Ilgalaikis planavimas organizacijose teoriniais ir praktiniais apektais
5 (100%) 1 vote

Ilgalaikis planavimas organizacijose teoriniais ir praktiniais apektais

ĮVADAS

Temos aktualumas. Bet kurio tipo organizacija – tai sudėtinga atviro tipo sistema. Jos funkcionavimą sąlygoja daugybė ją sudarančių elementų, įvairių padalinių (gamybos, paslaugų, aptarnavimo, finansų, komercijos). Tikslingai visos organizacijos veiklai reikalingas visų elementų koordinavimas, veiksmų apjungimas ir nukreipimas bendram organizacijos tikslui. Šią funkciją atlieka planavimas, padedantis išvengti chaoso. Todėl planavimas – aktuali organizacijos, veikiančios rinkos ekonomikos sąlygomis, veiklos problema.

Dėl globalinių procesų ir ekonominės integracijos konkurencija pasaulinėje rinkoje tapo nepaprastai atkakli. Tokios veiklos sąlygos reikalauja iš vadovų greitos orientacijos, strateginio mąstymo bei sugebėjimo realizuoti praktikoje naujausius pasiekimus ir technologiniame gamybos procese, ir vadyboje. Šiuolaikinėje globalioje, sparčiai besikeičiančioje verslo aplinkoje sėkmingą organizacijos vystymąsi lemia lankstūs ir efektyvūs vadybiniai sprendimai. Šiame kontekste strateginis valdymas įgauna neabejotinai svarbią reikšmę, planuojant verslo ateitį ir organizacijos ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Šiuolaikinėse organizacijose strateginis planavimas įgyja vis didesnę reikšmę ir tampa vis dažniau traktuojamas kaip veiklos sėkmės pagrindas.

Organizacijos strategija – svarbiausia konkurencingumo didinimo priemonė, nes yra parengiamos prisitaikymo prie kintančios aplinkos alternatyvos. Parinkti optimalią organizacijos plėtros strategiją yra viena svarbiausių verslo subjekto uždavinių. Strategijos aktualumas organizacijai, galvojančiai apie rytojų, – akivaizdus. Tik gerai parengta strategija užtikrina sėkmingą kelią rinkoje į užsibrėžtus tikslus, gebėjimą greitai prisitaikyti prie aplinkos pokyčių, garantuoja įmonės sėkmę.

Šio darbo tyrimo objektas yra viena vadybos funkcijų – ilgalaikis planavimas (strateginis planavimas). Pagrindinis šio darbo tikslas – atskleisti teorinius ilgalaikio planavimo aspektus, pateikti praktinių pavyzdžių. Numatytam tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

• supažindinti su strateginio valdymo samprata ir esme;

• supažindinti su strateginio planavimo procesu organizacijoje;

• aprašyti strategijos įgyvendinimą

• pateikti praktinių strateginių planų pavyzdžių;

Darbui parengti naudota literatūra. Rašant darbą pagrindinis dėmesys buvo skirtas literatūros rinkimui bei jos analizei. Teoriniams sprendimams panaudota mokslinė literatūra (Vasiliauskas, Jucevičius, Palubinskas, Stoner, Freeman, Gilbert ir kt.). Praktiniai pavyzdžiai paimti iš įvairių straipsnių bei publikacijų Internete.

1. PLANAVIMAS, JO SUDEDAMOSIOS DALYS

Planavimas – ypatinga sprendimų rūšis, nukreipta į konkrečią ateitį, kurios savo organizacijai trokšta vadovai. Planavimas yra pirmasis iš keturių pagrindinių valdymo proceso veiklų : planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės. Planavimą galėtumėm išsivaizduoti kaip garvežį, traukiantį organizavimo, vadovavimo ir kontrolės traukinį. Arba planavimą galima išsivaizduoti kaip pagrindinę didingo ąžuolo šaknį, iš kurios auga organizavimo, vadovavimo ir kontrolės šakos. Tad šitaip svarbus planavimas vadovams.

1.1. STRATEGINIS VALDYMAS

Strateginis valdymas yra nuolatinis, dinaminis ir nuoseklus procesas, kuriuo remiantis organizacija laiku prisitaiko prie išorinės aplinkos pokyčių ir efektyviau išnaudoja savo išteklius. Strateginio valdymo procesas leidžia parengti ir įgyvendinti organizacijos strategijas – sprendimų visumą, apibrėžiančią organizacijos svarbiausius tikslus ateityje ir veiksmus bei priemones tiems tikslams pasiekti. Teoriniame lygmenyje strateginis valdymas ir strategija susiejami su organizacija, kuri plačiąja prasme suprantama kaip žmones bendrai veiklai jungianti sistema, turinti savo funkcionavimo tikslus ir priemones tiems tikslams įgyvendinti. Šitoks platus apibrėžimas kaip organizaciją supranta politinę partiją, šalies vyriausybę, valstybinę įstaigą, kariuomenę, universitetą, įmonę, akcinę bendrovę, profesinę sąjungą ir t.t.

Strateginio valdymo bendrieji principai ir specifika priklauso nuo organizacijos:

• veiklos pobūdžio (produkciją gaminančios ir paslaugas teikiančios organizacijos);

• finansavimo šaltinių (komercinės ir nekomercinės organizacijos);

• nuosavybės (valstybinės ir privačios organizacijos);

• dydžio (mažos ir didelės organizacijos);

• diversifikacijos (vienos ar kelių veiklos sričių organizacijos).

Remdamasi ekonominiu skaičiavimu, organizacija pasirenka tokius produktų ir paslaugų gamybos būdus (technologija), kurie geriausiai atitinka jos tikslus.

Organizacijos strategijos esmę plačiau atskleidžia šios charakteristikos:

• strategija turi tam tikrą konkretizuotą tikslinę orientaciją;

• neatsiejama strategijos dalis yra veiksmai ir priemonės jai įgyvendinti;

• strategija rengiama tam tikrai vidutinės trukmės (3-7 metų) perspektyvai;

• strategija kuriama atsižvelgiant į organizacijos išteklinį potencialą, kuris lemia jos silpnybes ir stiprybes;

• strategija kuriama atsižvelgiant į organizacijos aplinkos situaciją, kuri lemia firmos galimybes ir grėsmes;

• strategija yra tuo efektyvesnė, kuo didesnį konkurencinį pranašumą įgyja organizacija.

1.2. STRATEGINIS

PLANAVIMAS

Planavimas nėra vienkartinis veiksmas, kurio pradžia ir pabaiga aiški. Tai nenutrūkstamas procesas, atspindintis supančios aplinkos pokyčius bei prisitaikymą prie jų. Organizacijose planavimas apima tikslų suformulavimą bei priemonių tiems tikslams įgyvendinti parinkimą. Tikslai yra svarbūs, nes:

• Jie suteikia kryptingumo jausmą. Be tikslo žmonės organizacijose dirba bet kaip, reaguoja į aplinkos pokyčius aiškiai nesuvokdami, ką iš tikrųjų nori pasiekti. Numatydami tikslus, žmonės ir organizacijos save motyvuoja ir įgyja įkvėpimo šaltinį, padedantį jiems nugalėti neišvengiamas kliūtis.

• Sutelkia pastangas.Tiek kiekvieno asmens, tiek organizacijos ištekliai ir plačios jų panaudojimo galimybės yra ribotos. Pasirinkdami vieną arba kelis tarpusavyje susijusius tikslus, mes apsisprendžiame kaip panaudosime negausius išteklius, ir nustatome prioritetus. Tai ypač svarbu organizacijai, kur vadovai turi koordinuoti daugelio asmenų veiklą.

• Orientuoja planus ir sprendimus. Ar norite tapti šachmatų čempionu? O gimnastikos čempionu? atsakymai į šiuos klausimus lems mūsų trumpalaikius ir ilgalaikius planus ir padės jums priimti pagrindinius sprendimus. Žmonės organizacijose susiduria su panašiais sprendimais, kurie paaiškėja paklausus: Koks mūsų tikslas? Ar šis veiksmas priartins, ar nutolins organizaciją nuo jos tikslo?

• Padeda įvertinti pažangą. Aiškiai suformuluotas, išmatuojamas tikslas su konkrečiu įgyvendinimo terminu tampa veiklos standartu, įgalinančiu ir darbuotojus, ir vadovus įvertinti savo daromą pažangą.

Planavimas organizacijose – tai tikslų nustatymas ir priemonių tiems tikslams įgyvendinti parinkimas. Be plano vadovai nežino, kaip efektingai organizuoti žmones ir tvarkyti išteklius. Jie net negali aiškiai išsivaizduoti, ko reikia organizacijai. Be plano jie negali vadovauti su pasitikėjimu ar tikėtis, kad kiti jais seks. Be plano tiek vadovai, tiek jų pasekėjai turi labai mažai galimybių pasiekti tikslą ar žinoti, kada ir kur nuklydo nuo kelio. Kontrolė tampa beprasmė. Labai dažnai blogi planai veikia visos organizacijos būklę. Planavimas yra lemiamas!

Organizacijos paprastai valdomos pagal du pagrindinius planų tipus. Aukščiausio lygio vadovai sukuria strateginius planus ir apibrėžia pagrindinius organizacijos tikslus. Operatyviniai planai sudaromi iš detalių, kaip įgyvendinti tuos strateginius planus kasdienėje veikloje. strateginiai planai susiję su santykiais tarp žmonių organizacijose bei su žmonėmis, dirbančiais kitose organizacijose. Operatyviniai planai susiję su žmonių santykiais vienos organizacijos viduje. Ir strateginiai, ir operatyviniai planai sudaromi bei įgyvendinami hierarchiškai, kaip parodyta 1 pav. Paveikslo viršuje – misija, pagrindinis tikslas, pagrįstas pagrindiniais teiginiais apie organizacijos paskirtį, kompetenciją bei vietą pasaulyje. Misija – reliatyviai nekintanti organizacijos tapatumo dalis ir gali daug prisidėti prie šios organizacijos narių suvienijimo bei

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1080 žodžiai iš 3419 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.