Vaiku kalba
5 (100%) 1 vote

Vaiku kalba

Kauno VDU ,,Rasos“ gimnazijaVaikų kalba

Mokslinis tiriamasis darbas

Darbą parengė 1c kl. gimnazistės

Sandra ir Greta Navickaitės

Darbo vadovė lietuvių kalbos mokytoja

metodininkė Rita Jurčiukonienė

Kaunas, 2007

Turinys

Pratarmė…………………………………………………………………………………………………2

Įvadas…………………………………………………………………………………………………….3

Tyrimų rezultatai ir jų analizė……………………………………………………………………5

Išvados………………………………………………………………………………………………….10

Šaltiniai…………………………………………………………………………………………………11Pratarmė

Šiame darbe, pasitelkiant šaltiniais, aprašomi ir nagrinėjami vaikų kalbos raidos ypatumai. Be to, trumpai aptariamas kalbos ir mąstymo ryšys bei pateikiamos vaikų kalbos lavinimo galimybės.

Tiriama ikimokyklinio amžiaus vaikų kalba. Tyrimas vyksta pokalbio forma. Bendraujama su penkerių, šešerių ir septynerių metų vaikais. Parenkama jiems artima pašnekesio tema. Pokalbis užrašomas. Remiantis juo, nustatomi svarbiausi ikimokyklinukų kalbos vystymosi dėsningumai, kalbos kitimas, atsižvelgiant į vaiko amžių. Supažindinama su dažniausiai vaikų vartojamais žodžiais, perteikiamas autentiškas jų tarimas. Keletas pasirinktų žodžių fonetiškai nagrinėjami. Tyrinėjama sakinio sandara, kalbos dalių ir linksnių vartojimas vaikų kalboje. Tyrimo rezultatai pateikiami diagramose ir lentelėse. Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kas būdinga 5–7 m. vaikų kalbai.

Įvadas

Vaiko mąstymo raida susijusi su jo kalbos tobulėjimu. Kaip plytą būtų sunku padaryti neturint formos, taip ir mintį sunku išreikšti, neturint atitinkamų žodžių ir gramatikos priemonių. Kalba yra minties reiškimo forma. Tik tada, kai mintis išreikšta žodžiu, ji yra aiški ir tampa realybe kalbančiajam ir kitiems – klausantiesiems.

Maži vaikai smalsūs, emocionalūs, jų mąstymas konkretus. Be abejo, tai atsispindi ir vaikų kalboje. Natūralu, kad, mažyliui augant, jo kalba – vienas svarbiausių minties raiškos būdų – tampa vis sudėtingesnė ir turtingesnė.

Norint susidaryti kuo išsamesnį vaikų kalbos savybių ir raidos vaizdą, svarbu mažųjų kalbos ypatybes išsiaiškinti fonetikos, morfologijos ir sintaksės požiūriais. Vaikai mokosi taisyklingai tarti garsus, derinti žodžius, pradeda kalbėti sakiniais. Taip visapusiškai formuojasi jų kalbos įgūdžiai.

Tyrimų rezultatai ir jų analizė

Dažniausiai sakiniai susideda iš 4–5 žodžių. Kai kurie vaikai kalba gražiais sudėtiniais sakiniais, kai kurie į klausimus atsako tik vienu žodžiu. Kuo vyresnis vaikas, tuo sakiniai ilgesni. (1 lentelė)

Ikimokyklinuko vartojamų žodžių skaičius sakinyje:

Amžius Žodžių skaičius sakinyje

5 m. nuo 2 iki 4

6 m. nuo 3 iki 6

7 m. nuo 5 iki 111 lentelė

39 proc. septynmečio vaiko žodyno sudaro daiktavardžiai. Vyrauja konkrečių daiktų pavadinimai. Vaikas geba vartoti keletą prielinksnių, bet pasitaiko jų vartojimo klaidų. Septynerių metų vaikas jau moka gana daug veiksmažodžių. Dažniausiai jis vartoja esamąjį ir būtuosius laikus, rečiau būsimąjį laiką. Paprastai kalbama tiesioginės nuosakos veiksmažodžiais. Liepiamoji ir tariamoji nuosakos gana retos.

Pastebėta, kad 5–7 metų vaikai klysta sudarydami daiktavardžių daugiskaitą. Veiksmažodžiai sudaro apie 35 proc. žodyno. Mažai vartojama veiksmažodžių su priešdėliais ar priesagomis. Skurdoka jų sinonimika. Apie 15 proc. vartojamų žodžių yra būdvardžiai (1diagrama).

Ikimokyklinuko žodyną sudarančios kalbos dalys (procentais):

1 diagrama

Linksnis yra viena pagrindinių daiktavardžio kategorijų, padedančių jungti žodžius į sakinius. Morfologiškai aprašant linksnius, neišvengiamai reikia remtis sintakse(A.Urbanavičius)5

Vienaskaitos galininkas ir kilmininkas 5–7 metų vaikų kalboje dažnai keičiamas vardininku. Tuo pat metu arba vos vėliau pradedamas vartoti
šauksmininkas, daugiskaitos vardininkas, vienaskaitos vietininkas, naudininkas ir įnagininkas. Penktųjų metų pradžios vaikai pradeda dažniau vartoti daugiskaitos linksnius. Linksnių vartojimas yra glaudžiai susijęs su kalbėjimo situacija, kontekstu. (2 lentelė)

Linksnių vartojimas vaikų kalboje (procentais):

Linksnis V. K. N. G. Įn. Vt.

% 59 15 4 18 2 2

2 lentelė

Pateikiami kai kurie pokalbių metu 5–7 m. amžiaus vaikų vartoti žodžiai, 5 jų nagrinėjami fonetiškai. Taip išsiaiškinama, kokius garsus vaikui sunkiausia tarti.

Kai kurie ikimokyklinuko žodyną sudarantys žodžiai:

5 m.

Eglutė-adūtė

Suknelė-nenė

Gėlytė-dalytė

Tušinukas-kašinukas

Vabalas-babalas

Bulvė-būlė

Žirklės-zyklės

Muzika-nūzika

Šukuoti-sukuot

Žirniukai-žanukai

Pinigai-panagai

Angeliukas-daliukas

Laikrodis-laikus

Sausainis-seinis

Megztinis-meskitis

Atkirpti-tipti

Akrobatas-banatas

Česnakas-česagas

Televizorius-tavivyzozius

Laikyti-liakyti

Žmonės-žonės

Kalbėti-dabėti

Gaidelis-dadelis

Diržas-dyzas

Rankinukas-lalinukas

Briedis-bedis

Plastelinas-melinas

Šokoladas-žaladas

Lankelis-lakalis

Autobusas-dobusas

Biblioteka-doboka

Buratinas-Butalinas

Pakarpyti-pakapyti

Milžinas-myzinas

Gyvūnas-devūnas

Saldainis-dainis

Vėliava-lėleva

Karvutė-avavutė

Vaflis-liapcis

Arbata-bata

Koldūnai-tatūnai

Noriu-noliu

Kepurė-kapulė

6 m.

Kiaušinis-kasinis

Žiūrėti-žūleti

Tėtis-tetis

Knyga-nyga

Šaukštas-saukštas

Sijonas-sinonas

Sūris-sūlis

Kaspinas-skaspinas

Chalatas-kalatas

7 m.

Apyrankė-aperynkė

Papūga-pabūga

Panorama-paronama

Pasakiškai-pasiškai

Miegas-megas

Išvados

Vaikų kalbos raiškumas ir pastangos tiksliai išreikšti mintį labai priklauso nuo to, ar pokalbio tema yra artima vaikui.

Priešmokyklinukas sakiniams sudaryti vartoja 4–5 žodžius.

Didžiausią vaiko aktyviojo žodyno dalį sudaro daiktavardžiai.

Dažniausiai vartojamas linksnis yra vardininkas, rečiausiai vartojami – įnagininkas ir vietininkas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 769 žodžiai iš 2547 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.