Individualios įmonės verslo planas
5 (100%) 1 vote

Individualios įmonės verslo planas

Vilkaviškio “Aušros” vid-mok.

Verslo planas

UAB “Liepuva” steigimui

Verslo planą parengė:

12Rf klasės mokinys

Egidijus Astrauskas

Vilkaviškis 2004

Turinys

1. Santrauka

………………………………………………………………..

……………………………3

2. Verslo aprašymas

………………………………………………………………..

………………..4

3. Marketingas

………………………………………………………………..

………………………..5

1. Rinkos apžvalga

2. Konkurentų apžvalga

3. Pardavimų prognozė

4. Gamyba

………………………………………………………………..

………………………………8

5. Vadyba

………………………………………………………………..

……………………………..10

6. Rizikos įvertinimas

………………………………………………………………..

…………….11

7. Finansai

………………………………………………………………..

…………………………….12

8. Ekologija

………………………………………………………………..

…………………………..14

9. Pagridinis darbų

grafikas…………………………………………………………

………….15

10. Literatūra ir šaltiniai

………………………………………………………………..

…………16

1.Santrauka

Šiuo metu medienos apdirbimo verslas Lietuvoje labai populiarus. Jis turi

perspektyvas, nes medienos gaminių paklausa mūsų krašte visda buvo

pakankamai didelė.

Uždaroji akcinė bendrovė “Liepuva” perdirbs “žalią” medieną ir gamins

aukštos kokybės parketlentes, apdailos lenteles, duris langus ir kitus

medžio gaminius. Pagrindiniai šių gaminių pirkėjai turėtų būti pasiturintys

bei vidutines pajamas gaunantys žmonės, taip pat statybos bendrovės. Su

statybos bendrove “Acme” jau sudarytas žodinis susitarimas dėl mūsų

produkcijos pirkimo. Šieims gaminiams pagaminti bendrovė ketina įsigyti

imonės “Kasparas” įrengimus. Benrovė įsikurs Vilkaviškio rajone esančiame

Alvito kaime turimuose pastauose. Su šia vieta yra puikus suissiekimas nuo

pagrindinių kelių.

Bendras projekto finansavimo poreikis yra 1100 tūkst. litų. Projektą

numatoma finanasuoti paimant ilgalaikią 900 tūkst. litų paskolą, kurią

reikės grąžinti per 10 metus, mokant po 7 % metinių palūkanų. Taip pat

gaunamos lėšos iš investuotojo, kurios sudaro 180 tūkst. Litų bei 20 tūkst.

Litų bendrovės įstatinis kapitalas. Kaip garantas bankui bus įkeistas visas

gamybinis kompleksas.

UAB”Liepuva” žada produkciją pardavinėti keliais būdais: tiesiogiai ją

pristatant pirkėjams, tam bendrovė turės nedidelį autoparką, kita dalis

produkcijos bus realizuojama per parduotuves.

Numatoma, kad bendrovėje dirbs 27 žmonės.

2.Verslo aprašymas

Sumanymo esmė:

Kokybiškų apdailos lentelių, parketlenčių, langų, durų gamyba. Medžio

apdailos dirbiniai numatomi tik geros ir aukštos kokybės. Kad kokybė

atitiktų “vakarietiškus” standartus, numatoma įsigyti vokečių gamybos

įrenginius.

Verslo tikslai:

Pagrindinis būsimos įmonės tikslas yra įsitvirtinti rinkoje ir tuo pačiu,

sukuriant darbo vietas, užtikrinti darbininkam stabilų pragyvenimo

šaltinį.

Verslo šaka:

Didelę Lietuvos dalį užima miškai, todėl čia nuo seno buvo gaminami įvairūs

medžio dirbiniai. Tačiau dideliems medžio apdirbimo kombinatams

prisitaikyti prie rinkos sąlygų buvo sunku ir daugelis jų yra gan sunkioje

būklėje. Taip yra todėl, kad yra smarkiai pasenę ir taip nekokybiški

įrengimai, be to nelanksti valdymo sistema, kuri neleidžia greitai reaguoti

į pasikeitimus. Mažoms medžio apdirbimo sekėsi geriau: įkurta apie 500 mažų

medžio apgirbimo įmonių, veikia apie 200 nedidelių lentpjūvių.

Verslo galimybės:

Įrengus medžio apdirbimo cechą, kuriame bus “vakarietiška” įranga,

pasirinkus bei apmokius personalą, bus pasiekta aukšta
gaminių kokybė ir jų

įvairovė. Didelis dėmesys bus skiriamas marketingui.

Sumanymo privalumai:

Ekonominė krizė Lietuvoje jau baigiasi, tai reiškia, kad vėl pradeda didėti

statybos apimtys, kuriasi naujos įmonės. Čia atsiranda didelė rinka medžio

gaminiams. Dabartiniu metu didelė dalis gaminamų medžio dirbinių yra gana

prastos kokybės ir nelabai dielio asortimento. Mūsų gaminama produkcija bus

geros kokybės, nemažo asortimento, todėl dabar firmai yra palankus momentas

užimti dalį šios rinkos.

Produkto aprašymas:

Bus gaminamos parketlentės, įvairios apdailos lentelės, grindlentės, durys,

langai.

Numatomos kelių standartų parketlentės; plataus asortimento apdailos

lentelės: tai įvairių profilių dailylentės, apdailos juostelės luboms,

grindims, durims. Bus įmanoma pagaminti daugiau kaip 900 skirtingų

profilių.

3.Marketingas

1. Rinkos apžvalga

Medžio apdailos gaminių, langų, durų ir parketlenčių vartotojai – tai

organizacijos statančios ir įrengenčios pastatus biurams ir gyvenimui;

privatūs asmenys statantys namus. Daugelis tarybiniais metais statytų namų

yra pasenę, tiagi atsiranda klietai norintys pasikeisti langus, duris,

įsirengti naują medžio apdailą savo butuose. Kuriasi naujos įmonės, kurios

rūpinasi savo patalpų išvaizda – medžio apdaila suteikia jaukumo, solidumo

atspalvį, taigi tai taip pat mūsų būsimi klientai.

Kad būtų pakankamas apkrovimas darbu, lentpjūvėje bus atliekami užsakymai

medienos supjovimui, džiovinimui (pagrindinė dalis supjaunamo ir

išdžiovinamo medžio bus naudojama mūsų medžio gaminių gamyboje); čia mūsų

vartotojai bus įmonės ir organizacijos, pavieniai asmenys, užsiimantys

medžio apdirbimu.

2. Konkurentų apžvalga

Įmonės pagrindiniai konkurentai yra vietiniai gamintojai ir nedidele dalimi

analogiškus gaminius im,portuojančios įmonės. Svarbiausi konkurentai – tai

vietinės pramonės specelizuotos įmonės, tačiau kaip buvo minėta jų

produkcija neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Tą patį galima būtų

pasakyti ir apie daugelį mažų individualiųįmonių užsiimančių panašia

veikla. Jų gaminiai gal ir yra kiek pigesni už numatomas mūsų įmonės

kainas, tačiau kokybės požiūriu mes juos smarkiai lenksime.

Vakarų įmonių gaminių kaina bus aukštesnė už mūsų produkto kainą apie 20 –

40 %, todėl didelės konkurencijos neturėtų sudaryti.

Medžio pjovomo bei džiovinimo kainos bus panašios kaip ir kitose Lietuvos

lentpjūvėse, be to reiktų pastebėti, kad tai nebus pagrindinė įmonės

veikla. Šiomis paslaugomis siekiama tik sukurti pakankamą apkrovimą

įmoneje.

Taip pat numatoma taikyti lanksčią prekybos sistemą: dalis produkcijos bus

betarpiškai patiekiama pirkėjui, dalis realizuojama per parduotuves. Tai

vėlgi turėtų padidinti įmonės konkurentabilumą rinkoje.

Dar vienas išskirentis mūsų įmonės bruožas turėtų būti itin aukštos kokybės

individualių užsakymų patenkinimas bei numatomos teikti garantijos, t. y.

pakeisti gaminius kuriuose bus aptikti defektai.

Neatsilikti nuo konkurentų padės nuolatinis gaminių reklamavimas per

masines informavimo priemones. Numatoma dalyvauti įvairiose mugėse bei

parodose. Bus leidžiami produkcijos bukletai.

3. Pardavimų prognozė

Dabartiniu metu numatomi du pagrindiniai vartotojų segmentai. Pirmajam

tinka siūlomo asortimento normaios (neypatingai aukštos) kokybės, tačiau

vidutinių kainų gaminiai. Antrajam segmentui svarbus gaminio išskirtinumas,

be to jo negądina aukšta gaminio kaina.

Taigi pirmajam segmentui būtų priskiriamos smulkios privačios įmonės,

valstybinės organizacijos bei pavieniai asmenys, antrajam – užsienio

įmonės, jų filialai, stambesnės vietinės įmonės bei turtingi pavieniai

asmenys. Šiuometu yra didesnis pirmasis segmentas, bet numatomas ir antrojo

augimas.

Kad susidarytų aiškesnis mūsų planuojamos medžio apdirbimo produkcijos

vaizdas rinkoje, panagrinėsime atskirai pagal numatomų gaminių rūšis.

Medžio supjovimas ir džiovinimas. Šiuo metu yra apie 200 mažo pajėgumo

lentpjūvių, t.y. jų darbo apimtis neviršija 20 m³ “žalio” medžio supjovimo

per dieną. Šios lentpjūvės dirba senais įrengimais, tačiau pilnai apkrautos

darbu. Taigi šiuo metu konkurencija bus minimali, o vėliau atsiradus

daugiau stambesnių ir modernesnių letpjūvių mes jau būsime užsiėmę savo

dalį rinkos. Be to paleidus medžio apdirbimo cechą bus mažiau atliekama

užsakymų lentpjūvėje, nes daug supjaunamo medžio bus panaudujama vietinėje

gamyboje.

Medžio apdailos gaminiai. Dabartiniu metu pagrindiniai medžio apdailos

gamintojai yra namų statybos kombinatai, tačiau jie savo produciją

suvartoja ir praktiškai neparduoda. Yra įsikūrę nemažai smulkių medžio

apdirbimo įmonių ir dar daugiau dirba pavienių asmenų, tačiau dėl prastos

jų gaminių kokybės jie nėra tikri mūsų onkurentai, nes numatome užimti kitą

rinkos
segmento dalį. Taigi mūsų aukštos kokybės produktas turės ryškų

pranašumą, tad planuojama pilnai ar beveik pilnai parduoti šią produkciją.

Durys ir langai. Šių gamnių mesa numatome didžiausią konkurenciją. Šiuo

metu duris ir langus gamina daug akcinių bendrovių, o “Pannevėžio medžio

apdirbimo kombinatas” įkūrė naują liniją langų gamybai. Todėl numatoma

sąlyginai nedidelė šios produkcijos dalis mūsų įmonėje, bet šią dalį manome

kasmet didinti. Tai turėtų vykti pastovių klientų (stayba užsiimančios

įmonės) dėka, kuriems bus patogiau pirkti langus ir duris iš to paties

tiekėjo, kuris pateikia medžio apdailos gaminius.

Medžio gaminių rinkos vystimosi prognozė 2005-2009 metams pateikta 3.1.

lentelėje ir grafike 3.1.

3.1. lentelė

Medžio gaminių rinkos vystymosi prognozė Lietuvoje(grynasis pelnas)

| |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |

|Rinkos pardavimai, tūks. |1800 |1850 |1870 |1880 |1875 |

|Lt. | | | | | |

|Kitimo tempai % | |6.25 |2.4 |1.1 |-0.6 |

Iš prognozės matosi smarkus augimas 2006 metais, kai bus išeita iš

ekonominės krizės ir prasidės bendras šalies ūkio augimas. Apie 2009 metus

padėtis stabilizuosis ir medžio gaminių rinka gali labai nežymiai sumažėti.

3.1. grafikas

[pic]

4.Gamyba ir technologija

Gamybos vieta. Šis kompleksas numatomas kurti Klaipėdos rajone, Trakių

kaime.

Numatona tokia pastatų paskirtis:

• 800m² ir 550m² – medžio apdirbimo cechui;

• 320m², 265m² ir 175m² žaliavų bei produkcijos sandeliavimui;

• 340m² mechaninės dirbtuvės bei garažas.

Gamybiniai padaliniai. Medžio apdirbimo ceche numatomi tokie gamųybiniai

padaliniai: lentpjūvė, medžio džiovykla, parketo linija, medžio apdailos

gaminių linija, dažymo ir lakavimo padalinys, pakavimo padalinys.

Technologija. Pirmaisiais, 2005 metais bus įrengta ir paleista lentpjūvė ir

džiovyklos, todėl šiais metais bus priimami užsakymai apvalaus medžio

supjovimui ir džiovinimui. 2006 metais ir vėlesniais, kai bus paleisti visi

medžio cecho padaliniai, nimatoma tokia medžio produkcijos gamybos

technologija: lentpjūvėje bus atliekamas apvalaus medžio apdorojimas ir

supjovimas, toliau supjauta mediena džiovinama tradicinėse ar vakuminėse

džiovyklose. Dalis išdžiovintos medienos naudojama parketlenčių gamybai,

kita langams, durims apdailos lentelių gamybai. Kai kurie medžio gaminiai

bus dažomi ar lakuojami, vėkiau pakuojami.

Numatoma, kad didžioji dalis gaminių nebus sandeliuojama, o tiekiama

tiesiai vartotojams: dalis produkcijos bus išvežama mūsų transportu ir

pristatoma pagal kliento nurodytą adresą, kitą dalį produkcijos užsakovai

atsiims tiesiai iš mūsų.

Dėl įvairių priežąsčių dalį gaminių gali tekti sadėliuoti, tam bus įrengti

sandėliai. Medžio atliekos bus naudojamos kaip kuras.

Technologinė įranga. Medžio apdirbimo cechui bus reikalinga tokia įranga:

gateriai, džiovyklos, parketo linijos įranga, įvairios medžio apdirbimo

staklės, ventiliatoriai ir vėdinimo sisitema, katilas, dažymo bei pakavimo

įranga, be minėtos įrangos bus reikalingi smulkūs įrankių komplektai,

galandinimo įranga.

Gamybiniai pajėgumai. Numatoma, kad įmonė dirbs apie 90% savo maksimaliu

pajėgumu. Priklausomai nuo produkcijos pareikalavimo rinkoje, kai kurie

medžio apdirbimo barai bus apkraunami maksimaliai, tuo tarpu mažiau

apkraunant kitus padalinius. Kaip jau buvo minėta, 2005 metais pradės

dirbti lentpjūvė ir džiovyklos, čia darbas bus vidutiniais pajėgumais.

Numatoma dirbti dviem pamainomis, taigi paroje bus dirbama 16 valandų,

išskyrus džiovyklas, kurios dirbs visą parą.

Žaliavos ir medžiagos. Pagrindinė žaliava – tai spygliuočių bei lapuočių

mediena. Pirmais pilnai ir dalinai antrais mūsų įmonės darbo metais mediena

bus apsirūpinama iš Lietuvos, tačiau vėliau didžiąją dalį teks pirkti iš

Rusijos, Ukrainos ar Baltarusijos. Šiuo metu mus pilnai tenkina kaina kuria

bus pristatoma mediena, bet apsidrausdami į savo skaičiavimus mes įtraukėme

kainą kiekvienais metais truputį aukštesnę.

Medžiagos pakavimui bus perkamos iš įmonės, kurioje bus perkami pakavimo

įrenginiai.

Kaštai. Visus būsimus įmonės kaštus galima suskirstyti į dvi grupes:

• gamybos kaštai,

• veiklos kaštai.

Į gamybos kaštų grupę įtraukiami žaliavų ir medžiagų pirkimo, energijos

gamybai, gamybinių darbuotuojų garbo apmokėjimo, trasporto ir kiti kaštai

(gamybinių pastatų, įrengimų išlaikymo, remonto ir pan. kaštai). Veiklos

kaštus sudaro išlaidos valddymo personalui išlaikyti, komandituotėms,

draudimui, marketingui it kt.

5.Vadyba

Savininkai ir valdytojai.Yra du bendrovės
tai Egidijus

Astrauskas (bendrovės įkūrėjas) ir Tomas Barkauskas.

Egidijus Astrauskas turi 80% bendrovės akcijų ir dirba įmonės direktoriaus

pavaduotoju komercijai. Tomas Barkauskas turi 20% bendrovės akcijų ir

dirba įmmonės generaliniu direktoriumi. Įmonės buhalteris yra Nerijus

Gulbickas, kuris baigė VU Ekonomikos fakultetą. Direktoriaus pavaduotojas

gamybai yra Julius Simanavičius, baigęs VGTU.

Taigi pagrindinis bendrovės sąvininkas ir jos įkūrėjas dirba organizacinį

darbą, stebi rinką ir jos pokyčius. Turi pakankamai savybių reikalingų

šiame darbe kur reikia dažnai bendrauti su žmonėmis.

Viso bendrovėje sukurta 20 darbo vietų, taigi matome , kad tai nedidelė

įmonė.

Įmonės vadovybės schema

[pic]

6.Rizikos įvertinimas

Dabartiniu metu Lietuvoje daug verslininkų užsiima medienos apdirbimo

verslu, bet kaip jau minėjome daugelis šių įmonių gamina nepakankamai

aukštos kokybės medieną, tad mūsų įmonei neturėtų kelti didelių problemų,

bet jokiu būdu negalima atsipalaiduoti ir manyti ,kad jie mums nėra

pakankamai rimti konkurentai.

Taip pat rizika kyla ir dėl to, kad įmonės įkuurėjams trūksta patirties

vadovaujant nuosavam verslui, tačiau su sunkumais šioje srityje bus

susidorota. Taip galilme teigti, nes vadovai yra pabaigę atitinkamas

studijas Lietuvos universitetuose ir yra pakankamai kompetetingi.

Pagrindinė rizika galėtų kilti pasikeitus politinei situacijai Lietuvoje,

bet kol kas tai numatyti sunku.Gali mokesčių pasikeitimai galėtų padaryti

neigiamą įtaką įmonės veiklai. Bet ryškių pokyčių neturėtų įvykti.

7. Finanasai

Projekto finansavimo poreikis ir šaltinai

|Lėšų poreikis |Suma |Finansavimo |Suma |

| |Tūkst. |šaltiniai |Tūkst.|

| |litų | |litų |

|Ilgalaikiam turtui | |Vidiniai | |

|įsigyti: Žemei | |šaltiniai: | |

|Pastatams Įrengimams|450 |Akcinis |20 |

|ir mašinoms | |kapitalas | |

|Transporto | |Pelnas | |

|priemonėms | | | |

|Trumpalaikiam turtui| |Išoriniai | |

|įsigyti: Atsargoms |350 |šaltiniai: |900 |

| | |Ilgalaikės | |

| | |paskolos | |

|Statybos ir remonto |240 |Trumpalaikės |180 |

|darbų sąnaudos | |paskolos | |

|Iš viso |1040 |Iš viso |1100 |

Pinigų srautų prognozė tūkst.litų

|Straipsniai Laikotarpis |2005|2006|2007|2008|2009|

|GAUTA PINIGŲ |3316|3439|3475|3541|3590|

|1. Grynasis pelnas |1800|1850|1870|1880|1875|

|2. Nusidėvėjimas (amortizacija) |100 |150 |200 |250 |300 |

|3. Kitos pinigų įplaukos iš |250 |300 |350 |400 |450 |

|pagrindinės veiklos | | | | | |

|Iš viso iš pagrindinės veiklos |2150|2300|2420|2530|2625|

|1 . Gavus palūkanas ir dividendus |250 |275 |280 |285 |280 |

|2. Pardavus išleistas akcijas |450 |500 |500 |450 |450 |

|3. Pardavus obligacijas ir kitus |250 |290 |195 |195 |165 |

|vertybinius popierius | | | | | |

|4. . Kitos pinigų įplaukos iš |216 |74 |80 |81 |70 |

|finansinės ir investicinės veiklos | | | | | |

|Iš viso iš finansinės ir |1166|1139|1055|1011|965 |

|investicinės veiklos | | | | | |

|IŠLEISTA PINIGŲ |1516|1589|1605|1661|1715|

|1. įsiskolinimo tiekėjams |65 |60 |70 |75 |80 |

|sumažėjimas | | | | | |

|2. Grąžinus paskolas |75 |85 |90 |100 |95 |

|3. Kitos pinigų išlaidos |5 |25 |30 |10 |70 |

|pagrindinei veiklai | | | | | |

|4 Nupirkus ilgalaikį turtą |255 |200 |150 |180 |160 |

|5. Išmokėjus dividendus |95 |100 |105 |110 |105 |

|6. Sanaudos |1021|1119|1160|1186|1205|

Sąnaudų prognozė tūkst.litų

|Sąnaudų straipsniai Laikotarpis |2005 |2006|2007|2008|2009|

|Gamybos (kintamosios sąnaudos) |617 |706,|741,|751,|761,|

| | |6 |6 |6 |6 |

|1 . Žaliavoms ir medžiagoms, |300 |350 |380 |380 |390 |

|sunaudotoms produkcijai pagaminti | | | | | |

|2. Tiesioginiam darbo užmokesčiui (jei |220,8|243,|243,|243,|243,|

|keičiasi priklausomai nuo gamybos | |6 |6 |6 |6 |

|apimties, pvz., darbininkų vienetininkų| | | | | |

|) | | | | | |

|3. Soc. Draudimui (30% nuo tiesioginio |66,2 |73 |73 |73 |73 |

|darbo užmokesčio) | | | | | |

|4. Sąnaudos elektros energijai, |15 |15 |15 |15 |15 |

|šildymui ir vandeniui (jei ne buitinėms| | | | | |

|reikmėms) | | | | |
|

|5. (rengimų nusidėvėjimui (jei |10 |15 |20 |25 |30 |

|skaičiuojama produkcijos metodu) | | | | | |

|6. Kitos sąnaudos |5 |10 |10 |15 |10 |

|Administracinės (pastoviosios sąnaudos)|339,6|353,|357,|372,|387,|

| | |8 |8 |8 |8 |

|1. Administracijos darbo užmokesčiui |93,6 |96 |96 |96 |96 |

|2. Soc. draudimui 30% |28 |28,8|28,8|28,8|28,8|

|3. Remontui ir eksploatacijai |15 |20 |20 |25 |30 |

|4. Transporto sąnaudos (jei ne prekėms |20 |20 |15 |15 |20 |

|išvežioti) | | | | | |

|5. Draudimui |15 |15 |15 |15 |15 |

|6. Juridinėms paslaugoms |5 |5 |5 |5 |5 |

|7. Mokesčiams (žemės, kelių, nuomos) |60 |65 |65 |70 |70 |

|8. Elektros energijai (buitiniam |20 |25 |25 |30 |35 |

|apšvietimui) | | | | | |

|9. Komunalinės sąnaudos (vanduo, |10 |10 |15 |10 |15 |

|šiukšlių išvežimas) | | | | | |

|10. Palūkanoms už kreditus |63 |64 |63 |63 |63 |

|11 . Kitos sąnaudos ir marketingas |10 |5 |10 |15 |10 |

|Pardavimų (realizavimo sąnaudos) |65,2 |58,8|60,8|61,8|55,8|

|1 . Rėmimui (reklamai, pardavimų |25 |20 |20 |15 |15 |

|skatinimui) | | | | | |

|2. Ryšiams ir komunikacijoms |10 |12 |11 |15 |10 |

|(telefonui, faksui) | | | | | |

|3. Pardavėjų darbo užmokesčiui |15,6 |16,8|16,8|16,8|16,8|

|4. Soc. draudimui (30% pardavėjų darbo |4,6 |5 |5 |5 |5 |

|užmokesčio) | | | | | |

|5. Kitos sąnaudos |10 |5 |8 |10 |9 |

8. Ekologija

Įmonė garantuoja kad ekalogijai žalos nepadarys o jei taip ir butų, žala

būtų minimali, nes įmonė UAB“Liepuva“ įrenginius pirks naujus ir labai

kokybiškus, visa įranga kurę ketina pirkti yra vertinama pasaulyje. Įmonė

nesieke ko daugiau uždirpti musų ekologijos sąskaita. Įmonė sieke, kad ji

būtų vertinama visoje Europoje savo kokybe, ekologiškumu ir patikimumu. Net

transportas bus perkamas ne senesnis kaip 5 metų. Žmonės bus kvolifikuoti

kad gerai atliktų savo darbą ir kad ko mažiau įvyktų nelaimingų atcitikimų.

9. Pagrindinis darbų grafikas

|Buhalteris|800 – |800 – |800 – |800 – 1700 |800 – 1600|800 – |Laisva |

| |1700 |1700 |1700 | | |1400 | |

|Pavaduotoj|800 – |800 – |800 – |800 – 1700 |800 – 1600|800 – |Laisva |

|as gamybai|1700 |1700 |1700 | | |1400 | |

|Pavaduotoj|800 – |800 – |800 – |800 – 1700 |800 – 1600|800 – |Laisva |

|as |1700 |1700 |1700 | | |1400 | |

|komercijai| | | | | | | |

|Apsaugos |800 – |800 – |800 – |800 – 1700 |800 – 1600|800 – |800 – |

|viršininka|1700 |1700 |1700 | | |1400 |1300 |

|s | | | | | | | |

|Apsauginia| | | | | | | |

|i: | | | | | | | |

|Pirma |800 – |800 – |2000 – |2000 – 800 |800 – 2000|2000 – |800 – |

|pamaina |2000 |2000 |800 | | |800 |2000 |

| | | | | | | |Kas |

| | | | | | | |antrą |

| | | | | | | |savaitę |

|Antra |2000 – |2000 – |800 – |800 – 2000 |2000 – 800|800 – |2000 – |

|pamaina |800 |800 |2000 | | |2000 |800 |

| | | | | | | |Kas |

| | | | | | | |antrą |

| | | | | | | |savaitę |

|Darbininka| | | | | | | |

|i: | | | | | | | |

|Pirma |800 – |800 – |2000 – |2000 – 800 |800 – 2000|2000 – |Laisva |

|pamaina |2000 |2000 |800 | | |800 | |

|Antra |2000 – |2000 – |800 – |800 – 2000 |2000 – 800|800 – |Laisva |

|pamaina |800 |800 |2000 | | |2000 | |

Atlyginimai

|Generalinis direktorius |1700 |

|Buhalteris |1400* |

|Pavaduotojas komercijai |1300* |

|Pavaduotojas Gamybai |1300* |

|Apsaugos viršininkas |1100* |

|Apsauginiai |900 |

|Darbininkai |950* |

*Neturintiems jokių nuobaudų ar nusižengimų atlyginimas padidės po metų 100

lt.

Darbuotojų skaičius

|Generalinis direktorius |1 |

|Buhalteris |1 |

|Pavaduotojas komercijai |1 |

|Pavaduotojas Gamybai |1 |

|Apsaugos viršininkas |1 |

|Apsauginiai |4 |

|Darbininkai |18 |

Literatūra ir šaltiniai

• Andrius Jovaiša, “Kaip parengti verslo planą”. – Vilnius, Pačiolis,

1997

• “Verlo žinių” interneto puslapis www.vz.lt

———————–

apsaugininkai

Apsaugos viršininkas

Darbininkai

Buhalteris

Pavaduotojas komercijai

2005 2006 2007 2008 2009

Pavaduotojas gamybai

Generalinis direktorius