Specializuotų programų kūrimo verslo planas
5 (100%) 1 vote

Specializuotų programų kūrimo verslo planas

Turinys

Santrauka 2

Veiklos aprašymas 3

Verslo idėja 3

Verslo tikslai 4

Įmonės charakteristika 4

Paslaugos charakteristika 5

Rinkos tyrimas 5

Tendencijos rinkoje 5

Tendencijų potencialioje rinkoje išaiškinimas 6

Prekės (paslaugos) vartotojai 7

Įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių analizė 8

Konkurentai 9

Marketingas 9

Gamybinė veikla 11

Valdymas ir personalas 13

Rizika 15

Finansai 16

Paslaugos savikainos skaičiavimas 17

Nenuostolingumo lūžio taškas 18

Ekonominiai rodikliai 19

Balansas 21

Literatūra 22

Priedai 23

Santrauka

Steigiamos UAB „Aisvita“ pagrindinis tikslas yra tapti geriausia savo geografiniame rajone įmone, teikiančia Alytaus miesto įmonėms kokybiškiausias specializuotų programų kūrimo, bei aptarnavimo paslaugas. Šia savo veikla įmonė taip prisijungs prie įmonių kompiuterizavimo proceso, bei darbuotojų ir darbdavių darbo kokybės gerinimo, bei darbo sąnaudų mažinimo.

UAB „Aisvita“ sieks įgyvendinti šiuos tikslus:

 Įsitvirtinti rinkoje – užimti 4 % rinkos;

 Įgyti prestižą vartotojų tarpe;

 Pritraukti profesionalius programuotojus;

 Antraisiais veiklos metais padidinti pelną 10%;

 Plėsti paslaugų asortimentą, sukuriant naujas paslaugas kaip duomenų bazių kūrimas, kursų rengimas;

 Plėsti įmonės veiklą – įsteigti UAB „Aisvita“ filialus ir kituose miestuose;

 Maksimalus teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas.

UAB „Aisvita“ yra kuriama Alytaus mieste, Verslo centre, Naujoji g. 3. Steigiamoje įmonėje dirbs 5 darbuotojai – direktorė, buhalterė ir trys programuotojai. Prognozuojama, jog įmonė per pirmuosius metus suteiks 52 paslaugas ir gaus 104793 Lt grynojo pelno.

Įmonei įkurti reikės 50000 Lt, iš jų 30000 Lt – banko paskola, o 20000 – savininko kapitalas.

Atlikus ekonominių rodiklių palyginimo analizę, UAB „Aisvita“ bendrojo pelningumo ekonominio rodiklio skirtumas, palyginus 2005 m. ir 2009 m. yra tik apie 1%, tai reiškia, jog praėjus penkeriems įmonės veiklos metams UAB „Aisvita“ dirbs pelningai. Palyginus 2005 m. ir 2009 m. grynojo pelno rodiklius, matyti, kad įmonės veiklos efektyvumas išlieka stabilus (skirtumas tik 0,93%). UAB „Aisvita“ visos veiklos efektyvumas ir po penkerių metų išliks gana aukštas (apie 39%).

Veiklos aprašymas

Verslo idėja

Dvidešimt pirmajame amžiuje visuomenė vystosi labai sparčiai: vis greičiau atnaujinama technika ir technologijos, ne mažesniu tempu gausėja ir informacijos. Didelės apimties informacijos apdorojimas neįsivaizduojamas be kompiuterio ir atitinkamų informacinių technologijų. Taip pat ir įmonėje neįsivaizduojamas darbas be kompiuterio. Tačiau nors ir informacinėms technologijos sparčiai žengiant į priekį, vis dar esama įmonių, kuriose kompiuterio resursai išnaudojami minimaliai. Daugelio įmonių darbui neužtenka jau sukurtų vien standartinių programų, tad iškyla poreikis įsigyti programą, skirtą būtent tam tikrai įmonei.

Taigi, tikslas ir yra sukurti įmonę, kurios pagrindinė veikla būtų, pagal įmonės veiklos sritį, specializuotų programų kūrimas. Šios programos įmonėms turi labai didelę naudą:

 sumažinamos laiko sąnaudos;

 palengvinamas darbas įmonės darbuotojams;

 sumažėja klaidų tikimybė;

 gerėja darbo kokybė;

 greičiau randama ir pateikiama informacija klientui, vadovui ir kitiems skyriams.

Programuotojai taip pat ir apmokins užsakovus dirbti su jau sukurta programa, bei teiks paslaugas ir ateityje esant poreikiui atnaujinti programas ar spręsti problemas iškilusias dėl programos eksploatavimo.

Idėja įsteigti įmonę, teikiančią specializuotų programų kūrimo paslaugas, kilo ir dėl to, kad, kaip bebūtų keista, Alytaus mieste nėra nei vienos įmonės užsiimančia šia veikla. Yra tik keletas asmenų, užsiimančių programų kūrimu, bet jie veikia vieni savarankiškai, nėra įsteigę įmonės. UAB „Aisvita“ stengsis šiuos programuotojus pritraukti, pasiūlydama patrauklias darbo sąlygas. Alytuje yra įmonių, kurios prekiauja programine, bet ši programinė įranga yra pritaikyta masiniam naudojimui, tai visiems gerai žinomos Microsoft korporacijos produktai (Windows OS, MS Office ir kt.), o UAB „Aisvita“ programuotojai kurs programas skirtas konkrečiai įmonei, pritaikytą būtent užsakovų įmonės poreikių tenkinimui ir tikslų įgyvendinimui. Atlikus turto grąžos ekonominio rodiklio analizę matyti, jog įmonės turtas naudojamas maksimaliai efektyviai. 2009 m. jis padidėjo net 27%.

Verslo tikslai

UAB „Aisvita“ pagrindinis tikslas – tapti geriausia savo geografiniame rajone įmone, teikiančia Alytaus miesto įmonėms kokybiškiausias specializuotų programų kūrimo, bei aptarnavimo paslaugas.

UAB „Aisvita“ sieks įgyvendinti šiuos tikslus:

 Įsitvirtinti rinkoje – užimti 4 % rinkos;

 Įgyti prestižą vartotojų tarpe;

 Pritraukti profesionalius programuotojus;

 Antraisiais veiklos metais padidinti pelną 10%;

 Plėsti paslaugų asortimentą, sukuriant naujas paslaugas kaip duomenų bazių kūrimas, kursų rengimas;

 Plėsti įmonės veiklą – įsteigti UAB „Aisvita“ filialus ir kituose miestuose;

 Pažangiausių technologijų diegimas tuo užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę.

Įmonės charakteristika

Steigiama UAB „Aisvita“, kuri teiks
specializuotų programų kūrimo bei jų aptarnavimo paslaugas. UAB „Aisvita“ tikslas yra tapti geriausia savo geografiniame rajone įmone, teikiančia Alytaus miesto įmonėms kokybiškiausias specializuotų programų kūrimo, bei aptarnavimo paslaugas.

Įmonė kuriama Naujoji g. 3, Alytuje, Verslo centre. UAB „Aisvita“ nuomosis 50 m2 ploto patalpas, nuomos mokesti 7 Lt už kvadratinį metrą (kaina su PVM). Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis pateikta 9 priede. Šiame Verslo centre įsikūrusi telekomunikacijų įmonė „Omnitel“, statybų įmonė „Skirnuva“, UAB „Inida“ prekiaujanti kompiuteriais ir jų priedais, restoranas ir kt. Kaip matyti tarp šių įmonių mums konkurentų ar varžovų nėra tik būsimi klientai, nes nei viena iš šių įmonių neužsiima programų kūrimu. Taigi UAB „Aisvita“ įsikūrusi miesto centre, šalia yra didžiulė automobilių stovėjimo aikštelė, tad atvykstantiems klientams automobiliu tikrai neiškils jokių parkavimo problemų.

UAB „Aisvita“ skirs 5100 Lt patalpų remontui. Numatomi remonto darbai ir jų detalizuotos išlaidos pateiktos 1 priede. Įmonės įsikūrimo vietos planas pateiktas 10 priede.

Paslaugos charakteristika

UAB „Aisvita“ teiks programų kūrimo paslaugas. Įmonė naudojanti specializuotą programą, sukurtą būtent pagal jos pageidavimus, turi labai didelę naudą:

 sumažinamos laiko sąnaudos;

 palengvėja darbas įmonės darbuotojams;

 sumažėja klaidų tikimybė;

 gerėja darbo kokybė;

 greičiau randama ir pateikiama informacija klientui, vadovui ir kitiems skyriams.

UAB „Aisvita“ programuotojai kuria programas pasitelkdami naujausią Delphi programinę įrangą. Šia programine įranga sukurtos programos lengvai įdiegiamos bet kokiame kompiuteryje, kuriame yra Windows operacinė sistema (ją ir naudoja įmonės).

UAB „Aisvita“ programuotojai, kurdami programas nuolat palaiko ryšį su užsakovais tikslindami programos panaudojimo galimybes, paskirtį. Atsižvelgiama į užsakovo pageidaujamą programos dizainą bei valdymą, tuo siekiant sukurti kokybiškiausią ir funkcionaliausią produktą užsakovui. Sukūrus programą, toliau su įmone tęsiamas bendradarbiavimas ir nemokamai teikiamos tokios paslaugos kaip programos diegimas, atsakingo asmens apmokymas naudotis programa.

11 priede pateikiamas galimas produkto variantas. Tai programos pradinis langas, kuris skirtas kliento užsakymo įvedimui ir komercinio pasiūlymo pateikimui. Tai vienas elementarus pavyzdys iš daugelio galimų, kuris sutaupo darbuotojų laiko ir pastangų skaičiuojant gaminio kainą ir rengiant komercinį pasiūlymą.

Rinkos tyrimas

Tendencijos rinkoje

Užtikrinant savo veiklos sėkmę, būtina detaliai išanalizuoti rinką, tikslinga išsiaiškinti tendencijas potencialioje rinkoje, kaip rinką veikia aplinkos veiksniai.

Kiekvieną įmonę, įmonę veikia išoriniai (makro) aplinkos veiksniai, kurių kaita nepriklauso nuo įmonės veikos, bet gali turėti didelę įtaką įmonės sėkmingam darbui. Pagrindiniai išorinės aplinkos veiksniai:

 Ekonominiai veiksniai;

 Politinei – teisiniai veiksniai;

 Socialiniai – kultūriniai veiksniai;

 Technologiniai veiksniai.

Tendencijų potencialioje rinkoje išaiškinimas

Aplinkos Kriterijai Situacija

Politinė Politinės situacija Politinė situacija verslo steigimui ir plėtojimui Lietuvoje yra palanki. Priimami smulkiam verslui palankūs įstatymai (pvz. Pelno mokestis 13%).

Darbo įstatymų stabilumas Darbo įstatymai yra stabilūs ir palankūs ir įmonei ir darbuotojams. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare įstatymai suvienodinti su kitomis Europos Sąjungos narėmis. Vyriausybių kaita neturi įtakos įstatymų stabilumui.

Verslininkystės laisvė Ūkio vystymo politikoje jau nuo pirmųjų nepriklausomybės metų ypač SVV plėtrai skiriamas didelis dėmesys. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotės iki 2015 metų strategijos parengimas rodo, jog viena iš sudėtinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos krypčių yra SVV plėtra.

Ekonominė Ekonominis augimas Lietuvoje pastaraisiais metais BVP didėjo itin sparčiai (apie 7 %). Tam įtakos turėjo konstruktyvi Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekonominė politika, ūkio augimas, pagerėjusi šių įmonių vadyba. Visa tai rodo bendrą Lietuvos ekonominės situacijos gerėjimą ir tai turi įtakos UAB „Aisvita“ klientų gausai.

Kainų stabilumas Šiuo metu rinkoje kainų pastovumas nėra stabilus reiškinys (infliacija apie 3 %). Nuolat kinta elektros energijos bei kuro kainos, atsižvelgiant į tai ir verslininkai priversti kelti savo produkcijos savikainą.

Darbo jėgos situacija UAB „Aisvita“ reikalingi kompetentingi ir profesionalūs programuotojai, kurių darbo rinkoje nėra taip jau daug, nes ši informacinių technologijų sritis yra pakankamai nauja rinkoje, tad nėra daug potencialios darbo jėgos. Be to, yra didelis „protų nutekėjimas“ į užsienio šalis, tačiau UAB „Aisvita“ stengsis geromis darbo sąlygomis pritraukti programuotojus.

Socialinė – kultūrinė – demografinė

Gyventojų gyvenimo lygis Nors ir po truputį, bet Lietuvoje gerėjo gyventojų gyvenimo lygis, didėja minimali alga, socialinės garantijos, tai be abejo įtakos turėjo pastaraisiais metais sparčiai augantis BVP.

Gyventojų migracijos tendencija Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, kaip bebūtų gaila
išaugo išvykstančių į užsienį specialistų, taip pat ir programuotojų skaičius. Galima tikėtis, jog tik gerėjant Lietuvos ekonominiai padėčiai, sumažės migracija.

Technologinė

Gamybos technologijos Sparčiai tobulėja ir vystosi informacinės technologijos tad UAB „Aisvita“ taip pat stengsis neatsilikti nuo naujovių ir įdiegti jas savo įmonėje, kad užtikrintų kuriamo produkto kokybę.

Prekės (paslaugos) vartotojai

UAB „Aisvita“ paslaugos potencialūs vartotojai yra mažos, vidutinės, o taip pat ir stambios įmonės. Konkurencingos įmonės, siekiančios vartotojų pripažinimo, kokybės bei pelno, siekia modernizuoti įmonės darbą, grindžiant jį informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemonių platesniu naudojimu. Daugeliu atvejų įmonėms nepakanka jau sukurtų standartinės, masiniam naudojimui skirtos programinės įrangos resursų, o kaip tik UAB „Aisvita“ ir kuria būtent tik konkrečiai įmonei pritaikytą specializuotą programinę įrangą, kuri skirta įmonės darbo laiko sąnaudų mažinimui, kokybės gerinimui, žymiai palengvinamas įmonės darbuotojų darbas, tad jie dar gali būti naudingi ir kitose srityse, taip pat sumažėja darbuotojų daromų klaidų tikimybė, dėl kurių dažnai įmonės patiria nuostolių.

Alytaus mieste yra apie 1000 įsikūrusių stambių, mažių bei vidutinių įmonių. Kad sėkmingai dirbtų ir gautų įmonės savininkės norimą pelną UAB „Aisvita“ per metus turi sukurti apie 52 programas. Atsižvelgiant į dabartinę padėtį, kai Alytaus mieste yra apie 1000 potencialių įmonių, iš jų apie 60 % naudoja tik standartines programas, tai apie 600 įmonių gali būti UAB „Aisvita“ klientais. UAB „Aisvita“ turi intensyviai dirbti apie 12 m., kad galėtų patenkinti šių vartotojų poreikius. Be to, gerėjant ekonominėm, verslo sąlygom, numatomas naujų įmonių steigimasis, ar jau esamų plėtra, tad „UAB Aisvita“ veikla plėsis ir ateityje. UAB „Aisvita“ taip pat sieks pripažinimo ne tik Alytuje, bet ir kituose miestuose, tad paslaugos vartotojų sulig kiekviena diena tik daugės.

Įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių analizė

Siekiant sėkmės, būtina sujungti ir suderinti išorės ir vidaus veiksnių analizės rezultatus ir suvokti veiksnių tarpusavio ryšius. Vidaus veiksnių analizė naudojama organizacijos pranašumams ir trūkumams nustatyti. Ji rodo, kurios galimybės bei grėsmės, nustatytos remiantis išorės veiksnių analize, yra svarbios organizacijai.

Pagrindinis organizacijos vidinės būklės įvertinimo būdas yra PTGG analizė. Pagrįstas organizacijos pranašumų ir trūkumų derinimas su esamomis grėsmėmis yra strategijos formulavimo pagrindas.

Vidinė analizė

Pranašumai Trūkumai

 Kvalifikuotas naujovių diegimas;

 Nepriklausomybė nuo stipraus konkurentų spaudimo (Alytuje dar nėra susikūrusi tokio tipo įmonė, programų kūrimu užsiima tik pavieniai asmenys);

 Patirties stoka rinkos ekonomikoje;

 Per siauras paslaugų asortimentas

 Investicijų stoka, įmonės plėtojimuisi kituose miestuose.

Išorinė analizė

Galimybės Grėsmės

 Paslaugų asortimento išplėtimas (teikt naujas paslaugas, kaip duomenų bazių kūrimas ar kursų rengimas);

 Spartesnė rinkos plėtotė;

 Pavienių asmenų – programuotojų pritraukimas geromis darbo sąlygomis;

 Papildomų pirkėjų grupių aptarnavimas;  Sulėtėjusi rinkos plėtotė;

 Konkurentų su mažesniais kaštais įėjimas į rinką;

 Stiprėjanti klientų derėjimosi galia;

 Klientų poreikių ir skonių pokyčiai;

 Didėjant energetinėm kainom bei kuro kainom galimas savikainos didėjimas

Konkurentai

Šiuo metu Alytuje nėra įsikūrusios įmonės, kuri teiktų programų kūrimo bei jų aptarnavimo ir eksploatavimo paslaugas. Įmonės užsiimančios kompiuterių ir jų priedų prekyba, prekiauja ir standartine programine įranga skirta masiniam naudojimui, pvz. programinės įrangos giganto pripažinto visame pasaulyje Microsoft produkcija, t.y. operacinėmis sistemomis Windows, MS Office, taip pat kita programine įranga. Bet nėra įmonės, kuri kurtų programinę įrangą skirtą konkrečiai įmonei, pagal tos įmonės specifinius reikalavimus.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2033 žodžiai iš 6691 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.