Neprižiūrimi vaikai
5 (100%) 1 vote

Neprižiūrimi vaikai

Įvadas

Sparčiai besiplėtojančiame informacinių technologijų amžiuje vis didesnę vertę įgyja betarpiškas žmonių tarpusavio bendravimas. Pasak I. Leliūgienės (2003), žmonių tarpusavio bendravimui besikeičiančioje visuomenėje socialinė pedagogika skiria nemažai dėmesio, nes jame koncentruojasi individo mąstymo ir vystymosi formos, visuomeniškai svarbios kategorijos ir subjektyvūs ketinimai (4, p.46). Niekas neabejoja, jog efektyvų socialinį funkcionavimą lemia bendravimo ir komunikaciniai įgūdžiai. Deja, ne kiekvienas vaikas sugeba sėkmingai bendrauti, tą sąlygoja vaiko gebėjimai ir socialinė aplinka (ugdymo įstaiga, šeima, informacinių technologijų kultūra). Šiandien viena iš svarbiausių užduočių socialinėje pedagogikoje – yra išugdyti žmonėse pilnaverčio šiuolaikinio socialinio bendravimo įgūdžius (4, p.46). Socialinis pedagogas – tas žmogus, kurio veiklos uždaviniuose numatyta socialinių įgūdžių ugdymas, o vienas iš socialinių įgūdžių yra bendravimas (komunikacija).

Darbo tiriamasis objektas – socialinio pedagogo veikla ugdant socialinės atskirties vaikų komunikacinius gebėjimus.

Darbo tikslas – išanalizuoti socialinio pedagogo veiklą ugdant socialinės atskirties vaikų komunikacinius gebėjimus.

Darbo uždaviniai:

1. atskleisti socialinės atskirties problematiką šiandieniniame gyvenime;

2. įvardinti socialinės atskirties atsiradimo priežastis;

3. apžvelgti socialinio pedagogo profesinę veiklą ugdant komunikacinius gebėjimus.

Darbo metodologija:

 Mokslinės literatūros analizė atlikta siekiant atskleisti socialinės atskirties vaikų problematiką šiandieniniame gyvenime, bei apžvelgti socialinio pedagogo veiklą ugdant komunikacinius gebėjimus.

1. Socialinės atskirties vaikų problematika šiandieniniame gyvenime

1.1. Socialinės atskirties samprata

Pasak A. Poviliūno (2001), socialinė atskirtis pačiais plačiausiais bruožais suprantama kaip kuo įvairiausių visuomenės grupių atskyrimas nuo galimybės dalyvauti pagrindiniuose visuomenės plėtros procesuose. Kitaip tariant, socialinė atskirtis nurodo tas socialines grupes, kurios yra menkiau integruotos į visuomenę ir kurios turi mažiau arba visai neturi galimybių dalyvauti socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame šalies gyvenime (12, p.55).

I. Zaleckienė (1998), socialinę atskirtį apibūdina kaip visuomenėje egzistuojantį pilietinių teisių apribojimą, tam tikroms žmonių grupėms, nesavanorišką nutolimą nuo visuomeninių ir ekonominių vertybių (8, p.18).

G. Kvieskienė (2000), pateikia socialinės atskirties sampratą. Ji socialinę atskirtį įvardina kaip nesavanorišką nutolimą nuo visuomeninių ir ekonominių vertybių (5, p.7).

Socialinės atskirties atsiradimo priežastys gali būti: teisinės politinės, ekonominės socialinės ir kultūrinės psichologinės.

• Jos gali būti susijusios su politiniais ir teisiniais barjerais, kurie žmonėms arba socialinėms grupėms užkerta galimybę realizuoti žmogaus ir piliečio teises.

• Galimybę dalyvauti socialinės plėtros procesuose gali užkirsti ir socialinės ekonominės priežastys, kurias galima grupuoti pagal gyvenimo lygį, išsilavinimą, užimtumą, gyvenamą vietą, amžių ir lytį.

• Visapusei integracijai gali trukdyti ir kultūriniai psichologiniai veiksniai, kurie gali būti susiję su įvairiais skirtingos prigimties socialiniais psichologiniais stereotipais, įtakojančiais žmonių bendravimą (12, p.56).

Pasak I. Zaleckienės (1998), skaudžiausiai socialinė atskirtis pažeidžia vaikus. Kadangi jie negali kontroliuoti arba daryti įtakos aplinkybėms, lemiančioms socialinę atskirtį. To pasekoje daugėja beglobių vaikų ir našlaičių; vaikai labai dažnai tampa skurdo aukomis, kadangi šeimos, turinčios nepilnamečių vaikų, dažniausiai priklauso rizikos grupėms; vaikai nebelanko bendrojo lavinimo mokyklų; nepilnamečiai padaro vis daugiau sunkių nusikaltimų. Nors ir dedama daug pastangų apginti vaikų teises, socialiai pažeistų vaikų problema opi. Ją sprendžia įvairios institucijos ir nevyriausybinės organizacijos (8, p.20).

Socialinės atskirties mastas priklauso nuo pilietinės, ekonominės, socialinės ir tarpasmeninės integracijos (12, p.56). Šiuo metu atskirtį lemia socialiniai – ekonominiai faktoriai, o politiniai – teisiniai nebėra tokie reikšmingi. Pasak A. Poviliūno (2001), socialinės atskirties vaikų problemas galima išspręsti užtikrinant: švietimą, sveikatos apsaugą, minimalų gyvenimo lygį, saugumą (12, p.56).

1.2. Socialiai pažeisti vaikai

Kaip jau minėta socialinė atskirtis apima ne tik suaugusius, bet ir vaikus, kurie yra iš nepilnų šeimų, priklauso rizikos grupei, auga be tėvų ar artimųjų globos, patiria smurtą, turi fizinę ar psichinę negalę, yra nusižengę įstatymams, kenčia skurdą, pradeda vartoti alkoholį ar narkotikus ir pan.

Statistikos Departamento duomenimis, nuo 1990 m. iki 2003 m. pradžios vaikų skaičius sumažėjo 20 procentų. Lietuvoje 2003 m. pradžioje gyveno 802 tūkst. vaikų iki 18 metų amžiaus, t.y. 23 procentai visų gyventojų (13). Tai leidžia daryti prielaidą, jog vaikų gerovė yra itin aktuali nūdienos Lietuvoje.

Remdamasi įvairių autorių mintimis darbo autorė išskiria keleta svarbių problemų lemiančių vaikų socialines problemas ir socialinę atskirtį:

1.
Tradicinės šeimos krizė. Statikos departamento 2003 m. duomenis, rodo, kad tradicinė šeima išgyvena krizę. Gana dažnos skyrybos 2002 m. įregistruota 10600 ištuokų skaičius, daugėja porų gyvenančių nesantuokoje, mažėja gimstamumas, vis daugiau gimsta nesantuokinių vaikų (2002 m. užregistruota 8386 vaikai).

Lietuvoje nuolat didėja socialinės rizikos šeimų skaičius. Tačiau lyginant su 2003 m. sausio 1d. duomenimis 2002 m. bėgyje socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo 158 šeimomis bei 2853 jose augančiais vaikais (žr. 1 lentelė).

1 lentelė

Socialinės rizikos šeimos (13)

Metai 2000 2001 2002 2003 m. sausio 1d.

Socialinės rizikos šeimų skaičius 16043 18114 18672 18514

Jose augančių vaikų skaičius 36856 40276 42820 39967

Tai galėtų sąlygoti tai, kad kai kuriose savivaldybėse pradėtas vykdyti intensyvesnis socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis, vykdomos prevencinės programos.

2. Mokyklos nelankymas. Didžiausia švietimo problema epizodiškai ar visai nelankantys mokyklos vaikai. Statistikos duomenimis 2002 – 2003 mokslo metais buvo 24445 nesimokantys vaikai iki 16 metų amžiaus (13). Mokytojai pastebi, kad dalis vaikų lanko vidutiniškai 20 – 30% pamokų. Nelankantis mokyklos vaikai yra nuolatinis rezervas socialinės atskirties grupėms papildyti (2, p.7). Didelis pamokų nelankomumas ar visiškas mokyklos nelankymas priskiriamas vaikams iš probleminių šeimų (nepilnų, rizikos grupės šeimų ir pan.). Pasak I. Tamutienės (2001), mokymosi aprėptis – vienas svarbiausių švietimo sistemos funkcionavimo rodiklių, nusakančių gyventojų įtraukimą į mokymąsi – tai besimokančiųjų moksleivių valstybinėse ir privačiose institucijose santykis su 7 – 24 metų amžiaus grupės gyventojais (10, p.33).

Ne visi vaikai, turintys sveikatos problemų, turi galimybę lankyti bendrojo lavinimo mokyklas. Lietuvoje vaikų su negalia iki 16 m. yra apie 13,8 tūkst., vyresnių nei 16m., pripažintų neįgaliais nuo vaikystės – apie 15,6 tūkst. Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka neįgalūs vaikai aprūpinami specialiomis ugdymo, mokymo priemonėmis, jiems pritaikoma mokymosi vieta. Vaikai ugdomi, mokomi, atsižvelgiant į jų sugebėjimus, polinkius, fizinę ir psichinę būklę bendrose ugdymo, mokymo įstaigose gyvenamoje vietoje, namuose arba specialiosiose įstaigose (13). Metodinių priemonių, kompensacinės technikos ir socialinės integracijos nepakankamumas skatina bendrojo lavinimo mokyklų nelankymą.

3. Skurdas. Tėvams gaunantiems minimalias pajamas vis sunkiau išlaikyti vaikus, todėl daugėja vaikų, netenkančių tėvų globos, o tarp labiausiai skurstančių atsiduria šeimos su vaikais.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1073 žodžiai iš 3567 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.