Teisinė atsakomybė
5 (100%) 1 vote

Teisinė atsakomybė

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO

KAUNO POLICIJOS FAKULTETO

TEISĖS IR VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS

NEAKIVAIZDINIŲ STUDIJŲ

I KURSO VSAbn5 GRUPĖ

Rašto darbas

TIKRINO:……………………………….

VERTINIMAS…………………………

2007

Kaunas

TURINYS

Įvadas ……………………………………………………………………………………………………………………………….3

Atsakomybės samprata ……………………………………………………………………………………………………….4

Teisinė atsakomybė ir jos atsiradimo sąlygos ………………………………………………………………………..5

Teisinės atsakomybės principai ……………………………………………………………………………………………8

Išvados ……………………………………………………………………………………………………………………………11

Literatūros sąrašas ……………………………………………………………………………………………………………13

ĮVADAS

Teisės formavimasis – tai ilgas istorinis procesas, nuėjęs sudėtingus ir konkrečių istorinių civilizacijų, tautos raidos savitumų, mokslo vienoje ar kitoje šalyje nulemtus etapus. Teisė atsirado dėl tų pačių ar panašių priežasčių kaip ir valstybė. Pirmykštėje visuomenėje teisės nebuvo ir jos nereikėjo, nes ten bendruomenės narių tarpusavio santykiai buvo reguliuojami tam tikromis elgesio taisyklėmis, visų pirma papročiais, bei moralės normomis. Tad ir pažeidus šias bendro gyvenimo normas atsakomybės klausimas buvo sprendžiamas pagal galiojančius papročius. Tačiau laikui bėgant, vystantis visuomenei, žmonių tarpusavio santykiams darantis vis sudėtingesniems, bei atsiradus ir rašytinei teisei, atsakomybės klausimas jau yra sprendžiamas remiantis galiojančiais teisės aktais. Dabartiniame pasaulyje teisinė atsakomybė yra viena iš pagrindinių teisės sistemų dalis, be to dabartinėje teisėje ši atsakomybė įgijo įvairias formas ir yra nuolat tobulinama, bei užima ypatingą vietą dabartinėje teisėje.

Šiame darbe, remiantis šiuolaikiniais Lietuvos teisės mokslininkais, pagrinde bus nagrinėjama kas yra teisinė atsakomybė apskritai, jos vieta nacionalinėje teisės sistemoje, taip pat pačios teisinės atsakomybės sąvoka, jos atsiradimas, reikšmė, bei vieta dabartinėje teisėje. Be to, šiame darbe taip pat bus remiamasi ir dispozityviosios teisės šaltiniais ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Darbo tikslas:

✔ įvardinti ir apibrėžti kas yra atsakomybė apskritai;

✔ atskleisti teisinės atsakomybės turinį, bei dalyką;

✔ glaustai apibrėžti teisinės atsakomybės rūšis ir jos vietą nacionalinės teisės sistemoje.

Darbo uždaviniai:

✔ išskirti pačią teisinę atsakomybę, atsiradimo sąlygas, bei atriboti nuo kitų atsakomybės rūšių;

✔ taip pat, kaip dabartinėje Lietuvos teisės sistemoje įgyvendinama teisinė atsakomybė, pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos, veikimo ribos, bei trumpai apibrėžti šios atsakomybės principus.

ATSAKOMYBĖS SAMPRATA

Atsakomybė, plačiąja prasme, gali būti suprantama kaip gebėjimas ar net prievolė atsakyti už savo veiksmus, pareigų vykdymas, įsipareigojimas ir šių įsipareigojimų sąžiningas vykdymas. Atsakyti į klausimą kas yra atsakomybė apskritai nėra labai paprasta. Įvairių šalių, skirtingi autoriai, pačią atsakomybę apibrėžia savaip ir net skirtingai. Filosofas L. Archangelskis apibrėžia „atsakomybę kaip pasirengimą atsakyti už savo poelgius“. Galima rasti ir kitų atsakomybės sąvokų, tai galėtu būti ir ši: „Atsakomybė – tai pareigos valstybei ir visuomenei suvokimas“ (I. S. Samoščenka). Pati atsakomybės sąvoka nėra tapati ir labai priklauso nuo laikmečio, epochos, pačios visuomenės, taip pat nuo pačio požiūrio į atsakomybę, bei kitų faktorių.

Atsakomybė kilusi iš žodžio „atsakyti“. „Atsakyti“ – tai pateikti ataskaita apie savo veikimą ar neveikimą artimo teisių atžvilgiu: ar asmuo naudodamasis teisėmis įvykdė artimui atitinkamą pareigą, tai yra nepadarė jo teisėms žalos, o jei padarė, tai ar atlygino ją? Kitaip sakant „atsakyti“ – tai žinoti, kad naudojimąsi teisėmis būtina legalizuoti atitinkamų pareigų artimui vykdymui ir kad tokių pareigų nevykdant bus atitinkamai ribojamos nevykdančiojo teisės. Remiantis šiuolaikiniu Lietuvos teisės mokslininku A. Vaišvila galima apibrėžti, kad objektyviai atsakomybė suprantama, kaip reali naudojimosi teise priklausomybė nuo pareigų vykdymo ir tie padariniai, kurių atsiranda asmeniui atsisakius vykdyti atitinkamas pareigas. Jei asmens teisių priklausomybė nuo pareigų vykdymo ar nevykdymo būtų ne būtina, tai būtų neaišku, iš kur ir kodėl atsiranda atsakomybė, kokia yra tikroji jos paskirtis ir vieta teisės sistemoje.

Atsakomybė yra ne tik filosofinė kategorija, taip pat ji ne tik suprantama ir jaučiama visuomenėje (nors ir savaip ir skirtingu mastu), bet ir jos atsispindėjimas ypač žymus dabartinėse teisės sistemose, o ypač konkrečiuose teisės šakose. Pavyzdžiui, baudžiamosios,
administracinės, iš dalies ir civilinės, bei darbo, tai pat ir kitose teisės šakose, yra suformuota atskira atsakomybės struktūra, bei samprata. Čia pati atsakomybė yra formuojama pagal teisės šakos kryptingumą, šių šakų uždavinius bei tikslus, taip pat pagal tai, ko yra siekiama nustatant tokią atsakomybę. Be to, pati atsakomybės sąvoka gali įgauti ir kitokią formą ir struktūrą. Atsakomybė skirtingose teisės šakose, gali pasireikšti ir kaip sankcija, tai daugiau būdinga baudžiamajai ir administracinei teisei. Civilinėje teisėje atsakomybė gali pasireikšti kaip prievolė, pareiga, ar net įpareigojimas. Kitose teisės aktuose atsakomybės forma ir pati atsakomybės paskirtis taip pat yra skirtinga, nors gali turėti ir dalinių panašumų. Galima teigti, kad atsakomybės sąvoka nėra tapati ir labai priklauso nuo laikmečio, epochos, pačios visuomenės, teisės sistemos, taip pat nuo pačio požiūrio į atsakomybę.

TEISINĖ ATSAKOMYBĖ IR JOS ATSIRADIMO SĄLYGOS

Filosofiškai atsakomybės samprata traktuojama kaip asmens požiūris į visuomenę ir valstybę, į kitus asmenis, patenkinant atitinkamus jų reikalavimus, savo pareigos visuomenei, valstybei ir kitiems asmenims suvokimas ir teisingas suvokimas. Teisinė atsakomybė yra sudedamoji teisinės sistemos dalis. Tai teisinė priemonė, blokuojanti priešingą teisei elgesį ir skatinanti visuomenei naudingą veiklą. Pati teisinė atsakomybė kildinama iš pačios teisės prigimties. Todėl kaip bus suprantama pati teisė, toks bus požiūris ir į teisinę atsakomybę.

Kol vyravo etatistinė (normatyvinė) teisės samprata ir jos lemtas padidėjęs pasitikėjimas prievartos priemonėmis garantuojant socialinę tvarką, tol teisinė atsakomybė buvo suprantama tik kaip valstybės prievarta taikoma teisės pažeidėjui asmeninio, turtinio, organizacinio pobūdžio ribojimus. Šiuo atveju, teisės imperatyvų privalomumas garantuojamas tik valstybės prievarta, tai ir teisinė atsakomybė gali būti tik valstybės akcija ir tik neigiama. Toks požiūris į teisę ir į tokią teisinę atsakomybę yra pasenęs, tačiau vis dar egzistuoja.

Tačiau, laikui bėgant, atsiradus demokratiniam požiūriui į pačią teisės samprata, atsirado ir kitoks požiūris ir į teisinę atsakomybę. Demokratinės teisės samprata formuoja pačia teisę kaip subjektinių teisių ir pareigų vienovę ir ją pirmiausiai plėtoja kaip įrankį, skirtą ne įtvirtinti, palaikyti politiniam rėžimui, o žmogaus teisėms apsaugoti, abipusei santykių dalyvių naudai garantuoti. Čia jau teisinė atsakomybė suprantama kaip ne kaip valdžios, o kaip piliečių interesas ir pati atsakomybė atsiranda iš individų lygiaverčių mainų – iš subjektinių teisių ir pareigų vienovės ir ji suprantama kaip pačių piliečių ir valstybės akcija. Taip įgyvendinamas demokratijos principas, kad valstybė įsikiša į piliečių tarpusavio santykius, tik ten ir tik tada, kur ir kada piliečiai nepajėgia teisėtomis priemonėmis išspręsti savo problemų – nepajėgia vykdyti vienas kitam pareigų nedalyvaujant valstybės institucijoms. Taip suprantama teisinė atsakomybė formuoja asmens įsitikinimą, kad jis vykdo pareigas ne dėl to, kad tokio elgesio iš jo reikalauja įstatymas, o dėl to, kad pareigų vykdymu jis legalizuoja savo teises visuomenėje, kad jo teisės pareigų vykdymu susiderina su kitų asmenų teisėmis, kad atsisakydamas vykdyti pareigas praranda tų pareigų garantuojamas savo teises.

Šiuo metu Jūs matote 34% šio straipsnio.
Matomi 1203 žodžiai iš 3514 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.