Vertybiniai popieriai
5 (100%) 1 vote

Vertybiniai popieriai

Vertybinių popierių birža

Birža yra ypatingu būdu organizuota, reguliariai funkcionuojanti, turinti nuolatinę vietą ir sandorių sudarymo laiką, vertybinių popierių rinka. Biržoje koncentruojasi vertybinių popierių pasiūla ir paklausa. Finansiniai makleriai vykdo klientų pavedimus, perka ir parduoda vertybinius popierius. Finansiniai makleriai yra svarbiausi rinkos organizatoriai bei dalyviai. Finansinio maklerio įmonė – yra specializuota įmonė, kurios veikla yra operacijos su vertybiniais popieriais, konsultavimas v.popierių emisijos ir apyvartos klausimais. Emitentas – subjektas savo vardu išleidžiantis vertybinius popierius. Investitorius – fizinis ar juridinis asmuo savo vardu ir savo lėšomis įsigijęs vertybinius popierius. Makleriu vadiname – finansinės maklerio įmonės įgaliotą asmenį ar jos savininką, išlaikiusi v.popierius komisijos organizuotus kvalifikacinius egzaminus ir atstovaujantį finans.maklerio įmonę parduodant vert.popierius. Klientas – pirkėjas ar pardavėjas, kuris naudojasi finansinio maklerio paslaugomis perkant (parduodant) vertybinius popierius. Pasaulyje žinomi 2 pagrindiniai vertybinių popierių kurso nustatymo metodai:

1. Londono – Niujorko biržose naudojamas “kainos siūlymo” metodas – makleris (dileris) norėdamas parduoti (pirkti) v.popierius siūlo savo kainą. V.popierių paklausa ir pasiūla šiuo atveju gretinama pastoviai. Tam tikru metu v.popierių kursas lygus paskutinio sandorio kursui, bet jis gal nuolat keistis. Šis metodas iš rinkos dalyvių pareikalauja didelių kapitalo investicijų. Tam, kad parduoti v.popierius prieš tai reikia juos nupirkti ir jeigu pirkti juos norinčių yra daug, tai biržos sistema dirba nepilnu pajėgumu ir makleriai patiria nuostolius.

2. Naudojamas Paryžiaus, Frankfurto miestuose, vadinamas “pavedimų pateikimo” metodu. Esmė – iš pradžių biržoje akumuliuojami visi maklerių pavedimai pirkti (parduoti) vertybinius popierius. Nustatytą prekybos sesijos dieną (pvz.: 2 kartus per savaitę) sugretinami visi pavedimai pirkti (parduoti) kiekvienos emisijos v.popierius. Tai atlikus, sugretinus pasiūlą ir paklausą, yra nustatomas v.popierių kursas vadovaujamasi šiais principais:

Maksimalios apyvartos, t.y. turi būti parduotas ar nupirktas didžiausias įmanomas v.popierių skaičius.

Minimalaus disbalanso – nenupirktų ar neparduotų v.popierių skaičius turi būti kuo mažesnis.

Minimalaus kurso pokyčio – mažiausio skirtumo tarp prekybos sesijoje nustatyto kurso.

Šie principai taikomi vienas po kito tuo atveju, jeigu remiantis ankstesniu v.popierių kursas nebuvo nustatytas.

Investicijos ir jų rūšys

Investicijos – lėšos ilgalaikiam materialiniam turtui kurti, įsigyti arba modernizuoti (renovuoti), nekilnojamam turtui įsigyti, siekiant gauti pelną ar rezultatą. Investicijų projektas – tai dokumentas, kuriame ekonomiškai, techniškai yra pagrindžiami finansiniai tikslai, įvertinama investicijų grąža ir kiti efektyvumo rodikliai ir numatomos projektui įgyvendinti reikalingos lėšos bei finansiniai šaltiniai. Projektas – iš anksto paruošta dokumentacija pagal kurią galima sukurti, rekonstruoti, renovuoti. Investicijos gali būti: vietinės, užsienio, tarptautinės.

Užsienio investicija – tai užsienio investitoriaus piniginis, materialinis indėlis tam tikros veiklos sritis LR-e teisių į intelektualinę ar pramoninę nuosavybę perdavimas.

Investicijos į Lietuvą patenka 2 būdais:

1. Per užsienio investitorius, kuriant naujas bendras su užsienio kapitalu įmones. Užsienio kilmės kapitalas – nuosavybės teisė priklausantis kapitalas, sukurtas ar įgytas ne Lietuvoje ir ne Lietuvos fizinėmis ar juridinėmis asmenimis, o taip pat reinvesticija.

Per kreditą ar lėšų pavidalu iš tarptautinių rėmimo fondų ar Vakarų bankų. Užsienio kilmės kapitalo investavimo tvarką ir sąlygas nustato LR užsienio investicijų įstatymas. Kiti LR įstatymai tarptautinės Lietuvoje galiojančios sutartys.

Užsienio kilmės kapitalo investitoriais gali būti:

užsienio valstybių įmonės;

fiziniai asmenys.

Užsienio kilmės kapitalo formos:

piniginės lėšos laisvai konvertuojama valiuta arba Lietuvos nacionalinė valiuta – litais.

2. kilnojamas ir nekilnojamas turtas, pramoninė ir intelektualinė nuosavybė. Investuojant kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, intelektualią ir pramoninę nuosavybę reikia įvertinti laisvai konvertuojama valiuta ar Lietuvos nacionaline valiuta – litais. Valiutos atžvilgiu taikomas lito kursas, kuris paskelbtas įmones steigimo dieną.

Užsienio kilmės kapitalo investavimo būdai:

įsigyti Lietuvoje veikiančių įmonių akcijų arba įmonių įstatinio (nuosavo) kapitalo dalį.

steigiant įmonę (įsteigiant nustatyta tvarka ūkinį vienetą, tam tikrai ūkinei komerciniai veiklai)

steigti Lietuvoje dukterines įmones arba tapti jų valdytojomis.

atidaryti užsienio įmonių atstovybę. Atstovybės negali užsiimti ūkine komercine veikla.

Užsienio kilmės kapitalą galima investuoti į visas Lietuvos ekonomikos šakas, išskyrus tas, į kurias užsienio kapitalo investicijos yra draudžiamos dėl valstybės interesų arba ribojamos licenzijomis.

Licenzijomis gali būti ribojamas:

naudingų iškasenų eksploatavimas;

gydymo ir higienos įstaigų steigimas;

mokymo įstaigų steigimas.

Draudžiama:
susijusios su valstybės saugumo ir gynybos užtikrinimas;

narkotinių medžiagų ir psichotropinių m. gamyba, platinimas;

ginklų pardavinėjimas ir kt.

Investicijos gali turėti formas:

tiesioginis investavimas (šiuo atveju piniginės lėšos persiunčiamos tam tikro konkretaus pramonės objekto kūrimui);

netiesioginis( kai perkami vertybiniai popieriai, kurie apyvartoje duoda pelną);

humanitariniai tikslai (dažniausiai pelno nesiekiantis investavimas, kurį valdo vyriausybė)

Finansų tvarkytojas įmonėje turi spręsti 3 tipų problemas:

kokias ilgalaikes investicijas reikia daryti įmonėje?

kokiu būdu gauti pinigų šioms investicijoms?

kokias trumpalaikes investicijas reikia daryti?

Daugiausia paskolų yra suteikę tarptautinis valiutos fondas, pasaulio bankas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, ES, keli Japonijos bankai ir kiti. Paskolų galiojimo laikas nuo 1 m. iki neapibrėžto laiko, metinės palūkanos 2-15%. Investicijų efektyvumas yra apskaičiuojamas taip:

Investicijų efektyvumas = Gautas pelnas / Investicijų suma

Projekto finansavimas – tam tikrą ekonominio vieneto finansavimas kai skolintoją tenkina pradinis pinigų srautas ir pelnas.

Yra rengiami projektai:

individualūs

tipiniai

Paruošus projektus organizuojamas konkursas, kurio metu atrenkami geriausi.

Projektų įvertinimui naudojami 4 pagrindiniai būdai:

1. Atsipirkimo periodas

2. Grynoji esamoji vertė

3. Vidinis pelningumas

4. Modifikuota vidinė pelno norma

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 890 žodžiai iš 1777 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.