Vedybų sutartis
5 (100%) 1 vote

Vedybų sutartis

Turinys

Įvadas 3

Vedybų sutarties samprata 4

Kas gali sudaryti vedybų sutartį? 4

Vedybų sutarties forma 5

Vedybų sutarčių registras 5

Vedybų sutarties turinys 7

Negaliojančios vedybų sutarties sąlygos 7

Vedybų sutarties pakeitimas ir nutraukimas 8

Išvados 9

Literatūra 10

Įvadas

2001metų liepos 1 dienios įsigaliojus naujajam Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, atsirado Europoje seniai žinomas, o Lietuvoje visiškai naujas dalykas – vedybų sutartis.

Nors visuomenėje gana plačiai paplitęs požiūris, kad vedybų sutartis yra amoralus dalykas, tačiau mano manymu tuo bus suinteresuoti nebe pirmą kartą sudarantys ar suderę santuoką žmonės, taip pat tie, kurių gyvenimo sąlygos, palyginti su dauguma Lietuvos gyventojų, yra geros ir labai geros.

Savo darbe naudojausi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, tai pat informacija Internete. Norėjau paaiškinti, kas yra vedybų sutartis, kas ją gali sudaryti, kam ji yra reikalinga, plačiau išdėsčiau informaciją apie vedybų sutarčių registrą. Nurodžiau atvejus, kai vedybų sutartis pripažįstama negaliojančia.

Vedybų sutarties samprata

Vedybų sutartis yra sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (reparacija).

Vedybų sutartis gali būti sudaryta iki santuokos įregistravimo (ikivedybinė sutartis) arba bet kuriuo metu po santuokos įregistravimo (povedybinė sutartis). Vedybų sutartis, sudaryta iki santuokos įregistravimo, įsigaliojus nuo santuokos įregistravimo dienos. Povedybinė sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo, jei sutartyje nenumatyta kitaip. Nepilnametis gali sudaryti vedybų sutartį tik po santuokos įregistravimo. Sutuoktinis, kuris teismo sprendimu pripažintas ribotai veiksniu, gali sudaryti vedybų sutartį tik tada, kai yra rašytinis jo rūpintojo sutikimas. Jeigu rūpintojas sutikimo neduoda, sutuoktinio prašymu leidimą sudaryti vedybų sutartį gali duoti teismas.

Kas gali sudaryti vedybų sutartį?

Vedybų sutartį gali sudaryti sutuoktiniai arba susituokti ketinantys asmenys.

Vedybų sutartis yra priskiriama prie civilinių sutarčių. Lietuvos Respublikos CK 2.132 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad asmenys turi teisę sudaryti sandorius per atstovus, išskyrus tuos sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tiktai asmeniškai, ir kitokius įstatymų nurodytus sandorius. Šioje normoje aiškiai išreikšta įstatymų leidėjo valia leisti per atstovus sudaryti visus sandorius, išskyrus tuos, kuriuos dėl jų pobūdžio civilinės teisės subjektai gali sudaryti tik asmeniškai, ir kitokius įstatymų nurodytus sandorius.

Pažymėtina, kad vedybų sutartis turi daug specifinių požymių: sutarties dalykas yra turtiniai sutuoktinių tarpusavio santykiai; sutartis gali būti sudaryta tiek iki santuokos registracijos, tiek ir po jos; griežtai apibrėžtas ratas asmenų, galinčių sudaryti sutartį bei sugriežtinti reikalavimai sutarties formai bei turiniui bei nustatyti specialūs vedybų sutarčių negaliojimo pagrindai. Sprendžiant klausimą, ar vedybų sutartis priskirtina asmeninio pobūdžio sutartims, ypač aktualūs du pastarieji požymiai.

Vedybų sutartį gali sudaryti tik specialūs subjektai – sutuoktiniai arba asmenys, ketinantys sudaryti santuoką. Civiliniame kodekse nurodyta, kad santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius. Santuoka suprantama kaip susitarimo formos ir turinio vienovė. Vyras ir moteris, sudarę santuoką, įgyja naują teisinį statusą ir įgyja turtines ir asmenines neturtines teises. Vedybų sutartimi susitariama dėl santuokos pagrindu įgytų arba ateityje įgysiančių turtinių teisių. Tai yra tam tikras santuokos sutartį papildantis susitarimas, kuris taip pat turi būti grindžiamas pagarba, lojalumu ir pasitikėjimu.

Dėl mano išvardintų priežasčių vedybų sutartis yra priskirtina asmeninių sutarčių kategorijai ir negali būti sudaryta per atstovus.

Vedybų sutarties forma

Vedybų sutartis turi būti sudaryta notarine forma. Ši sutartis, taip pat jos pakeitimai turi būti įregistruoti vedybų sutarčių registre, kurį tvarko hipotekos įstaigos, šio registro nuostatų nustatyta tvarka. Keisti vedybų sutartį galima tik teismo leidimu. Vedybų sutarties pakeitimai neturi grįžtamosios galios.

Vedybų sutartis ir jos pakeitimai prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudoti tik tada, jeigu sutartis ir jos pakeitimai buvo įregistruoti vedybų sutarčių registre. Ši taisyklė netaikoma, jeigu sandorio sudarymo metu tretieji asmenys žinojo apie vedybų sutartį ar jos pakeitimus.

Vedybų sutarčių registras

2001 m. lapkričio 20 d. buvo patvirtinti Vedybų sutarčių registro nuostatai, o 2002 m. liepos 1 d. pradėjo veikti vedybų sutarčių registras.

Verta pastebėti, kad pasaulyje galimybė panaudoti vedybų sutartis prieš trečiuosius asmenis tik po jų registracijos viešame registre nėra naujiena, antai Norvegijoje tokia sistema sėkmingai funkcionuoja nuo 1928 metų. Turtinga šios šalies patirtimi buvo pasinaudota ir steigiant vedybų sutarčių registrą Lietuvoje.

Pagrindinė Vedybų sutarčių registro paskirtis yra rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenys apie:

1) vedybų sutartis;

2) sugyventinių
sutartis;

3) turto padalijimo faktus, siekiant suteikti galimybę šių asmenų kreditoriams, kontrahentams bei kitiems tretiesiems asmenims gauti pilną ir patikimą informaciją apie konkretaus sutuoktinių ar sugyventinių turto teisinį režimą ir apie tai, kuris iš sutuoktinių ar tik jie abu gali kartu disponuoti atskirais šio turto objektais.

Registro tvarkymo įstaigos yra apylinkių teismų hipotekos skyriai, atliekantys vedybų sutarčių, sugyventinių sutarčių ir turo padalijimo faktų registraciją, o centrinę registro duomenų bazę tvarkys Centrinė hipotekos įstaiga.

Apie vedybų sutartis ir sugyventinių sutartis registre bus kaupiami šie duomenys:

1) sutarties rūšis (vedybų sutartis ar sugyventinių sutartis);

2) sutarties sudarymo ar pakeitimo, nutraukimo, pabaigos, sutarties ar jos dalies pripažinimo negaliojančia data;

3) duomenys apie sutartį sudariusius fizinius asmenis;

4) santuokos sudarymo ir nutraukimo data;

5) partnerystės įregistravimo ir nutraukimo data;

6) sutarties ar jos pakeitimo įsigaliojimo data ar sąlyga;

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 878 žodžiai iš 1739 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.