių politinė veikla, nevyksta reguliarūs ir laisvi rinkimai

Balsavimas – balso padavimas rinkimuose už vieną ąr kitą kandidatą. Balsavimas gali būti viešas ir slaptasč tiesioginis ir netiesioginis, lygus ir nelygus

Biudžetas – valstybės pajamų ir išlaidų sąmata, sudaryta tam tikram laikui ir ir patvirtinta įstatymo numatyta tvarka

Biurokratija – valdininkų valdžia, neprieinama visuomenės kontrolei. Bendrąja prasme reiškia valdymo kryptį, kur visi reikalai sukoncentruoti centro valdžios rankose

Cenzas – būtina sąlyga, kurios įvykdymas leidžia naudotis tam tikromis pilietinėmis teisėmis

Centristai – kai kurių šalių, politinė partija, užimti centrinę vietą tarp kairiųjų ir dešiniųjų partijų

Charizma – išskirtinė asmens ar asmenų grupės savybė, kuria gali būti grindžiama jų teisė valdyti kitus žmones, valstybę

Civilinė administracija – valstybės administracijos dalis, vykdanti politikų sprendimus, kurie liečia civilių valstybės piliečių reikalus

Daugiamandatė rinkimų apygarda –

Daugiapartinė sistema – partinė sistema, susidedanti iš daugelio maždaug vienodo pajėgumo laisvai veikiančių politinių partijų

Dešinieji – konservatyvių ir iš dalies liberalių pažiūrų politikai ir politinės partijos

Dviejų kalavijų teorija – ankstyvaisiais viduramžiais suformuluoja bažnyčios ir valstybės santykį nagrinėjanti teorija. Pagal ją žmonių visuomenė turi dvigubą vertybių ir dvigubą organizaciją, kuri tas vertybes saugo. Dvasiniais interesais ir amžinuoju išganymu rūpinasi bažnyčia, kuriai priklauso ir visuomenės švietimas. Tuo tarpu žemiškieji arba pasaulietiniai interesai ir taikos, tvarkos bei teisingumo palaikymas priklauso pasaulietinei valdžiai ir tam reikalui sukurtoms jos institucijoms

Dvipartinė sistema – partinė sistema, kai tarp visų veikiančių partijų pajėgumu ir įtaka išsiskiria dvi partijos, kurios periodiškai keičia viena kitą valdžioje. Dvipartinės sistemos susiklostymas nereiškia, kad kitoms partijoms kaip nors kliudoma veikti, tačiau jų galimybės laimėti rinkimuose daugumą balsų yra labia menkos

Federalizmas – valstybinė santvarkos forma, kurioje kelios valstybės ar nac. teritoriniai junginiai susivienija į vieną valstybę, išsaugodami dalį savarankiškumo

Frakcija – organizuota politinės partijos narių grupė, veikianti parlamente ir vykdanti savo partijos politiką

Gerilja – Ispanijoje ir Lotynų Amerikoje – partizanų karo veiksmai

Globalizmas – tarptautinės politicos esmės aiškinimo nuostata : teigiamač kad tarptautinė politika yra vientisas visos planetos mastu vykstantis, globalinis procesas, kuriame pagrindinį ir lemiamą vaidmenį vaidina dominuojanti pasaulinė ekonominė sistema – kapitalizmas. Svarbiausiuoju tarptautinės politicos veikėju laikomi ekonominiai stmbaus kapitalo interesai, o pati tarptautinė politika apibrėžiama kaip tų interesų pagrindu susiklostę vienų valstybių dominavimo ir kitų valstybių priklausomybės santykiai

Interesų grupė – valstybės piliečių grupės, kurios įvairiais būdais siekia, kad vyriausybė vykdytų joms palankią politiką. Pagal susiorganizavimo būdą ir laipsnį interesų grupės skirstomos į 4 tipus : anonimines, asociotos, institucinųs ir neasocijuotos

Investitūra – vyskupo, abato paskyrimas eiti bažnytines pareigas, kartu duodant valdyti pasaulietinį turtą

Institucinė interesų grupė – piliečių susivienijimas ar valstybės įstaiga, kurie buvo įsteigti ne politinei veiklai, o kokiam nors kitam tikslui, bet pasidaro politiškai aktyvūs ir siekia pakreipti vyriausybės politiką sau naudinga linkme

Kadencija – įsattymų numatytas laiko tarpas kokiam nors valstybiniam organui ar pareigūnui eiti pareigas

Kairieji – socialistinių, socialdemokratinių pažiūrų politikai ir politinės partijos

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 713 žodžiai iš 2355 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.