Tarptautinės sutartys
5 (100%) 1 vote

Tarptautinės sutartysTARPTAUTINĖS SUTARTYS

TURINYS

Įvadas 3

1. Tarptautinių sutarčių atsiradimas ir tarptautinių sutarčių teisė istorija 5

2. Tarptautinės sutarčių teisės sąvoka ir šaltiniai 5

3. Tarptautinės sutarties sąvoka ir rūšys 6

4. Tarptautinių sutarčių rūšys 7

5. Tarptautinės sutartys ir LR teisės sistema 8

6. Tarptautinių sutarčių sudarymas 9

7. Tarptautinių sutarčių galiojimas 10

8. Tarptautinių sutarčių negaliojimo pagrindai 11

9. Tarptautinių sutarčių įsigaliojimas ir taikymas 13

Išvados 15

Naudota literatūra 16

ĮVADAS

Tarptautinė teisė – tarptautinės teisės normų sistema, reglamentuojančių santykius tarp valstybių.

Tarptautinė teisė – tai tarptautinių sutarčių ir paprotinių teisės normų sistema, normų :

Ų atsirandančių iš esmės, valstybių valių derinimo procese;

Ų reglamentuojančių tarptautinės teisės santykius tarp tarptautinės teisės subjektų,;

Ų siekiant užtikrinti pasaulyje taiką ir saugumą, vystyti valstybių bendradarbiavimą;

Ų o užtikrinant normas taikyti individualias ar kolektyvines poveikio priemones;

Tarptautinės teisės šaltiniai:

Ų sutartys;

Ų papročiai;

Teisės sistema – tai teisės vidinė struktūra su tam tikrais diferencijuotais ir kartu priklausomais elementais:

Ų Teisės šakos;

Ų Teisės institutas;

Ų Teisės normomis;

Tarptautinės teisės sistema sudaryta iš bendrosios ir ypatingosios (specialiosios) dalies. Dalis susideda iš šakų ir pašakių:

Ų Bendrojoje dalyje numatomi pagrindai (principai, tikslai, metodai);

Ų Ypatingoji dalis – tai skirstymas į šakas, institutus, normas.

Tarptautinės teisės šakos:

Ų Diplomatinė ir konsulinė teisė,

Ų Tarptautinė sutarčių teisė,

Ų Tarptautinė oro teisė,

Ų Tarptautinė kosmoso teisė,

Ų Tarptautinė humanitarinė teisė

Tarptautinės sutartys – terminas reiškia tarptautinį susitarimą, sudarytą tarp valstybių rašytine forma ir reguliuojamą tarptautinės teisės, nepriklausomai nuo to, ar jį sudaro vienas, du ar daugiau dokumentų ir nepriklausomai nuo jo pavadinimo (1969 m. Vienos konvencija).

Tarptautinę sutartį gali sudaryti ir kiti tarptautinės teisės subjektai – tarptautinės organizacijos, valstybiniai-teritoriniai vienetai ir t.t. Praktikoje žinomos ir tarptautinės sutartys sudarytos žodžiu – taip vadinami džentelmeniški susitarimai.

Tarptautinės sutartys yra dviejų ir daugiau subjektų susitarimas siekiant apibrėžto rezultato, kurį reguliuoja tarptautinė teisė. Ji grindžiama šalių sutikimu. Tarptautinė sutartis yra labiausiai formalizuotas tarptautinės teisės šaltinis, nes jos taisyklės įforminamos šalių pasirašytame dokumente (išskyrus džentelmeniškus susitarimus) 1. TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ ATSIRADIMAS IR TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ TEISĖ ISTORIJA

Tarptautinių sutarčių teisės istorija sudaro šie laikotarpiai:

Ų Senovės;

Ų Viduramžių;

Ų Naujieji laikai;

Tarptautinės sutartys glaudžiai siejasi su tarptautinių santykių vystymusi. Tarptautinė sutartis – tai viena seniausių tarptautinės teisės institutų.

Tarptautinės sutartys atsirado prieš 5000 m. Pirmą tarptautinę sutartį sudarė Akadijos karalius ir Elamo kunigaikštis 23 amžiuje prieš mūsų erą.. Nežiūrint į tarptautinių sutarčių objektų įvairovę, jos buvo siejamos su karu .

Tarptautinių sutarčių subjektai :

Ų Valstybės

Ų Miestai

Ų Valstybių ir miestų sąjunga

Ų Religinės organizacijos

Daugiausia buvo dvišalių sutarčių.

Tarptautinių sutarčių forma buvo paprasta, ją sudarė :

1. Preambulė

2. Pagrindinė dalis

3. Baigiamoji dalis

Pagrindinės sutarties tekstas buvo vientisas, be skaidymo į dalis.

Tik Senovės Romoje atsirado naujoji eilutė. Baigiamojoje dalyje fiksuojama ištikimybės priesaika, bet nenumatant pratesimo. Tarptautines sutartis sudarė vienu egz. rašoma ant drobės iškalant ant sienų, metalo. Apsaugai buvo taikoma religinė priesaika, įkaitų paėmimas iš garsių šeimų.

Sutartys buvo terminuotos ir neterminuotos. Romos sutartys sudaromos amžiams, paskelbus paliaubas. Tarptautinės sutarties galiojimą dažniausiai nutraukdavo karas.

2. TARPTAUTINĖS SUTARČIŲ TEISĖS SĄVOKA IR ŠALTINIAI

Tarptautinės sutarčių teisės vaidmuo pastaruoju metu labai išaugo, nes tarptautinė sutartis, kaip pagrindinis tarptautinės sutarčių teisės šaltinis labai išplito.

Tarptautinė sutarčių teisė – tarptautinių teisės normų, kurios reguliuoja tarptautinių sutarčių sudarymą, veikimą, pasibaigimą, sistema.

Pagrindinis tarptautinės sutarčių teisės objektas yra tarptautinė sutartis. LR nuo 1990 m. pasirašė virš 400 tarptautinių sutarčių.

Pagrindinis tarptautinės sutarčių teisės šaltinis yra laikomas 1969 m. priimta Vienos konvencija „Dėl tarptautinės sutarčių teisės“. 1992 m. LR prisijungė prie Vienos konvencijos.

Ši konvencija reglamentuoja tarptautinių sutarčių sudarymo tvarką, pateikia definiciją, reglamentuoja galiojimo ir pasibaigimo klausimus Konvencija reglamentuoja tik tas sutartis, kurias sudaro valstybės.

1986 m. JTO iniciatyva buvo pasirašytas Vienos konvencija dėl tarptautinių sutarčių tarp tarptautinių organizacijų ir valstybių ir tarptautinių organizacijų. Iki šiol neįsigaliojo.

Tarptautinių sutarčių sudarymą, vykdymą ir nutraukimą ir t.t. reguliuoja ir tarptautiniai
papročiai. (tuos klausimus, kurie yra nesureguliuoti Konvencijos).

Atskiros valstybės vidaus teisė taip pat gali reguliuoti šios valstybės organų ir pareigūnų kompetenciją sudaryti ir vykdyti šios valstybės tarptautines sutartis. (pvz.: LR Konstitucija – prisiminti Prezidento įgaliojimus – pasirašo LR tarptautines sutartis ir teikia jas Seimui ratifikuoti; taip pat – Tarptautinės sutartys yra LR teisinės sistemos dalis.

Tarptautinių sutarčių teisė – tai visuma tarptautinės teisės normų, reglamentuojančių tarptautinių sutarčių sudarymo, tarptautinių sutarčių galiojimo, tarptautinių sutarčių pasibaigimo bei kitus klausimus.

Tarptautinių sutarčių teisė – viena iš seniausių tarptautinės teisės šakų. Jos reikšmė auga didėjant tarptautinės sutarties reikšmei:

Ų tarptautinė sutartis tampa vienu iš pagrindinių TT šaltinių;

Ų gausėja pačių tarptautinių sutarčių;

3. TARPTAUTINĖS SUTARTIES SĄVOKA IR RŪŠYS

Tarptautinė sutartis (Vokietija) – tai tarptautinės teisės reguliuojamas susitarimas tarp dviejų ar daugiau valstybių, kuris pakeičia, nustato ar panaikina šių valstybių tarpusavio teises ir pareigas (doktrininis apibrėžimas).

Tarptautinė sutartis yra aiškiai išreikštas, dažniausiai rašytine forma, susitarimas tarp dviejų ar kelių valstybių dėl jų savitarpio teisių ir pareigų nustatymo, pakeitimo ar nutraukimo .

“Sutartis” reiškia tarptautinį susitarimą, sudarytą tarp valstybių raštu ir reguliuojamą tarptautinės teisės nepriklausomai nuo to, ar šį susitarimą sudaro vienas dokumentas, du, ar keli tarpusavyje susiję dokumentai, ir nepriklausomai nuo jo pavadinimo.” Išsireiškimas “reguliuojamą tarptautinės teisės tarptautinį susitarimą”, reiškia, kad turimos omenyje tik tarptautinės viešosios teisės sutartys. Tačiau yra išlyga, nes tarptautiniai susitarimai gali būti sudaromi ir žodžiu – “džentelmeniški susitarimai”, kuriem netaikoma minėta konvencija.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 973 žodžiai iš 3024 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.