Civilinis veiksnumas
5 (100%) 1 vote

Civilinis veiksnumas

CIVILINIS VEIKSNUMAS

I. Nepilnamečių civilinis veiksnumas

Emancipacija

II. Fizinių asmenų veiksnumo apribojimas

Civilinis veiksnumas

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.5 straipsnis civilinį veiksnumą apibrėžia kaip galėjimą savo veiksmais įgyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas. Civilinis veiksnumas yra bendra teisinė prielaida savo veiksmais įsigyti civilines teises ir susikurti pareigas bei jas realizuoti ir atsakyti už savo veiksmus. Civilinis veiksnumas atsiranda visiškai, kai asmuo sulaukia pilnametystės, t.y. kai jam sueina aštuoniolika metų (CK 2.5str.1d.). Kaip ir civilinį teisnumą, civilinį veiksnumą sąlygoja visuomeniniai ekonominiai santykiai, ir jis remiasi teisinėmis normomis.

Civilinis teisnumas ir veiksnumas turi daug bendrų bruožų, tačiau tai yra dvi skirtingos teisinės kategorijos. Žinome, jog teisnumo sąvoka apibrėžia tai, ką gali turėti teisės subjektas. O jis gali turėti-civilines teises ir pareigas pripažįstamas visiems fiziniams asmenims (CK 2.1str.).

Civilinio veiksnumo, kaip aktyvios subjekto veiklos,kategorija nepaprastai glaudžiai siejasi su civiliniu teisnumu. Galima sakyti, kad civilinio veiksnumo pagrindas yra civilinis teisnumas.Jeigu į civilinio teisnumo turinį neįeina galimybė įgyti vieną ar kitą subjektinę teisę, tai nepaisant jokių asmens pastangų, jis netaps tos subjektinės teisės turėtoju.Kita vertus, veiksnumas neturi tiesioginės įtakos teisnumui.Civilinis veiksnumas ar teisnumas niekam negali būti apribojamas kitaip, kaip tik įstatymų numatytais pagrindais ir tvarka (CK 2.6str.1d.).

Civilinis teisnumas atsiranda asmens gimimo momentu ir išnyksta, jam mirus. (CK 2.2str. 1d.) Teisnumą turi visi, ir nepriklausomai nuo sąlygų, o civilinį veiksnumą gali turėti ne visi asmenys.Asmuo gali būti veiksnus tik tada, kai jis sugeba protingai veikti ir sąmoningai suprasti savo poelgius bei jų pasekmes.Todėl veiksnumas tiesiogiai priklauso nuo psichinio išsivystymo, intelekto ir valios brandos laipsnio, gebėjimo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti. Be to, įstatymas veiksnumą sieja su tam tikru amžiumi.Jei asmuo veiksnus, tai reiškia, kad jis fiziškai ir protiškai yra subrendęs, gali savarankiškai dalyvauti politiniame ir visuomeniniame gyvenime, savarankiškai atlikti įvairius juridinius veiksmus ir be abejo, atsakyti už savo poelgius. Jei amžius ir psichinė būklė teisnumui neturi jokios įtakos, tai veiksnumui šie faktoriai turi lemiamą įtaką.Būtent laikantis amžiaus ir medicininio kriterijaus, įstatymų leidėjas ir diferencijuoja fizinių asmenų civilinio veiksnumo apimtį. Teisnus asmuo gali būti ir veiksnus, o veiksnus asmuo visada yra teisnus.

I. Nepilnamečių civilinis veiksnumas

EmancipacijaĮstatymas numato, kad visiškas civilinis veiksnumas atsiranda asmeniui sulaukus pilnametystės, tai yra suėjus aštuoniolikai metų. (CK 2.5str.1d.). Toks asmuo visiškai supranta savo poelgių reikšmę. Jis yra visiškai veiksnus. Visiškai veiksnūs asmenys gali savarankiškai atlikti visus veiksmus įgyjant ir realizuojant teises, vykdyti įsipareigojimus, taip pat atsakyti už savo veiksmus.

Nepilnametis, sulaukęs šešiolikos metų, jo tėvų, globos (rūpybos) institucijų, jo rūpintojo ar jo paties pareiškimu gali būti teismo tvarka pripažintas visiškai veiksniu (emancipuotas), jeigu yra pakankamas pagrindas leisti jam savarankiškai įgyvendinti visas civilines teises ar įvykdyti pareigas. Visais atvejais, kad nepilnametis būtu pripažintas visiškai veiksniu, reikalingas paties nepilnamečio sutikimas. (CK 2.9str.1d.)

Jeigu nepilnametis savarankiškai įgyvendindamas savo teisę ar vykdydamas pareigas, daro žalos savo ar kitų asmenų teisėms ar teisėtiems interesams, teismas gali nepilnmečio tėvų, rūpintojo ar globos (rūpybos) institucijų pareiškimu panaikinti tokį visiško veiksnumo pripažinimą. (CK 2.9 str., 2d.)

Tačiau kartais visiškas veiksnumas gali atsirasti ir nesulaukus aštuoniolikos metų. Tais atvejais, kai įstatymai leidžia fiziniam asmeniui sudaryti santuoką anksčiau, nei sueis aštuoniolika metų, asmuo, kuriam nėra suėjęs šis amžius, įgyja visišką civilinį veiksnumą nuo santuokos sudarymo momento. Jeigu vėliau ši santuoka nutraukiama ar pripažįstama negaliojančia dėl priežasčių, nesusijusių su santuokiniu amžiumi, nepilnametis įgyto visiško veiksnumo nenustoja. (CK 2.5str. 2d.)

Norinčio tuoktis, tačiau neturinčio aštuoniolikos metų asmens prašymu teismas supaprastinto proceso tvarka turi teisę sumažinti tokio asmens santuokinį amžių, bet ne daugiau kaip trejais metais (CK 3.14str.2d.). Tačiau yra ir išimtis, kada gali teismas leisti tuoktis asmeniui, nesulaukusiam penkiolikos metų –tai nėštumas. (CK 3.14str. 3d.) Teismas spręsdamas klausimą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo, turi teismo posėdyje išklausyti norinčio tuoktis nepilnamečio tėvų, globėjų ar rūpintojų nuomonę ir atsižvelgti į jo psichinę bei psichologinę būklę, turtinę padėtį ir svarbias priežastis, dėl kurių būtina sumažinti santuokinį amžių (CK 314str. 4d.). Nepilnamečiai veiksnūs tėvai turi visas asmenines teises ir pareigas savo vaikams, o nepilnamečiai neveiksnūs arba ribotai veiksnūs tėvai turi teisę kartu su savo vaiku gyventi ir dalyvauti jį auklėjant
(CK 3.158str. 1d- 2d.). Pareiškimas dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu ( emancipuotu ) paduodamas nepilnamečio gyvenamosios vietos apylinkės teismui (CPK 462str. 2d.).

Pareiškimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu gali paduoti pats nepilnametis, jo tėvai, rūpintojas ir globos ( rūpybos ) institucija.(CPK 463str. 5d.) Pareiškime dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, be bendrųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti nurodyta:

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 876 žodžiai iš 2818 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.