Sodros statistinis tyrimas
5 (100%) 1 vote

Sodros statistinis tyrimas

TURINYS

1.SODROS pajamos ir išlaidos…………………………………………….……………………. 3

2.SODROS pajamos pagal rūšis…………………………………………….…………………….4

3.SODROS išlaidos pagal rūšis…………………………………………….……………………..5

4.Baziniai santykiniai dydžiai……………………………………………….…………………….6

5. Grandininiai santykiniai dydžiai………………………………………….…………………….7

6. Pajamų ir išlaidų vidutiniai rodikliai..…………………………………….……………………8

7.Dinamikos eilučių rodikliai……………………….……………………….……………………9

8.Pajamų ir išlaidų prognozavimas………………………………………………………………12

9.Išvados………………………………………………………………………………………….14

ĮVADAS

Statistika – tai mokslas, nagrinėjantis masinius socialinius ekonominius ir kitus reiškinius, kiekybiniu su kokybiniu turiniu vietos ir laiko sąlygomis.

Statistikos objektas – tai masinų socialinių ekonominių reiškinių kiekybinis aspektas su kokybiniu turiniu, kuris yra pavaizduojamas statistinių rodiklių pagalba.

Statistinio tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias sąvybes konkrečiomis vietos ir laiko sąlygomis.

Pagrindinis statistikos tikslas – gauti įprasmintas išvadas iš nesuderintų duomenų.

Savarankiško darbo tema – SODROS statistinis tyrimas. SODROS statistiniame tyrime objektas – SODRA, o statistiniai vienetai – pajamos ir išlaidos. Duomenys imti iš Valstybinio socialinio draudimo statistinių duomenų 1997 – 2001 metų. Pasirinkau penkerių metų pajamas ir išlaidas ir pateikiau pirmoje lentelėje. Grafiką pirmai lentalei pasirinkau stulpelinį. Braižymui naudojau programinį paketą Microsoft Excel.

Antroje lentelėje suvesti duomenys apie SODROS pajamas pagal rūšis. Grafiko braižymui pasirinkau stulpelinę vaizdavimo formą.

Trečioje lentelėje pateikiami duomenys apie SODROS išlaidas. Grafiko braižymui pasirinkau apskritiminę vaizdavimo formą.

Ketvirtoje lentelėje pateikiami duomenys apie bendras pajamas ir išlaidas. Šią lentelę naudosime santykiniams dydžiams, vidutiniams, variacijoms, padidėjimo – sumažėjimo tempams skaičiuoti. Po kiekvieno paskaičiavimo padariau gautų duomenų lenteles, į kurias surašiau gautus duomenis.


SODROS STATISTINIS TYRIMAS

Tyrimui naudota 1997 – 2001 metų medžiaga iš Valstybinio socialinio draudimo statistinių duomenų.

Analizei panaudojome tik vieną lentelę – tai Valstybinio socialinio draudimo pajamos ir išlaidos pagal rūšis.

1 lentelėje matome, kaip pasiskirsto pajamos ir išlaidos pagal jų rūšis. Visais metais didžiausią pajamų dalį sudaro draudėjų privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos , o išlaidų – pensijų draudimas.

1 lentelė

SODROS pajamos ir išlaidos, tūkst.lt

1997 1998 1999 2000 2001

PAJAMOS 3431240,9 4159362,0 4203779,4 4405066,2 4437994,41. Draudėjų privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos 3251574,9 3880403,0 3847325,2 3864340,1 3896842,8

2. Apdraustųjų privalomojo socialinio draudimo įmokos 107139,0 130424,0 129047,6 371031,9 373705,9

3. Savarankiškai dirbančiųjų asmenų įmokos 30029,6 31944,0 52295,1 48112,3 73993,1

4. Savanoriškojo valstybinio socialinio draudimo įmokos 400,6 714,0 764,3 784,1 753,0

5. Baudos ir delspinigiai 48341,0 44591,8 47950,0 44569,3

6. Veiklos pajamos 42096,8 67536,0 69504,9 42737,6 21358,3

7. Atgautinos sumos 60250,5 30110,2 26772,0

IŠLAIDOS 3461036,7 4164023 4537820,2 4580786,2 4451400,7

1. Pensijų draudimas 2461630,6 2997179 3232443,2 3264558,6 3245860,8

2. Ligos ir motinystės (tėvystės) draudimas 350081,5 422243,0 478561,7 458253,0 343479,5

3. Draudimas nuo nedarbo 115466,6 208018,0 180369,6 175472,0 189690,3

4. Lėšos, pervedamos į privalomojo sveikatos draudimo fondą 399562,1 360539,0 363177,1 363314,4 355574,6

5. Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos 8464,0 36561,0 125847,9 132977,3 157724,0

6. Veiklos sąnaudos 125831,9 139483,0 157420,7 186210,9 159071,5


Vadovaujantis 1 lentelės duomenis grafiškai pavaizdavome, kaip 1997 – 2001 metais keitėsi bendros pajamos ir išlaidos.

1 pav. Pajamos ir išlaidos tūkst.lt

Analizuojant 1 paveikslą pastebėsime, kad pajamų ir išlaidų dydis kasmet vis didėja. Jei 1997 metais pajamų buvo surinkta 3431240,9 tūkst.lt, tai 2001 metais išaugo iki 4437994,4 tūkst.lt. Išlaidų suma didžiausia buvo 2000 metais, ji siekė 4580786,2 tūkst.lt, o mažiausia – 1997 metais – 3461036,7 tūkst.lt. Taip pat iš paveikslo matyti , kad kiekvienais metais išlaidos viršija pajamas 1997 m.- 2795,8 tūkst.lt, 1998 m. – 4661 tūkst.lt, 1999 m. – 33040,8 tūkst.lt,
2000 m. – 175720 tūkst.lt, 2001 m. – 13406,3 tūkst.lt.

2 lentelė

Pajamos pagal rūšis, tūkst.lt

1997 1998 1999 2000 2001

PAJAMOS 3431240,9 4159362,0 4203779,4 4405066,2 4437994,41. Draudėjų privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos 3251574,9 3880403,0 3847325,2 3864340,1 3896842,8

2. Apdraustųjų privalomojo socialinio draudimo įmokos 107139,0 130424,0 129047,6 371031,9 373705,9

3. Savarankiškai dirbančiųjų asmenų įmokos 30029,6 31944,0 52295,1 48112,3 73993,1

4. Savanoriškojo valstybinio socialinio draudimo įmokos 400,6 714,0 764,3 784,1 753,0

5. Baudos ir delspinigiai 48341,0 44591,8 47950,0 44569,3

6. Veiklos pajamos 42096,8 67536,0 69504,9 42737,6 21358,3

7. Atgautinos sumos 60250,5 30110,2 26772,0

Vadovaujantis 2 lentele pavaizduosime grafiškai bendras pajamas pagal jų rūšis.

2 pav. Pajamos pagal rūšis

Iš grafiko matyti , kad didžiausią dalį pajamų sudaro draudėjų įmokos 1997 m. – 3251574,9 tūkst.lt, 1998 m. – 3880403,0 tūkst.lt, 1999 m. – 3847325,5 tūkst.lt, 2000 m. – 3864340,1 tūkst.lt, 2001 m. 3896842,8 tūkst.lt ,o mažiausiai pajamų gaunama iš savanoriškojo draudimo 1997 m. – 400,6 tūkst.lt, 1998 m. – 714,0 tūkst.lt, 1999 m. – 764,3 tūkst.lt, 2000 m. – 784,1 tūkst.lt, 2001 m. – 753,0 tūkst.lt.Daugiausia pajamų gauta 2001 metais – 4437994,4 tūkst.lt , o ma˛iausia 1997 metais – 3431240,9 tūkst.lt. Skirtumas didelis, nes kiekvienais metais kūrėsi vis daugiau įmonių, todėl ir surinkimas įmokų didėjo. Palyginus 2001 metus su 1997 metais įmokų surinkimas 2001 metais 1006753,5 tūkst.lt didesnis negu 1997 metais.

3 lentelėje pateiksime išlaidas ir pagal duomenis grafiškai pavaizduosime.

3 lentelė

Išlaidos pagal rūšis, tūkst.lt

1997 1998 1999 2000 2001

IŠLAIDOS 3461036,7 4164023,0 4537820,2 4580786,2 4451400,71. Pensijų draudimas 2461630,6 2997179,0 3232443,2 3264558,6 3245860,8

2. Ligos ir motinystės (tėvystės) draudimas 350081,5 422243,0 478561,7 458253,0 343479,5

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 680 žodžiai iš 2243 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.