Vaikų teisių pažeidimai
5 (100%) 1 vote

Vaikų teisių pažeidimaiDarbo vadovas:

N. Leikus

KĖDAINIAI

2003

TURINYS

ĮVADAS 3

VAIKŲ TEISIŲ PAŽEIDIMAI 4

SMURTO IR PRIEVARTOS PROBLEMOS LIETUVOJE 7

VAIKŲ SOCIALINĖ PADĖTIS LIETUVOJE IR SMURTO PROBLEMOS 9

Vaikai globos įstaigose 1995 metų pradžioje: 11

IŠVADOS 13

NAUDOTA LITERATŪRA 14

ĮVADAS

Mano referatas parašytas remiantis trejomis knygomis, kuriose labai aiškiai ir vaizdžiai atskleidžiamos opiausios vaikų problemos. Taigi, viena iš tų problemų yra vaikų teisių pažeidimai. Dažniausiai tai pasireiškia asocialiose šeimose, bet atsitinka nemažai atvejų ir gerose šeimose.

Dažnai tėvai pamiršta apie vaikų teises, o kai kurie net neįsivaizduoja kad tokios yra, nes mano kad vaikas tėra jo nuosavybė. Vaikų teisės daugiausiai pažeidžiamos smurtaujant prieš vaikus, tai opiausia ir skaudžiausia tema. Taip tai mano tema, kuria pamiršta daugelis tėvų, bet plačiau apie tai reikia pasiskaityti referate.

VAIKŲ TEISIŲ PAŽEIDIMAI

Nagrinėjant vaikų ir paauglių socialines problemas, iškyla pats aktualiausias klausimas – koks smurtas, prievarta, skriauda, piktnaudžiavimas, išnaudojimas ir pan. Yra pavojingi vaikams. Atsakymų įvairovė skatina ieškoti apibendrinimų, todėl belieka pakartoti svarbiausius jo teiginius.

Nepriežiūra – dažnas sistemingas arba visiškas nesirūpinimas vaiku, kuris ne tik smarkiai žaloja vaiko sveikatą, stabdo jo augimą, padaro jį pedagogiškai apleistu. Skaudžiausia vaiko nepriežiūra šeimoje, niekuo nepateisina vaiko nepriežiūra mokykloje (ikimokyklinėje įstaigoje) ir visuomenėje.

Fizinė prievarta – fizinis vaiko žalojimas, traumavimas, vertimas dirbti sunkius darbus ne pagal jėgas, nenormuotas fizinis darbas nepatenkinamuose sąlygose ir su nepritaikytomis priemonėmis ir pan., kai smurtininkas (tėvai, giminės, globėjai) gerai supranta ką darąs arba žino apie vaiko žalojimą, bet neužkerta tam kelio.

Psichinė prievarta – vaiko psichikos žalojimas: bauginimas gąsdinimas, laikymas nuolatinėje baimėje, vaiko protinių gebėjimų neigimas ir kitoks psichinis smurtas, ypač tada, kai jis atsilieka mokymesi, žaidimuose ar nepritaria suaugusių diktatui ir t.t.

Emocinė prievarta – dažnas arba nuolatinis vaiko žeminimas, jo ignoravimas, kuris gali sutrikdyti vaiko elgesį ir jo psichikos raidą. Bet koks vaiko skriaudimas yra ir emocinis traumavimas. Tėvai, ugdytojai, suaugusieji dažnai pamiršta, kad vaikas, įveikdamas atkaklų vidinį priešinimąsi vykdyti reikalavimus, keisti režimą ir pan., susietus su emocine prievarta.

Seksualinė prievarta – priklausomų, vystymosi požiūriu nesubrendusių vaikų ir paauglių išnaudojimas suaugusiųjų seksualiniams poreikiams tenkinti bei jų tvirkinimas verčiant žiūrėti pornografinius filmus, stebėti lytinį aktą, įvairiai gundant, glamonėjant ir t.t. Dažnai vaikai nukenčia ir nuo nepažįstamų prievartautojų, bet vaikai prievartaujami ir šeimose, ir vyresnių vaikų ir bendraamžių.

Rizikos grupės vaikai – socialiai apleisti ar nuskriausti vaikai dėl nenormalaus gyvenimo būdo, kai jie bėga iš namų, miega bet kur, valkatauja, uždarbiauja, nuolat rizikuoja patirti ne tik nelaimę autoįvykiuose, reketavime, tarpusavio konfliktuose, siekiant “atamano” statuso ir pan.

Žmonės linkę manyti, kad bejėgio nekalto vaiko turi pagailėti net ir žiauriausias būdelis. Ką bekalbėti apie normalų suaugusiųjų, tėvus, artimuosius, mokytojus, kurie dargi simpatizuoja ar myli vaiką, bet padaro jam tokią skriaudą, kurios neužgydo visas gyvenimas. Vaiko problemoms dažnai akla visuomenė, valdžia, įvairios institucijos. Todėl pasaulyje tokia skaudi vaikų gyvenimo realybė.

Tačiau negalima pasakyti, kad niekas nesirūpina vaikų problemoms. Svarbiausias vaikų globėjas – Junginių Tautų Organizaciją, paskelbusi 1959 m. Vaikų teisių deklaraciją, o šalies mastu – Lietuvos Respublikos Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymas, priimtas 1995 m. Minėtuose dokumentuose deklaruojamos svarbiausios vaikų teisės.

1. Kiekvienas vaikas turi turėti visas šioje deklaracijoje išdėstytas teises, naudotis jomis be jokių rasės, lyties, tautybės skirtumų ar išimčių.

2. Vaikui turi būti garantuota ypatinga apsauga ir suteikiamos galimybės sveikai ir normaliai vystytis laisvės ir orumo dvasia.

3. Vaikas nuo savo gimimo turi teisę į vardą, pavardę ir pilietybę.

4. Vaikas turi teisę naudotis socialiniu aprūpinimu, įskaitant sveiką maistą, gyvenamąsias patalpas, poilsį, medicininį aptarnavimą.

5. Turinčiam fizinių ar psichikos sutrikimų vaikui turi būti numatytos specialus režimas, mokymas, priežiūra.

6. Vaiko vystymuisi būtini meilė ir supratimas, saugi ir meili aplinka, jei tik įmanoma, jis turi augti jausdamas tėvų globą, rūpestį ir atsakomybę.

7. Vaikui turi būti laisvai prieinamas mokslas ir poilsis bei pramogos, vaikai turi naudotis lygiomis galimybėmis atskleisti savo individualius gabumus.

8. Nelaimės atvejais vaikams turi būti pirmiausia suteikiama apsauga ir parama.

9. Vaikas turi būti apsaugotas nuo netinkamo elgesio su juo, nuo žiaurumo ir išnaudojimo.

10. Vaikas turi būti apsaugotas nuo bet kokios rasinės, religinės ar
kitokios diskriminacijos, jis turi būti auklėjamas taikos ir visuotinės brolybės dvasia.

Paminėtieji dokumentai garantuoja globalinę vaikų teisių priežiūrą. Labai svarbi ir vaikų teisių lokalinė garantija, t.y. vaikų teisės šeimoje. Šiuo požiūriu įdomus ir reikšmingas išsiskyrusių šeimų kodeksas, nes tokių šeimų vaikai praranda ne tik teisę gyventi pilnoje šeimoje, bet ir kitas teises, jie lengviau išnaudojami, skriaudžiami ir panašiai. Paminėtasis kodeksas skelbia svarbiausias vaikų teises.

1. Kiekvienas vaikas turi teisę savarankiškai ir prasmingai bendrauti su abiem tėvais.

2. Kiekvienas vaikas turi teisę nedalyvauti tėvų tarpusavio kovose ir negirdėti jų barnių. Tėvai neturi teisės naudotis vaiku kaip tarpininku ir negali grasinti arba derėtis dėl laiko, kurį vaikas praleidžia su kitu tėvu.

3. Tėvai skiriasi vienas su kitu, o ne su vaikais.

4. Tėvų pareigas ir tėvų nesutarimus galima atskirti vienas nuo kitų.

5. Ir motina, ir tėvas pasižada užbaigti, ką pradėję – užauginti savo vaikus.

6. Abu tėvai turi teisę turėti savo asmeninį gyvenimą ir namus. Abeji namai yra vaiko namai.

7. Tėvas ir vaikas, motina ir vaikas turi teisę vadintis atskira šeima nepaisant to, kiek laiko praleidžia vaikas su kiekvienu iš jų.

Nežiūrint į tai, kokie kodeksai, įstatymai beveiktų, tėvai, artimieji, ugdytojai, socialiniai darbuotojai privalo mokyti vaikus saugotis išnaudojimo, prievartos, smurto ir t.t. Ko turėtų saugotis patys vaikai?

1. Atsitiktinio bendravimo su nepažįstamais, siūlančiais paslaugas, dovanas, pagalbą ir t.t.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1010 žodžiai iš 3350 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.