Individualios įmonės verslo planas
5 (100%) 1 vote

Individualios įmonės verslo planas

1121

Vilkaviškio “Aušros” vid-mok.

Verslo planas

UAB “Liepuva” steigimui

Verslo planą parengė:

12Rf klasės mokinys

Egidijus Astrauskas

Vilkaviškis 2004

Turinys

1. Santrauka

………………………………………………………………..

……………………………3

2. Verslo aprašymas

………………………………………………………………..

………………..4

3. Marketingas

………………………………………………………………..

………………………..5

1. Rinkos apžvalga

2. Konkurentų apžvalga

3. Pardavimų prognozė

4. Gamyba

………………………………………………………………..

………………………………8

5. Vadyba

………………………………………………………………..

……………………………..10

6. Rizikos įvertinimas

………………………………………………………………..

…………….11

7. Finansai

………………………………………………………………..

…………………………….12

8. Ekologija

………………………………………………………………..

…………………………..14

9. Pagridinis darbų

grafikas…………………………………………………………

………….15

10. Literatūra ir šaltiniai

………………………………………………………………..

…………16

1.Santrauka

Šiuo metu medienos apdirbimo verslas Lietuvoje labai populiarus. Jis turi

perspektyvas, nes medienos gaminių paklausa mūsų krašte visda buvo

pakankamai didelė.

Uždaroji akcinė bendrovė “Liepuva” perdirbs “žalią” medieną ir gamins

aukštos kokybės parketlentes, apdailos lenteles, duris langus ir kitus

medžio gaminius. Pagrindiniai šių gaminių pirkėjai turėtų būti pasiturintys

bei vidutines pajamas gaunantys žmonės, taip pat statybos bendrovės. Su

statybos bendrove “Acme” jau sudarytas žodinis susitarimas dėl mūsų

produkcijos pirkimo. Šieims gaminiams pagaminti bendrovė ketina įsigyti

imonės “Kasparas” įrengimus. Benrovė įsikurs Vilkaviškio rajone esančiame

Alvito kaime turimuose pastauose. Su šia vieta yra puikus suissiekimas nuo

pagrindinių kelių.

Bendras projekto finansavimo poreikis yra 1100 tūkst. litų. Projektą

numatoma finanasuoti paimant ilgalaikią 900 tūkst. litų paskolą, kurią

reikės grąžinti per 10 metus, mokant po 7 % metinių palūkanų. Taip pat

gaunamos lėšos iš investuotojo, kurios sudaro 180 tūkst. Litų bei 20 tūkst.

Litų bendrovės įstatinis kapitalas. Kaip garantas bankui bus įkeistas visas

gamybinis kompleksas.

UAB”Liepuva” žada produkciją pardavinėti keliais būdais: tiesiogiai ją

pristatant pirkėjams, tam bendrovė turės nedidelį autoparką, kita dalis

produkcijos bus realizuojama per parduotuves.

Numatoma, kad bendrovėje dirbs 27 žmonės.

2.Verslo aprašymas

Sumanymo esmė:

Kokybiškų apdailos lentelių, parketlenčių, langų, durų gamyba. Medžio

apdailos dirbiniai numatomi tik geros ir aukštos kokybės. Kad kokybė

atitiktų “vakarietiškus” standartus, numatoma įsigyti vokečių gamybos

įrenginius.

Verslo tikslai:

Pagrindinis būsimos įmonės tikslas yra įsitvirtinti rinkoje ir tuo pačiu,

sukuriant darbo vietas, užtikrinti darbininkam stabilų pragyvenimo

šaltinį.

Verslo šaka:

Didelę Lietuvos dalį užima miškai, todėl čia nuo seno buvo gaminami įvairūs

medžio dirbiniai. Tačiau dideliems medžio apdirbimo kombinatams

prisitaikyti prie rinkos sąlygų buvo sunku ir daugelis jų yra gan sunkioje

būklėje. Taip yra todėl, kad yra smarkiai pasenę ir taip nekokybiški

įrengimai, be to nelanksti valdymo sistema, kuri neleidžia greitai reaguoti

į pasikeitimus. Mažoms medžio apdirbimo sekėsi geriau: įkurta apie 500 mažų

medžio apgirbimo įmonių, veikia apie 200 nedidelių lentpjūvių.

Verslo galimybės:

Įrengus medžio apdirbimo cechą, kuriame bus “vakarietiška” įranga,

pasirinkus bei apmokius personalą, bus pasiekta aukšta
gaminių kokybė ir jų

įvairovė. Didelis dėmesys bus skiriamas marketingui.

Sumanymo privalumai:

Ekonominė krizė Lietuvoje jau baigiasi, tai reiškia, kad vėl pradeda didėti

statybos apimtys, kuriasi naujos įmonės. Čia atsiranda didelė rinka medžio

gaminiams. Dabartiniu metu didelė dalis gaminamų medžio dirbinių yra gana

prastos kokybės ir nelabai dielio asortimento. Mūsų gaminama produkcija bus

geros kokybės, nemažo asortimento, todėl dabar firmai yra palankus momentas

užimti dalį šios rinkos.

Produkto aprašymas:

Bus gaminamos parketlentės, įvairios apdailos lentelės, grindlentės, durys,

langai.

Numatomos kelių standartų parketlentės; plataus asortimento apdailos

lentelės: tai įvairių profilių dailylentės, apdailos juostelės luboms,

grindims, durims. Bus įmanoma pagaminti daugiau kaip 900 skirtingų

profilių.

3.Marketingas

1. Rinkos apžvalga

Medžio apdailos gaminių, langų, durų ir parketlenčių vartotojai – tai

organizacijos statančios ir įrengenčios pastatus biurams ir gyvenimui;

privatūs asmenys statantys namus. Daugelis tarybiniais metais statytų namų

yra pasenę, tiagi atsiranda klietai norintys pasikeisti langus, duris,

įsirengti naują medžio apdailą savo butuose. Kuriasi naujos įmonės, kurios

rūpinasi savo patalpų išvaizda – medžio apdaila suteikia jaukumo, solidumo

atspalvį, taigi tai taip pat mūsų būsimi klientai.

Kad būtų pakankamas apkrovimas darbu, lentpjūvėje bus atliekami užsakymai

medienos supjovimui, džiovinimui (pagrindinė dalis supjaunamo ir

išdžiovinamo medžio bus naudojama mūsų medžio gaminių gamyboje); čia mūsų

vartotojai bus įmonės ir organizacijos, pavieniai asmenys, užsiimantys

medžio apdirbimu.

2. Konkurentų apžvalga

Įmonės pagrindiniai konkurentai yra vietiniai gamintojai ir nedidele dalimi

analogiškus gaminius im,portuojančios įmonės. Svarbiausi konkurentai – tai

vietinės pramonės specelizuotos įmonės, tačiau kaip buvo minėta jų

produkcija neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Tą patį galima būtų

pasakyti ir apie daugelį mažų individualiųįmonių užsiimančių panašia

veikla. Jų gaminiai gal ir yra kiek pigesni už numatomas mūsų įmonės

kainas, tačiau kokybės požiūriu mes juos smarkiai lenksime.

Vakarų įmonių gaminių kaina bus aukštesnė už mūsų produkto kainą apie 20 –

40 %, todėl didelės konkurencijos neturėtų sudaryti.

Medžio pjovomo bei džiovinimo kainos bus panašios kaip ir kitose Lietuvos

lentpjūvėse, be to reiktų pastebėti, kad tai nebus pagrindinė įmonės

veikla. Šiomis paslaugomis siekiama tik sukurti pakankamą apkrovimą

įmoneje.

Taip pat numatoma taikyti lanksčią prekybos sistemą: dalis produkcijos bus

betarpiškai patiekiama pirkėjui, dalis realizuojama per parduotuves. Tai

vėlgi turėtų padidinti įmonės konkurentabilumą rinkoje.

Dar vienas išskirentis mūsų įmonės bruožas turėtų būti itin aukštos kokybės

individualių užsakymų patenkinimas bei numatomos teikti garantijos, t. y.

pakeisti gaminius kuriuose bus aptikti defektai.

Neatsilikti nuo konkurentų padės nuolatinis gaminių reklamavimas per

masines informavimo priemones. Numatoma dalyvauti įvairiose mugėse bei

parodose. Bus leidžiami produkcijos bukletai.

3. Pardavimų prognozė

Dabartiniu metu numatomi du pagrindiniai vartotojų segmentai. Pirmajam

tinka siūlomo asortimento normaios (neypatingai aukštos) kokybės, tačiau

vidutinių kainų gaminiai. Antrajam segmentui svarbus gaminio išskirtinumas,

be to jo negądina aukšta gaminio kaina.

Taigi pirmajam segmentui būtų priskiriamos smulkios privačios įmonės,

valstybinės organizacijos bei pavieniai asmenys, antrajam – užsienio

įmonės, jų filialai, stambesnės vietinės įmonės bei turtingi pavieniai

asmenys. Šiuometu yra didesnis pirmasis segmentas, bet numatomas ir antrojo

augimas.

Kad susidarytų aiškesnis mūsų planuojamos medžio apdirbimo produkcijos

vaizdas rinkoje, panagrinėsime atskirai pagal numatomų gaminių rūšis.

Medžio supjovimas ir džiovinimas. Šiuo metu yra apie 200 mažo pajėgumo

lentpjūvių, t.y. jų darbo apimtis neviršija 20 m³ “žalio” medžio supjovimo

per dieną. Šios lentpjūvės dirba senais įrengimais, tačiau pilnai apkrautos

darbu. Taigi šiuo metu konkurencija bus minimali, o vėliau atsiradus

daugiau stambesnių ir modernesnių letpjūvių mes jau būsime užsiėmę savo

dalį rinkos. Be to paleidus medžio apdirbimo cechą bus mažiau atliekama

užsakymų lentpjūvėje, nes daug supjaunamo medžio bus panaudujama vietinėje

gamyboje.

Medžio apdailos gaminiai. Dabartiniu metu pagrindiniai medžio apdailos

gamintojai yra namų statybos kombinatai, tačiau jie savo produciją

suvartoja ir praktiškai neparduoda. Yra įsikūrę nemažai smulkių medžio

apdirbimo įmonių ir dar daugiau dirba pavienių asmenų, tačiau dėl prastos

jų gaminių kokybės jie nėra tikri mūsų onkurentai, nes numatome užimti kitą

rinkos
segmento dalį. Taigi mūsų aukštos kokybės produktas turės ryškų

pranašumą, tad planuojama pilnai ar beveik pilnai parduoti šią produkciją.

Durys ir langai. Šių gamnių mesa numatome didžiausią konkurenciją. Šiuo

metu duris ir langus gamina daug akcinių bendrovių, o “Pannevėžio medžio

apdirbimo kombinatas” įkūrė naują liniją langų gamybai. Todėl numatoma

sąlyginai nedidelė šios produkcijos dalis mūsų įmonėje, bet šią dalį manome

kasmet didinti. Tai turėtų vykti pastovių klientų (stayba užsiimančios

įmonės) dėka, kuriems bus patogiau pirkti langus ir duris iš to paties

tiekėjo, kuris pateikia medžio apdailos gaminius.

Medžio gaminių rinkos vystimosi prognozė 2005-2009 metams pateikta 3.1.

lentelėje ir grafike 3.1.

3.1. lentelė

Medžio gaminių rinkos vystymosi prognozė Lietuvoje(grynasis pelnas)

| |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1302 žodžiai iš 2596 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.