Vykio vietos apžiūra jos reikšmė tiriant kriminalinius nusikaltimus
5 (100%) 1 vote

Vykio vietos apžiūra jos reikšmė tiriant kriminalinius nusikaltimus

ĮVYKIO VIETOS APŽIŪRA

Kriminalistikos litratūroje įvykio vietos apžiūra apibūdinama įvairiai,

tačiau principinio skirtumo nėra, skirtumai dažniausiai būna redakcinio

pobūdžio:

“Įvykio vietos apžiūra – tai neatidėliotinas tardymo veiksmas,

susidedanti iš materialinių objektų esančių nusikaltimo įvykio vietoje

būklės ir savybių suvokimo, išstudijavimo ir fiksavimo, siekiant išaiškinti

buvusį įvykį, nusikaltėlio asmenybę, nusikaltimo motyvą ir kitų aplinkybių

priklausančių tiriant nusikaltimą“.

“Įvykio vietos apžiūra – nuodugni nusikaltimo vietos apžvalga ir

įrašymas į protokolą išimtų pėdsakų, nusikaltėlio paliktų įrankių, jo

sugadintų daiktų ir apskritai visa, kas gali turėti reikšmės nustatant patį

nusikaltimo faktą, taip pat nurodyti nusikaltėlį ir jį įkalinti.

Bet ko gero racionaliausiai įvykio vietos apžiūra apibūdinama taip:

“Įvykio vietos apžiūra – toks tardymo veiksmas, kurio metu

betarpiškai akivaizdžiai ištiriama ir užfiksuojama įvykio vieta, jos

aplinka, surandami, įtvirtinami ir paimami nusikaltimui ištirti reikalingi

objektai“.

Įvykio vietos apžiūra paprastai yra neatidėliotinas tardymo veiksmas,

atliekamas pradinėje nusikaltimo tyrimo stadijoje. Įvykio vietos apžiūros

organizatorius, vadovas ir tiesioginis vykdytojas yra tardytojas, bet

praktiškai apžiūrėti įvykio vietos dažniausiai vyksta ne tardytojai, o

kriminalinės policijos ar kiti pareigūnai.

Įvykio vieta kriminalistikoje – tai vieta, kurioje buvo padarytas

nusikaltimas (nužudymas, vagystė, plėšimas, išžaginimas ir kt.), ir vieta,

kurioje randama nusikaltimo įrankių, pėdsakų, daiktų ir kt. (pvz. lavono

kūno dalys, ginklas, kuriuo buvo nužudytas žmogus, pavogti daiktai ir kt.).

Ne visada įvairių pėdsakų ar nusikaltimo įrankių suradimo vieta būna

nusikaltimo padarymo vieta, t.y. jos ne visada sutampa, tačiau visais

atvejais tai bus įvykio vietos.

Aiškinant ir tiriant nusikaltimus, išskirtinę reikšmę turi įvykio

vietos apžiūra. Jos aktualumą ir svarbą nulemia tai, kad:

• apžiūros metu randama daug įvairių pėdsakų ir kitų materialių objektų.

Šie įkalčiai proceso metu yra nepakeičiami;

• gaunama per įvykio vietos apžiūrą informacija apie nusikaltimą ir jo

dalyvius pagal laiką dažniausiai yra artimesnė informacija gaunama iš

kitų šaltinių. Tad ji yra tiksliausia ir mažiausiai pakeista. Įvykio

vietoje dažniausiai galima stebėti tiesioginius nusikaltimo padarinius;

• apžiūrint įvykio vietą, galima rasti ne tik pėdsakus, bet ir gauti

informacijos apie įvykio situaciją, nusikaltimo padarymo mechanizmą,

nusikaltimo dalyvių veiksmus įvykio vietoje ir kt.;

• tik įvykio vietoje galima nustatyti tam tikras negatyvias aplinkybes;

3.

• kokybiška ir laiku atlikta įvykio vietos apžiūra sudaro geras prielaidas

greitai išaiškinti nusikaltimą, kryptingai pradėti tardymą, iškelti

pagrįstas versijas apie nusikaltimą ir nusikaltėlį;

• įvykio vietos apžiūros metu gauta informacija padeda operatyviai atlikti

procesinius ir kitus veiksmus, panaudoti orientacinę informaciją

nusikaltėlio paieškai ir sulaikymui;

• klaidos padarytos įvykio vietos apžiūros metu, dažnai būna lemiamos.

Neretai dėl nekokybiškos įvykio vietos apžiūros ar padarytų jos metu

klaidų nepavyksta įrodyti teisiamųjų kaltės.

• Įvykio vietos apžiūra nuo kitų tardymo veiksmų skiriasi tuo,

kad jos metu yra

• tiesiogiai ir akivaizdžiai ištiriama vieta. Tardytojas arba kitas

atliekantis įvykio vietos apžiūrą pareigūnas pats tiesiogiai išskiria

ir užfiksiuoja įvykio vietą. Taip jis susidaro vaizdą apie

nusikaltimą, jo mechanizmą, nusikaltimo situaciją ir kt. Todėl šis

tardymo veiksmas yra nepamainomas.

Įvykio vietos apžiūros tikslas – ištirti ją, išaiškinti koks

nusikaltimas padarytas,

kaip jis įvyko, nustatyti nukentėjusį ir surasti nusikaltėlį. Pagrindiniai

tikslai yra šie:

• nustatyti ir užfiksuoti nusikaltimo pėdsakus, rasti nusikaltimo

įrankius, kitus daiktinius įrodymus;

• nustatyti nusikaltimo padarymo mechanizmą, nusikaltimo būdą, įvykio

situaciją ir kitas labai reikšmingas bylai spręsti aplinkybes;

• surinkti pirminę orentacinę informaciją, leidžiančią iškelti

tardymo versijas, pradėti nusikaltėlio paiešką ir daryti kitus

neatidėliotinus tardymo veiksmus.Įvykio vietos apžiūros klasifikuojamos įvairiai. Pagal

atliekamų apžiūrųišsamumą ir kvalifikuotumą jos skirstomos į paprastas, kvalifikuotas ir

įvykio vietų tyrimus. Paprastas atlieka, kai nusikaltimai būna nesudėtingi,

dažnai akivaizdūs. Jų tikslas – užfiksuoti įvykio situaciją, akivaizdžius

pėdsakus ir kitus objektus. Paprastas apžiūras dažniausiai atlieka vienas

pareigūnas arba grupė pareigūnų nedalyvaujant specialistui.

Kvalifikuotas – esant sudėtingiems nusikaltimams, atlieka
visos

sudėties įvykio vietos tyrimo grupės, kuriose būna vienas ar keli įvairių

sričių specialistai.

Įvykio vietos tyrimas atliekamas, kai būna padaryti labai sudėtingi,

rezonansiniai nusikaltimai. Įvykio vietos tyrimo metu atliekami ne tik

kvalifikuotos apžiūros veiksmai, bet ir ištiriami atskiri objektai, jų

visuma ar netgi pati įvykio vietos situacija.

Atskirų nusikaltimų rūšių ypatumai nulemia ir jų apžiūrų atlikimo

specifiką, todėl įvykio vietų apžiūras galima klasifikuoti ir pagal

nusikaltimų rūšis.

Pagal eiliškumą apžiūros skirstomos į pirminę ir pakartotinę. Pirminė

apžiūra yra svarbiausia, nes tada pati įvykio situacija, esantys ten

pėdsakai ir kiti objektai būna mažiausiai pasikeitę nuo nusikalstamo įvykio

momento.

4.

Pakartotinė apžiūra atliekama toje pačioje vietoje, kurioje jau buvo

atlikta pirminė apžiūra. Ji atliekama tada, kai pirminė apžiūra buvo

atlikta netinkamai dėl blogų oro sąlygų, ar kad nebuvo reikiamų specialistų

arba dėl to, kad nebuvo panaudotos reikiamos techninės priemonės.

Atsižvelgiant į apimtį apžiūros sirstomos į pagrindinę ir papildomą.

Pagrindinė – tai pirminė apžiūra, kurios metu nagrinėjama viso įvykio

situacija, esantys ten pėdsakai ir objektai. Tam tikrais atvejais,

dažniausiai dėl to, kad neteisingai nustatytos įvykio vietos apžiūros

ribos, būtina apžiūrėti papildomai kokius nors objektus ar plotus,

neapžiūrėtus pagrindinės apžiūros metu.

Kad įvykio vietos apžiūra suteiktų daug ir tikslios informacijos apie

nusikaltimą, ji turi būti atliekama atsižvelgiant į šiuos bendruosius

taktinius principus:

1. Neatidėliotinumas. Įvykio vietos apžiūrą reikia atlikti tuojau pat

aptikus įvykį.

Uždelsus apžiūrą, gali dingti daug svarbių pėdsakų, kitų daiktinių įrodymų,

likti neišaiškintų svarbių nusikaltimo aplinkybių.

2. Bendras vadovavimas apžiūrai. Įvykio vietos apžiūroje paprastai

dalyvauja

daug žmonių: specialistai, tardytojai, operatyviniai darbuotojai ir kt.

Todėl šiam sudėtingam procesui būtinas bendras vadovavimas. Paprastai visai

apžiūrai vadovauja kvotėjas (tardytojas). Jis pats atlieka apžiūrą,

koordinuoja visų dalyvių veiksmus ir yra atsakingas už apžiūros rezultatus.

Visi apžiūros dalyviai, taip pat ir dalyvaujantys joje policininkai,

privalo jam paklusti.

3. Operatyvumas, visapusiškumas ir išsamumas. Įvykio vietoje

turi būti

apžiūrimi, tiriami ir fiksuojami visi pėdsakai, daiktiniai įrodymai, kitos

aplinkybės. Negalima teikti pirmenybės vienai kuriai nors versijai.

Subjektyvumas yra žalingas.

4. Planingumas. Tik tinkamai pasirengus, viską apžiūrėjus

nuosekliai pagal

apgalvotą planą, galimi geri rezultatai.

5. Kriminalistikos technikos ir kriminalistikos mokslo

rekomendacijų

panaudojimas. Panaudojus kriminalistikos techniką ir kriminalistikos mokslo

rekomendacijas, daug objektyviau, efektyviau ir išsamiau ištiriama įvykio

vieta ir užfiksuojami rezultatai.

Įvykio vietos apžiūros taktika. Kaip ir daugumos tardymo veiksmų,

įvykio vietos apžiūros taktiką sudaro trys etapai: pasirengimo, pagrindinis

ir baigiamasis.

Įvykio vietos pasirengimo etape išskiriamos dvi stadijos –

pasiruošimas prieš išvykstant į įvykio vietą ir pasiruošimas įvykio

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1213 žodžiai iš 4018 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.