Policijos pareigunu teises ir pareigos ir ju veiklos garantijos
5 (100%) 1 vote

Policijos pareigunu teises ir pareigos ir ju veiklos garantijos

1121

Kauno Kolegija

Ekonomikos ir teisės fakultetas

Teisėsaugos institucijų savarankiškas darbas

Policijos pareigūnų teisės ir pareigos

ir jų veiklos garantijos

Kaunas 2002

TurinysĮvadas 3

1.Policijos veikla 4

1.1 Policijos pareigūnų pagalba visuomenei 4

2.Lietuvos, Vokietijos ir JAV policijos sistema 5

3.Policijos pareigūno teisinis statusas 6

3.1 Bendrosios policijos pareigūno teisės 7

3.2 Policijos pareigūno pareigos 7

3.3 Policijos pareigūno atsakomybė 8

3.4 Policijos pareigūno veiklos garantijos 8

IŠVADOS 9

Įvadas

Policija yra valstybei atstovaujanti nusikaltimų užkardymo ir

prevencijos institucija. Tai visuomenės sukurta teisėsaugos institucija

konkretiems visuomenės poreikiams tenkinti. Policija – tokia pat sena

institucija kaip ir pati valstybė. Policijos kilmės ištakų galima ieškoti

Prancūzijoje, žodis “Police”, kuris reiškė miesto tvarkymo ir krašto

reikalus. Policija ir teisinėje ir demokratinėje valstybėje išliko pati

svarbiausia valstybinio valdymo institucija, kurios padedama valstybės

valdžia vykdo socialinės tvarkos užtikrinimo funkcijas. Policijos veiklos

specifika ir sudėtingumas leidžia pažvelgti, kokią vietą ji užima tarp

kitų socialines paslaugas gyventojams teikiančių institucijų, kokie

prioritetai būdingi tik jai kaip visuotinei teisėsaugos

institucijai.Policijos pagalba gyventojams yra strateginis interesas,

įpareigojantis spręsti visuomenėje ir tarp bendruomenės narių kylančias

nesaugumo ir netvarkos problemas. Policija paprastai yra laikoma valstybės

vykdomosios valdžios “jėgos” institucija, skirta teisėsaugos funkcijoms

įgyvendinti. Kiekvienas jaunas policininkas turi suprasti, jog policija yra

ne valdžia, o visuomeninė paslauga, garantuojanti ir sauganti visų piliečių

teises ir laisves, ginanti nevaržomą naudojimąsi jomis.Policija nėra

valdžia o, visuomeninė paslauga, garantuojanti ir sauganti visų piliečių

teises bei laisves, tarnaujanti visuomenei.Policija-tai teisingumo vykdymo

paslauga, ginanti piliečio teises nuo neteisėto kėsinimosi o, policininkas

tai visuomenės atstovas, saugantis piliečių teises bei teisėtus interesus.

Kad ši jo veikla būtų teisinė, jam turi būti skirtos valdžios atstovo

funkcijos veikti visuomenės vardu (įstatyminiu pagrindu), ir jis turėtų

būti atsakingas visuomenei už savo veiklos rezultatus. Policijos

pareigūnas, norėdamas tapti paslaugos atstovu demokratinėje visuomenėje,

visų pirma turėtų rūpintis visuomenės narių saugios aplinkos užtikrinimu.

Policija užima išskirtinę vietą tarp kitų teisėtvarkos institucijų vien dėl

to, kad policijai juridiniu pagrindu yra suteikta išimtinė teisė taikyti

bendruosius valdymo veiklos metodus- įtikinimą ir prievartą. Policijos

pareigūnų jėgos naudojimas turi būti išimtinio pobūdžio, t.y. jie turi

teisę vartoti jėgą teisėtai sulaikydami pažeidėjus arba asmeninis,

įtariamuosius padarius teisės pažeidimus, tačiau sulaikymo metu neturi būti

vartojama jėga. Prievarta yra valstybinės valdžios įrankis , kuriuo

palaikoma socialinė tvarka šalyje, skirtas jos vykdomajai institucijai-

policijai. Policijos tikslas- būti kuo arčiau žmogaus, bendrauti su jau jam

padėti t.y. įsitraukti į visuomenę,

1.Policijos veikla

Savo veiklą policijos pareigūnai vykdo remdamiesi įvairiais teisės

aktais, t.y. LR Konstitucija, LR policijos įstatymu, LR policijos veiklos

įstatymu (2000m.spalio 17 d.), LR baudžiamojo proceso kodeksu, LR

baudžiamuoju kodeksu.

Policijos veikla LR grindžiama demokratijos, humanizmo, teisėtumo,

socialinio teisingumo, viešumo ir profesinės paslapties, vienvaldiškumo ir

kolegialumo derinimo principais. Policija ir jos pareigūnai savo veikla

turėtų užtikrinti pagarbą įstatymams, piliečių teisių ir laisvių apsaugą,

visuomenės saugumą.policijos pareigūnas yra dalis viešosios tvarkos ir

teisingumo sistemos, kuri pagrįsta įstatymais ir skirta tvarkai palaikyti

bei įstatymams taikyti. Ne veltui LR policijos įstatymo 5 st. įtvirtinta

nuostata, kad policijos pareigūno reikalavimai įtvirtinti visiems

piliečiams, valstybinėms, privačioms ir kitokioms įmonėms, įstaigoms,

organizacijoms bei pareigūnams. Tačiau tie reikalavimai turi būti teisėti

ir reiškiami tada, kai kyla grėsmė visuomenės arba jos nario saugumui.

Pagrindinė policijos funkcija- saugoti visuomenę ir užtikrinti

kiekvieno valstybės piliečio saugumą nuo pavojingo kėsinimosi į jo gyvybę,

sveikatą, garbę ir orumą, teises, laisves ir teisėtus interesus.

1.1 Policijos pareigūnų pagalba visuomenei

Policijos pareigūnų pagalba visuomenei priklauso nuo piliečių

požiūrio į naujai besikuriančios policijos modelį, kuriuo pabrėžiamas

siekis sustiprinti ir nuolat palaikyti abipusį policijos ir bendruomenės

pasitikėjimą. Prevencinis policijos darbas užtikrinant saugią aplinką būtų

veiksmingas, jeigu pati visuomenė į policiją
žiūrėtų kaip į “pagalbininkę”,

teiktų įvairią informaciją policijai, kovojančiai su nusikaltimu. Policijos

pareigūnai visuomenės saugumo užtikrinimo problemas turi spręsti taip, kad

teritorinių policijos įstaigų vadovai būtų suinteresuoti, jog kuo daugiau

viešosios policijos pareigūnų patruliuotų atitinkamoje teritorijoje, t.y.

užmegztų kuo glaudesnius ryšius su gyvenamosios vietovėse bendruomenės

nariais.Teisėtvarkos pareigūnai savo vykdomas funkcijas privalo priartinti

prie visuomenės ir sulaukti iš jos paramos.Jeigu visuomenės nariai nori

saugiai jaustis savo bendruomenėje, jie patys turi rodyti iniciatyvą

bendradarbiauti su policijos pareigūnais. Policija- pagrindinė bendruomenės

partnerystės institucija, kurios pagrindinis uždavinys – suteikti pagalbą

kiekvienam gyventojui užkertant kelią pavojams, kylantiems visuomenės ir

atskiro piliečio saugumui.

2.Lietuvos, Vokietijos ir JAV policijos sistema

Lietuvos policijos sistemą ir uždavinius apibrėžia policijos

veiklos įstatymas. Šio įstatymo 2 st. policija apibrėžiama kaip asmens,

visuomenės saugumą ir viešąją tvarką užtikrinanti policijos įstaigų ir

pareigūnų visuma.Lietuvos policijos sistemą sudaro:

Policijos departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos (toliau-

Policijos departamentas).Teritorinės policijos įstaigos; Policijos

profesinio ugdymo įstaigos.Specialiosios policijos įstaigos.

JAV policija- trijų rūšių: federalinė, valstijų ir vietinė.

Labiausiai reikšmingiausias. Federalinis tyrimų biuras.Jo būstinė yra

Vašingtone o, 59 skyriai išsidėstę taip, kad aprėptų visą JAV teritoriją.Jo

kompetencijoje – kontržvalgyba, kova su organizuotu valdininkų

nusikaltimu.Valstijų policija pagal konstituciją veikia tik tos valstybės

teritorijoje.Vietinės policijos sistemai priklauso srities (grafystės)

policija, pavaldi srities tarybai.jai vadovauja žmonių renkamas šerifas.Jis

vykdo teismo prižiūrėtojo funkcijas, administruoja srities kalėjimą, jis

vadovauja srities policija 2-4 metus.Miesto policijai vadovauja

viršininkas(šefas), kai kuriuose didžiuosiuose miestuose- komisaras,

civilis asmuo, įgaliotas miesto savivaldybės ir mero.Gyvenvietės policija

tai 3-5 policininkai arba vienas konsteblis renkamas 2-4 metus jis vykdo

teismo sutartis, rengia rinkimus.

Vokietijoje teritorinės policijos direkcijos įsikūrusios apskričių

centriniuose miestuose.Kiekviename mieste ir gyvenvietėje yra atitinkamo

dydžio, priklausomai nuo gyventojų skaičiaus ir darbo apimties policijos

skyriai(nuo 30 iki 90 pareigūnų). Lietuvoje į tarnybą policijoje

savanoriškumo ur atrankos pagrindu priimami ne jaunesni kaip 18 metų,

mokantys valstybinę kalbą LR piliečiai, kurie pagal išsilavinimą, dalykinį

ir fizinį pasirengimą bei sveikatą tinka policijos pareigūno pareigoms. JAV

norint įsidarbinti policijoje reikia turėti vidurinio mokslo diplomą arba

būti baigus koledžo kursą, amžius nuo 20 iki 35 metų, idealus regėjimas, ne

žemesnis kaip 175 cm ūgis. Juos patikrina pagal psichologinius testus,

priimtas į tarnybą duoda priesaiką laikytis policijos pareigūno kodekso.

Tik padirbėjęs 3-5 metus eiliniu patruliu gali kilti karjeros laiptais.

Vokietijoje visiškai skirtinga priėmimo ir mokymo policijos sitema,

priimama nuo 16 metų. Asmenį patikrina speciali madicinos komisija, reikia

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1166 žodžiai iš 2319 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.