Smulkaus ir vidutinio verslo ypatumai vidurio europos šalyse
5 (100%) 1 vote

Smulkaus ir vidutinio verslo ypatumai vidurio europos šalyse

Įvadas

Šiame referate nagrinėsiu smulkaus ir vidutinio verslo ypatumus Vidurio Europos šalyse.

Nusistačiau sau tokias užduotis :

1. išsiaiškinti kurios šalys priklauso Vidurio Europai,

2. išsiaiškinti kurios iš jų jau priklauso ES, kurios žada stoti, kad butų lengviau suprasti jų ekonominę situaciją,

3. trumpai aptarti šių valstybių plėtra ir bendradarbiavimą su ES,

4. aptarti SVV ypatumus kai kuriose iš šių valstybių atskirai .

Naudosios tokiais metodais kaip literatūros ir šaltinių internete nagrinėjimas.Vidurio Europai yra priskiriamos šios šalys: Bosnija-Hercogovina, Kroatija, Lenkija, Bulgarija, Čekija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija.

Iš jų jau ES priklauso : Čekija, Lenkija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija, Bulgarija, Rumunija.

Bosnija-Hercogovina ir Serbija yra laikomos galimomis kandidatėmis prisijungti prie ES.

Vidurio Europos šalims narystė ES leis sustiprinti savo saugumą ir paspartinti modernizacijos procesą, kuris padėtų tvirtą pagrindą toliau kurti demokratines valstybes bei rinkos ekonomiką. Šiuo metu Vidurio Europos valstybės keliauja keturiais tarpusavyje susijusias maršrutais, vedančiais į narystę ES:

1. įgyvendindamos dvišalėse Europos sutartyse numatytus reikalavimus ir naudodamosi bendradarbiavimo ir dialogo teikiamomis galimybėmis;

2. įgyvendindamos nacionalinių teisės aktų suderinamumo programą, kuri yra išdėstyta Baltosios knygos įžangoje apie asocijuotų VRE Šalių pasirengimą įsijungti į ES vidaus rinką;

3. su ES institucijomis palaikydamos struktūrinius ryšius, kurie galėtų būti taikomi visose ES politikos srityse;

4. realiai dalyvaudamos stojimo procese, kuris prasidėjo įteikus prašymą priimti ir kuriam visuomenėje skiriama itin daug dėmesio.

1995 m. VRE šalyse užregistruota 3,3 mln. įmonių, kurios labiau orientuotos į pramonę, tuo tarpu SVV ES labiau orientuotas į paslaugų sferą. Jeigu bus išlaikytos dabartinės plėtros kryptys, jei SVV turės paramą, tuomet Europos plėtra bus sklandi.

SVV ypatumai Čekijoje

Vyriausybė patobulino ilgo ir vidutinio laikotarpio SVV politiką, taip pat 17 SVV rėmimo programų 2001-2004 m. Vidutinio laikotarpio SVV politika yra orientuota į verslo aplinkos plėtrą per kapitalo šaltinių prieinamumo didinimą, efektyvesnę informacinių technologijų sklaidą, išsilavinimą, konsultavimo paslaugų sektoriaus plėtimą, standartizacijos plitimą.

Programos leidžia SVV gauti valstybės paramą projektams, susijusiems su pramone, statyba, amatais, paslaugomis, prekyba, sveikatos apsauga bei informacinėmis paslaugomis. Pagrindinės SVV paramos priemonės, gerinančios kapitalo pasiekiamumą, yra banko kreditų ir lizingo garantijos, kreditai lengvatine palūkanų norma bei subsidijos sistemoms sertifikuoti.

Įvairios verslo rėmimo priemonės bei institucijos veikia gana efektyviai. Paramos ir konsultacijų paslaugas teikiančių regioninių ir informacinių centrų yra 29, verslo inovacijų centrų – 5, Europos informacijos centrų – 5.

Tolesnės pastangos turėtų būti nukreiptos į verslo aplinkos gerinimą didinant teisinių procedūrų efektyvumą, kreditorių apsaugą bei kapitalo prieinamumą.

Paramos SVV programos, susijusios su pramonės tyrimais, jų plėtra bei naujomis technologijomis, turėtų būti labiau plėtojamos.

Reikalingas tolesnis acguis derinimas.

Reikia stiprinti bendradarbiavimą su Regioninės plėtros ministerija, siekiam užtikrinti verslo paramą regionams, kuriems ji teikiama iš struktūrinių fondų.

SVV ypatumai Slovakijoje

Slovakija padarė pažangą SVV bei apskritai verslo aplinkos atžvilgiu. SVV politika vykdoma atsižvelgiant į ES rekomendacijas.

Siekdama verslo aplinką padaryti efektyvesnę, Slovakijos Vyriausybė priėmė dekretą „Teisinės bazės tobulinimas verslo ir investicijų paramai užtikrinti“. Čia kalbama apie komercinę registraciją internete, įmonės registracijos supaprastinimą, užsienio rezidentų kūrimosi formalumų mažinimą ir t.t. Dekretas adresuotas įvairioms ministerijoms.

Siekiama geresnio dialogo tarp politiką vykdančių institucijų bei paties verslo sektoriaus. Šalia Ekonomikos ministerijos atsirado Verslo aplinkos departamentas (Business Environment Department).

Daugumai Vyriausybės vykdomo rėmimo schemų trūksta visuotinio informuotumo – reikia operatyviau skleisti informaciją įmonėms, ypač apie teisinės bazės pasikeitimus. Finansinių šaltinių prieinamumo atžvilgiu SVV taip pat turi kliūčių. Nacionalinė SVV plėtros agentūra viena tvarko daugelį finansinės paramos schemų: paskolas bei kapitalo fondus.

Valstybės valdomų bankų privatizavimas turėtų patobulinti rizikos valdymą bei tokiu būdu užtikrinti geresnį kreditų prieinamumą SVV.

Trūksta organizacijų, reprezentuojančių smulkiuosius verslininkus.

Nors paramos SVV institucijos tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygiu yra sukurtos, administracinė struktūra nėra tinkamai koordinuota. Todėl Ekonomikos ministerijos kaip koordinatoriaus vaidmuo turėtų būti didesnis.

SVV ypatumai Bulgarijoje

Bulgarija padarė tam tikrą pažangą siekdama užtikrinti SVV kūrimąsi bei plėtrą, nors didelių pasiekimų nėra daug. Pastangos tęsti palankios verslo aplinkos kūrimą bei
keletas reformų turėtų teigiamai paveikti SVV.

Buvo pasiūlyta ir patvirtinta supaprastinti ar panaikinti 121 licencijos ar kitų reikalavimų taikymą.

2001 m. pradžioje buvo įvykdytos mokesčių reformos, siekiant paskatinti iniciatyvą ir verslo vystymąsi: pelno mokestis sumažintas 5 proc, atnaujintos PVM mažinimo galimybės.

Suintensyvėjo dialogas tarp viešojo administravimo ir verslo sektorių.

Susiformavo keletas naujų šaltinių, remiančių Nacionalinę SVV agentūrą: valstybinis Promotion Bank padidino skolinamas lėšas SVV, suaktyvėjo parama ir iš kitą valstybės valdomų bei komercinių banką.

Nėra suvienodintas SVV sąvokos traktavimas Bulgarijoje ir ES.

Bulgarijai reikia intensyviau plėtoti verslo aplinką, Šalinant administracines, finansines, fiskalines ir vadybos kliūtis. Nepaisant to, kad buvo panaikintos kai kurios licencijavimo procedūros. SVV tenka peržengti daug administracinių kliūčių.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 830 žodžiai iš 1659 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.