Valstybės saugumo departamentas institucija ir jos veiklos efektyvumas
5 (100%) 1 vote

Valstybės saugumo departamentas institucija ir jos veiklos efektyvumas

TURINYS

Įvadas ………………………………………………………………………………………………………. 2

I. Institucijos apibrėžtis ………………………………………………………………………………. 3

a) Istorija …………………………………………………………………………………………… 4

b) Atskaitomybė …………………………………………………………………………………. 4

c) Ryšiai ……………………………………………………………………………………………. 5

II. Valstybės saugumo departamento veikla ………………………………………………….. 6

a) VSD funkcijos ………………………………………………………………………………… 6

b) Veiklos sritys …………………………………………………………………………………. 7

III. Veiklos efektyvumas …………………………………………………………………………….. 10

Išvados …………………………………………………………………………………………………….. 15

Literatūros sąrašas ……………………………………………………………………………………… 16

ĮVADAS

Valstybės saugumo departamentas – valstybės institucijų sistemos dalis, užtikrinanti Lietuvos Respublikos saugumą. Seimui ir Prezidentui atskaitinga institucija vykdo grėsmę valstybei keliančių veikų prevenciją bei stengiasi išsiaiškinti atsirandančių grėsmių priežastis, jas pašalinti.

Lietuvoje dabar veikianti institucija dėl savo veiklos bei taikomų metodų sulaukia prieštaringų valstybės gyventojų vertinimų.

Šiame darbe apžvelgsiu valstybės saugumo departamento istoriją, struktūrą, veiklos sritis. Taip pat pateiksiu piliečių vertinimų tendencijas, kurios leistų atsakyti į klausimą ar tokia institucija iš vis yra reikalinga Lietuvoje.

I. INSTITUCIJOS APIBRĖŽTIS

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas (VSD) yra Lietuvos Respublikos Seimui ir Respublikos Prezidentui atskaitinga valstybės institucija, kurios paskirtis – saugoti Lietuvos Respublikos suverenitetą ir konstitucinę jos santvarką.

Saugumo departamento uždavinys – laiku atskleisti veiklą, kuri kelia grėsmę valstybės saugumui, teritorijos neliečiamybei ir vientisumui, valstybės interesams, jos ekonominei ir gynybinei galiai. Valstybės saugumo departamentas įstatymų nustatyta tvarka kovoja prieš tokią veiklą, nustato jos atsiradimo priežastis bei sąlygas.

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui vadovauja generalinis direktorius ir keturi jo pavaduotojai. VSD vadovą Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas. Generalinio direktoriaus pavaduotojus skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas generalinio direktoriaus teikimu.

Valstybės saugumo departamentas yra ikiteisminio tyrimo įstaiga kai tiriamos nusikalstamos veikos, išaiškėjusios departamentui atliekant tiesiogines funkcijas. Valstybės saugumo departamento pareigūnai yra įgalioti surašyti teisės pažeidimų protokolus už įvairius administracinius teisės pažeidimus: vengimą vykdyti įstatymų reikalavimą atleisti buvusį SSRS VSK darbuotoją iš darbo, informavimo produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, gaminimą, laikymą arba platinimą, organizacijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, kūrimą arba dalyvavimą tokios organizacijos veikloje, tarnybos paslapties atskleidimą, teisėtų VSD pareigūnų reikalavimų nevykdymą ir kitus.

VSD turi teisę gauti visą tyrimui reikalingą informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat iškviesti ir apklausti asmenis bei gauti jų paaiškinimus tiriamais klausimais.

Neatidėliotinais atvejais įstatymų nustatyta tvarka VSD pareigūnai turi teisę netrukdomai patekti į juridiniams ar fiziniams asmenims priklausančias teritorijas, patalpas ir transporto priemones, taip pat pasinaudoti šių asmenų transporto ar ryšio priemonėmis.

a) ISTORIJA

Po pirmojo pasaulinio karo paskelbus nepriklausomybę, jau 1918 spalio 27 dieną buvo įkurta kariuomenėje veikusi slaptoji tarnyba, vėliau pavirtusi Žvalgybos skyriumi.

1923 metais Žvalgybos skyrius reorganizuotas į:

• karinę žvalgybą ir kontržvalgybą, veikusią kariuomenėje

• politinį sekimą (saugumo tarnybą), atskaitingą Vidaus Reikalų ministerijai. Šis skyrius pavadintas Vidaus reikalų ministerijos Kriminaliniu skyriumi „B“

1924-1926 metais kriminalinis skyrius „B“ vadintas Politinės policijos skyriumi, nuo 1927 – Kriminalinės policijos valdybos skyriumi „A“, o nuo 1928 – I skyriumi.

1933 metais Kriminalinės policijos valdyba reorganizuota į Valstybės saugumo departamentą, o buvęs I skyrius pavadintas Valstybės saugumo policija.

1940 m. birželio 10 d. gresiant Sovietų okupacijai, buvo sunaikinti slapti departamento dokumentai, o birželio 15 sovietų tankai jau užėmė pozicijas prie saugumo departamento.

Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1990 m. kovo 2 dieną įsteigė Valstybės saugumo departamentą, pavaldų vyriausybei. Pirmuoju
VSD vadovu tapo Mečys Laurinkus.

b) ATSKAITOMYBĖ

Kiekvienais metais VSD Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui teikia praėjusių metų veiklos ataskaitą, kurią komitetas svarsto uždarame posėdyje. Analogiška ataskaita yra pateikiama ir šalies Prezidentui. VSD veiklos ataskaita viešai skelbiama nėra. Valstybės saugumo departamentas valstybės saugumo klausimais teikia informaciją visuomenei, valstybės institucijoms ir visuomenės informavimo priemonėms. Saugumo departamento viešuosius ryšius organizuoja ir informaciją VSD veiklos klausimais žiniasklaidai teikia VSD Ryšių su visuomene tarnyba.

c) RYŠIAI

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas bendradarbiauja su užsienio valstybių specialiosiomis ir žvalgybos tarnybomis. Taip siekiama sustiprinti Europos ir transatlantinį saugumą, kovoti su tarptautiniu terorizmu ir narkotikų verslu, spręsti kitas aktualias tarptautines problemas. Departamentas aktyviai dalyvauja kitų valstybių organizuojamuose seminaruose, konferencijose, specialiųjų ir žvalgybos tarnybų ekspertų susitikimuose, taip pat organizuoja tokius susitikimus Lietuvoje. Su kai kurių valstybių specialiosiomis ir žvalgybos tarnybomis yra organizuojamos ir atliekamos bendros operacijos prieš tarptautines teroristų organizacijas, nusikaltėlių susivienijimus, užsiimančius nelegalia narkotikų bei neplatinamų medžiagų prekyba. Departamentas siekia, kad tarptautinis bendradarbiavimas būtų nuolatinis ir sistemingas.

II. VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO VEIKLA

VSD veikla grindžiama teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, viešumo ir konfidencialumo principais. Seimas atlieka parlamentinę Valstybės saugumo departamento veiklos kontrolę. Ši kontrolė atliekama laikantis valstybės paslapčių apsaugos reikalavimų ir Seimo nustatytų specialių procedūrų.

a) VSD FUNKCIJOS

1. vykdo žvalgybą ir kontržvalgybą;

2. tiria, analizuoja ir prognozuoja su valstybės saugumu susijusius visuomeninius politinius bei ekonominius procesus;

3. kovoja su terorizmu;

4. dirba savarankiškai arba kartu su kitomis įgaliotomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, siekiant užkirsti kelią pavojingai veiklai energetikos, svarbiausių komunikacijų, ryšių bei kituose strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiuose objektuose;

5. tiria asmenų veikas, dėl kurių daroma arba gali būti padaryta žala valstybės saugumui, jos ekonominiams ir strateginiams interesams;

6. organizuoja ir užtikrina techninę vyriausybinio ryšio apsaugą;

7. kontroliuoja Lietuvos Respublikos valstybės paslapčių apsaugą šalies viduje bei jos įstaigose užsienyje;

8. savarankiškai arba kartu su kitomis įgaliotomis institucijomis rengia ir įgyvendina tam tikras priemones užsienio diplomatinių įstaigų Lietuvoje ir Lietuvos Respublikos įstaigų užsienyje apsaugai organizuoti ir užtikrinti;

9. Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms teikia informaciją, išvadas bei rekomendacijas valstybės saugumo klausimais.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 925 žodžiai iš 3031 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.