Elektroninių parduotuvių tendencijos
5 (100%) 1 vote

Elektroninių parduotuvių tendencijos

TURINYS

ĮVADAS 3

1. ELEKTRONINĖ KOMERCIJA 5

1.1 El. komercijos samprata 5

1.2 El. komercijos kategorijos 6

1.3 El. komercijos taikymas 8

2. ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS 9

2.1 Elektroninės parduotuvės samprata 9

2.2 El. parduotuvių kūrimas 9

2.3 El. parduotuvių saugumas, patikimumas 12

2.4 El. parduotuvių privalumai 13

3. EL. PREKYBA LIETUVOJE 15

3.1 Statistika 15

3.2 Lietuviškų el. parduotuvių apžvalga 16

3.2.1 www.books.lt 16

3.2.2 www.muge.lt 17

IŠVADOS 19

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 21

PRIEDAI 22

ĮVADAS

Galima drąsiai teigti, kad pastaraisiais dešimtmečiais žmonijos vystymosi

pažangą lemia naujų informacinių technologijų kūrimas ir vystymas. Jos tapo

lengvai prieinamos kiekvienam žmogui. Asmeninis kompiuteris daugumai mūsų

tapo tokia pati būtina ir neatskiriama aplinkos dalis kaip šaldytuvas,

televizorius ar telefonas. Jo panaudojimo galimybės auga taip sparčiai, kad

net sunku įvardinti veiklos sritis, kuriose jie nebūtų naudojami. Šiuo metu

informacinės technologijos plačiai taikomos įvairiose srityse: tokiose kaip

ekonomika, laisvalaikio praleidimas, administravimas, valdymas, švietimas.

O Internetas tapo ne tik priemonė rasti mus dominančią informaciją, skirti

laiką pramogoms ir bendravimui su kitais Interneto lankytojais, bet ir

puiki vieta realizuoti savo sumanymus ir pritaikyti pasaulinį tinklą savo

verslo reikmėms. Tokiais sumanymais gali būti ir nuosavo tinklalapio

kūrimas arba net elektroninės parduotuvės atidarymas Internete.

Mano manymu, elektroninė prekyba (el. prekyba) yra naujas (Lietuvoje

atsiradęs tik 1997 m.), bet dideliais tempais besivystantis verslas. Būtent

dėl to ir pasirinkau šią temą: „Elektroninės prekybos tendencijos“, o noras

sužinoti kuo daugiau apie šią sferą, kursinio darbo rašymą pavertė

malonumu. Tema bus aktuali tiems, kas jau užsiiminėja elektronine prekyba,

ir, žinoma, tiems, kurie dar tik galvoja apie savo verslo pradžią Interneto

tinkle. El. prekyba Lietuvoje dar tik bando išaugti iš vystyklų, todėl

manau, kad dabar yra pats tinkamiausias laikas ją analizuoti.

Kursinio darbo tikslas yra ištirti el. parduotuvių vystymosi tendencijas.

Uždaviniai tikslui pasiekti:

• iš surinktos medžiagos bandyti nustatyti, kokioje stadijoje

šiandien yra el. prekyba;

• ištirti el. prekybos saugumo problemas;

• išanalizuoti el. prekybos privalumus ir trūkumus;

Darbe naudojami šie tyrimo metodai: stebėjimai ir analizė, kurie, mano

manymu, geriausiai aprašo ir pavaizduoja mano darbo tikslą.

Stebėjimai buvo naudojami statistinių duomenų surinkimui. Per dvi

savaites buvo stebimi kelių lietuviškų el. parduotuvių-vitrinų dalyvių

lankomumo skaitliukai, kurie padėjo įvertinti vartotojų lankomumo dažnumą

lietuviškose elektroninėse parduotuvėse.

Analizei atlikti buvo naudojami įvairūs statistiniai duomenys, teorinė

medžiaga, teises aktai, straipsniai iš Interneto apie elektroninę komerciją

ir t.t. Galutiniams rezultatams gauti, buvo analizuojama visa prieinama

medžiaga.

Darbui apie elektroninės komercijos plėtros Lietuvoje galimybes atlikti

buvo naudojami tokie pagrindinai leidiniai: Sodžiutė L. ir Sūdžiaus V.

2003m. knyga „ Elektroninė komercija: prielaidos, struktūra, principai“,

Statistikos Departamento medžiaga, bei medžiaga iš Interneto apie

elektroninę komerciją.

Pagrindinė problema rašant darbą buvo rašytinės medžiagos trūkumas.

Galbūt informacijos nėra dėl to, kad pati tema glaudžiai siejasi su

Internetu. Taigi didžiąją dalį informacijos radau ne bibliotekoje, o

Internete, kuriame pavyko atrasti naujausią statistiką ir tirti el.

parduotuvių tinklalapius.

Aš manau, kad mano atliktas darbas padės geriau suprasti tą aplinką,

kurioje dabar yra el. komercija, o būtent el. prekyba, o tai leis įvertinti

jos tendencijas.

1. ELEKTRONINĖ KOMERCIJA

Elektroninė komercija prasiskverbė į visas kasdieninio gyvenimo formas:

nuo įgaliojimo, leidžiančio naudotis jūsų kreditine kortele, iki

išankstinio kelionės užsakymo per globalinį tinklą, piniginių pervedimų iš

viso pasaulio, prekybos terminalų naudojimo mažmeninėje prekyboje,

elektroninės bankininkystės ir politinių kompanijų organizavimo, ir netgi

laidotuvių organizavimo.

1.1 El. komercijos samprata

Tikriausiai kiekvienas girdėjome frazę „elektroninė komercija“ (el.

komercija). Apie ją prakalbus, daugelis ima galvoti apie Internetą, o

būtent apie „pasaulinį voratinklį“ (World Wide Web – WWW). Tačiau El.

komercija neapsiriboja vien tik „pasauliniu voratinkliu“, bet apima visas

komercines veiklas, atliekamas elektroninių priemonių pagalba – telefono,

fakso, kompiuterio ir pan.

Visuotinai pripažinto El. komercijos apibrėžimo nėra. El. komercija yra

daug daugiau nei vien tik prekių ir paslaugų pirkimas ir pardavimas

Internetu, tačiau būtent apie šią
sritį bus kalbama šiame darbe. Iš esmės

tai yra verslo organizavimo modelis, kuris apima bet kokią komercinę

transliaciją atliktą elektroniniu būdu – elektroninėmis priemonėmis,

elektroninėje aplinkoje ir pan.

Kadangi tai yra verslas, todėl kiekvieno asmens, besiverčiančio el.

komercija, tikslas yra pelnas. Šis naujas verslas pasižymi sparčiai

besiplečiančiomis pasiūlos galimybėmis, didėjančia visuotine konkurencija

bei milžiniškais vartotojų lūkesčiais.

Elektroninė komercija – smarkai besivystanti sritis, jai reikalingi

technologiniai patobulinimai ir pasikeitimai, kad funkcionavimas būtų

perspektyvus. El. komercija suderino pažangiausias kompiuterines ir

informacines technologijas bei naujausių klientų poreikių tenkinimą, kas

leido pakeisti žmonių požiūrį į tradicinį verslą. Įvairių autorių el.

komercijos apibrėžimai skiriasi, todėl teisinga būtų pateikti keletą:

• el. komercija – tai prekybinis veiklos būdas, kai sutartys sudaromos,

o prireikus ir vykdomos naudojant informacines technologijas bei

priemones, kompiuterių tinklais keičiantis elektroniniais duomenų

pranešimais (pagal daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys

sudaromos naudojantis ryšio priemones, taisykles) [Sodžiutė L; Sūdžius

V. 2003, p.9];

• elektroninė komercija – tai naujos formos prekyba prekėmis ir

paslaugomis vykdoma interneto tinkle, kur bendraujama su pirkėju ar

klientu ir pardavėju ar paslaugų teikėju kompiuteriais [Balabanov,

2001, p.190-191. Rus.].

Prekių ir paslaugų pardavimas Internete skiriasi nuo tradicinės prekybos

parduotuvėje, nes pirkėjas gali galvoti apie pirkinį tik kelias sekundes.

Tuo tarp yra visiškai nesvarbu kur yra parduotuvė, parduodanti jums prekes

ar paslaugas. Nors ką tik buvo užsiminta, kad El. komercija skiriasi nuo

tradicinės prekybos parduotuvėje, visgi lieka nemažai panašumų. Kaip ir

įprastą verslą, El. komerciją sudaro trys pagrindinai elementai:

• dalyviai: valstybė, vartotojai, partneriai, gamintojai bei kiti

rinkos dalyviai ir verslo infrastruktūra;

• procesai: technologiniai, tyrimo, logistiniai, analizes ir kiti;

• tinklai: korporaciniai, Internetas, komerciniai ir kiti

universalūs, specializuoti ar žinybiniai.

Kadangi abiejų, tradicinio ir elektroninio, verslų pagrindas yra tas

pats, todėl šitų trijų elementų sandūroje susidaro palankios galimybės El.

komercijai formuotis ir plėtotis.

Todėl prieš pradedant verstis elektronine komercija Internete, labai

svarbu sekti naujų technologijų vystymąsi ir pasikeitimus. El. komercija

paverčia Internetą iš paieškos ir pramogų mechanizmo į globalinę

informacijos paieškos bazę. Tik per keletą metų Internetas pavirto iš

naujovės į kasdieninio gyvenimo būtiniausią priemonę, be kurios šiuo metu

beveik negalima išsiversti žmogui, užsiimančiam verslu.

Internetas suteikia tokias pačias galimybes verstis el. komercija arba

el. verslu regione, kokias – greitkelis automobiliui. Įmonių ar kompanijų

vadovai naudojasi Interneto ištekliais, kad surinktų juos dominančią

informaciją apie konkurentus, geriausias žaliavų pristatymo sąlygas;

ekonomiškai apsimokančius partnerius, bei pardavimų apimtį.

Lietuvos įmonės, užsimaniusios padidinti savo apyvartą, naudoja tokias

el. komercijos formas kaip: elektroninė parduotuvė, elektroninis aukcionas,

elektroninė bankininkystė, elektroninis draudimas, elektroninė birža –

visas verslo formas, kurios gali būti įdiegtos per Interneto tinklą.

1.2 El. komercijos kategorijos

El. komercija gali apimti įvairias informacijos judėjimo bei sąveikos

sferas. Norint įžvelgti plačias elektroninių priemonių taikymo galimybes,

pravartu į El. komerciją pasižiūrėti keliais aspektais. Taigi pagal

elektroniniu būdu bendraujančias šalis el. komerciją galima skirstyti į

tokias kategorijas:

• verslas – verslui (kategorija apima įmonių tarpusavio bendravimą

elektroninėmis priemonėmis. Pavyzdžiui, įmonė, naudojanti tinklą

susisiekti su savo tiekėjais, užsakyti prekes, pasikeisti dokumentais

bei atsiskaityti elektroniniu būdu. Visa tai yra pasiekiama 24

valandas per parą 7 dienas per savaitę. Tokia El. komercija pasaulyje

sėkmingai vyksta jau keletą metų, ypač vadovaujantis Elektroninės

informacijos mainų (Electronic Data Interchange) protokolu per

privačius ar specialiai tam sukurtus tinklus. Elektroninės priemonės

pirmiausia leidžia įmonėms efektyviau vykdyti savo vidaus operacijas,

suaktyvinti bendradarbiavimą, padidinti efektyvumą, sukurti naujų

elektroninių verslo paslaugų);

• verslas – vartotojui (kategorija daugiausiai nusako elektroninę

mažmeninę prekybą, todėl dažnai vartotojas, išgirdęs apie el.

komerciją, įsivaizduoja būtent šios kategorijos apimtį, nors tai tėra

tik viena el. komercijos sričių);

• vartotojas – vartotojui (kategorija aprėpia elektroninius vartotojų

tarpusavio santykius. Tai gali būti informacijos apsikeitimas tinklu

arba elektroniniai aukcionai);

• valstybinė institucija – verslui (kategorija nusako elektroninį

bendradarbiavimą tarp verslo ir valstybinių institucijų. Pavyzdžiui,

viešų valstybės aktų skelbimas Internete, kur įmonės savo nuomonę

reiškia elektroniniu būdu. Ateityje ši sritis įtrauktų verslo

dokumentų tvarkymą, siuntimą bei registravimą tinklu, kasdienių

transakcijų, kaip PVM grąžinimas ir daugelio kitų biurokratinių

operacijų elektronizavimą. Tai leistų sparčiau bendrauti, mažinti

transakcijų išlaidas ir valstybės reguliavimą);

• valstybinė institucija – vartotojui (kategorijos pavyzdžių pasirodys

ateityje, kai sparčiai besiplečiančios verslas-vartotojui bei

valstybinė institucija-verslui sritys pastūmės valstybę plėtoti savo

elektroninę veiklą tokiose srityse, kaip informacijos skleidimas,

mokesčių, sveikatos apsaugos ar švietimo programų įgyvendinimas);

• valstybinė institucija – valstybinei institucijai (sritis aprėpia

valstybės valdymo bei administravimo perorganizavimą panaudojant

informacines technologijas. Jau dabar pasaulyje matyti vadinamosios

„Elektroninės vyriausybės“ strategijos užuomazgų, kurios įgyvendinimas

lems vyriausybės veiklos kitimą taikant elektroninio verslo metodus

valstybiniame sektoriuje. Kitimas įtrauks bendravimą tarp valstybinių

institucijų, centrinės ir vietinės valdžios sprendimų priėmimą. Tai

turėtų lemti didesnį informacijos valdymo tikslumą bei efektyvumą,

mažesnes transakcijų išlaidas, operatyvesnę informacijos kaitą).

1.3 El. komercijos taikymas

Elektroninės komercijos sprendimai taikomi įvairioms verslo sferoms:

• prekybai, pardavimams ir reklamai;

• tiekimui;

• finansavimui ir draudimui;

• prekybiniams sandoriams: užsakymams, pristatymams, mokėjimams;

• produkto pateikimui;

• produkto vystymui;

• dviejų organizacijų bendradarbiavimui;

• valstybės reguliavimui (lengvatos, leidimai, mokesčiai, muitai ir kt.

);

• logistikai;

• skaitmeniniam prekių pardavimui;

• apskaitai;

• ginčų sprendimui ir t.t.

2. ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS

2.1 Elektroninės parduotuvės samprata

Elektroninė parduotuvė (el. parduotuvė) – tai Interneto svetainė, kur

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1593 žodžiai iš 5284 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.