Zmogaus lytiškumas
5 (100%) 1 vote

Zmogaus lytiškumas

ĮVADAS

Lytiškumas – tai dovana, kurią kiekvienas mūsų gavome, kad galėtume labiau išreikšti savo meilę kitiems. Tai dalis aktyvaus pagrindinio žmogaus siekio – poreikio mylėti ir būti mylimam. Lytiškumas apima visą eilę emocijų, minčių ir išraiškų (tokių kaip prisilietimas, apsikabinimas, susikabinimas rankomis) bei įvairius fizinius ir hormoninius procesus, vykstančius mūsų kūnuose. Lytiškumas taip pat turi dvasinį aspektą, nes jo dėka mes esame skatinami intymiau pažinti kitus žmones bei „pašaukti šiuo savo sugebėjimu išreikšti meilę, gyvenimą ir šventumą“.

Lytiškumo išgyvenimas yra tai, kaip mes elgiamės su šia dovana, kurią galime panaudoti neteisingai ar net piktnaudžiauti ja, jei mums nerūpės, kaip ji veiks kitus žmonės, arba galime panaudoti taip, kad lytiškumas atspindėtų mūsų žmogišką orumą.

Lytis – socialinis vyro ir moters apibūdinimas. Lytinis tapatumas – jausmas, jog esi vyras arba moteris. Lytinė tipizacija – vyriškojo ar moteriškojo lytinio tapatumo bei vaidmens įgijimas. Lytiniai vaidmenys – tikėtinas vyrų ir moterų elgesys.

LYTIŠKUMO SAMPRATA

Žmogaus lytiškumo supratimas apima ne tik hormonų ir kitų kūno pokyčius brendimo laikotarpiu, lytiškumas taip pat apima savo potraukių ir emocijų pažinimą, įvykius ir santykius, kuriuos patiriame per visą mūsų gyvenimą, tai, kaip vertiname save ir kitus. Reikia nepamiršti, kad nuo pat gimimo lytiškumas yra mūsų neatskiriama dalis, o ne kažkas, kas prasideda sulaukus trylikos metų. Žmogus pajutęs savo lytiškumą, tuo pačiu pajėgia supratsi ir tai, kad iki brendimo laikotarpio jis galėji išreikšti savo lytiškumą ir dažnai artimai suartėti visai be lytinių veiksmų. Tai prasidėjo jau isčiose ir yra iš dalies susiję su noru turėti ryšį su kitais. Pirmas žmogaus intymus ryšys yra su motina. Tai ryšys duodantis pagrindus prisirišti prie kitų žmonių rasės narių. Taigi iš natūralaus, vaikystėje įdiegto siekio turėti ryšį ir būti artimam su kitais, išsivysto kitas – noras intymiai suartėti įtvirtinant patikimą, pripildytą meilės ir pasitikėjimo ryšį. Tačiau dažnai atsitinka tai, kad ateina momentas, kai smegenims išsivysčius iki tam tikro lygio, pradeda veikti hipofizis, išlaisvinantis vieną pirmųjų „šėlstančių hormonų“ srautų, tarsi potvynis užplūstančių mus paauglystės metais. Kūnas pradeda greitai augti padidėja ir išryškėja lytiniai organai, vaikinų organizmuose padidėja hormono testosterono kiekis, merginių – estrogeno, ir visą laiką atrodo, tarsi į žmogaus smegenis būtų įrašyta nauja programa, bet nėra pakankamai atminties, kad galėtume ja naudotis.

Kadangi lytiškumas mūsų gyvenime yra iš tiesų labai galingas veiksnys, dažnai lengva pamiršti, kad tai yra mūsų visumos dalis. Lytiškumas – tai neatskiriama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Tai tarsi audinys iš daugybės siūlų. Ištraukus nors vieną siūlą, audinio sandara pasikeičia.

Lytiškumą sudaro žmogaus vertybės, įsitikinimai, požiūris į save kaip į vyrą ar moterį, į santykius su žmonėmis (per draugystę, prieraišumą, meilę, seksą); nuomonė apie save ir savo kūną; lytinę ir reprodukcinę sveikatą (mes atskiriame jas, nes žmogus lieka lytine būtybe ir tuomet, kai nenori ir negali turėti palikuonių); ir t.t. Žmogaus lytiškumo dalis yra jo elgsena – kaip jis elgiasi, kokius sprendimus priima lytiniame gyvenime.

ŽMOGAUS LYTIS

Psichologinis lyties aspektas.

Po daugelio atkliktų tyrimų psichologai priėjo išvados, kad lytis visiškai nesiskiria visuomeniškumu, įtaigumu, savigarba, siekų motyvacija, mokymusi mintinai, analitiniais įgūdžiais. Moterimi ir vyru ne tik gimstama, bet ir tampama: berniukai mokomi elgtis vyriškai, mergaitės – moteriškai. Vaikai patys siekia suvokti lytinį tapatumą. Vaikai pradeda suvokti save kaip mergaites ir berniukus nuo 1,5 iki 3 metų amžiaus. Lytiškai save identifikavę, jie stengiasi ir atitinkamai elgtis.

Psichinės lyties formavimasis vaikystėje. Žmogaus psichika, jausmai pradeda formuotis nuo pat gimimo. Kūdikiai pažįsta pasaulį daugiausia lytėdami (ypač burna) įvairius daiktus, mažyliui malonujausti prisilietimus, glostymus, mylavimą, tačiau šie dirgikliai sukelia vaikui visiškai kitokį pasitenkinimą nei suaugusiajam. Taip jis mokosi patirti aplinkinių švelnumą, rūpestį, meilę. Psichologiniais tyrimais įrodyta, kad kuo daugiau vaikas patirs švelnumo ir glamonių nuo pat lopšio, tuo jo psichika, jausmai ir protas bręs palankesnėje „dirvoje“. 2-3 metų vaikas dažnai supranta, kad jis – berniukas, o ji – mergaitė. 2-5 metais sustiprėja domėjimasis lyties organais, kuriuos maždaug 4-5 metų vaikai žaisdami dažnai nagrinėja. Apie 5-6 metus beveik visi vaikai supranta savo lyties nekintamumą, prasideda tam tikrų bruožų, būdingų vienai ar kitai lyčiai, suvokimas, apibendrinimas, atsiranda ir tam tikras su lytimi susijęs drovumas.

Lytiniai psichikos skirtumai. Žmogaus elgesys dažniausiai esti būdingas jo biologinei lyčiai. Genetiniai veiksniai turi daug reikšmės moters ir vyro psichikai. Tačiau vienos ar kitos lyties elgesio modelis ypač priklauso nuo laikmečio, kultūros ir tradicijų, net nuo visuomenės socialinio ir ekonominio lygio bei auklėjimo šeimoje. Juk tėvai sąmoningai
nuo pat lopšio šiek tiek kitaip elgiasi su skirtingų lyčių naujagimiais, skatina berniukus elgtis kitaip, mokina vaikus, kokie drabužiai, žaidimai, elgesio modelis yra „vyriški“, kokie – „moteriški“. Kadangi vyro ir moters anatomijos skirtumai akivaizdūs, nesąmoningai kiekvienas žmogus tikisi tam tikrų, abiejų lyčių, elgesio polinkių, mąstymo, jausmų ir kitų psichikos skirtumų. Lytiniai psichikos ypatumai bene labiausiai pradeda ryškėti prasidėjus brendimui. Tuomet formuojasi lytinis potraukis, dažniausiai galutinai nusisistovi ir lytinė orientacija, lytinis vaidmuo, tam tikros elgesio normos pagal savo biologinę lytį. Žmogui biologine prasme svarbiausia yra taisyklingas savo lyties suvokimas ir lytinė orientacija. Kita psichikos skirtumai nėra tokie svarbūs rūšiai išsaugoti ir pratęsti. Labai sunku tiksliai apibūdinti, kokie psichikos ypatumai, jausmai, mąstymas, elgesys ar polinkiai būdingesni vienai ar kitai lyčiai. Lyčių skirtumai:

Moterys:

• platesnė smegenų specializacija

• pasižymi didesne intuicija, stipresniais socialiniais ryšiais (vaikų globojime, karjeros pasirinikime), geriau supranta neverbalinius emocinius ženklus, anksčiau pradeda kalbėti

• jautresnės prisilietimui

• turi geriau išvystytą klausą ir uoslę

• priimant svarbius sprendimus reikalauja konsultacijos

• demokratiškesnės, globojančios, pagarbesnės, prisiderančios

• daugiau kalba apie privačias situacijas

• kalba joms reikalingą kontaktų užmezgimui

• mąsto analitiškai

• jautresnės

• maskuoja rivalizaciją

Vyrai:

• siauresnė smegenų specializacija

• geriau suvokia vaizdus ir erdvę

• geriau sprendžia matematinius uždavinius

• agresyvesni, valdingesni, labiau siekianti laimėjimų

• bendraudami labiau linkę išreikšti savo nuomonę

• greičiau linkę kieno nors draugiškumą suvokti kaip kvietimą lytiniam ryšiui

• jautresni vizualiniams seksualiniams dirgikliams

• rivalizuojantys

• kalba tvirati, mažiau šypsosi

Biologinis lyties aspektas.

Visuomenės nariai yra dviejų lyčių: moterys ir vyrai. Nediskutuotina, kad moterys ir vyrai skiriasi. Lytis turi fizinius požymius: genitalijas, kūno plaukuotumą, balso tembrą ir t.t. Moterys gali gimdyti ir savo kūdikius maitinti pienu, vyrai gali apvaisinti. Savo lyties suvokimas dažniausiai atitinka biologinę lytį, tačiau egzistuoja atvėjai, kai žmonės psichologiškai jaučiasi priklausantys kitai lyčiai (transeksualizmas) arba kai žmogaus kūnas turi abiejų lyčių požymius (hermafroditai) ir asmeniui reikia nuspręsti, kokiai lyčiai jis save priskiria. Kiekvienoje visuomenėje moterų ir vyrų idealus elgesys suvokiamas skirtingai t.y.biologinis skirtingumas atsispindi kultūroje. Moteris dažniausiai suvokiama kaip silpna, pasyvi, paklusni, kuriai reikia paramos, o vyras – kaip stiprus, galintis globoti, aktyvus ir linkęs vadovauti.

Lytis – tai požymių, nuo kurių priklauso dauginimasis ir giminės, rūšies pratęsimas, visuma. Šie požymiai vadinami lytiniais. Lytiniai požymiai esti pirminiai – tai lytinės liaukos, gaminančios lytines ląsteles ir hormonus, bei antriniai – kūno sudėjimas, tam tikras plaukuotumas, krūtų susiformavimas, balso tembro ypatumai, funkcinių rodiklių ir psichikos skirtybės. Pirminiai lytiniai požymiai jau būna ką tik gimus (pirmiausia naujagimio lytį nustatome pagal jo lyties organus), o antriniai lytiniai požymiai pradeda ypač ryškėti brendimo metu. Beje, lyties organai visiškai susifromuoja taip pat tik per lytinį brendimą. Pagal lytinius požymius skiriame moteriškąją ir vyriškąją lytį. Manoma, kad individai esti dviejų lyčių, nes taip yra saugiau ir patogiau, ir geriau pratęsti giminę bei išsaugoti palikuonis.

Lytis – tai visuma savybių, kurie atskiria moteriškus ir vyriškus individus. Išskiriama:

a) chromosominė lytis – priklauso nuo paveldimų chromosomų. Būsimo individo lytis nulemiama apvaisinimo metu, kai susilieja moters ir vyro lytinių ląstelių branduoliai. Žmogaus organizmas sudarytas iš milijonų ląstelių. Svarbiausia ląstelės dalis, lemiantį paveldėjimą, yra branduolys, kuriame yra 23 poros chromosomų. Viena tos pačios poros chromosoma paveldėta iš motinos, kita – iš tėvo. Kiekvienoje ląstelėje yra viena pora lytinių chromosomų. Moters lytinių chromosomų porą sudaro dvi X chromosomos, o vyro – Viena X ir viena Y chromosoma. Bręstant vyrų ir moterų lytinėms ląstelėms, chromosomų rinkinys dalijasi taip, kad į subrendusią lytinę ląstelę atsitiktinai patenka tik viena (arba motinos, arba tėvo) iš dviejų tos pačios piros chromosomų. Todėl dviejose subrendusiose moters lytinėse ląstelėse kiaušialąstėse yra poviena X chromosoma, o subrebdusiose spermatozoidose viename yra X, o kitame Y chromosoma. Jeigu kiaušialąstę apvaisins spermatozoidas su X lytine chromosoma, užsimegs moteriškos lyties gemalas, o jeigu su Y – vyriškos. Taigi vaiko lytį lemia tėvo spermatozoidai. Susijungus lytinių ląstelių branduoliams, apvaisinimas baigiasi.tai pirmasis lyties formavimosi tarpsnis.1 pav. Lytinės chromosomos lemia biologinę žmogaus lytį

b) gonadinė lytis – priklauso nuo lytinių gonadų buvimo. Augant gemalui chromosominė lytis esti atsakinga už lytinių liaukų (gonadų) bei kitų lyties organų išsirutuliojimą, kitus lytinius požymius,
augimo ir brendimo greitį. Taip susiformuoja gonadinė lytis (svarbiausia – tai skirtingos lytinės liaukos ir kiti lyties organai). Šis lyties tobulėjimo tarpsnis baigiasi tik visiškai subrendus lyties organams (pasibaigus lytiniam brendimui). Svarbiausia vyro lytinė liauka – sėklidė, o moters – kiaušidė. Sėklidė gamina vyriškus, o kiaušidė – moteriškus lytinius hormonus, kurie lemia antrinių lytinių požymių susiformavimą.

c) somatinė lytis – priklauso nuo turimų lytinių organų. Jau naujagimių mergaičių organizmas šiek tiek skiriasi nuo berniukų: vidutiniškai berniukai gimsta 1-2 cm didesni bei 200-300g sunkesni. Tačiau didžiausi kūno lytiniai skirtumai išruškėja tik lytinio brendimo metu. Tuomet tikrose kūno vietose pradeda augti plaukai, mergaitėms dygsta krūtys, ryškėja balso tembro, kūno sudėjimo, proporcijų, figūros skirtybės. Taip susiformuoja somatinė lytis. d) hormoninė lytis – ši lyties rūšis susijusi su organizmo metabolizmu. Ją sąlygoja išskiriamų lytinių hormonų kiekis ir kokybė, kurie apibūdina lytinių bruožų vystymąsi. Vyriškos lytinė liaukos (sėklidės) ir moteriškos lytinės liaukos (kiaušidės) išskiria kaip ir vyriškus hormonus – androgenus, taip ir moteriškus hormonus – estrogenus. Narmaliai išsivysčiusiame moteriškame organizme kiaušidės produkuoja daugiau estrogenų negu androgenų, normaliai išsivysčiusiame vyrų organizme sėklidės produkuoja daugiau androgenų negu estrogenų. Papildomai androgenus produkuoja antinksčių žievė. Estrogenų ir androgenų proporcija organizme apibūdina hormoninę lytį.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1848 žodžiai iš 6145 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.